Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Boligsosialt arbeid Formålet med det boligsosiale arbeidet er å motvirke og bekjempe bostedsløshet ”På vei til egen bolig” er regjeringens strategi for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Boligsosialt arbeid Formålet med det boligsosiale arbeidet er å motvirke og bekjempe bostedsløshet ”På vei til egen bolig” er regjeringens strategi for."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Boligsosialt arbeid Formålet med det boligsosiale arbeidet er å motvirke og bekjempe bostedsløshet ”På vei til egen bolig” er regjeringens strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Strategien er foreslått og omtalt i stortingsmelding nr 23 (2003-2004) Om boligpolitikken

3 Boligsosialt arbeid 2011 Fylkesmannen skal følge opp satsingen med å forebygge og bekjempe bostedsløshet gjennom videreføringen av den nasjonale strategien – På vei til egen bolig Unge bostedløse og fattige barnefamilier skal spesielt prioriteres Fylkesmannen vil i tillegg spesielt målrette arbeidet ut mot kommuner som mottar tilskudd og øvrige kommuner som har de største boligsosiale utfordringene

4 Oppgaver på området boligsosialt arbeid Sikre tilskuddsforvaltningen på området og samordne denne best mulig med øvrige relevante tilskudd Følge opp og veilede kommuner som mottar tilskudd til oppfølgingstjenester

5 Oppgaver på området forts. I samarbeid med Husbanken gjennomføre en konferanse som bidrar til økt faglig kompetanse innen det boligsosiale arbeidet Utarbeide en oversikt over faglige utfordringer innen det boligsosiale arbeidet i eget fylke, og en vurdering av hvordan utfordringene best lar seg løse

6 Nyttige linker/kilder Handlingsplan mot fattigdom - vedlegg til St.prp. nr. 1 (2009-2010) fra Arbeids- og inkluderingsdepartementetHandlingsplan mot fattigdom - vedlegg til St.prp. nr. 1 (2009-2010) www.nav.no/kommune (sosiale tjenester/Boligsosialt arbeid)www.nav.no/kommune St.meld. nr. 23 (2003-2004) Boligpolitikken Rundskriv U-10/2002 Boligsosialt arbeid og bistand til å mestre et boforholdRundskriv U-10/2002 Boligsosialt arbeid og bistand til å mestre et boforhold Strategien ”På vei til egen bolig”Strategien ”På vei til egen bolig


Laste ned ppt "Boligsosialt arbeid Formålet med det boligsosiale arbeidet er å motvirke og bekjempe bostedsløshet ”På vei til egen bolig” er regjeringens strategi for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google