Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Koding av rus, forgiftninger og bivirkninger Sidsel Aardal Spesialrådgiver, dr.med. FOU-avd. Helse-Bergen Trondheim, 10.mars 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Koding av rus, forgiftninger og bivirkninger Sidsel Aardal Spesialrådgiver, dr.med. FOU-avd. Helse-Bergen Trondheim, 10.mars 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Koding av rus, forgiftninger og bivirkninger Sidsel Aardal Spesialrådgiver, dr.med. FOU-avd. Helse-Bergen Trondheim, 10.mars 2014

2 Koding av alkohol - F10.0 Akutt alkoholintoksikasjon. + Y90.0 – Y90.8 (0,2 – 2,4 promille) - F10.1 Skadelig bruk av alkohol, helseskade - F10.2 Kronisk alkoholisme - F10.3 Alkoholabstinens - F10.4 Delirium tremens - F10.5 – F10.9 m/psykiske problemer 2

3 Toksisk virkning av alkohol - T51.0 Etylalkohol (eksl. F10) - T51.1 Metanol - T51.2 2-Propanol - T51.3 Fuselolje - T51.8 Andre spesifiserte alkoholer - T51.9 Uspesifisert alkohol 3

4 4 Koding av rus - F11 Opiater - F12 Cannabinoider - F13 GHB/GBL - F14 Kokain - F15 Kaffein - F16 Hallusinogener - F17 Tobakk - F18 Flyktige løsemidler - F19 Blandingsintoksikasjon/misbruk

5 5 Koding av forgiftninger - T4n Forgiftning med terapeutiske legemidler og biologiske substanser - + ATC-kode(r) - X6n Villet egenskade (ønsker å begå suicid) - X4n Ulykke/uhell tatt for mye/galt medikament - Y1n Uklart om skaden er påført med hensikt - Y4n Bivirkning av medikament gitt i terapeutisk dose

6 6 Koding av forgiftninger - T50.8 Diagnostiske midler (rtg.-kontrast) - T50.9 Illegale stoffer - T51.0 – T51.9 Alkoholer - T52 - T65 Toksisk virkning av diverse

7 7 Paracetamol-intoksikasjon - T4n Akutt forgiftning med paracetamol ATC-kode:N02B E01 - X6n Villet egenskade - WBGM00 Intravenøs infusjon m/Mucomyst ATC- kode:R05C B01 (kan ikke rapporteres) - GBGC10 Endotrakeal intubasjon hvis pasienten er bevisstløs - JDGX00 Ventrikkelskylling

8 8 Forgiftning med Lyrica - T4n Akutt forgiftning med Lyrica ATC-kode:N03A X16 - X6n Villet egenskade - E83.5 Forstyrrelser i calciumstoffskiftet - J96.00/J96.01 Akutt respirasjonssvikt - N17.9 Akutt uspes. nyresvikt - GXAV01 Respiratorbehandling

9 9 Koding av rus, Xanor og Heroin - T4n Forgiftning med Xanor ATC-kode:N05B A12 - F11.0 Akutt opiatintoksikasjon? - T50.9 Akutt Heroinintoksikasjon? - B18.2 Hepatitt C - F19.2 Blandingsmisbruk

10 10 Bivirkning - E22.2SIADH - *Y4n Bivirkning av Tegretol ATC-nr:N03A F01 - G35 MS - G50.0 Trigeminusnevralgi

11 T4n, *Y4n, T80-T88 - T4n forgiftning, ATC for medikamentet. f.eks. Marevan, INR: 7,5 uten blødning - D63.8 blødning, ATC for medikamentet f.eks. Marevan, INR forhøyet - Kun en ATC-kode kan knyttes til hver T4n - *Y4n kan ikke være H-diagnose, ATC-kode for medikamentet og kode presentasjonen av bivirkningen. 11

12 Medikamentallergi - J13 Pneumokokkpneumoni - Y4n Bivirkning av penicillin G - ATC:J01CE01 - L27.0 Generell hudreaksjon - Evnt. T78.3 Quinckes ødem 12

13 Ekstravasering - T80.8 Ekstravasering etter infusjon - S61.8 Åpent sår på hånd (venflon) - Evnt.S21.1Åpent sår på brystkassen (SVK) - X4n.5 - ATC for det aktuelle medikament 13

14 Komplikasjoner til SVK-innleggelse - T81.2 Utilsiktet punksjon under inngrep - S27.0 Traumatisk pneumothoraks - Y60.6 Under SVK-innleggelse - TPH15, TPH20 ellerTPX10 - TGA30 Thoracocentese - GAA10 Innleggelse av pleuradren (Seldinger) - GAA96 Innleggelse av kirurgiske pleuradren 14


Laste ned ppt "Koding av rus, forgiftninger og bivirkninger Sidsel Aardal Spesialrådgiver, dr.med. FOU-avd. Helse-Bergen Trondheim, 10.mars 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google