Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inntaks- og formidlingssamling 2013 Faggruppa for fagopplæring Gunn MyhrvoldBjørn Bergan ISTVigo IKS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inntaks- og formidlingssamling 2013 Faggruppa for fagopplæring Gunn MyhrvoldBjørn Bergan ISTVigo IKS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inntaks- og formidlingssamling 2013 Faggruppa for fagopplæring Gunn MyhrvoldBjørn Bergan ISTVigo IKS

2 Aktiviteter i faggruppa for fagopplæring siste år, og planer for neste år Siste års implementeringer Vigo Opplæring - Ekspressynk Elev og Ansatt - Tilskudd (nye satser, rapporter, dato refkrav sendt) - Kontroll på teori og praksis ved reg. av prøvedato - Dokumentasjon (div. kontroller, VMM29, VMM31) - Andre vu-pkt (økt lengde fritekstfelt veiledning, manglende teori – flere fag og fritatt karakter m.m)

3 Siste års implementeringer i Vigo Bedrift - Vu-pkt kontraktsmodulen - Årlig rapportering for 2012 - Bedriftsoppdateringer (medl.bedrifter, ansatte, kursgodkj.) - Fylkesadministrasjonsmodul - Prøveoppmeldinger - Fileksport «Godkjente kontrakter»

4 Planer for kommende år Vigo Opplæring - «Nødvendige endringer» p.g.a. lov/forskrift - Revitalisering av Vigo - Overgang fra lokal database til sentral database - Datauttrekk til Lånekassen også for avlagte prøver fra Sentralbasen Vigo Bedrift - IOP for lærekandidater

5 Vigo bedrift forts. - Intensjonsavtaler - Endre formidlingsprosessen på Vigo Bedrift: Mulighet for å reg. faglig leder på forslag Fjerne krav om oppstartsdato, heller kreve medlemsbedrift for opplæringskontorer - Endre innlogging, benytte «MinID» - Prøveadministrasjon – prøveprotokoller (nemnder) - Videreutvikle tilskudds modulen, vise alle tilskuddstransaksjoner, meldingsfelt til bedrift, e-post kommunikasjon hvis mulig?

6 Dag 2 Vigo bedrift - I hvor stor grad benyttes Vigo Bedrift i formidlingen Formidling til frittstående bedrifter? Fordeling fra opplæringskontorer til medlemsbedrifter? Benyttes fortsatt papir i formidlingsarbeidet i fylkene? - Benyttes Vigo Bedrift i kontraktsarbeidet? Skriver bedrifter/opplæringskontorer ut kontraktene selv? Fungerer arbeidsflyten? - Benytter bedrifter Vigo Bedrift til å oppdatere bedriftsopplysninger, faglige ledere etc.?

7 Dag 2 forts. Samfunnskontrakten - Intensjonsavtaler som verktøy for: Bevisstgjøre bedrifter i forhold til samfunnskontrakten Skaffe en oversikt over potensiale av lærebedrifter Avtalen innebære en 20 % økning i antallet nye læreplasser i løpet av 2015 Hva forventes av opplæringskontorene i dette?

8


Laste ned ppt "Inntaks- og formidlingssamling 2013 Faggruppa for fagopplæring Gunn MyhrvoldBjørn Bergan ISTVigo IKS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google