Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjon Norge Bioenergiprogrammet 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjon Norge Bioenergiprogrammet 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjon Norge Bioenergiprogrammet 2011
Enten et eller tre bilder kan brukes på forsiden. Størrelsen skal da være henholdsvis 90 mm x 30 mm for et avlangt, eller 30 mm x 30 mm om du ønsker å bruke tre stykker. Plasseringen skal alltid være slik som her. Bruk hjelpelinjer i View/Guides. Informasjonsmøter i Hedmark des 2011

2 Våre kontorer

3 Bioenergiprogrammets formål:
Programmet skal stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme. I tillegg til å gi økt verdiskaping skal det legges vekt på de ringvirkninger og den kompetanseeffekt programmet kan bidra til.

4 Bioenergiprogrammet Bioenergi i landbruket Flisproduksjon Midler:
45 mill kr I 2011 50mill kr i 2012 Målgruppe: Bønder/skogeiere Støtter Anlegg for varmesalg Gårdsvarmeanlegg Veksthus Biogass Forstudier/forprosjekter Flisproduksjon Midler 7 mill kr fra statsbud. I 2011 og 2012 Målgruppe: Bioenergibransjen Støtter: Produksjonsanlegg Effektiviseringstiltak Kompetanse og utvikling Informasjonsvirksomhet

5 Aktivitet Hedmark 2011

6 Bioenergiprogrammet statistikk
Sum alle år 2011 Tilsagn i 2011 Antall GWh i 1000 kr Biogass 31 2,7 4 0,1 1 367 Brenselproduksjon 107 0,0 22 5 177 Forprosjekt 108 9 1 014 Forstudie 172 8 340 Gårdsvarme Næring 470 73,4 170 25,7 38 967 Gårdsvarme Bolig 531 24,4 32 1 1 183 Komp.og utredning 111 3 410 Varmeanlegg 86,5 14 15,3 18 257 Veksthus 20,1 190 Totalt 1663 207,2 284 42,1 75 205

7 Gårdsvarmeanlegg -Næring
Krav/begrensninger/støtte Landbruksareal > 100 daa Må dok avgiftspliktig omsetning over kr pr år Inntil 35 % tilskudd Inntil pr eiendom/søker Fullstendig investeringssøknad– Lønnsomhet må dokumenteres Hva omfattes: Fyrhus, varmeanlegg, distribusjon landbruksbygg og boliger Hva omfattes ikke: Utstyr for brenselproduksjon, lager, transport og brukt utstyr

8 Gårdsvarmeanlegg - bolig
Krav/begrensninger Landbruksareal >100 daa Fast tilskuddsats 30000 for ved og halmanlegg 40000 for flisanlegg Totalkostnad i varmeinvestering > Varmeinvestering må inneholde fyrkjel. Ikke krav til lønnsomhet, men til finansiering Enkel søknad, kort behandlingstid Enkel ferdigrapport Ett tilskudd pr eier/søker Ikke delutbetaling av tilskudd.

9 Forstudie og forprosjekter (Varmesalg og biogass)
Søkere er fortrinnsvis bønder med eiermajoritet i varmeselskapet Forstudier Formål å avklare mulighet for varmeleveranse/-salg 50% støtte inntil kr Forprosjekter Formål – anbud, avtaler, prosjekter prosjektering, etabl. av selskap, kompetansetiltak Støtte er forbeholdt varmeselskap som vil å etablere varmeanlegg 50 % støtte inntil kr Deler av kostnadene må være innkjøpte tjenester

10 Anlegg for varmesalg Hva omfattes: Komplett varmeanlegg
Varmenett, Kundesentral Nødv. lager, prosjektering, byggledelse Hva omfattes ikke: Utstyr til brenselproduksjon og transport Støtte til investering: Max 2 MW innfyrt effekt på fyrkjel Det gis inntil 35 % tilskudd, max Kr Landbrukets eierskap, min 50 %

11 Flisproduksjon - Investeringsstøtte
Hva omfattes: Produksjonsutstyr, tørkesystem og bygninger for produksjon eller foredling av flis. Avtale om min produksjon 3000 lm3 Flishogger min diameter 30 cm Hva omfattes ikke: Kjøp av tomt Transportutstyr, Traktor, containere Brukt utstyr Investeringsstøtte: Inntil 25 % Inntil 1,6 mill kroner Rask gjennomføring prioriteres Min kostnad kr /

12 Besøk oss på våre hjemmesider:


Laste ned ppt "Innovasjon Norge Bioenergiprogrammet 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google