Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva skjer i Troms etter avsluttet prosjekt Sjumilssteget i linjeorganisasjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva skjer i Troms etter avsluttet prosjekt Sjumilssteget i linjeorganisasjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva skjer i Troms etter avsluttet prosjekt Sjumilssteget i linjeorganisasjonen

2 Sjumilssteget over i linja Prosjektperioden utløp 30.06.12 Hele prosjektorganisasjonen ble nedlagt Arbeidet med kommuneanalysen ble fordelt internt Prosjektkoordinator ble knyttet til oppgaven med nasjonal spredning Tiltak i linja ble diskutert i ledermøtet etter anbefalinger i prosjektgruppas avsluttende møte

3 Tiltak 1. Intern Sjumilsstegsanalyse 2. Nedsetting av arbeidsgruppe 3. Utarbeiding av mandat for arbeidsgruppen 4. Videre bruk av Sjumilsstegets nettsider

4 Intern Sjumilsstegsanalyse – FM Troms Hvilke oppgaver har den enkelte fagavdeling i sin portefølje som angår barn, unge og deres familier? I hvilken grad legger avdelingen Barnekonvensjonen til grunn for sitt arbeid med oppgaveløsninger som angår barn og unge? (stikkord: BK artikkel 3 om barnets beste og artikkel 12 om barnets rett til å bli hørt og si sin mening i saker som angår dem) Hvilke av oppgavene mener avdelingen egner seg for samarbeid over avdelingsgrensene? Har avdelingen tanker om hvordan løsningen av slike oppgaver kan styrkes ved samordnet innsats? Har avdelingen konkrete forslag til hvordan samordning/samarbeid om barn og unge kan bygges ut i embetet (stikkord: felles økonomi/felles kurs og konferanser/felles faglige møter med kommuner og andre/behandling av enkeltsaker som angår flere avdelinger/arbeid med planer og beredskap/folkehelsearbeid/ samarbeid med frivillige lag og organisasjoner/ inkludering av barn og unge i oppgaveløsninger/implementering av statlige handlingsplaner) Har avdelingen forslag til intern organisering av dette arbeidet? (stikkord: ulike faste samarbeidsfora, adhoc-, prosjekt- eller matriseorganisering) Mener avdelingen at det er behov for særlige opplæringstiltak i denne forbindelse? (stikkord: opplæring knyttet til barnekonvensjonen, tverretatlig, nettverksbasert eller prosjektrettet arbeid, tverrgående seminarer i embetet der avdelingene presenterer sitt arbeid og sine oppgaver i denne sammenheng)

5 Nedsetting av arbeidsgruppe Bestående av ass.fylkesmann, utdanningsdirektør, 5 rådgivere og koordinator for nasjonal spredning. Arbeidsgruppa skal fungere i 2013 og 2014 og skal rapportere hvert tertial til ledergruppa. Det er satt mål for gruppas arbeid, formulert i 6 punkter. Vi skal nå i gang med «felles» VP-arbeid og det skal opprettes nettkataloger på «innersi@» og på F-området.


Laste ned ppt "Hva skjer i Troms etter avsluttet prosjekt Sjumilssteget i linjeorganisasjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google