Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Institutt for KONSTRUKSJONSTEKNIKK

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Institutt for KONSTRUKSJONSTEKNIKK"— Utskrift av presentasjonen:

1 Institutt for KONSTRUKSJONSTEKNIKK
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Materialteknisk institutt November 2005

2 Institutt for konstruksjonsteknikk
Personell og økonomi 20 professorer 3 amanuenser 7 prof II, aman II 7 post. doc. & forskere 46 stipendiater 5 administrativt ansatte + 2 IKT 10 teknisk ansatte (i lab) Totalt 100 personer Universitetsbevilgning (2004): MNOK 25,5 Total omsetning (2004): MNOK 50,9 November 2005 Institutt for konstruksjonsteknikk

3 Institutt for konstruksjonsteknikk
Utdanning Sivilingeniør – årlig (2005) - 2 grunnkurs (8 paraleller) – totalt ca 1000 studenter siv.ing kurs – totalt ca 990 studenter matergrader (snitt for siste 3 år) PhD - årlig - 8 kurs – totalt ca 30 studenter (2005) - 7 tildelte grader (snitt for siste 10 år) Etterutdanning - årlig - Ett EVU-kurs + deltakelse i ca 5 TEKNA kurs November 2005 Institutt for konstruksjonsteknikk

4 Institutt for konstruksjonsteknikk
Forskningsområder Beregningsmekanikk og programutvikling Betongteknologi Biomekanikk Bruddmekanikk og utmatting Konstruksjoner av - betong - stål og lettmetaller - tre Nanomekanikk og MEMS Støt og energiopptak Vindteknikk November 2005 Institutt for konstruksjonsteknikk

5 Institutt for konstruksjonsteknikk
Forskningsgrupper Konstruksjonsmekanikk (10 + 1) Stål og lettmetaller – SIMLab (5 + 2) Betong (6 + 4) Bio- og nanomekanikk (2) November 2005 Institutt for konstruksjonsteknikk

6 Vår ekspertise er innen
Eksperimentelle undersøkelser Numeriske (datastyrte) beregninger FEM analyse i et stort og velutstyrt laboratorium vår styrke ligger i kombinasjonen av disse aktivitetene November 2005 Institutt for konstruksjonsteknikk

7 Institutt for konstruksjonsteknikk
Stålkonstruksjoner Platefelt i stål og aluminium Eksperimentell undersøkelse av avstivede platefelt, modellering og designregler (bruer, båter, offshorekonstruksjoner) Høyfast stål i konstruksjoner Konsekvenser av overgang til bruk av høyfaste stål, med lavere duktilitet og mulig materialbrudd Knutepunkt og forbindelser Stivhets- og kapasitetsmodeller for knutepunkter, for konstruksjonsanalyse November 2005 Institutt for konstruksjonsteknikk

8 Institutt for konstruksjonsteknikk
Støt og energiopptak SIMLab Structural IMpact Laboratory November 2005 Institutt for konstruksjonsteknikk

9 Et utvalg av SIMLab aktiviteter
Krasj boks Selvgjennomtrengende nagler Penetrasjon Støtfanger-system Støpte komponenter Material-prøving og modellering November 2005 Institutt for konstruksjonsteknikk

10 Institutt for konstruksjonsteknikk
Viktig prøveutstyr 2060 7100 A B C D E 10 N 6080 Split Hopkinson strekkstav Gasskanon Sparkemaskin November 2005 Institutt for konstruksjonsteknikk

11 Betongkonstruksjoner
Stålfiberarmerte betongkonstruksjoner Materialmodellering og ikkelineære elementmetoder Historiske murbygninger 3D-scanning av eksisterende byggverk DIANA 8.1 November 2005 Institutt for konstruksjonsteknikk

12 Betong i fersk og herdende fase
Nye materialer, delmaterialinnflytelse Konsistens/viskometri - måling / simulering Selvkomprimerende betong Proporsjonering Fersk betong reologi Betongens herdefase Egenskapsutvikling og konstruksjonsoppførsel Varmeutvikling Styrke/stivhetsutvikling Temperatur- og svinntøyninger Fastholding/spennings-oppbygging Evaluering av rissfare Aktuelt prosjekt: Bjørvika Senketunnel November 2005 Institutt for konstruksjonsteknikk

13 Bestandighet av betongkonstruksjoner
Vi vil unngå Kloridinnholdet bestemmes Kloridprofil En betongkjerne fra konstruksjonen slipes ned i tynne sjikt Kloridinnhold Tynne slip fra betong som analyseres Overdekning Kritisk kloridinnhold Armering Dybde November 2005 Institutt for konstruksjonsteknikk

14 Institutt for konstruksjonsteknikk
Trekonstruksjoner Modellering, analyse og prøving; både i undervisning og forskning Utmatting på trebruer? NTNU resultater grunnlag for nye europeiske regler November 2005 Institutt for konstruksjonsteknikk

15 Institutt for konstruksjonsteknikk
Svingning av gangbro FEM modellering Fullskalaforsøk Fotgjengerinduserte svingninger Eksempler: - Lardal (Vestfold) - Millenium (London) - Solferino (Paris) Laboratorie undersøkelser November 2005 Institutt for konstruksjonsteknikk

16 Institutt for konstruksjonsteknikk
Jordskjelvdesign Neddykket rørbru 1200 m lang FEM modellering Akselerasjonsserier (m/s2) - Jordskjelv (blå) - Konstruksjonsrespons (rød) av tunnel og vann November 2005 Institutt for konstruksjonsteknikk

17 Institutt for konstruksjonsteknikk
Vindteknikk Gjemnessundet Gjemnessundet Gjemnessundet Gjemnessundet Beskrivelse av vindfeltet turbulens i tid og rom Vindtunnel modellundersøkelser Konstruksjonsanalyse beregning av dynamisk respons stabilitetsgrenser Beskrivelse av vindfeltet turbulens i tid og rom Vindtunnel modellundersøkelser Konstruksjonsanalyse beregning av dynamisk respons stabilitetsgrenser Vindinduserte svingninger av broer og tårn Vindinduserte svingninger av broer og tårn November 2005 Institutt for konstruksjonsteknikk

18 Rørledninger Resonans rig for fullskala testing av rør
Roterende vekt Vekt Avstemmingslengde Resonans rig for fullskala testing av rør Fullskala test av et 6” rør November 2005 Institutt for konstruksjonsteknikk

19 Rørledningers integritet
NFR finansiert STORFORSK prosjekt ( ): Residual Stress Simulation for Integrity Assessment (RESIA) Microstructure modelling and Constitutive equations Residual Stress simulation Parameter Identification Integrity Assessment sprekkåpning på strekksiden LINKpipe - elementmetode-program for ikkelineær analyse av tynne skall som også tar hensyn til inelastiske bruddmekaniske effekter lokal knekking på trykksiden November 2005 Institutt for konstruksjonsteknikk

20 Institutt for konstruksjonsteknikk
Biomekanikk Numeriske beregninger innen biomekanikk er en aktivitet i sterk vekst internasjonalt. Vi arbeider for tiden med numeriske beregninger av: hjerte og hjerteklaffer, bein og bein/protese systemer. Ultralyd-bilde av venstre hjertekammer og mitral- klaffen Resultater fra elementmetode-beregning av lårben og hofte-protese November 2005 Institutt for konstruksjonsteknikk

21 Nano- og materialmekanikk
NTNUs nanomekaniske lab vil bli opprettet ved instituttet i 2006 Experimental November 2005 Institutt for konstruksjonsteknikk

22 Elementfri Galerkin-metode (EFG)
Numerisk metode spesielt velegnet for simulering av sprøbrudd med sprekkforplanting Enkelt å øke nøyaktighet ved f.eks singulariteter i spenningsfelt Enkel kombinasjon med elementmetode (FEM) i del-områder November 2005 Institutt for konstruksjonsteknikk

23 Utvikling av programverktøy
CrossX FEMplate Bøyning, “strekking” og Tverrsnittsberegninger knekking av plater FrameIT Statiske og dynamiske beregninger av 3D rammetype konstruksjoner November 2005


Laste ned ppt "Institutt for KONSTRUKSJONSTEKNIKK"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google