Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skriftlig kommunikasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skriftlig kommunikasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skriftlig kommunikasjon
Del 2: Hvordan skrive godt?

2 Tekstens deler Den gode overskriften Den gode innledningen
Den gode beskrivelsen God og saklig argumentasjon Sammenlikning og klart budskap Den gode avslutningen

3 Den gode overskriften Skal fange leserens oppmerksomhet og interesse
Lære av journalistens jakt på gode språklige poenger Treffe midt i pannen eller midt i hjertet Finn hovedpoenget Unngå klisjeer Vær personlig Enkelt, komprimert Bærer seg skakke av sekken Hele folket på skolebenken

4 Innledninger Du har maks 45 sekunder til å fange leseren Rett på sak
Hvem, hva, hvor, når, (kanskje hvordan og hvorfor) i løpet av ingressen Et spørsmål Et slående faktum Et sitat En motsetning En overraskende opplysning En situasjonsbeskrivelse

5 10 brevåpninger Å gripe tak i leseren: Hvordan har du det…
Å vise til utgangspunktet: Etter det som skjedde på sist styremøte, finner vi det nødvendig… Å antyde et tidsperspektiv:På denne tiden er det snart et år siden vi tok opp spørsmålet om.. Å markere hovedinnholdet: I det følgende vil jeg ta for meg klubbens hovedoppgaver.. Å sitere: ”Barn skyer ilden”, heter det i ordtaket. Men hos noen brenner det flere ganger…. Å stille spørsmål direkte: Har du noen gang tenkt over hvilken rolle kostholdet spiller… Å presentere et synspunkt: Med dette vil leieb.. Å avdekke motstad: Nå må det bli slutt på disse Å vise vilje: Jeg skriver for å fortelle hvor glad… Å begynne her og nå: Jeg sitter en sen kveld og..

6 Noen flere skriveråd Vit hvem du skriver til
Appeller til lesernes egne erfaringer Appeller positivt til lesernes egne interesser (gulrot – ikke pisk) Vekk leserens tillit Introduser temaet

7 Ikke begynn med: ”Tidenes morgen” En unnskyldning
Velbrukte floskler og sitater Fagterminologi Vi viser til…(som er så vanlig at folk sovner av det)

8 Argumentasjon Gjør nødvendige innrømmelser overfor motparten så fort som mulig, og gjendriv (motbevis) deretter motpartens argument La hvert argument for påstanden din få minst et helt avsnitt Spar det beste argumentet til slutt

9 Argumentasjon Eksempler Eksperter Statistikk Virkelige eksempler
Representative eksempler er gode argumenter Konstruerte eksempler Er ikke så gode som virkelige, men de kan være klare og frie for irrelevante detaljer Sammenlikninger En regjering som et skip i storm, trenger en kaptein med sterk autoritet Eksperter Kan gi tyngde, men innebærer fare Statistikk Oppdatert, samlet av objektiv kilde, representativt og tilstrekkelig materiale og må bare kunne tolkes på en måte

10 Beskrivelsene Vær konkret Don`t tell it. Show it!
Unngå for mange abstrakte ord og uttrykk Bruk eksempler Ikke vær redd for gode beskrivelser

11 Avslutningen Trekk en (naturlig) konklusjon
Fisken biter seg selv i halen Eller å utvide perspektivet Svare på spørsmålet fra innledningen Trekke fram en detal Henvende seg til leseren

12 Informatørens verktøy
Ord som mottakeren straks gjenkjenner, forstår, fanges av og informeres av. Setninger som er bygget logisk, klart og naturlig opp og som samtidig er enkle og informasjonsbærende, som hver for seg er dannet av ord som er utvalgt og slik plassert i setningen at de får størst mulig effekt. Setningene skal være bygget sammen i en levende, variert rekkefølge med spenstig variasjon mellom korte og lange setninger.

13 Flere verktøy… Avsnitt som gir overskuelighet og overblikk, følger en stringent disposisjon som bindes sammen i en flytende rekkefølge. Avsnitt skal prinsipielt være korte og fyndige og hver for seg komplette – og dermed kunne bli fjernet uten å ødelegge helheten.

14 Flere verktøy… Stil som er konsis, direkte og enkel, oppnådd ved at man styrker overflødige pynteord, fraser, floskler og klisjeer samt – hvor det er mulig – endrer bisetninger til hovedsetninger. Stilen skal samtidig være livlig og vekslende, slik at den holder leseren fanget. Unngå ”fin” stil på høyt abstraksjonsnivå

15 De siste verktøyene Billedspråk som hjelper til å gjøre teksten anskuelig, forståelig, fargerik og fengslende. Grammatikk og syntaks som er så korrekt at den er med på å fremme kommunikasjonen.

16 De vanligste fellene Generalisering Ekspertargumenter
Bruk av kjendiser Flertallsargumenter Analogiargumenter Fornuftsargumenter Vridd faktautvalg Utelatelse av bevis Tidsrekkefølger Falske sitater Verdiladde ord

17


Laste ned ppt "Skriftlig kommunikasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google