Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Uthengt og utskjelt - når fylkeskommunen blir førstesidestoff.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Uthengt og utskjelt - når fylkeskommunen blir førstesidestoff."— Utskrift av presentasjonen:

1 Uthengt og utskjelt - når fylkeskommunen blir førstesidestoff

2 Oppslaget 30.11.97 AVVIST på tre sykehus BLØDDE IHJEL –mann fra Drøbak som døde på vei mellom sykehusene i Oslo-området –to leger fra SiA tok bladet fra munnen, snakket ut om krisen –saken bare et eksempel på hvor ille det var

3 Dramaturgien i SiA-krisen Nyheten som utløser stormen Reaksjonene Den nye nyheten - internt notat offentliggjøres Ansvaret tas Etterfasen/oppfølgingen

4 Mediestorm av de sjeldne Undersøkelsen –avgrensninger –problemstillingen –Hvorfor fikk situasjonen ved Sentralsykehuset i Akershus så mye omtale? opplevde aktørene at dette var en krise, hva slags? kunne mediestormen/krisen vært håndtert annerledes? grad av involvering av informasjonsenhetene?

5 Metode –Intervju med nitten aktører ledere, tillitsvalgte og ansatte på SiA toppledere i fylkesadministrasjonen fylkespolitikere journalister –informasjonsfolkene –Studier av avisklipp, interne nyhetsblad, o.l.

6 Hva spurte vi om? Hva tror du var årsaken(e) til mediestormen/krisen? Hva slags type krise var dette: substansiell-, tillits- og/eller endringskrise? Hva kunne vært gjort annerledes? I hvilken grad ble informasjonsenhetene involvert? I hvilken grad har ledelse og informasjonsenhet felles forventninger til og kunnskap om informasjon?

7 Oppbygning av rapporten Hva skjedde - egentlig? Hva lærte informantene av “krisen”? Vår informasjonsfaglige vurdering –m/anbefalinger

8 Hva skjedde egentlig? Ambulansesaken før den kom på trykk umiddelbare reaksjoner oppsummering Det interne notatet hva omtalte avisene? informantene Var det egentlig noen krise?

9 “Bak-nyhetene”-historien Bakteppet Budsjettsprekk 1996 Ny direktør Fryser stillinger, setter i gang endringer Budsjettdisiplin Overkjører? Lite informasjon? Propp, døråpner eller brobygger? Rekrutteringskrise Politisk sovepute Bobla sprekker

10 Oppsummert Det var vanskelig, men ikke SÅ ille Ambulansesaken - ikke en SiA-sak, men en medievinner Respiratordødsfall, den store bekreftende nyheten De ”snille”, de ”slemme” og de ”virkelig slemme” Fylkesledelse: Syndebukk eller hjelper?

11 Hva har aktørene lært? Lite å gjøre når stormen raser Medieberedskap - sykehus, ambulanse og sentraladministrasjonen Kriseinformasjonsplan Marionetter danser med - uansett Ta ansvar, vær offensiv!

12 Annen lærdom “Man må lede organisasjoner slik at alle aktører internt har tillit til at problemer håndteres så raskt, innsiktsfullt og kraftfullt fra lederne at ingen annen kanal vil være mer effektiv for å nå fram med et budskap enn de interne kanalene” HS-direktør Flatø

13 Kunne krisen vært unngått...? “Hvis ledelsen hadde lyttet til oss” “Grunnlaget lagt for å få fylkeskommunen i gapestokken” Mangel på gjensidig tillit (SiA - sentraladm.) Hvis fylkeskommunen hadde mer penger

14 Informasjonsfaglig sett Legene og Dagbladet feilinformerte SiA ledelsen håndtere trolig ikke pressen offensivt og åpent nok Ambulansesaken hadde en sterkt akkumulerende og psykologisk effekt Uten dette oppslaget ville det ikke blitt mediestorm mot SiA

15 Kombi-krise-teorien En faktisk ressursmangel (sykepleiere) For dårlig internkommunikasjon på SiA - men også mellom sentraladm. og SiA. –frustrasjon + rykter + mangel på tillit til ledere = dette må vi gjøre noe med selv!!

16 Et informasjonsproblem? Egentlig ikke, men... Internkommunikasjonen, Unnlatelsen av å ta opp kommunikasjonsproblemer mellom SiA og sentraladm., er utfordringer for ledelsen og en strategisk informatør integrert i toppledelse

17 Informasjonsenhetene Informasjonssjefen på SiA ble tilskuer til eget fagområde - involvert på bestilling, satt til å være guide (hennes versjon) Informasjonsenheten sentralt ble ikke involvert, men tok selv initiativ til å hjelpe - mest ved en tilfeldighet

18 Hva er galt? Informasjonsfaglig kompetanse finnes, men blir oversett Informatørene får ikke en tilstrekkelig strategisk posisjon Produksjon er viktig, men tar alltid overhånd Strategisk kommunikasjonsledelse er vanskelig - faglig fjernt fra informasjon..?

19 Våre anbefalinger Informasjonsledelsen inn i toppledelsen Strategisk arbeid i utvikling med ledelsen Internkommunikasjonen bør analyseres Kriseinformasjonsberedskap bør utvikles Omdømmeanalyse som grunnlag for profilering av SiA


Laste ned ppt "Uthengt og utskjelt - når fylkeskommunen blir førstesidestoff."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google