Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© KTP - Konfidensielt Modell A* - Konsernets anbefaling - 1 - © KTP Konsernet har utarbeidet en alternativ løsningsmodell A* som vil gi ”enda mer kollektivtrafikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© KTP - Konfidensielt Modell A* - Konsernets anbefaling - 1 - © KTP Konsernet har utarbeidet en alternativ løsningsmodell A* som vil gi ”enda mer kollektivtrafikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 © KTP - Konfidensielt Modell A* - Konsernets anbefaling - 1 - © KTP Konsernet har utarbeidet en alternativ løsningsmodell A* som vil gi ”enda mer kollektivtrafikk for pengene” enn modell A. Modell A* er konsernets prefererte modell Eierskap Materiell (OVS) Infrastruktur Eiendom Prosjekter Produksjon IP VE Operatør Trikk T-bane Unibuss AS Økonomi Sikkerhet Stab ”nye KTP” Ikke del av operasjonell konsernledelse Modell A*

2 © KTP - Konfidensielt Modell A* ~ Industrialisering med enheter for drift, eierskap og produksjon (vedlikehold) - 2 - © KTP - Konfidensielt OrganiseringOppsummering Konsernledelsen består av konsernsjef og sju konserndirektører. 1 for Økonomi/finans og 1 for øvrige staber, herunder konsernsenteret. Fire resultatområder Forvalting, Produksjon, Operatør (spor) og Buss med hver sin konserndirektør Resultatområdene etableres som divisjoner med unntak av buss som er eget AS. Unibuss sin tilknytning til konsernledelsen og KTP kan vurderes nærmere uavhengig av modell Forvaltning har ansvar for eierskap og bestillerrollen for både bane og vognmateriell, samt eiendom, utviklings- og byggeprosjekter Utførerrollen for vedlikehold (både langsiktig og kortsiktig) innehas av Produksjon, herunder samordning av teknisk kompetanse knyttet til produksjon (VE og IP). Produksjon konkurrerer på kontrakter over en gitt størrelse (defineres). Produksjon sørger for at klargjorte baner og vogner leveres til operatører iht fastlagt avtaler for servicegrad, kvalitet, m.m. Modellen krever en samordning av kompetanse og en klargjøring av arbeidsdeling mellom Produksjon (utfører) og Forvaltning (bestiller). Operatørorganisasjonen (T-bane og Trikk) er en ren driftsorganisasjon med ansvar for trafikkstyring, kjøring og kunde, med maksimering av synergipotensial og helhetlig ressursutnyttelse. Unike funksjons- og kompetanseområder innenfor hhv Trikk og T-bane etableres i egne organisasjonsløsninger innenfor operatørorganisasjonen. Sikkerhetsansvaret er systemsatt sentralt under konsernsjef med egen sikkerhetsdirektør. Sikkerhetsmyndighet for trafikkstyring og kjøring hos operatører og sikkerhet for infrastruktur hos Forvaltning Staber på konsern og i Forvalting/ Produksjon sørger for nødvendig koordinering og systemsetting av tverrgående prosesser Konsernet leder og koordinerer forhandlinger med Ruter, med aktiv deltakelse fra de respektive resultatansvarlige (Forvaltning, Produksjon og Operatør). Buss videreføre etter dagens modell. Sentralisert modell med sterk samordning av forhandlinger/interaksjon med Ruter. Reduksjon av årsverk ift strukturendringer -20-35 årsverk [15-27 mill] Effektivitet i forhold til prosessforenkling - 4-6 årsverk [3-5 mill] Ytterligere effektiviseringsmuligheter -26-32 årsverk [19-24 mill] Totale effektiviseringsmuligheter -50-73 årsverk [37 – 55 mill] Økonomiske resultater Styrker Konsernhelhetlig styring. Konsernsjef og konsernledelse med god kontroll på hele verdikjeden (operatører som en del av konsernledelsen) Henter ut samordningseffekter mellom driftsoperatørene Tekniske avdelinger (IE og VE) får samlet kompetansen (ingeniørene) i ett miljø Enhetlig ansvar for infrastruktur (eierskap til budsjett og prioritering på lang og kort sikt) Fokus på kjernekompetanse og effektivisering av enheter Legger til rette for konkurranseutsetting av VE/IP (Operatører krever noe mer) Helhetlig og effektiv sikkerhetsfunksjon Svakheter Noe mindre motivasjon for egenutvikling i T-bane og Trikk som unike produkter Krever reorganisering av sikkerhetsansvar og arbeid, herunder avklaringer og avtaler med jernbanetilsynet Krever industrialisering og samordning av to utførende enheter (IP og VE) som tradisjonelt ikke har jobbet tett sammen Bestillingskjede (spesielt mellom IE og IP) som krever gode og tydelige avtaler (men alle ledere samlet i en og samme ledergruppe) Konsern- sjef ForvaltningProduksjonOperatørBuss Finans / Økonomi Staber og fellesfunk. Sikkerhet og kvalitet


Laste ned ppt "© KTP - Konfidensielt Modell A* - Konsernets anbefaling - 1 - © KTP Konsernet har utarbeidet en alternativ løsningsmodell A* som vil gi ”enda mer kollektivtrafikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google