Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NRF konferansen 15.-16. februar 2005 EE-avfall og bransje avtaler. Vil dagens bransjeselskaper videreføre bransje - avtalene ? v/ Gunnar Murvold, RENAS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NRF konferansen 15.-16. februar 2005 EE-avfall og bransje avtaler. Vil dagens bransjeselskaper videreføre bransje - avtalene ? v/ Gunnar Murvold, RENAS."— Utskrift av presentasjonen:

1 NRF konferansen 15.-16. februar 2005 EE-avfall og bransje avtaler. Vil dagens bransjeselskaper videreføre bransje - avtalene ? v/ Gunnar Murvold, RENAS AS

2 Dagens bransjeavtale gir; A)Entydighet i hvem som er ansvarlig for de enkelte produkter B) Et ”lokomotiv” for å få inn størst mulig mengder avfall.

3 A) Entydighet ……  På hvem som er ansvarlig for de enkelte produkttyper  Avfallsbesitter kan ved behov henvende seg til ansvarlige returselskap  Myndighetene kan ved behov kommunisere direkte med det aktuelle returselskap

4 A) Entydighet ….  Vil lette myndighetskontrollen ved et begrenset antall selskaper skal kontrolleres. (Myndighetene vil alltid ha mindre resurser til disposisjon for kontroll enn hva de skulle ønske)  Myndighetskontrollen er relativt enkel.  Noen er ansvarlig også for de produktene som det koster mest å samle inn og behandle.

5 Returselskapet som et ”lokomotiv”  For å få tak i mest mulig av det EE- avfallet som oppstår  Myndighetene kan sette et minimumskrav til innsamlings- grad. For tiden 80 %  Returselskapet blir tvunget til å ha sterk fokus også på de produktene som koster mest å samle inn/behandle

6 Returselskapet som et ”lokomotiv”  NB! De produktene som har de største innsamlings/ behandlingskostnadene, er ofte de produktene som inneholder de største mengder miljøgifter.

7 Returselskapet som et ”lokomotiv”  Returselskapet vil ha stor egeninteresse av å få redusert antall gratispassasjerer  For mange gratispassasjerer vil virke bremsende på hele ordningen  Returselskapet tar på seg et overordnet ansvar for informasjon/markedsføringen overfor –alle avfallsbesittere –alle gratispassasjerer –alle aktuelle bransjeorganisasjoner

8 Hva har EE-forskriften og bransjeavtalen bidratt til – så langt ?

9 Innsamlingsgrad 1999 - 2003

10

11 Miljøgifter i EE-avfall Tot mengde [kg] Kondensatorer med PCB60 092 Kondensator uten PCB8 273 Blybatterier36 132 KFK-komp. og -gass2 637 BeO-komponenter1 055 Kretskort og LCD-displayer8 692 Kvikksølvkomponenter3 377 Li- og Li -ion batterier2 169 Lysstoffrør og andre Hg-lyskilder683 524

12 Miljøgifter i EE-avfall Maling, lim og lakk827 Ni-Cd batterier7 104 Ni-met. hydr. batterier7 328 Olje428 465 Oljeholdig avfall79 428 PCB-holdig olje9 744 Demonterte røykvarslere med radioaktiv kilde53 Asbestholdige komponenter4 215 Sum1 343 115

13 Mengde metaller gjenvunnet 2003 [tonn]

14 Resultatene fra 2004 vil foreligge om kort tid.  Innsamlet mengder har øket med 5 % sammenlignet med år 2003

15 Kontraktenes utløpstid 1.Innsamlings kontrakt; Iht. § 4 a. ….frem til 30.06.05 2.Behandlings kontrakt; Iht. §4 … og opphører den 30.06.2005 uten skiftlig Varsel (Iht. §3.16.3 ….har Oppdragsgiver ensidig rett til å forlenge kontrakten. Dette skal meddeles 6 måneder før kontraktenes utløp).

16 RENAS ønsker evaluering av nåværende modell  Beholde de sterke sider  Redusere/eliminere de svake sider

17 Uten bransjeavtale;  Returselskapene vil endre sin profil fra å være en miljøbedrift til et kommersielt selskap som arbeider med å samle inn og behandle EE- produkter.  Bedriften vil ha som målsetting å pådra seg færrest mulig kostnader. Der det kan tas ”innersvinger” uten at en blir ”tatt” – vil dette bli gjort.  Myndighetene har ikke og vil heller aldri få tilstrekkelig med resurser til å kontrollere alle berørte firmaer – grundig.  Miljøet taper – og Norges miljøprofil vil bli svekket.

18 Uten bransjeavtale;  Innsamlingsmengden vi bli vesentlig redusert  Det avfallet som koster mest å samle inn og behandle, vil ikke bli samlet inn. Ofte produkter som inneholder store mengder miljøgifter.  Markeds- og informasjonstiltak vil erstattes med reklame kun overfor egne medlemmer

19 Uten bransjeavtale;  Uklar henteforpliktelser overfor avfallsbesitter  Vanskelig å kvantifisere de enkelte importørers/produsenters markedsandeler – og derav oppfyllelse av EE- forskriften.  Myndigheten vi stå overfor en svært krevende kontrollfunksjon om bedriftene oppfyller sine forpliktelser eller ikke  Bedriftene vil ikke ha egeninteresse av å få tak i gratispassasjerer.

20 Uten bransjeavtale;  Avfallsbesitter kan få vanskeligheter med å kvitte seg med sitt avfall om returselskapet allerede har samlet inn ”sin markedsandel”  Returselskapet vil ikke lengre føle overordnet samfunnsansvar for informasjon/kommunikasjon/ opplæring etc.

21 Uten bransjeavtale;  Det kan oppstå diskusjoner med avfallsbesitter, returselskap og myndighet om hva som er ”mitt og ditt” avfall.  Dette fordi mange av produktene som avfallsprodukter, ikke kan spores tilbake til importør – mangler importør identifikasjon  Denne type diskusjoner vil virke lammende og ødeleggende på hele ordningen.

22 Uten bransjeavtale;  Alle selskaper som samler inn EE-avfall vil satse geografisk der innsamlingen er mest gunstig kostnadsmessig, for å oppfylle sin markedsandel  Stordriftsfordelen med å behandle store mengder avfall til lave kostnader – forsvinner  Vil gi en urasjonell logistikk. Biler kjører på kryss og tvers – kostnadene øker pr. tonn.  På sikt er det sluttforbruker som betaler alle kostnadene.

23 Uten bransjeavtale;  Ønsker sluttforbruker/ Konkurransetilsynet en økende kostnad ?  Ønsker myndighetene at det for fremtiden skal samles inn mindre mengder EE-avfall ?

24 ”Light” utgave av bransjeavtalen; Dvs. en bransjeavtale kun på vegne av medlemsbedriftene – dvs. markedsandel Vil gi følgende konsekvenser;  Nåværende myndighets- regulering vil svekkes  Innsamlet mengde EE-avfall vil gå ned  Miljøgifter vil på nytte slippe ut i naturen

25 Bransjeavtale/ikke bransjeavtale  Eierne av RENAS ønsker en bransjeavtale, lik den vi har i dag.  Hva ønsker myndighetene (MD) ?


Laste ned ppt "NRF konferansen 15.-16. februar 2005 EE-avfall og bransje avtaler. Vil dagens bransjeselskaper videreføre bransje - avtalene ? v/ Gunnar Murvold, RENAS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google