Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon til nye medlemmer Lions Club Eiksmarka-Hosle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon til nye medlemmer Lions Club Eiksmarka-Hosle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon til nye medlemmer Lions Club Eiksmarka-Hosle

2 2Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Oversikt Denne informasjonspakken til nye medlemmer er delt inn i 4 deler:  Hva er Lions?  Din klubb  Distrikt og multippeldistrikt  Lions Clubs International (LCI) Sist oppdatert: 31.12.2013

3 3Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Hva er Lions Lions består av menn og kvinner som ønsker å bidra med å hjelpe trengende lokalt og i verden for øvrig:  1,35 millioner medlemmer  208 land og geografiske områder  Mer enn 46 000 klubber

4 4Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Hva er Lions? Vår visjon: Å være den globalt ledende serviceorganisasjon og den fremste i humanitær tjeneste. Vårt oppgave: Å skape større forståelse hos alle mennesker for verdens behov for humanitær hjelp og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid. Vårt motto: "Til tjeneste" Etikk: LCI har en etisk norm som alle medlemmer skal bestrebe seg på å leve opp til.

5 5Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Medlemskap Fordelene og mulighetene ved Lions-medlemskap er tallrike og innbefatter: Hjelpe trengende mennesker Gjøre en innsats i lokalmiljøet Gjøre en innsats for trengende over hele verden Utvikle lederegenskaper Forbedre evnen til å kommunisere Anvende planleggings- og organisasjonsferdigheter Arbeide med konkrete prosjekter som tilgodeser samfunnets behov Treffe nye mennesker Skape nye nettverk

6 Lions Club Eiksmarka-Hosle

7 7Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Om klubben Startet i 1958 For tiden 38 medlemmer Avholder medlemsmøter andre tirsdag i hver måned Møtested: Toppgolf, Nordhaug gård Styret på 6 personer leder klubben Aktivitetskomiteer planlegger og er ansvarlige for gjennomføring av våre aktiviteter med deltagelse fra alle medlemmene www.lions.no/club/show/Eiksmarka-Hosle/284 https://www.facebook.com/lionseh

8 8Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Klubbtillitsmenn President:Per Kristian Lindberg Past president:Odd Fagerjord Visepresident:Martin Nickelsen Sekretær:Nils Kallevig Kasserer:Joe Taraldrud Styremedlem:Sverre Norgren NAK - Kontakt arbeid mot rusgift:John Brittain IRK - Kontakt internasjonal arbeid:Rolf Norgren YEK - Kontakt for ungdomsutveksling:Petter Dahl Web Master: Sverre Norgren Postmester/IT kontakt: Nils Kallevig

9 9Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Klubbens hovedsatsningsområder: Klubben har de senere år gitt støtte til bl. a. følgende: Lions førerhundskole for blinde og svaksynte Det er mitt valg – et holdningsskapende program for bruk i skoler og barnehager Lions katastrofefond – bevilget midler til Haiti og Filippinene Ungdomsleir – sommerleir for funksjonshemmede ungdom Ungdomsutveksling – ungdom fra flere land lærer hverandre å kjenne Sight First – øyehelseprosjekter i afrikanske land Latriner til pikeskole i Mali Speidergruppene på Eiksmarka og Nadderud Digitalt undervisningsmateriell til Haug skole

10 10Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Klubbens innsamlingsaktiviteter: Klubbens viktigste inntektskilder er i dag: Førjulsmarked på Øvrevoll (årlig) Hjulskiftaksjon på Hosle (halvårlig) Tulipanaksjonen ved alle forretninger i området (årlig)

11 11Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Kort historikk om klubben (1) Klubben (LC Eiksmarka) ble dannet i januar 1958 Så langt har nesten 120 personer vært medlem i klubben i kortere eller lengre tid De første årene ble der arrangert St Hans-fest på Øvrevoll med rundt 3000 til stede hvert år Det ble utgitt og distribuert egen avis (”Eiksmarka Tilskuer”) til husstandene i lokalmiljøet Klubben var med å opprette Lions Førerhundskole i 1966 Klubben arrangerte i flere år på 80-tallet ”Det lille Ridderrenn” sammen med LC Stabekk Klubben har deltatt aktivt ved alle Lions Røde Fjær aksjoner

12 12Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Kort historikk om klubben (2) LC Bærum-Hosle ble stiftet i 1986 Klubben drev selvstendig til 2006 Hovedaktiviteten var hjulskiftaksjonen på Hosle De to klubbene slo seg sammen i 2007 under navnet LC Eiksmarka-Hosle

13 13Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Kontingenter og budsjetter Medlemskontingent pr. år: NOK 1400,-  Av dette går NOK 600,- til drift av distrikt og multippeldistrikt (Lions Norge) samt $ 43 til LCI Aktivitetsbudsjett: Vi samler inn og bevilger i størrelsesorden NOK 150.000,- pr. år

14 Distrikt og multippeldistrikt

15 15Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Organisasjonsstruktur LCI består av over 46.000 klubber fordelt på 750 distrikter. Hvert distrikt består av minimum 35 klubber og 1250 medlemmer.  Distriktene ledes av en distriktsguvernør. Et multippeldistrikt består av ett eller flere distrikt i et område;  Vårt multipeldistrikt:MD 104 Norge  Vårt distrikt:104H Oslo og Bærum MD 104 består av 10 distrikter 104 H består av 39 klubber

16 Lions Clubs International

17 17Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Litt historie 1917: Melvin Jones grunnla LCI. 1920: LCI ble internasjonal med en kanadisk klubb. 1925: Helen Keller utfordret Lions til å bli "De blindes riddere". 1945: LCI bidro med utarbeidelsen av FNs charter. 1957: Leo klubb- programmet ble opprettet. 1968: Lions Clubs International Foundation ble etablert. 1987: LCI ble den første serviceorganisasjonen som åpnet opp for kvinnelige medlemmer. 1990: SightFirst- programmet ble etablert. I dag: Vårt internasjonale nettverk har vokst slik at det innbefatter 208 land og geografiske områder.

18 18Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Navn og logo Organisasjonens offisielle navn er "The International Association of Lions Clubs" eller helt enkelt "Lions Clubs International” (LCI). Navnet Lions ble valgt ved en hemmelig avstemning og symboliserer styrke, mot, trofasthet og samfunnsaktiv. Lions logo består av en gyllen "L" på et blått felt, omgitt av en gyllen sirkel. På hver side av sirkelen synes profilen av et løvehode, et som stolt ser bakover på en forgangen tid og det andre som optimistisk ser inn i fremtiden.

19 19Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Organisasjonsstruktur Internasjonale tillitsmenn skal gjennomføre den felles strategi og virke som inspiratorer og motivatorer for verdens mange Lions-medlemmer. Disse er i første rekke:  Internasjonal president  Første visepresident  Andre visepresident  Forrige års internasjonale president/Leder for LCIF  Det internasjonale styret (organisasjonens øverste organ) med sine 34 medlemmer og 8 utførende styremedlemmer De internasjonale lover og arbeidsordningen er styrende for organisasjonens virksomhet og angir krav og veiledninger som organisasjonen skal fungere etter.

20 20Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Internasjonal kongress Den årlige kongressen samler flere titusen lions- medlemmer fra hele verden for en ukes arbeid, opplæring, feiring og vennskap.  2013: Hamburg, Tyskland  2014: Toronto, ON, Canada  2015: Honolulu, Hawaii, USA  2016: Fukuoka, Japan  2017: Chicago, Illinois, USA LCI er da tilbake i Chicago for å feire sitt 100-års- jubileum!

21 21Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar LCI hovedkontor Ligger i Oak Brook, Illinois Ca. 275 medarbeidere i 11 avdelinger:  Club Supplies and Distribution  Convention  District and Club Administration  Extension and Membership  Finance  Information Technology  Service Activities  Leadership  Legal  LCIF  PR and Communication

22 22Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Lions Clubs International Foundation (LCIF) LCIF bevilger hvert år i gjennomsnitt USD 30 millioner i bidrag. Stiftelsen gir klubbene midler til å bygge skoler, helseklinikker, yrkesrehabilitering, opplæringssentre og andre prosjekter som tilgodeser samfunnsbehov. LCIF’s SightFirst reduserer og utrydder blindhet rundt om i verden. Programmet fokuserer på de viktigste årsakene til blindhet som kan forhindres, noe som hender millioner av mennesker hvert år.  Siden starten i 1990 har Lions samlet inn mer enn USD 415 millioner til SightFirst, hvilket gjør LCIF til verdens største organisasjon når det gjelder det å forhindre blindhet.

23 23Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Lederskap LCI gir lions-medlemmer muligheter til utdannelse og utvikling. ”Globalt lederskapsteam” (GLT) er den drivende kraften bak dette programmet, og inkluderer:  Lions lederskapsinstitutt for fremtidige ledere  Utviklingsinstitutt for instruktører  Lions regionale lederskapsinstitutt  DG Elect-seminaret  Midler til lederutvikling i multippeldistriktet  Program for finansiell støtte til distriktets GLT  Web-seminarer  Lions utviklingssenter

24 24Lions Clubs InternationalInformation för nya medlemmar Kommunikasjon LCI og Lions Norge Tidsskriftet LION E-post  http://www.lions.no/mail/subscribe Sosiale nettverk  Facebook ○https://www.facebook.com/LionsNorge ○www.facebook.com/lionsclubs  Twitter ○https://twitter.com/LionsNorge ○https://twitter.com/lionsclubsorg

25 Velkommen til vår lionsklubb!


Laste ned ppt "Informasjon til nye medlemmer Lions Club Eiksmarka-Hosle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google