Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplegget er utarbeidet i et samarbeid mellom:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplegget er utarbeidet i et samarbeid mellom:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplegget er utarbeidet i et samarbeid mellom:
Kopervik vgs Skeisvang vgs Vardafjell vgs Ølen vgs

2 Studiespesialisering
Programfag til valg (PTV) -innhold i vgs-dagene

3 Intensjonen med dagene er å gi elevene et innblikk i hva det innebærer å velge dette utdanningsprogrammet, og vise hvilke valgmuligheter de har. Det kan være et problem at valget av programområde først skjer i Vg2, og at strukturen i programmet er ganske innfløkt - og til dels uavklart.

4 Vi vet at mange elever selv etter Vg1 er usikre på hva de vil velge
Vi vet at mange elever selv etter Vg1 er usikre på hva de vil velge. Derfor har vi valgt å lage et opplegg som gir smakebiter av de ulike program-områdene. Erfaringene vil vise om dette er en fruktbar løsning. Det har dermed vært vanskelig å forholde seg til de ”læreplanene” som foreligger. Vi vil vektlegge praktiske og virkelighets-nære tilnærmingsmåter til fagene.

5 Opplegget kan variere noe fra skole til skole, og fra år til år, avhengig av tilgjengelige ressurser/lærerkrefter m.m. Forslaget må derfor forstås som en skisse.

6 Mål for opplegget: Elevene skal få et innblikk i tilbud og valgmuligheter innen studiespesialiserende utdanningsprogram De skal få undervisning i utvalgte fag fra de ulike programområdene De skal få prøve seg i aktuelle arbeidsmåter i fagene

7 Dag 1 Elevene ønskes velkommen, informeres om skolens hjemmeside og hva som kan finnes/leses der. Videre deles de i 2 grupper à 15 elever:

8 Time 15 elever 1 Omvisning på skolen: kantine studiesentra bibliotek administrasjon/rådgivere Innføring i skolens språk- og samfunnsfagtilbud med smaksprøver: Innføring i skolens realfagstilbud med smaksprøver: 2 kort lytteøving (språk) elevforsøk 3 minicase (rettslære/markedsføring) små ”drypp” fra realfagene 4 5

9 Slutten av 5. time Elevene får skjema for:
Avkrysning for Dag 2: Språk/samfunnsfag eller realfag (ønske) Mulighet for skriftlige spørsmål med tilbakemelding eller forklaring på hvor svar kan finnes (det eleven måtte lure på) Positiv/negativ tilbakemelding – forslag til justering/endring

10 Videre kommentarer: Med timer antas 5 timer à 45 min + pauser i tråd med den enkelte skoles timeplan Planen gjelder for Kopervik, Skeisvang, Vardafjell og Ølen vgs men med nødvendig lokal tilpasning på den enkelte skole

11 Dag 2 Elevene er fordelt (15/15) ut fra egne ønsker (kombinert med noe forskyvning) Slutten av 5. time: Spørreskjema: Kommentarer, bra/mindre bra, uklarheter

12 15 språk-/samfunnsfagelever:
Time: 15 elever: 1 Innføring i fagsammensetting for de 3 årene i språk-/samfunnsfag og realfag (rådgiver eller administrasjon): Fellesfag – Egne programfag – Valgfrie programfag Generell studiekompetanse: Yrker,………. Spesiell studiekompetanse: Yrker,……….. Inviterer til og svarer på spørsmål 15 språk-/samfunnsfagelever: 15 realfagelever: 2 Språklab, ekskursjoner m.m. Laboratoriearbeid innen naturfag (gjerne ”tverrfaglig” BI/FY/KJ) 3 Case-eksempler innen rettslære, markedsføring m.m. Gjerne med praktisk tilsnitt 4 Gå nærmere inn på ett eller 2 av programfagene (teori/eksperiment) 5

13 Kommentar: Case-eksemplene vil være skole- og læreravhengige men bør være relevante for elevene, ha en spennende og praktisk utforming gjerne koplet med bruk av nettbaserte løsninger

14 Ved laboratoriearbeid bør elevene kunne få innblikk både i tradisjonell teknikk og simulering ved bruk av datateknologi. De skal få innblikk i arbeidsmetoder, journalføring m.m. Ved eksperimenter bør ikke grupper være større enn 15 elever (HMS). Derfor bør/må grupper à 30 elever deles i 2 og økonomisk kompensasjon justeres deretter.


Laste ned ppt "Opplegget er utarbeidet i et samarbeid mellom:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google