Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 SOS3003: Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap (8. forelesning) ►Transformasjoner ►Interaksjonsledd ►Kategoriske variabler ►Mer om logistisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 SOS3003: Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap (8. forelesning) ►Transformasjoner ►Interaksjonsledd ►Kategoriske variabler ►Mer om logistisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 SOS3003: Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap (8. forelesning) ►Transformasjoner ►Interaksjonsledd ►Kategoriske variabler ►Mer om logistisk fortolkning JFRYE2005

2 2 1: Vanlige 2: Kurvelinjære 3: Samspill (ikke-addivitet) 4: Dikotomier 5: Dummy-variabler

3 3 Y = b 0 + b 1 x 1 + b 2 x 2 + b 3 x 3 + b 4 x 4 + b 5 x 5 Y = b 0 + b 1 (alder) + b 2 (kjønn) + b 3 (region) + b 4 (ledelse) + b 5 (utdanning) Y = b 0 + b 10 x 10 + b 20 x 20 + b 30 x 30 + b 40 x 40 + b 50 x 50 b 11 x 11 + b 12 x 12 (X 12 = X 11 2 ) b 31 x 31 + b 32 x 32 + b 33 x 33 + b 34 x 34 Skala fra 1- 100 i utgangs- punktet, ingen endringer Samspill: b 60 x 60 (x 60 = x 40 * x 52 ) Y = b 0 + b 11 x 11 + b 12 x 12 + b 20 x 20 + b 31 x 31 + b 32 x 32 + b 33 x 33 + b 34 x 34 + b 40 x 40 + b 51 x 51 + b 52 x 52 + b 60 x 60 b 51 x 51 + b 52 x 52 Omkode til 0 og 1

4 4 JFRYE2005

5 5 Transformasjoner er ikke magi… …men et matematisk hjelpemiddel til å beskrive virkeligheten bedre…

6 6 JFRYE2005 Eksempel som følger… Studentdatasettet (høstsemesteret 2005) Effekten av alder på to nye variabler (kunstig laget av foreleser…) ’Evne1’ ’Evne2’ For enkelhets skyld: bivariate regresjoner

7 7 JFRYE2005

8 8 Utgangspunktet: Linjære sammenhenger Y øker like mye for hver økning i X Dvs.: Effekten av ett trinns økning på X-skalaen er den samme uavhengig av hvor man befinner seg på X- skalaen i utgangspunktet. For eksempel: Effekten på ’evne1’ av å bli et år eldre er den samme for en 20-åring som for en 40-åring. Dette kan tegnes grafisk…

9 9 JFRYE2005

10 10 JFRYE2005

11 11 JFRYE2005 Hvis alder… 20: y = 8,758 + 20 * 0,905 = 26,858 21: y = 8,758 + 21 * 0,905 = 27,763effekten av et ekstra år: 0,905 22: y = 8,758 + 20 * 0,905 = 28,668effekten av et ekstra år: 0,905 23: y = 8,758 + 20 * 0,905 = 29,573effekten av et ekstra år: 0,905 24: y = 8,758 + 20 * 0,905 = 30,478effekten av et ekstra år: 0,905 …og slik fortsetter det…

12 12 JFRYE2005 Men hvordan er sammenhengen mellom evne2 og alder?

13 13 JFRYE2005

14 14 JFRYE2005 HVIS VI FORUTSETTER LINARITET

15 15 JFRYE2005 Hvis alder… 20: y = - 2638 + 20 * 112 = -398 21: y = - 2638 + 21 * 112 = -286effekten av et ekstra år: 112 22: y = - 2638 + 20 * 112 = -174effekten av et ekstra år: 112 23: y = - 2638 + 20 * 112 = -62effekten av et ekstra år: 112 24: y = - 2638 + 20 * 112 = 50effekten av et ekstra år: 112 …og slik fortsetter det…

16 16 JFRYE2005

17 17 JFRYE2005 HVIS VI FORUTSETTER KURVILINARITET

18 18 JFRYE2005 Hvis alder… 20: y = 862 + 20 2 * 1,6 y = 862 + 400 * 1,6 = 1502 21: y = 862 + 21 2 * 1,6 y = 862 + 441 * 1,6 = 1568 effekten av et ekstra år: 66 22: y = 862 + 22 2 * 1,6 y = 862 + 484 * 1,6 = 1636effekten av et ekstra år: 68 40: y = 862 + 40 2 * 1,6 y = 862 + 1600 * 1,6 = 3422 41: y = 862 + 41 2 * 1,6 y = 862 + 1681 * 1,6 = 3552effekten av et ekstra år: 130 …og slik fortsetter det…

19 19 JFRYE2005

20 20 JFRYE2005 Man kan bruke forskjellige spesifikasjoner Disse bestemmer formen på relasjonen – mens styrken på denne formen beregnes matematisk x x + x a x + x a + x b logaritmer NB: Fortegnene beregnes av SPSS

21 21 JFRYE2005 y = a + b 1 x 1

22 22 JFRYE2005 y = a - b 1 x 1

23 23 JFRYE2005 y = a + b 1 x 1 + b 2 x 2 2

24 24 JFRYE2005 y = a + b 1 x 1 - b 2 x 2

25 25 JFRYE2005 y = a - b 1 x 1 + b 2 x 2 2

26 26 JFRYE2005 y = a - b 1 x 1 - b 2 x 2

27 27 JFRYE2005 y = 10 + ln(x)


Laste ned ppt "1 SOS3003: Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap (8. forelesning) ►Transformasjoner ►Interaksjonsledd ►Kategoriske variabler ►Mer om logistisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google