Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kopervik vgs Skeisvang vgs Vardafjell vgs Ølen vgs.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kopervik vgs Skeisvang vgs Vardafjell vgs Ølen vgs."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kopervik vgs Skeisvang vgs Vardafjell vgs Ølen vgs

2 Studiespesialisering Programfag til valg (PTV) -innhold i vgs-dagene

3 Intensjonen med dagene er å gi elevene et innblikk i hva det innebærer å velge dette utdanningsprogrammet, og vise hvilke valgmuligheter de har. Det kan være et problem at valget av programområde først skjer i Vg2, og at strukturen i programmet er ganske innfløkt - og til dels uavklart.

4 Vi vet at mange elever selv etter Vg1 er usikre på hva de vil velge. Derfor har vi valgt å lage et opplegg som gir smakebiter av de ulike program- områdene. Erfaringene vil vise om dette er en fruktbar løsning. Det har dermed vært vanskelig å forholde seg til de ”læreplanene” som foreligger. Vi vil vektlegge praktiske og virkelighets- nære tilnærmingsmåter til fagene.

5 Opplegget kan variere noe fra skole til skole, og fra år til år, avhengig av tilgjengelige ressurser/lærerkrefter m.m. Forslaget må derfor forstås som en skisse.

6 Mål for opplegget:  Elevene skal få et innblikk i tilbud og valgmuligheter innen studiespesialiserende utdanningsprogram  De skal få undervisning i utvalgte fag fra de ulike programområdene  De skal få prøve seg i aktuelle arbeidsmåter i fagene

7 Elevene ønskes velkommen, informeres om skolens hjemmeside og hva som kan finnes/leses der. Videre deles de i 2 grupper à 15 elever:

8 Time15 elever 1Omvisning på skolen:  kantine  studiesentra  bibliotek  administrasjon/rådgivere Omvisning på skolen:  kantine  studiesentra  bibliotek  administrasjon/rådgivere Innføring i skolens språk- og samfunnsfagtilbud med smaksprøver: Innføring i skolens realfagstilbud med smaksprøver: 2kort lytteøving (språk)elevforsøk 3minicase (rettslære/markedsføring) små ”drypp” fra realfagene Innføring i skolens realfagstilbud med smaksprøver: Innføring i skolens språk- og samfunnsfagtilbud med smaksprøver: 4elevforsøkkort lytteøving (språk) 5små ”drypp” fra realfageneminicase (rettslære/markedsføring)

9 Elevene får skjema for:  Avkrysning for Dag 2: Språk/samfunnsfag eller realfag (ønske)  Mulighet for skriftlige spørsmål med tilbakemelding eller forklaring på hvor svar kan finnes (det eleven måtte lure på)  Positiv/negativ tilbakemelding – forslag til justering/endring Slutten av 5. time

10 Videre kommentarer:  Med timer antas 5 timer à 45 min + pauser i tråd med den enkelte skoles timeplan  Planen gjelder for Kopervik, Skeisvang, Vardafjell og Ølen vgs men med nødvendig lokal tilpasning på den enkelte skole

11 Elevene er fordelt (15/15) ut fra egne ønsker (kombinert med noe forskyvning) Slutten av 5. time: Spørreskjema: Kommentarer, bra/mindre bra, uklarheter

12 Time:15 elever: 1Innføring i fagsammensetting for de 3 årene i språk- /samfunnsfag og realfag (rådgiver eller administrasjon):  Fellesfag – Egne programfag – Valgfrie programfag  Generell studiekompetanse: Yrker,……….  Spesiell studiekompetanse: Yrker,………..  Inviterer til og svarer på spørsmål 15 språk-/samfunnsfagelever:15 realfagelever: 2Språklab, ekskursjoner m.m.Laboratoriearbeid innen naturfag (gjerne ”tverrfaglig” BI/FY/KJ) 3Case-eksempler innen rettslære, markedsføring m.m. Gjerne med praktisk tilsnitt 4Gå nærmere inn på ett eller 2 av programfagene (teori/eksperiment) 5

13 Kommentar: Case-eksemplene vil være skole- og læreravhengige men bør være relevante for elevene, ha en spennende og praktisk utforming gjerne koplet med bruk av nettbaserte løsninger

14 Ved laboratoriearbeid bør elevene kunne få innblikk både i tradisjonell teknikk og simulering ved bruk av datateknologi. De skal få innblikk i arbeidsmetoder, journalføring m.m. Ved eksperimenter bør ikke grupper være større enn 15 elever (HMS). Derfor bør/må grupper à 30 elever deles i 2 og økonomisk kompensasjon justeres deretter.


Laste ned ppt "Kopervik vgs Skeisvang vgs Vardafjell vgs Ølen vgs."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google