Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

9 Valg av meddommere etter kommunevalget i 2011 Faglig Forum for Formannskapssekretærer Sunndalsøra 11. mai 2011 Seniorrådgiver Terje Karterud, Domstoladministrasjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "9 Valg av meddommere etter kommunevalget i 2011 Faglig Forum for Formannskapssekretærer Sunndalsøra 11. mai 2011 Seniorrådgiver Terje Karterud, Domstoladministrasjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 9 Valg av meddommere etter kommunevalget i 2011 Faglig Forum for Formannskapssekretærer Sunndalsøra 11. mai 2011 Seniorrådgiver Terje Karterud, Domstoladministrasjonen

2 9 Tema som skal behandles 2 nProsedyrer ved valget nSammensetningen av utvalgene nAntallet lekdommere nValgbarhet nFunksjonstid nOpplysningene i listen over lekdommere nSkjønnsmenn nJordskiftemeddommere nRapportering av valgresultat nBestemmelsene for forliksrådet tas sammen med bestemmelsene for lekdommere

3 9 Erfaringer fra valget i 2008 3 nMange kommuner leverte mangelfulle lister nMange kommuner innrapporterte fødselsnummer med feil nDet ble valgt personer som både var for unge og for gamle nKort tid fra valget til listene skulle tas i bruk nMange kommuner leverte sent – lenge etter at valget var gjennomført

4 9 Prosedyrer ved valget – frister 4 Nye frister fra sist gang 1. mars 2012 domstolleder underretter om antallet § 64 Forslag skal til gjennomsyn i to uker § 68 1. juli 2012 valget skal være gjennomført § 66 15. september 2012 utfallet av valget skal være innrapportert § 69 Fritak for valg §§ 68 og 74 Ingen kan velges til mer enn et utvalg § 68

5 9 Sammensetningen av utvalgene 5 n§ 67 nAllsidig sammensetning nBest mulig representere alle deler av befolkningen nKommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater

6 9 Valgbarhet 1 – Oversikt 6 n§§ 70 – 73 nKrav til personen nUtelukkelse på grunn av stilling nUtelukkelse på grunn av vandel nMuligheter for fritak på grunn av helse eller har vært medlem av utvalg i to perioder tidligere nSamme regler for medlemmer av forliksråd bortsett fra nedre aldersgrense og krav til person - § 56

7 9 Valgbarhet 2 – Krav til person § 70 7 nTilstrekkelig norskkunnskaper og personlig egnet nOver 21 år og under 70 år ved valgperiodens start – 1. januar 2013, dvs født etter 31.12.1942 og før 1.1.1992 nIkke fradømt stemmerett nIkke under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene nInnført i folkeregisteret og bosatt i kommunen nNorsk eller nordisk statsborger eller registrert bosatt i riket tre siste år nKun aldersgrensen på 70 år som gjelder for medlemmer av forliksrådet nØvre aldersgrense gjelder ikke for skjønnsmenn skjl § 14

8 9 Valgbarhet 3 – Utelukket pga stilling § 71 8 nStortingsrepresentanter, inkl vara nPolitisk ledelse i departementene nFylkesmenn og ass fylkesmenn nUtnevnte og kst dommere og ansatte ved domstolene nAnsatte i politi, påtalemyndighet og kriminalomsorgen nAnsatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet, Domstoladministrasjonen med styre nAnsatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen nPraktiserende advokater og advokatfullmektiger nKommunens administrasjonssjef og andre kommunale ansatte som tar direkte del i forberedelse og gjennomføring av valget

9 9 Valgbarhet 4 – Vandel § 72 9 nIdømt ubetinget fengsel i mer enn 1 år nIdømt forvaring eller andre særreaksjoner etter strl § 39- 39c nIdømt ubetinget fengsel under 1 år mindre enn 15 år siden nIdømt betinget fengsel mindre enn 10 år siden nIdømt eller vedtatt bot i tilfelle som kunne føre til fengsel i mer enn 1 år for mindre enn 10 år siden nHar fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse i tilfelle som kunne føre til fengsel i mer enn 1 år for mindre enn 10 år siden nVed samfunnsstraff er det den subsidiære fengselsstraff som teller nVed deldom, blanding betinget/ubetinget fengsel vurderes hver del for seg nKommunen pliktig til å sjekke vandel § 73

10 9 Funksjonstid 10 n§ 66 n4 år nValget i 2012 gjelder fra 1. januar 2013 til 31. desember 2016 nSamme bestemmelser for medlemmer av forliksrådet - § 57 nSamme bestemmelser for jordskiftemeddommere og skjønnsmenn

11 9 Listen over lekdommere 11 n§ 69 nListen skal inneholde følgende opplysninger: nFullt navn nAdresse nFødselsnummer nTelefonnummer nYrke nStilling nFrist for innrapportering 15. september 2012 § 69

12 9 Spesielt for jordskiftemeddommere 12 nSamme valgbarhetsregler som for meddommere til tingrett og lagmannsrett nDe som er valgt til meddommere i tingrett og lagmannsrett er valgbare til jordskiftemeddommere jskl § 8 nIkke krav til likt antall menn og kvinner, men bør tilstrebe at begge kjønn er representert nKjennskap til jordskifte inkl reindrift jskl § 8 nMobilitet nInnrapportering av valget

13 9 Spesielt for skjønnsmenn 13 nDe samme skjønnsmenn brukes av både de alminnelige domstoler og jordskiftedomstolene nKommunene foreslår, fylkeskommunen velger skjl § 14 nSamme valgbarhetsregler med unntak av øvre aldersgrense skjl § 14 nKunnskap til fagområder nIkke krav til likt antall menn og kvinner, men representanter fra begge kjønn bør tilstrebes nMobilitet

14 9 Innrapportering av valgresultat 14 nArbeider med ny løsning nTjeneste i domstol.no eller AltInn nMål klar mars/april 2012 nBør vi legge ut eksempler fra større kommuner til bruk for andre kommuner hvis det blir en portal?

15 9 Oppsummering 15 nIngen endringer med hensyn til prosedyrer – dog nye tidsfrister nMest mulig representativt sammensatte utvalg nAldersgrense for valgbarhet nKrav til økonomi nUtelukket pga stilling nKrav til vandel nLovbestemte krav til opplysninger i listen

16 9 Spørsmål? 16 nSpørsmål til det som er tatt opp nDomstoladministrasjonen planlegger å sende informasjonsskriv til kommunene om regelverk og innrapportering. Når bør dette skje i forhold til valget?


Laste ned ppt "9 Valg av meddommere etter kommunevalget i 2011 Faglig Forum for Formannskapssekretærer Sunndalsøra 11. mai 2011 Seniorrådgiver Terje Karterud, Domstoladministrasjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google