Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnleggende PHP - Ronny Mandal1 Grunnleggende PHP.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnleggende PHP - Ronny Mandal1 Grunnleggende PHP."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnleggende PHP - Ronny Mandal1 Grunnleggende PHP

2 Grunnleggende PHP - Ronny Mandal2 Idag: Lære bruk av: Lære bruk av: –Variable(r) –Datatyper –Operatorer –Konstanter

3 Grunnleggende PHP - Ronny Mandal3 Variable(r) i PHP Inneholder informasjon av en spesiell type Inneholder informasjon av en spesiell type Begynner alltid med et dollartegn ($) Begynner alltid med et dollartegn ($) Fortsetter med en bokstav eller understrek Fortsetter med en bokstav eller understrek Deretter et “ubegrenset” antall bokstaver, tall eller understrek Deretter et “ubegrenset” antall bokstaver, tall eller understrek Case sensitive ( $Fornavn er ulikt $fornavn ) Case sensitive ( $Fornavn er ulikt $fornavn ) Opprettes automatisk første gang de brukes Opprettes automatisk første gang de brukes Ingen deklarasjon av datatype (f.eks: int $verdi ) Ingen deklarasjon av datatype (f.eks: int $verdi )

4 Grunnleggende PHP - Ronny Mandal4 Noen eksempler Noen eksempler En av disse er ugyldig. Hvilken? En av disse er ugyldig. Hvilken?

5 Grunnleggende PHP - Ronny Mandal5 Resultat

6 Grunnleggende PHP - Ronny Mandal6 More Variable$ Husk at Php kun gjenkjenner variable dersom du plasserer $ foran. Husk at Php kun gjenkjenner variable dersom du plasserer $ foran. Å utelate dette, blir en logisk feil- noen ganger en syntaks feil. Å utelate dette, blir en logisk feil- noen ganger en syntaks feil. Jeg heter Bertram og er 42 år gammel Jeg heter navn og er alder år gammel

7 Grunnleggende PHP - Ronny Mandal7 More Variable$ Flere måter å gjøre det på Flere måter å gjøre det på –echo ”Jeg er $alder år gammel”; –echo ”Jeg er ”.$alder.” år gammel”;

8 Grunnleggende PHP - Ronny Mandal8 Ulike datatyper Primitiver (skalarer) Primitiver (skalarer) –string, boolean, integer, float Tupler Tupler –array, hash Spesielle datatyper Spesielle datatyper –resource, null, object Pseudo typer (ikke reelle datatyper) Pseudo typer (ikke reelle datatyper) –mixed, number, callback //Kommer senere

9 Grunnleggende PHP - Ronny Mandal9 Datatyper Php avgjør vanligvis dataypen til variabelen. Php avgjør vanligvis dataypen til variabelen. Kontekst er viktig! Kontekst er viktig! Implisitt casting Implisitt casting

10 Grunnleggende PHP - Ronny Mandal10 Eksempler på tilegning av datatyper

11 Grunnleggende PHP - Ronny Mandal11 Strenger Sekvens av tegn Sekvens av tegn Omsluttes av single- eller double-quotes Omsluttes av single- eller double-quotes Variable blir kun oversatt når man bruker double- quotes Variable blir kun oversatt når man bruker double- quotes$pi2
?>

12 Grunnleggende PHP - Ronny Mandal12 Spesialtegn Backslash (\) (bakslask på norsk) er ”escape-character”, dvs. brukes dersom vi vil uttrykke spesialtegn. Backslash (\) (bakslask på norsk) er ”escape-character”, dvs. brukes dersom vi vil uttrykke spesialtegn. Eks: Hva blir dette? Eks: Hva blir dette? –echo ”Jeg har 40 U$D”; –Jeg har 40 U –Burde vært echo ”Jeg har 40 U\$D”;

13 Grunnleggende PHP - Ronny Mandal13 Andre spesialtegn \n – Linjeskift (merk: I HTML) \n – Linjeskift (merk: I HTML) \t - Tabulator \t - Tabulator \” - Lager et doublequote hvis brukt mellom doublequotes \” - Lager et doublequote hvis brukt mellom doublequotes \' - Lager singlequote hvis brukt mellom singlequotes \' - Lager singlequote hvis brukt mellom singlequotes

14 Grunnleggende PHP - Ronny Mandal14 Numeriske verdier integer (heltall) eller float (desimaltall) integer (heltall) eller float (desimaltall) Brukes til matematiske operasjoner Brukes til matematiske operasjoner Resultat: Sirkelen med radius 25 har arealet 1962.5

15 Grunnleggende PHP - Ronny Mandal15 Boolske verdier Boolske variable har datatypen boolean Boolske variable har datatypen boolean Har alltid verdien true eller false Har alltid verdien true eller false PHP assosierer i tillegg følgende verdier som false PHP assosierer i tillegg følgende verdier som false –“0”, “”, 0 og NULL –Alt annet tolkes som true

16 Grunnleggende PHP - Ronny Mandal16 Array (tupler) En liste av verdier med nøkler En liste av verdier med nøkler Nøkler kan være numeriske og strenger  hash Nøkler kan være numeriske og strenger  hash Verdier kan være av en hvilken som helst datatype Verdier kan være av en hvilken som helst datatype

17 Grunnleggende PHP - Ronny Mandal17 NULL Datatype som bare kan ha verdien NULL Datatype som bare kan ha verdien NULL En variabel er tilegnet NULL dersom En variabel er tilegnet NULL dersom –Den har blitt tilegnet konstanten NULL –Aldri har blitt tilegnet en verdi –Den har blitt unset() Sjekk om en variabel er NULL Sjekk om en variabel er NULL –is_null($variabel)

18 Grunnleggende PHP - Ronny Mandal18 Lese datatypen Sjekke datatypen til en variabel Sjekke datatypen til en variabel –echo gettype($variabel); var_dump($variabel); var_dump($variabel); –Skriver ut Datatypen Datatypen Lengden på datatypen Lengden på datatypen Innholdet i variabelen Innholdet i variabelen

19 Grunnleggende PHP - Ronny Mandal19 Endre datatypen Endre datatypen til en variabel Endre datatypen til en variabel –settype($variabel, “integer”); Casting (konvertering) Casting (konvertering) –$variabel = (datatype) $variabel;

20 Grunnleggende PHP - Ronny Mandal20 Eksisterer en variabel fra før? empty($variabel) empty($variabel) –Sjekker om $variabel er tom (0, “”, “0”, null etc.) isset($variabel) isset($variabel) –Sjekker om $variabel er definert unset($variabel) unset($variabel) –Fjerner $variabel

21 Grunnleggende PHP - Ronny Mandal21 Operatorer og uttrykk

22 Grunnleggende PHP - Ronny Mandal22 Tilordningsoperatoren Likhetstegn ( = ) Likhetstegn ( = ) Benyttes til å tilordne variabler en verdi Benyttes til å tilordne variabler en verdi Kopi av operand på høyre side kopieres alltid over til operanden på venstre side Kopi av operand på høyre side kopieres alltid over til operanden på venstre side

23 Grunnleggende PHP - Ronny Mandal23 Sammenslåingsoperatoren Punktum (. ) Punktum (. ) Brukes for å skjøte sammen (konkatenere) to strenger Brukes for å skjøte sammen (konkatenere) to strenger Alle verdier som skjøtes sammen blir konvertert til strenger Alle verdier som skjøtes sammen blir konvertert til strenger

24 Grunnleggende PHP - Ronny Mandal24 Aritmetiske operatorer De fire regneartene De fire regneartene –Addisjon ( + ) –Subtraksjon ( - ) –Multiplikasjon ( * ) –Divisjon ( / ) Modulo ( % ) Modulo ( % ) –Overskuddet (resten) av en heltallsdivisjon

25 Grunnleggende PHP - Ronny Mandal25 Sammenligningsoperatore ne Brukes til å utføre tester på to verdier Brukes til å utføre tester på to verdier –Ekvivalens, likhet ( == ) –Ikke ekvivalens, ikke likhet ( != ) –Identisk lik ( === ) –Større enn ( > ) –Større enn eller lik ( >= ) –Mindre enn ( < ) –Mindre enn eller lik ( <= )

26 Grunnleggende PHP - Ronny Mandal26 Eksempler på sammenligning 10); // bool(false) var_dump($a >= 10); // bool(true) var_dump($a < 10); // bool(false) var_dump($a <= 10); // bool(true) ?>

27 Grunnleggende PHP - Ronny Mandal27 Logiske operatorer Kombinerer boolske uttrykk Kombinerer boolske uttrykk Negasjon ( ! ) Negasjon ( ! ) Og ( && eller and ) Og ( && eller and ) Eller ( || eller or ) Eller ( || eller or )

28 Grunnleggende PHP - Ronny Mandal28 Øke og redusere verdier

29 Grunnleggende PHP - Ronny Mandal29 Operatorenes rekkefølge er viktig 12 + 3 * 2 = 18 12 + 3 * 2 = 18 (12 + 3) * 2 = 30 (12 + 3) * 2 = 30 Multiplikasjon og divisjon har høyere prioritet enn addisjon og subtraksjon Multiplikasjon og divisjon har høyere prioritet enn addisjon og subtraksjon Bruk paranteser for å være på den sikre siden Bruk paranteser for å være på den sikre siden

30 Grunnleggende PHP - Ronny Mandal30 Konstanter Defineres med define() Defineres med define() –Eks: define(“MVA”, 25) Skiller seg fra variabler Skiller seg fra variabler –Kan ikke endres –Refereres uten dollartegn –Konvensjon: Bruk store bokstaver –Kan ikke brukes direkte i strenger

31 Grunnleggende PHP - Ronny Mandal31 Eksempel på bruk av konstanter Resultat: Varer for 1000 kroner koster: 1250 kroner med moms på 25%

32 Grunnleggende PHP - Ronny Mandal 32 The End Takk til Knut U


Laste ned ppt "Grunnleggende PHP - Ronny Mandal1 Grunnleggende PHP."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google