Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjon Norge Bioenergiprogrammet 2011 Informasjonsmøter i Hedmark des 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjon Norge Bioenergiprogrammet 2011 Informasjonsmøter i Hedmark des 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjon Norge Bioenergiprogrammet 2011 Informasjonsmøter i Hedmark des 2011

2 2 Våre kontorer

3 3 Bioenergiprogrammets formål: Programmet skal stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme. I tillegg til å gi økt verdiskaping skal det legges vekt på de ringvirkninger og den kompetanseeffekt programmet kan bidra til.

4 4 Bioenergiprogrammet Bioenergi i landbruket Midler: 45 mill kr I 2011 50mill kr i 2012 Målgruppe: Bønder/skogeiere Støtter Anlegg for varmesalg Gårdsvarmeanlegg Veksthus Biogass Forstudier/forprosjekter Flisproduksjon Midler 7 mill kr fra statsbud. I 2011 og 2012 Målgruppe: Bioenergibransjen Støtter: Produksjonsanlegg Effektiviseringstiltak Kompetanse og utvikling Informasjonsvirksomhet

5 Aktivitet Hedmark 2011 5

6 6 Bioenergiprogrammet statistikk Sum alle år 2011 Tilsagn i 2011 AntallGWhAntallGWhi 1000 kr Biogass312,740,11 367 Brenselproduksjon1070,02205 177 Forprosjekt1080,0901 014 Forstudie1720,080340 Gårdsvarme Næring47073,417025,738 967 Gårdsvarme Bolig53124,43211 183 Komp.og utredning1110,02203 410 Varmeanlegg10886,51415,318 257 Veksthus2220,11 190 Totalt1663207,228442,175 205

7 7 Gårdsvarmeanlegg -Næring Krav/begrensninger/støtte Landbruksareal > 100 daa Må dok avgiftspliktig omsetning over kr 50 000 pr år Inntil 35 % tilskudd Inntil 300.000 pr eiendom/søker Fullstendig investeringssøknad– Lønnsomhet må dokumenteres Hva omfattes: Fyrhus, varmeanlegg, distribusjon landbruksbygg og boliger Hva omfattes ikke: Utstyr for brenselproduksjon, lager, transport og brukt utstyr

8 8 Gårdsvarmeanlegg - bolig Krav/begrensninger Landbruksareal >100 daa Fast tilskuddsats 30000 for ved og halmanlegg 40000 for flisanlegg Totalkostnad i varmeinvestering >150.000 Varmeinvestering må inneholde fyrkjel. Ikke krav til lønnsomhet, men til finansiering Enkel søknad, kort behandlingstid Enkel ferdigrapport Ett tilskudd pr eier/søker Ikke delutbetaling av tilskudd.

9 9 Forstudie og forprosjekter (Varmesalg og biogass) Søkere er fortrinnsvis bønder med eiermajoritet i varmeselskapet Forstudier Formål å avklare mulighet for varmeleveranse/-salg 50% støtte inntil kr 40 000 Forprosjekter Formål – anbud, avtaler, prosjekter prosjektering, etabl. av selskap, kompetansetiltak Støtte er forbeholdt varmeselskap som vil å etablere varmeanlegg 50 % støtte inntil kr. 150 000. Deler av kostnadene må være innkjøpte tjenester

10 10 Anlegg for varmesalg Hva omfattes: Komplett varmeanlegg Varmenett, Kundesentral Nødv. lager, prosjektering, byggledelse Hva omfattes ikke: Utstyr til brenselproduksjon og transport Støtte til investering: Max 2 MW innfyrt effekt på fyrkjel Det gis inntil 35 % tilskudd, max Kr 5 000 000. Landbrukets eierskap, min 50 %

11 11 Flisproduksjon - Investeringsstøtte Hva omfattes: Produksjonsutstyr, tørkesystem og bygninger for produksjon eller foredling av flis. Avtale om min produksjon 3000 lm 3 Flishogger min diameter 30 cm Hva omfattes ikke: Kjøp av tomt Transportutstyr, Traktor, containere Brukt utstyr Investeringsstøtte: Inntil 25 % Inntil 1,6 mill kroner Rask gjennomføring prioriteres Min kostnad kr 500 000/150 000

12 12 Besøk oss på våre hjemmesider: http://www.innovasjonnorge.no/Finansiering


Laste ned ppt "Innovasjon Norge Bioenergiprogrammet 2011 Informasjonsmøter i Hedmark des 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google