Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

16.07.20141Fem kommuner i samhandling RHO. 16.07.20142Fem kommuner i samhandling RHO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "16.07.20141Fem kommuner i samhandling RHO. 16.07.20142Fem kommuner i samhandling RHO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fem kommuner i samhandling RHO

2 Fem kommuner i samhandling RHO

3 Fem kommuner i samhandling RHO Hedmark

4 Fem kommuner i samhandling RHO

5 Fem kommuner i samhandling RHO

6 Fem kommuner i samhandling RHO Styringsdata for somatisk sykehusaktivitet Datagrunnlag nasjonal aktivitet fra tertial 2012 Statistikk - Indikatorer per kommune Dokumentasjon og hjelp Aldersgrupper Indikatorer Pasientgrupper Kategorier Henvist fra Datagrunnlag Innlagt fra Brukerveiledning Utskrevet tilEksempler Viktige datakilder for kommunal planlegging

7 Fem kommuner i samhandling RHO Sum for alle kommuner i Oppland Januar – august 2012 KOSTNADANTALL TILFELLE ANDEL KOST ANDEL TILF TOTAL KOM. KOSTNAD ALLE DRG KODER % 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk ,4 %0,4 % 462A Rehabilitering, kompleks ,6 %0,2 % 317O Dialysebehandling, dagmedisinsk behandling ,1 %1,7 % 320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk ,5 %0,1 % 88 Kroniske obstruktive lungesykdommer (KOLS) ,5 %0,1 % 462B Rehabilitering, vanlig ,9 %0,5 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert ,1 %2,2 % (SUM AV DISSE SJU DRG RELATERTE KOSTN ) Kommunal medfinansiering for kommunene i Oppland Januar – August

8 Fem kommuner i samhandling RHO All aktivitet 2. tertial 2012 RINGSAKER kommune Pasienter Innleggelser Ligge Ligged. Liggedager Innl pr DRG-poeng tertper gruppedagerpr paspr 1000 innb% av pas. gr innb D: 0412 Ringsaker ,1244,2100,0 %97,83 220,9 1: Kreftsykdommer ,719,48,0 %4,9275,6 2: Hjerteinfarkt og andre smerter i brystkassen ,913,05,0 %6,4224,6 3: Lungebetennelse ,37,73,0 %1,675,0 4: Sykdommer i nyrer, urinblære og prostata ,811,65,0 %4,5167,2 5: Sykdommer i hjerte og blodårer, ekskl. infarkter ,110,04,0 %3,0164,3 6: Smerter i buk/bekken ,31,41,0 %1,119,1 7: Sykdommer i nervesystemet inkl hjerneslag ,216,47,0 %6,3277,5 8: Sykd i luftveiene, unntatt lungebetennelse ,913,15,0 %2,7128,2 9: Sykdommer i fordøyelsessystem ,314,26,0 %4,4168,0 10: Sykdommer i muskler og ledd ,615,56,0 %6,4280,2 11: Diabetes inkl komplikasjoner ,41,51,0 %0,419,4 12: Akutt skade hofte/lår - ikke kirurgi55163,20,50,0 %0,23,5 13: Akutt skade hofte/lår - kirurgi ,54,72,0 %0,889,2 99: Andre pasientgrupper ,0115,247,0 %55,31 329,1 Bakgrunnsinformasjon for planlegging, eksempel

9 Fem kommuner i samhandling RHO All aktivitet 2. tertial 2012 RINGSAKER kommune tert Akuttinnlegg. Pasienter per gruppe Innleggelser Innl % Akuttefordelt på inn- per gruppe innlegg instansinnleggelserleggende instans D: 0412 Ringsaker ,0 % ,0 % Fastlege ,2 %45330,6 % Henvist fra andre ,8 % ,4 % Legevakt 000,0 %0 Privatpraktiserende spesialist 84321,0 %00,0 % Somatisk Spesialisthelsetjeneste 000,0 %0 Hvem henviser pasienter til sykehus? Kan vi stole på dette? Gir Helseforetakene korrekte data i sin rapportering?

10 Fem kommuner i samhandling RHO All aktivitet 2. tertial 2012 RINGSAKER Pasienter Innleggels Innl pr Ligge Liggedager % Gj.snittlig Akutt- Akuttinnl Akuttinnl pr DRG- poeng per gruppe 1000 innbdøgn alders- gruppeliggedøgn innlegg. % av aldersgr1000 innb akuttinnl tert D: 0412 Ringsaker , %1, ,0 %44,63 220,91 598, år , %1,024516,8 %33,5298,0170, år , %1,174449,5 %35,61 755,0759, år , %1,626217,8 %77,7703,7321, år , %2,718612,9 %137,5390,4285,1 90 år ,51922 %2,2423,0 %176,573,861,4 Konsul- Kons. i % Kontroll Konsult. pr Polikl. kontr. DRG- poeng pr 1000 innb DRG-poeng i tasjoneraldersgr.konsult innb % av aldersgr pr 1000 in. % av aldersgr tert D: 0412 Ringsaker ,00 % ,6100,00 %97,0100,0 % 0-17 år ,12 %565171,411,00 %40,89,1 % år ,64 % ,960,00 %83,954,5 % år ,17 % ,720,00 %208,722,2 % år6626,06 %399489,38,00 %288,512,1 % 90 år +1221,01 %60512,61,00 %310,12,0 %

11 Fem kommuner i samhandling RHO11 Forutsetninger for å lykkes: Vi må bli flinkere til å: Være sikre på at datagrunnlaget er fullstendig og korrekt Gjøre styringsinformasjon tilgjengelig Utvikle analyse- og presentasjonsverktøy Opparbeide felles forståelse for den styringsinformasjonen som er tilgjengelig Utarbeide omforente planer Være åpne om kommende endringer Ønsker tilbakemeldinger fra dere som har mer kunnskap og erfaringer om Helseforetakenes rapporteringsplikt enn meg


Laste ned ppt "16.07.20141Fem kommuner i samhandling RHO. 16.07.20142Fem kommuner i samhandling RHO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google