Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Til tjeneste.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Til tjeneste."— Utskrift av presentasjonen:

1 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Til tjeneste

2 Lions Norge www.lions.no Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Klubbutvikling En systematisk tilnærming av utvikling av klubben som en naturlig del av klubbarbeidet. Et case fra en klubb

3 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Hensikten Gjøre deg i stand til å vurdere status på egen klubb og ta nødvendige beslutninger for utvikling og videre drift.

4 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Mål for opplæringen ”Vitalisering” av egen klubb. Ha klubbutvikling som en naturlig del av det årlige klubbarbeidet. Ha tilgang på nødvendig verktøy for selv å kunne gjennomføre ”vitaliseringen”.

5 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Situasjonen i klubben før tiltak 1.Vanskelig å rekruttere nye medlemmer. – Reduksjon fra 44 medlemmer til 34 medlemmer på få år 2.Vanskelig å beholde nyrekrutterte medlemmer. 3.Gode tradisjonsrike aktiviteter, men disse hadde stivnet i et fast mønster. 4.Mange sentrale aktivitetsansvarlige, ildsjeler, begynte å gå lei. 5.Vanskelig å få nødvendig folk på aktivitetene. 6.Ikke gøy på aktivitetene, mer en følelse av plikt.

6 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Beskrivelse av situasjonen (forts.) Veldig personavhengig. – Alt var overlatt til den enkelte, og man kom ikke inn i en gjennomarbeidet struktur når man tok på seg et verv – Få ville påta seg verv Klubbmøtene var dårlig forberedt Styrearbeidet forsømt Mye ansvar lå på presidenten Lette etter miljøer som trengte pengene våre… og hadde i tillegg problemer med å finne dem. Ingen tydelig strategi på hvordan vi bevilget penger

7 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Erkjennelse ”Situasjonen var ikke en krise, bar mer preg av en stagnasjon.” Men, følelsen var at det ikke var mer enn tiden og veien hvis vi skulle unngå å komme i en krise. Noe måtte gjøres!

8 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Oppgave Benytt 10 minutter å beskrive din klubb – Er klubben i en krise? – Stagnerer klubben?

9 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Utviklingen av en organisasjon Introduksjonsfasen Vekstfasen Modningsfasen Vurderingsfasen

10 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Erkjennelse Hvor vil du plassere din klubb?

11 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Hva vil du at klubben skal gjøre? Bevares ? Konsolidere… Utvikles? Vitalisere … Nedlegges ? Stoppe opp …

12 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Mål Det må klart defineres hva klubben vil. Mål: ”Få tilbake en livfull klubb med stolte medlemmer som vil ha med sine venner.” Gjennom: – Strukturere klubben – Definere tydeligere medlemsverving – Fornye og strukturere rollen til aktivitetsansvarlige – Bevilgninger må være spisset og målrettet – Vitalisere oss

13 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Din klubb Ut fra ståstedet til din klubb, foreslå en eller flere målsetninger som dere diskuterer.

14 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Struktureres En bedre fungerende klubb gjennom å gjøre følgende: – Bedre styrearbeid – Bedre medlemsmøter – Bedre komiteer – Bedre struktur aktivitetsarbeid – Klar definisjon av tillitsmannsfunksjoner … å bygge et rammeverk for videre utvikling.

15 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Vi må strukturere klubben Hva betyr det å strukturere klubben? – Gode rutiner/beskrivelser, god oversikt over alt som skjer i klubben Påstand: Med god struktur blir klubben og verv personuavhengige. Dette kan medføre at flere tørr å påta seg verv. I tillegg kan og vil den tillitsvalgte gjennomføre oppgaven med enda bedre kvalitet og sikkerhet.

16 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Din klubb Hva er struktur for deg? Ut fra ståstedet til din klubb, hvordan vil du strukturere din klubb. Og hva vil du prioritere. Lag en liste over prioriterte tiltak.

17 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Bedre styrearbeid – Styremøte mellom medlemsmøtene – Nye retningslinjer og en strategi for bevilgninger – Utvikle en enkel mal for styremøtet – Oppdatering av klubblovene

18 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Sekretærfunksjonen Komplette medlemsoversikter med verv, medlemstid, runde år, komitéansvar Årshjul/årsoversikt for faste oppgaver og spesielle hendelser Maler som gir struktur – Bl.a. ny innkallings mal Gode referater En liten folder med alle medlemmer, tlf. nummer og e-post adresser. Passer i en lommebok.

19 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Styreverv – President – Visepresident – Sekretærfunksjonen over 2 år i praksis – Økonomifunksjonen mer enn 1 år i praksis – Komite ledere (?) – Styremedlemmer (?)

20 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Medlemsmøtet Er hjertet i klubben! En strammere regi, men dermed mer tid til det som er viktig, men ikke nødvendigvis bare fokus på det sosiale. Stram regi er også en følge av godt arbeid i styret. Innføring av Melvin Jones igjen: – Mao. man må i større grad sette pris på hva den enkelte gjør.

21 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Bedre styrearbeid Hva tror du må gjøres i din klubb for å bedre styrearbeidet og medlemsmøtet. Benytt 10 minutter og presenter dette i plenum.

22 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Medlemsverving Nøkkelen til medlemsverving er for klubben todelt: – Når medlemmene er stolte av klubben, våger de å invitere med venner og naboer. – Når nærmiljøet oppdager vitalitet, gode aktiviteter og en gjeng som har det moro, får vi henvendelser fra potensielle medlemmer. Det betyr at medlemsverving mer kommer som en effekt av det andre arbeidet med å fornye klubben.

23 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Nye medlemmer Få disse raskt inn i komiteer Ha alltid med et nyere medlem i styremøtene En folder med en presentasjon av alle i klubben Egen hjemmeside Bevisst inkludering på møtene

24 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Medlemmer Hva tror du må gjøres i din klubb for å bedre medlemsarbeidet? Både ved verving, introduksjon til klubben og beholde medlemmer. Hvordan vil du inkludere nye medlemmer? Benytt 10 minutter og presenter dette i plenum.

25 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Bevilgningsarbeidet En bevisstgjøring på hva vi støtter. En bevisst strategi vil medføre at medlemmene i større grad vil føle en glede ved å hjelpe. Ikke styrt av ”Innboksen”, men hva klubben vil støtte.

26 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Bevilgningsarbeidet – Vi samlet klubben rundt slagordet; ”Frihet til bevegelse”. Bevilgningsprofilen er spisset. Vi skal bidra til at flest mulig får mulighet til å bevege seg mest mulig. – Sight First, Førerhundskolen, utplasserte benker for eldre og uføre, Golf Grønn terapi, Helsesportssenteret på Beitostølen, støtte til lokale grupper med forskjellige handikap, integrering av barn og unge med tilpasningsbehov osv. – Vi gir ikke til friske mennesker som holder på med friske aktiviteter

27 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Bevilgningsarbeidet Hva tror du må gjøres i din klubb for å bedre bevilgningsarbeidet? Benytt 10 minutter og presenter dette i plenum.

28 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Komitéarbeidet En bevisstgjøring på hensiktene. Tydelige komiteer. En nestleder i alle komiteer. Et eget dokument som gir en innføring i komitéarbeidet. Ny komitéoversikt.

29 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Komitéarbeidet Hva tror du må gjøres i din klubb for å bedre komitéarbeidet? Benytt 10 minutter og presenter dette i plenum.

30 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Vitalisering av klubben Struktur og system gir mer tid til det sosiale og det som er viktig Sommermøte i juni hjemme hos noen i klubben med koner Styremøtene på omgang hjemme hos hverandre Styresamling i august hjemme hos presidenten, med koner fra kl. 18

31 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Vitalisering av klubben (forts.) Både påtroppende og visepresident skal delta på Riksmøtet Mange medlemmer med på alle aktivitetene Gjør kun det som er givende å gjøre. Det som skaper engasjement. Vitaliserte komitéarbeidet

32 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Vitalisering Hva tror du må gjøres for å vitalisere din klubb? Benytt 10 minutter og presenter dette i plenum.

33 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Oppsummering opplæringen Du skal nå kunne følgende: – ”Vitalisering” av egen klubb. – Ha klubbutvikling som en naturlig del av det årlige klubbarbeidet. – Ha tilgang på nødvendig verktøy for selv å kunne gjennomføre ”vitaliseringen”.

34 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Til tjeneste Lions Norge www.lions.no


Laste ned ppt "Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Til tjeneste Lions Norge www.lions.no Til tjeneste."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google