Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En hverdag med konkurranseutsetting og privatisering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En hverdag med konkurranseutsetting og privatisering"— Utskrift av presentasjonen:

1 En hverdag med konkurranseutsetting og privatisering
Omstilling og brukervalg – og et blikk på bestiller-utførermodell

2 Omstilling En tredjedel av alle yrkesaktive har opplevd omorganisering som har påvirket deres arbeidssituasjon de siste tre årene. Yrker innenfor helse og tjenesteyting mest utsatt for psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøbelastninger. Det er funnet klar sammenheng mellom omorganiseringer og plager som søvnvansker og mer fysisk utmattelse.

3 Utbredt konsekvens: Økt usikkerhet
Konkurranseutsetting, privatisering og brukervalgsordninger som politisk ideologi. Manglende risikovurderinger og konsekvensanalyser. Vedtak fattet uten eller med minimal medvirkning fra ansattes representanter. Dårligere lønns- og arbeidsforhold.

4 Høyt tidspress i hjemmetjenesten
Det største problemet og den viktigste arbeidsmiljøutfordringen. Ikke samsvar mellom ressurser og oppgaver. ”Ansatte blir sittende med ansvaret for å møte befolkningens høye forventninger, skapt av politikere”. Løsninger vanskeliggjøres av brukervalg og bestiller-utførerorganisering.

5 Brukervalg Utfordring å finne riktig bemanning.
Administreres av bestillerkontoret. Merkbar økning i byråkrati og papirarbeid – selv med en andel på under 10 %. Dyr ordning. Omstendelig prosess for hver nye bruker.

6 Bestiller-utfører Arbeidsmiljøkonsekvenser av organisering og praktisering av bestiller-utførermodellen er ikke risikovurdert. Arbeidsmiljøet til den enkelte ansatte er relatert til at tjenesteytingen fungerer godt, noe som betinger samarbeid mellom bestiller og utfører. Utvikling i Oslo: Tettere organisatorisk tilhørighet og tettere samarbeid mellom bestillerkontor og hjemmetjeneste.

7 De 15 bydelene Samarbeid mellom bestiller og utfører om vedtak:
8 bydeler tar ikke hensyn. 3 bydeler tar noe hensyn. 4 bydeler tar mye hensyn.

8 Samsvar mellom ansvar og myndighet i HMS-arbeidet
Det synes som om bestillerne har fått et ansvar som de verken har formell myndighet til eller praktisk mulighet for å ivareta. Et tydelig skille mellom bestiller og utfører utgjør åpenbart et problem med tanke på ivaretakelse av arbeidsmiljø.

9 Anbefalinger til Oslo kommune
Arbeide for å skape balanse mellom ressurser og arbeidsmengde, inkludert kapasitet og befolkningens forventninger. Tydeliggjøre ledernes HMS-ansvar. Tett samarbeid mellom bestiller og utfører. Legge arbeid i å identifisere og definere risikofaktorer, spesielt psykososiale arbeidsforhold. Foreta en risikovurdering før brukervalg i hjemmesykepleie innføres i bydelene.


Laste ned ppt "En hverdag med konkurranseutsetting og privatisering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google