Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Base til Base Initiativet, realisering av Vei til Sjøambisjonen, i ett bredt partnerskap som inkluderer myndighetene Velg Sjøveien! Konferanse Tromsø,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Base til Base Initiativet, realisering av Vei til Sjøambisjonen, i ett bredt partnerskap som inkluderer myndighetene Velg Sjøveien! Konferanse Tromsø,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Base til Base Initiativet, realisering av Vei til Sjøambisjonen, i ett bredt partnerskap som inkluderer myndighetene Velg Sjøveien! Konferanse Tromsø, 14. mai 2012 David Ottesen Risavika Havn AS

2 Tråden i presentasjonen  Litt om Risavika Havn  Forslag til NTP 2014-2023  Base til Base initiativet  Elementer til ettertanke

3 Vår visjon; ett logistikk knutepunkt for vest, nord og nordøst, til og fra Europa og verden Forutsetter:  Effektiv infrastruktur  Arealer  Stimulerende rammevilkår  «Best for Brukerne « Forutsetter:  Effektiv infrastruktur  Arealer  Stimulerende rammevilkår  «Best for Brukerne «

4

5 2011

6 2004 2011  Investering på 1,4 milliarder  2500 nye arbeidsplasser  Risavika havn når ferdig utbygd vil disponere ca. 900 mål havn og en kai lengde på ca. 1800 meter og dybde fra 6.0 til14.3 meter.  Et av Norges største masseflyttingsprosjekt: 4 millioner kubikkmeter masse flyttes, dette tilsvarer ca. 9 millioner tonn.  Vågen rommer i underkant av 700 millioner liter vann  Investering på 1,4 milliarder  2500 nye arbeidsplasser  Risavika havn når ferdig utbygd vil disponere ca. 900 mål havn og en kai lengde på ca. 1800 meter og dybde fra 6.0 til14.3 meter.  Et av Norges største masseflyttingsprosjekt: 4 millioner kubikkmeter masse flyttes, dette tilsvarer ca. 9 millioner tonn.  Vågen rommer i underkant av 700 millioner liter vann  Offentlig Privat Samarbeid  Eiere  45 % Stavanger Regionale Havn IKS  34 % NorSea  21 % Risavika Eiendom  Offentlig Privat Samarbeid  Eiere  45 % Stavanger Regionale Havn IKS  34 % NorSea  21 % Risavika Eiendom

7 Nasjonal Transportplan  Farleder for større skip og bedre sikkerhet  Bedre Veier til Stamnetthavnene  Reduserte avgifter for sjøtransporten  Økonomiske virkemidler for havner  Arealbruk og utvikling av gods- og terminalklynger  Bred samfunnsutredning  Hva skjedde med Utpekte Havner Godstransport på sjø

8 Risavika/Tananger Status per februar 2012  Sola Kommunes største arbeidsplassdistrikt er utviklet over mange år, hvor starten som oljebase på ‘60 tallet har vært en betydelig utløsende faktor.  Arbeidsplasser i Sola Kommune 18.300  Arbeidsplasser i 4056 området 13.600 (74.7%)!  Innbyggertallet i Sola Kommune har økt med 24% på ti år  Siden Shell raffineriet ble nedlagt har vi skapt 2500 arbeidsplasser bare i Risavika Sør  I hele Risavika/Tananger er der 214 bedrifter med 13600 arbeidsplasser og en omsetning på Kr. 29.000.000.000 ~ 29 Milliarder kroner  En økning på 21,6% fire år!  Johan Sverdrup (Aldous/Avaldsnes) – Nye felt gir økt aktivitet

9 Mulighetsrommet  Veinettet er sprengt  Det går daglig nærmere 100 base transporter mellom Stavangerregionen og hhv Ågotnes, Mongstad, Florø og Kristiansund.  Aktiviteten flytter seg nordover, men industrien flytter ikke etter = økt transportbehov.  Farlig last på fergene hindrer annen trafikk  Risikoen generelt større på vei enn på sjø  Hva med miljøet?  En av de viktigste vekstregioner i landet.  Vi må etablere bærekraftige logistikkløsninger.  PÅ SJØ!

10 Løsningen Base til Base på kjøl

11 I forhold til konvensjonelle skip Total CO2 besparelse:38% Total NOx besparelse:90% Total SOx besparelse:100% Ingen partikkel utslipp. Total energi reduksjon: 18% Kilde:Rolls-Royce ”Rolls-Royce EnvironShip Concept” Løsningen Base –Base på kjøl  Ambisjonen  To skip i rotasjon med daglige avganger fra Risavika  Avgang sen ettermiddag, tidlig kveld for å fange opp mest mulig gods  Neste dag lossing Ågotnes, Mongstad og Florø  Initielt med eksisterende skip  Etter hvert med 2. generasjon LNG skip  40 - 50 % reduksjon av tungtrafikk på vei i det aktuelle området  Betydelig samfunnsgevinst i form av  Bedre fremkommelighet på vei  Betydelig miljøgevinst

12 Dette kan vi få til hvis…..  ….Den maritime næringen  Gjennom effektivitet i alle ledd minimaliserer effekten av intermodale elementer (omlastning)  Leverer på forutsigbarhet, regularitet og kvalitet  … Vareeiere, speditører og transportører  Tar ansvar og viser vilje til å tenke annerledes  Arbeider konstruktivt med den maritime næring med å finne de beste og mest praktiske løsningene  ….Myndighetene  Ikke lenger tillater utenlandske transportaktører frikort på norske veier  Tar ansvar for å bevirke at gods flyttes fra vei til sjø gjennom  Avgifts tilpasninger (les reduksjoner og fjerning)  Eco-tilskudd til vareeier for å flytte gods fra vei til sjø  Setter krav til operatørselskapene på Norsk sokkel i forhold til fraktmetode

13 Hva så med Nord områdene?  Ta initiativ til å etablere en logistikk klynge innen petroleumssektoren  Forstå brukernes behov og utvikle løsninger i forhold til disse  Verdiene som håndteres står ikke i forhold til logistikk-kostandene  Uansett logistikkvalg  Kvalitet, forutsigbarhet og regularitet er de viktigste kriterier  Allianse med speditører og rederier  Arbeid aktivt med å få frem mulighetsrommet  Vi trenger effektive ruter fra sør til nord og ett effektivt nettverk i nord!  Utfordre myndighetene  Sjøtransport vinner på alle områder i forhold til landtransport  Miljø  Samfunnskostnad  Fremkommelighet  Men NTP forslaget er uten kraft; bidra til at det får det gjennomslaget vi trenger.

14 THE SMART HARBOURs LOOK TO TROMSØ AND…….. RISAVIKA Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Base til Base Initiativet, realisering av Vei til Sjøambisjonen, i ett bredt partnerskap som inkluderer myndighetene Velg Sjøveien! Konferanse Tromsø,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google