Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Time vidaregåande skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Time vidaregåande skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Time vidaregåande skole

2 Time vidaregåande skole.
Time vidaregåande skole har 6 utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk Teknikk og industriell produksjon Resturant- og matfag Helse og sosialfag Medier- og kommunikasjon Studiespesialiserende : Formgivning Skolen har ca: 1000 elever, fordelt på 4 skolebygg. Skolen har spesialavdeling for multifunksjonshemmede, samt klasse for Individuelt tilpasset opplæring. Filial ved Åna kretsfengsel samt Vibemyr skoleverksted

3 Organisering av samarbeidet grunnskole – videregående skole
Time vgs. rekrutterer elever frå 12 grunnskoler. Grunnskolene er organisert i arbeidslag. Hvert arbeidslag består av 3-4 grunnskoler. Arbeidslagene har en koordinator som samordner, organiserer og koordinerer arbeidet i laget. Koordinator er ansvarlig for kontakten med de videregående skoler. Arbeidslagene har fått tildelt en tidsramme for gjennomføring av faget i de videregående skole.

4 Tidsramme for gjennomføring
Høsten 2006 Elever fra 10 klasse Arbeidslag A Uke 42 – 43 Arbeidslag B Uke 44 – 45 Arbeidslag C Uke 46 – 47 Arbeidslag D har en modell som går over 16 uker i den videregående skole. Våren 2007 Elever fra 9 klasse Uke 6 – 7 Uke 8,9 – 10 Uke 11 – 12 Arbeidslag D

5 Ulike modeller i den vgs.
Grunnskolene har ulike modeller de prøver ut inneværende skoleår. Hospitering, 3 timer pr uke i 16 uker Hospitering, 2 – 3 dager i en uke. Hospitering, 1 dag Innholdet variere alt etter programfag og tidsrammen. Informasjon om skolen / utdanningsløpet Teori/ aktiviteterettet arbeid Aktivitetsrettet arbeid Oppgaver – veiledning på tema – produksjon vurdering Kompetanseheving – lærere i grunnskole Skolebesøk : Lærer : Elever Elever frå den videregående skole, informerer elever i grunnskolen om programfagene de selv, har valgt i videregående skole.

6 Programfag til valg Utfordringer for den vgs.
Opphopning enkelte programfag. (Skolen har ikke klart å gi likeverdige tilbud til elever innen same programfag.) Tidsrammen ukjent for mange,( ikke på pedagogisk årsplan) Faglærere. Rom/ verksteder. ( Kapasiteten på enkelte av skolens verksteder, sprengt.) Store grupper til enkelte programfag – økt behov for rom.( Bruk av ettermiddag) Elever med atferdsproblemer/ ulike funksjonshemninger.

7 Utfordringer Innmelding til skolen: Gruppestørrelse Navneliste
Verneutstyr Fremmøte En voksenperson frå grunnskolen skal følge elevene, første dag. Assistent til elev med atferdsproblem/ funksjonshemning.

8 Ressurstildeling pga. administrativt merarbeid:
Utfordringer Rammebetingelser: Lønn Verneutstyr Forbruksmatriell Ressurstildeling pga. administrativt merarbeid: Avdelingsleder Koordinator

9 Hvilke erfaringer har Time vidaregående skole gjort.
Skolen må ha felles forståelse for Programfag til valg. Skolen må klart definere hva de kan bidra med når det gjelder tid og kompetanse Programfag til valg må inn i skolens pedagogiske årsplan. Programfag til valg bør/må inn i faglærer sin arbeidstidsavtale/ stillingsressurs. Programfag til valg, må legges innen ordinær skoletid.

10 Erfaringer Organisering av grunnskolene i arbeidslag.
En koordinator frå hvert av arbeidslagene som, samordner, koordinerer arbeidet inn i den videregående skole ( Klare – ryddige kommunikasjonslinjer) Det må være en klar ansvarsfordeling på skolen. * rektor * avdelingsleder * koordinator * faglærer

11 Erfaringer Klarere rammebetingelser, når det gjelder: Lønn
Verneutstyr – annet utstyr Forbruksmatriell. Elevene er stort sett organisert i egne grupper. Skolen har i liten grad , klart å bruke egne elever som sentrale aktører til dette arbeid. Opphopning enkelte fag. Sentrale aktører kan være både Vg1 og Vg2 i fremtiden.

12 Suksesskreterier. Elevene får ”smake” , prøve ut faget.
Elevene får et mer realistisk bilde av faget, hvilket gjør de bevisst sitt valg. De er i alle fall tydelige på at dette vil de ikke. Organisering av grunnskoler i arbeidslag. Samarbeidet mellom koordinator i grunnskolen og koordinator i videregående skole. Aktivitetsrette kompetansemålene.

13 Suksesskreterier Økt rekruttering.

14

15

16


Laste ned ppt "Time vidaregåande skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google