Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Disposisjon Takk for invitasjon Bra at flere tar tak i området

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Disposisjon Takk for invitasjon Bra at flere tar tak i området"— Utskrift av presentasjonen:

1 Disposisjon Takk for invitasjon Bra at flere tar tak i området
Kompetanse og mottak ligger lokalt Vi er i en prosess som reve læring, utvikling og kompetanseheving 1. Mål med prosjektet 2. Fakta om målgruppen (inngående og utgående) 3. Hvorfor kommer de og hvordan få de til å bli 4. Organisering av mottaket og tjenestetilbudet 5. Samarbeid lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt 6. Informasjon 7. Diskusjon – hva har dere behov for? Takk for oppmerksomheten og innspill

2 Mottak utenlandske forskere ved NTNU
International Researcher Support Mål og mening Presentasjon for SVT 3. mars 2010 Kathrine Vangen prosjektansvarlig, Personalavdelingen

3 Hvem og hvor? Kathrine Vangen, Prosjektansvarlig – Personalavdelingen
Tlf INFOHUSET på Gløshaugen

4 Mål for NTNU Rekruttere de beste forskerne internasjonalt
NTNU er i konkurransesituasjon Være attraktiv Gjennom et gode forskningsmiljøer, god infrastruktur og helhetlig og godt tilrettelagt mottak for hele familien skal NTNU nå frem med sine mål. Bidra aktivt til en god etablering i Trondheim og på NTNU Forskeren og familien gjør en stor satsning i sine liv ved å flytte NTNU må tilby støtte som matcher den innsats forskeren gjør. og gjøre dem til gode ambassadører for NTNU

5 Utfordringer ved NTNU Antall Kompetanse og kunnskap Ressurser
Forventninger Kulturelle utfordringer Språk Ulike program og finansieringsordninger Arbeidsdeling Infrastruktur og offentlig servicesnivå

6 Mennesket i sentrum NTNU ansetter mennesker.
Mennesker har familie og nettverk. Hvis alle disse har det godt, gjør de NTNU-ansatte en god jobb. Slik når NTNU sine mål.

7

8 Oberg, Kalervo (1960). Trivsel ”Her går det bra!” ”Jeg vil hjem!”
Turistfase Nyorienteringsfasen Reaksjons- og bearbeidingssfase Krise Oberg, Kalervo (1960). Culture shock. Adjustments to new cultural environments. Practical Anthropology 7: Born to Finnish parents in British Columbia, Canada, Oberg is perhaps best known for applying the term culture shock to all people who travel abroad into new cultures. Turistfasen: “Skyhøye” forventninger. Alt er interessant og spennende. Mange inntrykk. Sjokkfasen: Kultursjokket. Språk. Sosialt. Savner fam./venner. Skjønner ikke hvordan ting fungerer (beslutningsprosesser o.l.). Søker etter likesinnede. Reaksjons-/bearbeidingsfasen: Mestrer språket bedre, ser også positive sider ved samfunnet. Fortsatt best om vi hadde blitt hjemme. Nyorienteringsfasen: Vi har tatt konsekvensen av flyttingen og prøver å gjøre det beste ut av det. Sjokkfase Tid 8

9 Utenlandske forskere ved NTNU
NTNU hadde høsten ca 387 utenlandske forskere*, inkl post doc, dette utgjør 26 % av det totale antall forskere* på 1484 Det ble rekruttert ca 180 utenlandske forskere* i 2007 Det for forventes en rekruttering av ca 185 utenlandske forskere* i 2009 Kilde: Forespørsel til fakultetene oktober 2008

10 Utenlandske dr.grad studenter
- NTNU hadde høsten dr.grad. studenter, av disse var 407 utenlandske, fra 68 land - NTNU hadde høsten dr.grad. studenter, av disse var 646 utenlandske, fra 79 land Økningen i totalt antall dr.grad. studenter fra 2003 til 2008 var på 13 % Økningen i utenlandske dr.grad. studenter fra 2003 til 2008 var på 59 % Andel utenlandske dr.grad. studenter økte fra 25 % til 35 % Kilde: FS

11 Utenlandske dr.grad studenter ved NTNU - fordelt på land med størst antall
Kilde: FS

12 Internasjonal mobilitet vitenskapelig tilsatte
NTNU hadde i innreisende forskere, en økning på 36 % fra 2002 NTNU hadde i utreisende forskere, en økning på 80 % fra 2002 Kilde: DBH pr. 2007

13 Hva kjennetegner utenlandske forskere?
Høy kompetanse Også attraktive for arbeidsgivere i andre land Lettere å få tak i dem enn å holde på dem? Behersker som regel engelsk Opplever det norske med andre øyner, pga. annen kulturbakgrunn Er like forskjellige som nordmenn flest Mange kommer hit pga. av kjærlighet og ikke pga. landet Mange returnerer 13

14 Forskere velger kjærligheten VG. 28.09.2003. Side: 36.
Kjærligheten er den viktigste grunnen til at utenlandske forskere flytter til Norge. Når de så er kommet på plass, synes de nordmenn er spesielle, og mange har følt seg uvelkomne, viser en studie av Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU). Antallet utenlandske forskere i Norge har økt fra 1200 i 1991 til 2600 i 2001. Kilde: Forskningsrådet Arbeidsmiljøundersøkelser har delvis støttet opp om av NIFU sine undersøkelser. 14

15 Faktorer som er med å påvirke flytteprosessen
The tendencies to migrate in general are mostly determined by different push and pull factors (Sirota, Mischkind, & Meltzer, 2005). The push factors are the reasons that will make a researcher think about leaving the country. The reasons may be about: low salary, unsatisfactory working conditions The pull factors are what it is about the other country that makes it more attractive. Work and research on general migration suggests that the pull factors, in terms of pay, for example, has to be about three to one to actually make the move worthwhile (Stalker, 2000). 15

16 Resultater fra UIO sin undersøkelse
Internasjonal rekruttering: De beste internasjonale forskere er selvsagt også de mest ettertraktede. I valget mellom flere tilbud tillegger forskere kvaliteten på mottakstjenester stor vekt. Et velfungerende mottaksapparat utgjør derfor et vektig konkurransefortrinn i internasjonal rekruttering.  Kvalitet og gjennomføring av forskningsopphold: En forsker er ikke bare en fagperson, men også et menneske og vil bare kunne yte faglig optimalt dersom egen og familiens sosiale og kulturelle behov er ivaretatt. Undersøkelser viser at den hyppigste årsaken til kontraktsbrudd med utenlandske akademikere ikke ligger i faglige problemer, men i forskerens og/eller den medfølgende familiens mistrivsel.  Forskningsvilkår: Utenlandske forskningsopphold krever praktisk og administrativ tilrettelegging på en lang rekke områder. Et mottaksapparat avlaster forskeren her slik at vedkommende kan konsentrere seg mest mulig om forskningen sin.  Ressursforvaltning: Godt tilrettelagt vertskap generer overskudd hos alle involverte parter. Dårlig planlagt vertskap derimot kan raskt utvikle seg til et ressurssluk med store ringvirkninger og et tilsvarende frustrasjonspotensial.  Internasjonal omdømme: Utenlandske forskere er en institusjons viktigste faglige ambassadører. Deres opplevelse av forskningsoppholdet ved UiO påvirker vårt internasjonale omdømme og dermed vår framtidige rekrutteringsevne. På bakgrunn av disse sammenhengene framstår et velfungerende mottaksapparat som en forutsetning for at Uio Skal nå sine mål

17 Organisering og arbeidsdeling ved NTNU
Forutsetninger ressurser og tilknytning Prinsipper Individuelle prosesser: Ligger sammen med arbeidsgiveransvar lokalt (tilrettelegging, informasjon, integrering) Generelle prosesser: Utformes sentralt – minimumskrav (rekruttering, servicenivå) Mainstreaming: Utenlandske ansatte er ordinære ansatte, alle trenger kompetanse (mottak) Spesialisering: Noen områder trenger ekstra kompetanse (immigrasjon, lønn) Sentralisering: hensiktsmessighet avgjør (bolig, policy, informasjon)

18 Oppgaver Tilby assistanse primært til fakultet og institutt.
Koordinere arbeidet ved ulike sentrale enheter skal bidra inn i mottaket (eksempelvis lønn, personal, teknisk, IT, m.fl.). utvikle nettverk lokalt Sentral rolle som koordinator for samhandling og kontakt mot eksterne og myndigheter på et overordnet nivå Være en kompetanseenhet for alle enheter ved NTNU på utvalgte felt. Sikre tilgjengelig dokumentasjon, informasjon og statistikk for de identifiserte gruppene. Bistå i politikkutforming på relevante felt.

19 Områder for kompetanse
Områder der NTNU bygger egen kompetanse og/eller vil hjelpe med informasjon: Arbeids- og oppholdstillatelse Velferd og offentlige tjenester Bolig, barnehage og skole; Språk, opplæring og kommunikasjon; Familie/sosiale nettverk. Arrangere felles aktiviteter Utvalgte satsningsområder organiseres sentralt I tillegg kan vil en sentral mottaksfunksjon unntaksvis bistå i enkeltsaker hvor det ikke finnes mottak lokalt eller saken er av spesiell karakter og trenger ekstra kompetanse.

20 Tjenester Mottaksfunksjon Informasjon på nett INSIDE Internett
NFR sin portal Informasjonsmøter - skatt, immigrasjon, politi Mail og telefon til forskere Støtte til fakultet og institutt Kompetanse, samtalepartner, henvendesler til myndigheter m.m. Sentraliserte tjenester og prosjekt Bolig, 2-karriere, Immigrasjon, Informasjon HR prosjektet, Expat Mid-Norway Frivillighetsnettverk Lønn, personal, info og Internasjonal seksjon

21 Ulikheter mht. hvordan land organiserer offentlige tjenester
Hvorfor offentlige tjenester (forvaltningen) er organisert forskjellig har bl.a. sammenheng med ulike historiske prosesser Hvert land eller organisasjon ser som regel sin løsning på problemet som den meste ideelle Skaper problemer for de som kommer Trenger ”oversettere” som kan forklare hvordan ting er organisert

22 Samarbeidspartnere Skatt UDI, Politi EURES Fylkeskommunen Skoler NFR
EURAXSESS inn og utgående mobilitet Internt på NTNU Lønningsseksjonen, Personalavdelingen, Internasjonal seksjon, Informasjonsavdelingen

23 EXPAT Mid-Norway Kontrakt Støtte Tjenester Priser Deltagelse

24 Relocation Package “Expat Administrative Tour” . Immigration Advice
Accompanying and facilitating a fast visit to the immigration department at the police station Accompanying and facilitating a fast visit to the tax authorities and national registry Assisting in opening a bank account Assisting with insurances Follow up Welcome Services Pick up at arrival & delivery at home First trip to workplace: Pick up at home + accompanying/delivery at work Relocation tour residence vicinity: Guide through residence local area - local supermarkets and shopping areas, bus stops, health facilities… etc Relocation tour Trondheim Housing Initial Assessment (prior to arrival or at arrival): We will discuss your needs and wants regarding housing. Including: Advice on different locations in Trondheim, no of rooms/m2 needed and any other special needs/requests (pets… etc). Information on rental market Search: We will search and provide you information on available housing and provide advice on the different options. Viewings: Once a decision is made, we will accompany you on a maximum of 6 visits to potential housing Practical issues: Help and guidance with practical issues (internet, electricity, TV…) Contract: Assistance with signing the contract (NON legal assistance)

25 Expat Support Membership (One Year)
Pre-arrival: informative and troubleshooting contact before arrival ‘New in Norway’: information on practical issues when relocating to Norway Expat Mid-Norway Handbook: Relevant information on Norway, the Mid-Norway area and interesting Relocation & Cultural Clues. Individual welcome meeting: detailed information about relocating to Mid-Norway with a focus on the specific individual needs Advisory hours: on different topics around tools to integrate in Norway Events:  important information and extensive social networking through monthly events. Great informative importance; i.e. Meet the Tax authorities, Health System; Housing and banking in Trondheim; Education, Culture Diversity… etc Weekly Electronic News Letter: Content: What is on in Trondheim this weekend/week?; Information on Trondheim’s activity centers; Other happenings of relevance; “News of the week” Expat Norwegian conversation group: a forum to practice Norwegian and to interact with Norwegians (on regular basis each attending member will bring a Norwegian acquaintance to the meetings) Courses: a variety of courses through our Service Provider Network, ie. Norwegian courses, ski-course, golf course, music courses, fishing course… etc Partner/Family Support: Inclusion of partners and family to: the Events, advisory hours and Norwegian Conversation Group. Partner Social Network including monthly Partner lunch and Information on Schooling/Kindergarten possibilities + administrative issues

26 Nyttig informasjon NTNU
NFR UDI/POLITI Arbeidsgiverservicetelefonen UDI Nye regler for EØS/EU borgere 1.okt 09 Ny utlendingslov m/ forskrifter fra 1.jan 2010. SUA – Senter for utenlandske arbeidstakere (Oslo) NAV International services telefon SKATT - New in Norway - publikasjon


Laste ned ppt "Disposisjon Takk for invitasjon Bra at flere tar tak i området"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google