Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi får Norge til å gro! JUSTERINGSFORHANDLINGENE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi får Norge til å gro! JUSTERINGSFORHANDLINGENE."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi får Norge til å gro! JUSTERINGSFORHANDLINGENE

2 Grunnlaget for justeringsforhandlingene ”På grunn av den ekstraordinære og usikre situasjonen på verdensmarkedet, er partene enige om å ta opp justeringsforhandlinger høsten 2008 med sikte på full inndekning, dersom prisendringene for gjødsel og kraftfôr gir en samlet kostnadsøkning som tilsvarer 2 pst., tilsvarende om lag 125 mill. kroner utover forutsetningene i tabell 3.1, og samtidig også korrigert for utslagene av selve avtalen. Budsjettnemnda for jordbruket gis i oppdrag å avgi rapport om prisutviklingen, basert på oppdaterte data, innen 15. november. Dersom det er grunnlag for justering, skal det i sin helhet skje i form av målprisøkninger med virkning for 2009.” (Kilde: Sluttprotokoll fra forhandlingsmøte 16. Mai 2008)

3 Kompensasjon Kompensasjon for økte kostnader Gis der kostnadene oppstår Framdrift Budsjettnemnda var ferdige 17. november Jordbruket ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag utarbeider felles krav og Statens tilbud kom 28 februar. Forhandlinger gjennomføres med Staten neste uke.

4 Hvordan kompensere Avtale sier klart at det skal kompenseres med økte målpriser Politisk mulighet for også noe på økte tilskudd? Det skal kompenseres der kostnadene oppstår, dvs det skal skje en kompensasjon i hver enkelt produksjon som skal gi den inntektsutvikling som forutsatt i jordbruksavtalen

5 Kompensasjon for økte gjødselkostnader i kornproduksjonen Korn kompenseres men ikke før i nytt kornår, fra 1 juli Hvorfor ikke nå? –Fordi dagens korn er produsert i hovedsak på gjødsel kjøpt i 2007 –Fordi det vil være ulikt om hvor mye korn den enkelte produsent har på lager. Skal lagringskorn kompenseres eller også en etterbetaling på levert korn? –Heller ikke frukt og grønnsaker kompenseres før 1. juli

6 Handelsgjødsel Utviklingen viser en kostnad for handelsgjødsel på 2.216 mill kroner i 2009. For 2008 brukes kostnadsnivået benyttet ved de ordinære jordbruksforhandlingene i vår. Dette gir en beregnet kostnadsvekst på 971 mill. kroner. Ved vårens jordbruksforhandlinger ble det i henhold til tabell 3.1 i sluttprotokollen gitt en kompensasjon på 325 mill. kroner. Jordbrukets forhandlingsutvalg legger til grunn at jordbruket skal ha en kompensasjon knyttet til handelsgjødsel på 971 mill. kr. – 325 mill. kr. = 646 mill. kroner.

7 Kraftfôr Utviklingen viser en kostnadsvekst for kraftfôr på 514 mill. kroner fra 2008 etter avtale til 2009. Kostnadsveksten fra før avtale 2008 til 2009 er på 670 mill. kroner Av kostnadsveksten i 2009 skal det da kompenseres for: 670 mill. kr. – 515 mill. kr. = 155 mill. kr. I tillegg er det kompensert for en volumøkning på 1,6 % tilsvarende 80 mill. kroner. I sum betyr dette at det skal kompenseres for: 155 mill. kr. - 80 mill. kr. = 75 mill. kr. På basis av dette krever Jordbrukets forhandlingsutvalg en kostnadskompensasjon knyttet til gjødsel og kraftfôr på 721 mill. kroner.

8 Krav I HelårsEndring KvantumMålpris virkning Melk, ku og geit1581,64,310,19300,5 Storfe 83,446,411,94161,8 Gris 123,127,720,6883,7 Sau/lam 23,755,002,8066,4 Egg 55,615,050,4826,7 Poteter 219,52,750,0817,6 Grønnsaker 1324,1 0,9%11,9 Frukt 136,7 2,2%3,0 Norsk matmel275,0 0,18049,5 Produkt Mill. l/kgKr / kgKr/l / kgmill. kr Sum markedsprisutslag 721

9 50/50 budsjett og målpriser Jordbrukets forhandlingsutvalg krever en ramme ved kompensasjonsforhandlingene på 721 mill. kroner. Dette gjøres slik: Uttak målpris361 mill. kroner Økt prisnedskriving 75 mill. kroner Økt arealtilskudd korn189 mill. kroner Økt kulturlandskapstilskudd 96 mill. kroner

10 Krav II HelårsEndring KvantumMålprisvirkning Melk, ku og geit1581,64,310,10158,0 Storfe 46,41 1,50125,1 Gris 27,72 0,000,0 Sau/lam 55,00 2,0047,4 Egg 15,05 0,000,0 Poteter 2,75 0,0817,6 Grønnsaker 1324,1 0,8%10,6 Frukt 136,7 2,0%2,7 Norsk matmel275,0 0,0000,0 Produkt Mill. l/kgKr / kgKr/l / kgmill. kr Sum markedsprisutslag 361

11 Statens beregninger 17. nov. 2008. Mill. kr. 20072008* 2009** HANDELSGJØDSEL Fra Utredning nr 1 og St.prp. nr 69, mill. kr10851245 1570 - forutsatt endring 160 325 Prognosert av BFJ pr. 11 nov. 200811011207 2216 - endring i mill kroner 105 1009 Endret økning gjødsel -55 684 (646) KRAFTFÔR Fra Utredning nr 1 og St.prp. nr 69, mill. kr47335129 5209 Etter innarbeiding av effekt av avtalen for 2008 47335285 5729 - forutsatt endring 552 444 Prognosert av BFJ pr. 11 nov. 200847335272 5799 - endring 539 527 Endret økning kraftfôr -13 83 (75) Sum gjødsel og kraftfôr 2008* 2009** Forutsatt kostnadsøkning 712 769 Prognosert kostnadsøkning 17. nov. 2008 644 1536 - endret økning -68 767 Økning fra budsjett 2008 699

12 Statens tilbud Mill kroner Kvantum Målpris Fra 1. janFra 1. juliFra 1. jan Fra 1. juli Melk, ku og geit 1581,6 4,310,130,00206 0 Storfe 83,4 46,411,740,00145 0 Gris 123,1 27,720,190,0023 0 Sau/lam 23,7 55,002,450,0058 0 Egg 55,6 15,050,130,007 0 Poteter 219,5 2,750,000,080 18 Grønnsaker 1324,1 0,000,9%0 12 Frukt 136,7 0,002,2%0 3 Norsk korn 1241,5 0,000,180 224 Oljevekster 11,1 0,000,400 4 Sum 1. jan. og 1. juli 439 260 SUM 1) 700


Laste ned ppt "Vi får Norge til å gro! JUSTERINGSFORHANDLINGENE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google