Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING (USS) www.utmark.no www.utmark.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING (USS) www.utmark.no www.utmark.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING (USS) www.utmark.no www.utmark.no

2 Hva er USS? USS er en interesseorganisasjon for kommuner med utmarksinteresser USS ble stiftet 4. mars 1996 av 40 kommuner USS har 84 medlemskommuner fra 16 fylker USS er kommunenes talerør overfor sentrale myndigheter USS bistår medlemskommunene på en rekke områder

3 Medlemskommuner i USS

4 Medlemskommunene fylkesvis Østfold: Aremark, Eidsberg, Rakkestad Hedmark: Alvdal, Elverum, Engerdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal, Trysil, Tynset, Våler, Åmot Oppland: Dovre, Lesja, Lom, Nord-Fron, Ringebu, Sel, Skjåk, Sør-Fron, Vang, Vestre Slidre, Vågå Buskerud: Flå, Hol, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal

5 Telemark: Hjartdal, Tinn, Tokke, Vinje Aust-Agder: Bygland, Bykle, Valle, Åmli Vest-Agder: Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal, Åseral Rogaland: Forsand, Hjelmeland, Suldal Hordaland: Eidfjord, Odda, Ullensvang, Ulvik Sogn og Fjordane: Luster Møre og Romsdal: Nesset, Norddal, Rauma, Smøla, Sunndal, Surnadal Sør-Trøndelag: Holtålen, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Røros, Selbu, Tydal

6 Nord-Trøndelag: Lierne, Meråker, Namsskogan, Røyrvik, Snåsa, Stjørdal Nordland: Ballangen, Beiarn, Fauske, Gildeskål, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Rana, Saltdal, Sørfold, Vefsn Troms: Bardu, Kåfjord, Storfjord, Målselv Finnmark: Sør-Varanger

7 USS arbeider for: Aktiv bruk av utmark og fjellområder Å styrke kommunenes handlingsrom i arealpolitikken, saker etter naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven, fjelloven, vannressursloven mv. At vern ikke må være til hinder for bærekraftig bruk og lokal næringsutvikling

8 Lokal forvaltning av verneområder USS støtter den lokale forvaltningsmodellen for verneområdene, men ønsker: –et tydeligere skille mellom SNOs og områdestyrenes oppgaver –at områdestyrene får reelle oppgaver –og at områdestyrene blir direkte finansiert Bilde fra Rondane nasjonalpark

9 Rovviltforvaltning – USS’ syn Hensynet til våre primærnæringer og kulturlandskapet må vektlegges sterkere i rovviltforvaltningen. USS følger løpende opp gjennomføringen av rovviltforliket. USS er en pådriver for konfliktreduserende tiltak.

10 USS har ikke tatt stilling for eller mot ulvesone, men mener at dagens forvaltning av sonen ikke er forsvarlig. USS har bl.a. engasjert seg mot Mattilsynets varsel om beitenekt i rovviltutsatte områder. USS har lenge jobbet for at nødvergeretten også skal gjelde hund, og i 2012 ble loven endret, slik at bufe, tamrein, gris, fjørfe og hund nå omfattes av nødvergeretten. USS er representert i Kontaktutvalget for rovviltforvaltning.

11 Revisjon av motorferdselloven USS ønsker en lokaldemokratisk forvaltning av motorferdselen, som må omfatte alle landets kommuner USS mener kommuner bør kunne velge å kanalisere rekreasjonskjøring i egne løyper for å bedre kontrollen med motorferdselen, og samtidig skjerme sårbare områder og det øvrige friluftslivet

12 Gruvedrift og mineraler Regjeringen la frem sin Strategi for mineralnæringen 13. mars 2013 USS mener at verken mineralloven eller Regjeringens mineralstrategi ivaretar kommunale interesser: –Regjeringen varsler bruk av statlig plan der kommunen motsetter seg utvinningstiltak –Kommunen får ingen kompensasjon for eller andel i den lokale ressursutnyttelsen USS har i 2013 vedtatt å jobbe med å styrke kommunens rolle i mineralforvaltningen og tatt initiativ til å starte Mineralkommunene

13 USS påvirker i viktige utmarksspørsmål USS har jevnlig kontakt med Stortinget, departementene og andre sentrale myndigheter i saker av betydning for utmarkskommuner USS avgir høringsuttalelser i alle USS-relaterte saker USS er med i Kontaktutvalget for rovviltforvaltning USS sine juridiske rådgivere har bl.a. vært medlemmer i Samerettsutvalget og Biomangfoldlovutvalget

14 USS for medlemskommunene USS bistår kommunene i ulike spørsmål overfor offentlige myndigheter i utmarkssaker. USS bistår i rettslige tvister av betydning for utmarkskommuner (f.eks. rettssak om statens gjerdeplikt langs jernbanen) USS sine hjemmesider er en viktig ressurs for medlemskommunene, med nyheter, høringer og fagstoff – fagstoffet er det bare medlemmer som har tilgang til I USS har flere medlemskommuner utviklet egne nettverk for erfaringsutveksling om felles utfordringer

15 Organisasjonens oppbygging Landsmøtet:Landsmøtet er øverste organ i USS. Alle medlemskommuner har rett til å delta, og møtet avholdes en gang i året Landsstyret:Landsstyret består av en representant og vararepresentant, valgt av medlemskommunene i hvert fylke.

16 Arbeidsutvalg:Består av leder og fire AU-medlemmer. Sekretariat:Sekretariatet står for den daglige driften av organisasjonen, og utfører ellers de oppgaver det blir pålagt av USS´ organer. Sekretariatet er lokalisert hos Advokatfirmaet Lund & Co DA, som har naturressursrett som spesialområde: www.lundogco.no

17 Jo flere kommuner som står samlet i USS, dess større slagkraft i de felles utfordringene kommunene står overfor! Hjemmesider: www.utmark.no Medlemskap: kr 30 000 i 2013 og kr 32 000 i 2014

18 Medlemmene i Landsstyret FylkeNavn ØstfoldKomst.medl. Knut J. Herland, Eidsberg (leder) kjherlan@online.no HedmarkFormannskapsmedlem Terje Hoffstad, Stor-Elvdal Terje.hoffstad@hotmail.com OpplandVaraordfører Anita Sletten Nuvstad, Sel anita.sletten.nuvstad@sel.kommune.no BuskerudOrdfører Dag Lislien, Rollag dag.lislien@rollag.kommune.no TelemarkOrdførar Steinar Bergsland, Tinn Steinar.bergsland@tinn.kommune.no

19 Medlemmene i landsstyret FylkeNavn Aust-AgderKomst.medl. Heming F. Hansen, Bygland hemingfh@gmail.com Vest-AgderArna Berg, Åseral arna.berg@aseral.kommune.no RogalandOrdførar Torkel Myklebust, Suldal Torkel.myklebust@suldal.kommune.no HordalandOrdfører Solfrid Borge, Ullensvang solfrid.borge@ullensvang.herad.no Sogn og Fjordane Kommunestyremedlem Olaug Høyheim Olaug.hoyheim@politikar.luster.kommune.no

20 FylkeNavn Møre og RomsdalKomst.medl. Gunhild Bøklepp Bøe, Surnadal gboeklepp@hotmail.com Sør-TrøndelagFskmedlem Anne Haave, Selbu annehaave@yahoo.no Nord-TrøndelagOrdfører Bård Langsåvold, Meråker bard.langsavold@meraker.kommune.no NordlandKomst.medl. Kjell Idar Juvik, Hemnes Kjell-idar@bjerkabil.no TromsOrdfører Arne Nysted, Bardu arne.nysted@bardu.kommune.no

21 Sekretariatet Advokat med møterett for Høyesterett Stein Erik Stinessen ses@lundogco.no Advokat med møterett for Høyesterett Caroline Lund cl@lundogco.no AdvokatTine Larsen tl@lundogco.no SekretærVigdis Ekeland ve@lundogco.no


Laste ned ppt "UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING (USS) www.utmark.no www.utmark.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google