Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kortløsning for offentlig sektor -sosialklientkort

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kortløsning for offentlig sektor -sosialklientkort"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kortløsning for offentlig sektor -sosialklientkort
Tromsø Tore Ellingsen

2 Bakgrunn Ønskelig med effektive betalingsløsninger for spesielle kundegrupper. Sosialklienter Asylsøkere Andre uten bankkonto Ønske om et alternativ til kontantløsninger/utbetalingsanvisninger Større sikkerhet Reduserte kostnader Raskere oppdatering Personer som ikke er ønsket som bankkunder Redusere fare for misbruk Løsning: Prepaid kort Ivaretar sikkerheten Ingen fare for misbruk Gir en fullverdig løsning

3 Forutsetninger Baseres på infrastrukturen til BankAxept for å oppnå tilstrekkelig utbredelse Alltid verdiløse kort ved utstedelse PIN kan dermed følge kort ved utsendelse. Upersonlige eller personlige kort. Personalisering av kort utføres etter ønske fra kortbestiller. Kortnummer og navn skrives på kortet. Personlige opplysninger vil bli lagret i kortadministrasjonssystemet. Alternativt så kan navneopplysninger legges inn i systemet ved utlevering av kort. Kortene må kunne lades og gjenbrukes Bruker kanalene til SpareBank 1 Ladetjeneste Banken vil hele tiden være ansvarlig for saldo på innestående prepaid konti. Oppgjør mot brukersted følger BankAxepts ordinære oppgjør.

4 Roller i løsningen Kortutsteder: Kortbestiller: Kortholder:
SB1 Banken er kortutsteder Administrerer kortbestillinger og har kontroll på kortutstedelsen Kontroll av autorisasjoner og kapitalhåndtering Administrere CAS prepaid kontostrukturer for kortbestiller Autoriserer bruk av prepaid kort iht.saldo på prepaid konto og avregner mellom kortbestillers bankkonto og brukersted Kortbestiller: Bedriftskunde som skal levere kort til klienter Typisk en etat i en kommune Må ha tilgang til klient eller være i kontakt med banken for å Bestille kort til sine klienter Tilgang til saldo/transaksjonslister Tilgang til lading Rebestille PIN til brukere som har glemt denne Rebestille kort for mistet/avglemt kort Flytte saldo mellom kort Eier bankkonto som innestår for sum saldo for alle sosialklientkort. Kortholder: Klient som har bruk for et prepaid kort Får tildelt et kort og PIN fra kortbestiller Bruker sitt kort alltid online med saldokontroll Ikke reserveløsning Kortprodusent: Teknisk produsent av kort Sender ut kort til kortbestiller

5 Roller Kortutsteder/banken: Kortbestiller/kortholder:
SB1 Banken er kortutsteder Kortbestiller/kortholder: Bedriftskunde som skal levere kort til klienter Kortdisponent/kortbruker: Klient som har bruk for et prepaid kort Kortprodusent/kortbruker: Teknisk produsent av kort

6 Roller Kortutsteder/banken: Kortbestiller/kortholder:
SB1 Banken er kortutsteder Administrerer kortbestillinger og har kontroll på kortutstedelsen Kontroll av autorisasjoner og kapitalhåndtering Administrere CAS prepaid kontostrukturer for kortbestiller Autoriserer bruk av prepaid kort iht.saldo på prepaid konto og avregner mellom kortbestillers bankkonto og brukersted Kortbestiller/kortholder: Bedriftskunde som skal levere kort til klienter Kortdisponent/kortbruker: Klient som har bruk for et prepaid kort Kortprodusent: Teknisk produsent av kort

7 Roller Kortutsteder/banken: Kortbestiller/kortholder:
SB1 Banken er kortutsteder Kortbestiller/kortholder: Bedriftskunde som skal levere kort til klienter Typisk en etat i en kommune Må ha tilgang til klient eller være i kontakt med banken for å Bestille kort til sine klienter Tilgang til saldo/transaksjonslister Tilgang til lading Rebestille PIN til brukere som har glemt denne Rebestille kort for mistet/avglemt kort Flytte saldo mellom kort Eier bankkonto som innestår for sum saldo for alle sosialklientkort. Kortdisponent/kortbruker: Klient som har bruk for et prepaid kort Kortprodusent: Teknisk produsent av kort

8 Roller Kortutsteder/banken: Kortbestiller/kortholder:
SB1 Banken er kortutsteder Kortbestiller/kortholder: Bedriftskunde som skal levere kort til klienter Kortdisponent/kortbruker: Klient som har bruk for et prepaid kort Får tildelt et kort og event. PIN fra kortbestiller Brukes alltid i online med saldokontroll Ikke reserveløsning Kortprodusent: Teknisk produsent av kort

9 Roller Kortutsteder/banken: Kortbestiller/kortholder:
SB1 Banken er kortutsteder Kortbestiller/kortholder: Bedriftskunde som skal levere kort til klienter Kortdisponent/kortbruker: Klient som har bruk for et prepaid kort Kortprodusent: Teknisk produsent av kort Teknisk produsent av kort Sender ut kort til kortbestiller

10 Eier- /brukerforhold Eierforhold: Bruker
Kort eies av kortbestiller (kommunen) Kapitalen tilhører kortbestiller Bankkonto er registrert på kortbestiller Bestillers navn skal alltid trykkes på kortet Magnetstripen inneholder kun opplysninger om kortbestiller Bruker Klient får kort til rådighet Kan disponere saldo på kortkonto/prepaidkonto (CAS) Brukers navn kan trykkes på kortet etter ønske fra bestiller

11 Sosialklientkort, skisse
Offentlig etat Bruk av kort Ladetjenester Adm. Klient (CAS) PIN WebService PrePaid system Load av kort Issuer GW Kort holder Produkt Res- kontro Bankkonto Kortproduksjon

12 Lading Alle nye kort leveres uten verdi og inaktive
SB1 Ladetjeneste skal benyttes for å lade kort med verdi Kanaler som kan benyttes pr.august 2007 Minibank Telefonbank POS terminal I5100 satt opp som ladeterminal. Kanaler i fremtidene Filbasert via Nettbank Bedrift Mobilbank

13 Lading Prepaid kortkonti i CAS skal lades med verdi
Første gangs lading aktiviserer kortet Kortbestillers bankkonto krediteres for ladet beløp Tjenesten benyttes av kortbestiller SB1 Ladetjeneste krever BankAxeptkort i kanalene Minibank og POS Terminal eller kontotilgang i kanalene Nettbank, Mobilbank og Telefonbank. Kortnummer er nøkkel for lading av kort, må tastes inn eller leses fra magnetstripen Fast prefix av kortnummer kan legges inn fast i ladetjenesten Load som medfører at innestående overstiger maksimumsgrense avvises Maksimumgrense fastsettes av Bankforeningene

14 Systemskisse – Bruk av kort
Kortbruker benytter sitt kort , med eller uten PIN, i minibanken for å ta ut kontanter. Kortbruker benytter sitt kort, med eller uten PIN, i POS terminaler for å foreta varekjøp Innsamler autoriserer uttak eller varekjøp alltid online (Servicekode i magnetstripen) mot kortutsteder Kortutsteders mottak mottar autorisasjon via spor3 format og autoriserer mot CAS reskontrodatabase. CAS debiterer kortkonto (reservasjon) og stemmer av frå banken når kapital kommer inn via ordinær bankavregning. 1 2 Innsamler 3 Kortutsteder mottak 4 Adm. Klient (CAS) Kort Res- kontro Produkt 5

15 Småhandelskort Andre bruksområder? Innkjøpskort for "småhandel"
Vaktmestere Skoler Institusjoner Funksjonalitet tilsvarende sosialklientkortet Gjenbruker hele rutinen for sosialklientkortet Prepaid kort Bestilles og lades i bedriften Andre bruksområder?

16 Småhandelskort Kostnadsbesparende Enklere rutiner / bedre oversikt
Unngår fakturagebyr på varekjøp Reduserer behovet for kontanter Enklere rutiner / bedre oversikt Bruksoversikt per kort Filbasert rapportering til økonomisystem Online attestasjon

17 Småhandelskort, skisse
Spesifisert bruksoversikt Økonomisystem fakturaanvisn. Bedrift Bruk av kort Ladetjenester Adm. Klient (CAS) PIN WebService PrePaid system Load av kort Issuer GW Kort holder Produkt Res- kontro Bankkonto Kortproduksjon


Laste ned ppt "Kortløsning for offentlig sektor -sosialklientkort"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google