Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nødverge – skjematisk fremstilt Skade- felling Kvotejakt Lisensjakt§ 17.2 2.ledd 17. 3. ledd (NY) 15% over bestandsmålet i 3 påfølgende år Bestandsmålet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nødverge – skjematisk fremstilt Skade- felling Kvotejakt Lisensjakt§ 17.2 2.ledd 17. 3. ledd (NY) 15% over bestandsmålet i 3 påfølgende år Bestandsmålet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nødverge – skjematisk fremstilt Skade- felling Kvotejakt Lisensjakt§ 17.2 2.ledd 17. 3. ledd (NY) 15% over bestandsmålet i 3 påfølgende år Bestandsmålet 15% under bestandsmålet i 3 påfølgende år §17. 4. 2. setningBestandens overlevelse

2 § 17. 2. ledd ”Aktuell og betydelig fare for skade på person” = 1. pkt ”vilt under direkte angrep på bufe, tamrein, gris og fjørfe” = 2. pkt Rt.2004 s. 1854 = grisebingedommen ”(…)”under direkte angrep” må … tolkes noe mer romslig enn det som kan sies å følge av en snever ordfortolkning (…) nødvergeretten … må begrenses til tilfeller hvor et angrep er umiddelbart forestående” § 17. 3. ledd ”Dersom bestanden av jerv, gaupe og bjørn over tid har vært klart over bestandsmålet, skal Kongen gi forskrift om adgang for eieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, til å avlive jerv, gaupe og bjørn når avliving må anses påkrevd for å fjerne en umiddelbar og betydelig fare for skade på bufe, tamrein og gris. Dersom bestanden av jerv, gaupe og bjørn over tid har vært klart under bestandsmålet, eller ekstraordinære bestandsmessige forhold tilsier det, skal Kongen oppheve adgangen til avliving. § 17. 4. ledd, 2. pkt. Kongen kan i forskrift fravike bestemmelsen i annet ledd annet punkt for spesielt truede arter eller spesielt truede bestander av enkelte arter.

3 Økokrim – Prop 75 s. 20 ”Departementet har merket seg de subsi- diære innspillene fra Økokrim mfl om at antall bevistemaer i straffebelagte bestem- melser bør være færrest mulig, og der departementet bes overveie om den utvidede nødvergebestemmelsen bør skrives over samme lest som dagens bestemmelse om felling av vilt til forsvar av person.”


Laste ned ppt "Nødverge – skjematisk fremstilt Skade- felling Kvotejakt Lisensjakt§ 17.2 2.ledd 17. 3. ledd (NY) 15% over bestandsmålet i 3 påfølgende år Bestandsmålet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google