Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Webprogrammering Skjema i HTML og PHP.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Webprogrammering Skjema i HTML og PHP."— Utskrift av presentasjonen:

1 Webprogrammering Skjema i HTML og PHP

2 I dag Bruk av HTML skjema i PHP
Overføring av data fra en side til en annen (get, post) Kodegjennomgang Oppgaveløsning på lab

3 HTML-skjema (eng. form)
<form action="test2.php" method="get”> Ditt navn :<br /> <input type="text" name="navn" /><br /> Adresse:<br /> <input type="text" name="adresse" /><br /> Postnr :<br /> <input type="text" name="postnr" size="4" /><br /> Postadresse :<br /> <input type="text" name="poststed" /><br /> <input type="submit" value="Registrer" name="knapp" /> </form> Ditt navn : Adresse: Postnr : Poststed : Registrer

4 Etter trykk på knapp ny side:
$_ + store bokstaver ! <?php echo "Du er nå kommet til ny side.<br/>"; echo "Hei ". $_GET[”navn”]."<br/>"; echo "Du har følgende adresse : <br/>"; echo $_GET[”adresse”]."<br/>"; echo $_GET[”postnr”]." ".$_GET[”poststed”]."<br/>"; ?> Ditt navn : Adresse: Postnr : Poststed : Ole Olsen Heiaveien 82 0001 Du er nå kommet til en ny side. Hei Ole Olsen Du har følgende adresse : Heiaveien Oslo Oslo Registrer Merk URL’en &postnr=0001&poststed=Oslo&knapp=Registrer

5 HTML-skjema (post) <form action="test2.php" method=”post”>
Ditt navn :<br /> <input type="text" name="navn" /><br /> Adresse:<br /> <input type="text" name="adresse" /><br /> Postnr :<br /> <input type="text" name="postnr" size="4" /><br /> Postadresse :<br /> <input type="text" name="poststed" /><br /> <input type="submit" value="Registrer" name="knapp" /> </form> Ditt navn : Adresse: Postnr : Poststed : Registrer

6 Henter data med POST i ny side:
<?php echo "Du er nå kommet til en ny side.<br/>"; echo "Hei ". $_POST[”navn”]."<br/>"; echo "Du har følgende adresse : <br/>"; echo $_POST[”adresse”]."<br/>"; echo $_POST[”postnr”]." ".$_POST[”poststed”]"; ?> Ditt navn : Adresse: Postnr : Poststed : Ole Olsen Heiaveien 82 0001 Du er nå kommet til en ny side. Hei Ole Olsen Du har følgende adresse : Heiaveien Oslo Oslo Registrer Merk URL’en

7 Alternativt med REQUEST
<?php echo "Du er nå kommet til ny side.<br/>"; echo "Hei ". $_REQUEST[”navn”]."<br/>"; echo "Du har følgende adresse : <br/>"; echo $_REQUEST[”adresse”]."<br/>"; echo $_POST[”postnr”]." ".$_POST[”poststed”]"; ?> Ditt navn : Adresse: Postnr : Poststed : Ole Olsen Heiaveien 82 0001 Du er nå kommet til en ny side. Hei Ole Olsen Du har følgende adresse : Heiaveien Oslo Oslo Registrer $_REQUEST kan brukes både for GET og POST

8 Superglobale arrays $_GET[ ] og $_POST[ ] er globale variabler som kan leses /skrives av alle web-sidene. Normale variabler f.eks $alder gjelder bare for den ene siden og bare før siden vises. $_REQUEST[ ] kan hente fram data når de er lagret både med get og post i skjema. get har begrenset dataoverføring og er synlig i URL (men enklere å se hvilke data som overføres) post har ikke disse begrensningene.

9 HTML og PHP i samme side <form action="" method="get">
Navn : <input type="text" name="navn" /> <input type="submit" value="Trykk" name="navn_knapp" /> </form> <?php if (isset($_GET["navn_knapp"])) { echo "Navnet er : ". $_GET["navn"]; } ?> NB : samme side Navnet er : Ole Navn : Ole Trykk

10 Flere HTML kontroller i skjema
// Her er en drop down liste Kjønn : <br /> <select size="1" name="kjonn"> <option>Mann</option> <option>Kvinne</option> </select><br /> Kjønn : Mann echo ”Valgt kjønn ".$_REQUEST[”kjonn”];

11 Passordfelt Navn : <input type="text" name=”navn" /><br />
<input type="password" name="passord" /> <br /> Knapp for registrering: <input type="submit" value="Registrer" name="knapp" /> type = password vil skjerme inntastingen i feltet (••••••••••)

12 Sjekkboks Og du er myndig Myndig :
<input type="checkbox" checked="checked" name=“myndig" /> <br /> Myndig : V if (isset($_REQUEST["myndig"])) { echo " Og du er myndig<br/>"; } else echo " Og du er ikke myndig<br/>"; Og du er myndig

13 Radioknapp Og har ikke bil Har bil :
<input type=“radio“ name=“bil" /> <br /> Har bil : if (isset($_REQUEST[”bil"])) { echo " Og har bil<br/>"; } else echo " Og har ikke bil<br/>"; Og har ikke bil

14 Flere radioknapper Har type bil :<br /> Har type bil: Volvo :
<input type="radio" name="bil" value="Volvo" /> <br /> Audi : <input type="radio" name="bil" value="Audi" /> Ford : <input type="radio" name="bil" value="Ford" /> Har type bil: Volvo Audi Ford Samme ”name” gjør at bare en av verdiene kan velges echo "Og har bil type ".$_REQUEST["bil"]."<br/>"; Og har bil type Audi

15 Sjekkbokser (velge flere)
Brød : <input type="checkbox" name="mat[ ]" value="Brød" /> <br /> Smør : <input type="checkbox" name="mat[ ]" value="Smør" /> Melk : <input type="checkbox" name="mat[ ]" value="Melk" /> Brød : V Smør : Melk : V Merk [ ] Array! foreach ($_REQUEST["mat"] as $teller=>$matType) { echo $matType."<br/>"; } Brød Melk

16 Sjekk før for-each if (isset($_REQUEST["mat"])) {
foreach ($_REQUEST["mat"] as $teller=>$matType) echo $matType."<br/>"; } Brød : Bruk isset for å unngå at foreach løkka stopper når ikke noe er valgt i sjekkboksene Smør : Melk :


Laste ned ppt "Webprogrammering Skjema i HTML og PHP."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google