Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

16.07.20141Fem kommuner i samhandling RHO. 16.07.20142Fem kommuner i samhandling RHO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "16.07.20141Fem kommuner i samhandling RHO. 16.07.20142Fem kommuner i samhandling RHO."— Utskrift av presentasjonen:

1 16.07.20141Fem kommuner i samhandling RHO

2 16.07.20142Fem kommuner i samhandling RHO

3 16.07.20143Fem kommuner i samhandling RHO Hedmark

4 16.07.20144Fem kommuner i samhandling RHO

5 16.07.20145Fem kommuner i samhandling RHO

6 16.07.20146Fem kommuner i samhandling RHO Styringsdata for somatisk sykehusaktivitet Datagrunnlag nasjonal aktivitet fra 2010 - 2. tertial 2012 Statistikk - Indikatorer per kommune Dokumentasjon og hjelp Aldersgrupper Indikatorer Pasientgrupper Kategorier Henvist fra Datagrunnlag Innlagt fra Brukerveiledning Utskrevet tilEksempler Viktige datakilder for kommunal planlegging

7 16.07.20147Fem kommuner i samhandling RHO Sum for alle kommuner i Oppland Januar – august 2012 KOSTNADANTALL TILFELLE ANDEL KOST ANDEL TILF TOTAL KOM. KOSTNAD ALLE DRG KODER 141 236 533 123 932 100% 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk 6 249 005 5484,4 %0,4 % 462A Rehabilitering, kompleks 3 625 958 2502,6 %0,2 % 317O Dialysebehandling, dagmedisinsk behandling 1 492 443 2 1001,1 %1,7 % 320 Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk 735 295 850,5 %0,1 % 88 Kroniske obstruktive lungesykdommer (KOLS) 648 972 840,5 %0,1 % 462B Rehabilitering, vanlig 2 616 170 5901,9 %0,5 % 410A Kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, uspesifisert 4 403 985 2 6933,1 %2,2 % (SUM AV DISSE SJU DRG RELATERTE KOSTN. 19 771 828 6 350 ) Kommunal medfinansiering for kommunene i Oppland Januar – August

8 16.07.20148Fem kommuner i samhandling RHO All aktivitet 2. tertial 2012 RINGSAKER kommune Pasienter Innleggelser Ligge Ligged. Liggedager Innl pr DRG-poeng 2012 2. tertper gruppedagerpr paspr 1000 innb% av pas. gr. 1000 innb D: 0412 Ringsaker7 6163 2468 1061,1244,2100,0 %97,83 220,9 1: Kreftsykdommer3801626451,719,48,0 %4,9275,6 2: Hjerteinfarkt og andre smerter i brystkassen2222124311,913,05,0 %6,4224,6 3: Lungebetennelse48522565,37,73,0 %1,675,0 4: Sykdommer i nyrer, urinblære og prostata4741513840,811,65,0 %4,5167,2 5: Sykdommer i hjerte og blodårer, ekskl. infarkter293993311,110,04,0 %3,0164,3 6: Smerter i buk/bekken13635460,31,41,0 %1,119,1 7: Sykdommer i nervesystemet inkl hjerneslag4532105431,216,47,0 %6,3277,5 8: Sykd i luftveiene, unntatt lungebetennelse235884351,913,15,0 %2,7128,2 9: Sykdommer i fordøyelsessystem3711454701,314,26,0 %4,4168,0 10: Sykdommer i muskler og ledd9182125160,615,56,0 %6,4280,2 11: Diabetes inkl komplikasjoner13812510,41,51,0 %0,419,4 12: Akutt skade hofte/lår - ikke kirurgi55163,20,50,0 %0,23,5 13: Akutt skade hofte/lår - kirurgi45281573,54,72,0 %0,889,2 99: Andre pasientgrupper3 8981 8353 8251,0115,247,0 %55,31 329,1 Bakgrunnsinformasjon for planlegging, eksempel

9 16.07.20149Fem kommuner i samhandling RHO All aktivitet 2. tertial 2012 RINGSAKER kommune 2012 2. tert Akuttinnlegg. Pasienter per gruppe Innleggelser Innl % Akuttefordelt på inn- per gruppe innlegg instansinnleggelserleggende instans D: 0412 Ringsaker7 1453 246100,0 %1 479100,0 % Fastlege 2 86985026,2 %45330,6 % Henvist fra andre 4 1922 36472,8 %1 02669,4 % Legevakt 000,0 %0 Privatpraktiserende spesialist 84321,0 %00,0 % Somatisk Spesialisthelsetjeneste 000,0 %0 Hvem henviser pasienter til sykehus? Kan vi stole på dette? Gir Helseforetakene korrekte data i sin rapportering?

10 16.07.201410Fem kommuner i samhandling RHO All aktivitet 2. tertial 2012 RINGSAKER Pasienter Innleggels Innl pr Ligge Liggedager % Gj.snittlig Akutt- Akuttinnl Akuttinnl pr DRG- poeng per gruppe 1000 innbdøgn alders- gruppeliggedøgn innlegg. % av aldersgr1000 innb akuttinnl 2012 2. tert D: 0412 Ringsaker6 3653 24697,88 106100 %1,31 479100,0 %44,63 220,91 598,5 0-17 år98836650,11 03413 %1,024516,8 %33,5298,0170,6 18-66 år3 8431 75984,14 04850 %1,174449,5 %35,61 755,0759,8 67-79 år1 005814241,51 65420 %1,626217,8 %77,7703,7321,6 80-89 år441255188,51 17815 %2,718612,9 %137,5390,4285,1 90 år +8852218,51922 %2,2423,0 %176,573,861,4 Konsul- Kons. i % Kontroll Konsult. pr Polikl. kontr. DRG- poeng pr 1000 innb DRG-poeng i tasjoneraldersgr.konsult. 1000 innb % av aldersgr pr 1000 in. % av aldersgr 2012 2. tert D: 0412 Ringsaker10 442100,00 %5 195314,6100,00 %97,0100,0 % 0-17 år1 25212,12 %565171,411,00 %40,89,1 % 18-66 år6 59063,64 %3 133314,960,00 %83,954,5 % 67-79 år1 81617,17 %1 038538,720,00 %208,722,2 % 80-89 år6626,06 %399489,38,00 %288,512,1 % 90 år +1221,01 %60512,61,00 %310,12,0 %

11 16.07.2014Fem kommuner i samhandling RHO11 Forutsetninger for å lykkes: Vi må bli flinkere til å: Være sikre på at datagrunnlaget er fullstendig og korrekt Gjøre styringsinformasjon tilgjengelig Utvikle analyse- og presentasjonsverktøy Opparbeide felles forståelse for den styringsinformasjonen som er tilgjengelig Utarbeide omforente planer Være åpne om kommende endringer Ønsker tilbakemeldinger fra dere som har mer kunnskap og erfaringer om Helseforetakenes rapporteringsplikt enn meg Roy.Heine.Olsen@Elverum.kommune.no


Laste ned ppt "16.07.20141Fem kommuner i samhandling RHO. 16.07.20142Fem kommuner i samhandling RHO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google