Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjon Norge Bioenergiprogrammet 2011 Informasjonsmøter i Hedmark des 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjon Norge Bioenergiprogrammet 2011 Informasjonsmøter i Hedmark des 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjon Norge Bioenergiprogrammet 2011 Informasjonsmøter i Hedmark des 2011

2 2 Våre kontorer

3 3 Bioenergiprogrammets formål: Programmet skal stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme. I tillegg til å gi økt verdiskaping skal det legges vekt på de ringvirkninger og den kompetanseeffekt programmet kan bidra til.

4 4 Bioenergiprogrammet Bioenergi i landbruket Midler: 45 mill kr I mill kr i 2012 Målgruppe: Bønder/skogeiere Støtter Anlegg for varmesalg Gårdsvarmeanlegg Veksthus Biogass Forstudier/forprosjekter Flisproduksjon Midler 7 mill kr fra statsbud. I 2011 og 2012 Målgruppe: Bioenergibransjen Støtter: Produksjonsanlegg Effektiviseringstiltak Kompetanse og utvikling Informasjonsvirksomhet

5 Aktivitet Hedmark

6 6 Bioenergiprogrammet statistikk Sum alle år 2011 Tilsagn i 2011 AntallGWhAntallGWhi 1000 kr Biogass312,740, Brenselproduksjon1070, Forprosjekt1080, Forstudie1720, Gårdsvarme Næring47073,417025, Gårdsvarme Bolig53124, Komp.og utredning1110, Varmeanlegg10886,51415, Veksthus2220, Totalt ,228442,

7 7 Gårdsvarmeanlegg -Næring Krav/begrensninger/støtte Landbruksareal > 100 daa Må dok avgiftspliktig omsetning over kr pr år Inntil 35 % tilskudd Inntil pr eiendom/søker Fullstendig investeringssøknad– Lønnsomhet må dokumenteres Hva omfattes: Fyrhus, varmeanlegg, distribusjon landbruksbygg og boliger Hva omfattes ikke: Utstyr for brenselproduksjon, lager, transport og brukt utstyr

8 8 Gårdsvarmeanlegg - bolig Krav/begrensninger Landbruksareal >100 daa Fast tilskuddsats for ved og halmanlegg for flisanlegg Totalkostnad i varmeinvestering > Varmeinvestering må inneholde fyrkjel. Ikke krav til lønnsomhet, men til finansiering Enkel søknad, kort behandlingstid Enkel ferdigrapport Ett tilskudd pr eier/søker Ikke delutbetaling av tilskudd.

9 9 Forstudie og forprosjekter (Varmesalg og biogass) Søkere er fortrinnsvis bønder med eiermajoritet i varmeselskapet Forstudier Formål å avklare mulighet for varmeleveranse/-salg 50% støtte inntil kr Forprosjekter Formål – anbud, avtaler, prosjekter prosjektering, etabl. av selskap, kompetansetiltak Støtte er forbeholdt varmeselskap som vil å etablere varmeanlegg 50 % støtte inntil kr Deler av kostnadene må være innkjøpte tjenester

10 10 Anlegg for varmesalg Hva omfattes: Komplett varmeanlegg Varmenett, Kundesentral Nødv. lager, prosjektering, byggledelse Hva omfattes ikke: Utstyr til brenselproduksjon og transport Støtte til investering: Max 2 MW innfyrt effekt på fyrkjel Det gis inntil 35 % tilskudd, max Kr Landbrukets eierskap, min 50 %

11 11 Flisproduksjon - Investeringsstøtte Hva omfattes: Produksjonsutstyr, tørkesystem og bygninger for produksjon eller foredling av flis. Avtale om min produksjon 3000 lm 3 Flishogger min diameter 30 cm Hva omfattes ikke: Kjøp av tomt Transportutstyr, Traktor, containere Brukt utstyr Investeringsstøtte: Inntil 25 % Inntil 1,6 mill kroner Rask gjennomføring prioriteres Min kostnad kr /

12 12 Besøk oss på våre hjemmesider:


Laste ned ppt "Innovasjon Norge Bioenergiprogrammet 2011 Informasjonsmøter i Hedmark des 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google