Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi får Norge til å gro! Lokallagsarbeid Fylkeslagenes ledermøter høsten 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi får Norge til å gro! Lokallagsarbeid Fylkeslagenes ledermøter høsten 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi får Norge til å gro! Lokallagsarbeid Fylkeslagenes ledermøter høsten 2009

2 Arbeidsmåter i lokallaget Lokalt arbeidsorgan –Engasjement – positivt miljø – god møteplass –Sosialt felleskap – kultur! –Politikk og faglig Interesseorganisasjon –Mot kommunen … Areal og grunneiersaker (delingssaker, konsesjon, skogloven m.m.) Kurstilbud ”Lokal forvaltning” (fylket arrangerer, NB foreleser) SMIL-midler – konkret oppgave –Informasjon og samfunnskontakt Åpen Gård, bygdedager, Den grønne skolen, osv Få fram landbrukets betydning – politikere lokalt

3 Arbeidsmåter i lokallaget Organisasjonsdemokrati Norges Bondelag må være i takt med medlemmene –Lokale saker til NB-sentralt og fylkeslagene –Høringer –Gjennomføre prioriterte saker fra NB – se NB-informasjon –Aksjonsberedskap –Valgkomité Verving –Skaff oversikt over potensielle medlemmer –Disse må spørres! Oppfølging fra Norges Bondelag (Tun Telemarketing) Oppfølging fra lokallaget – vervepremie 200 kr pr ny medlem Vervepremie til gode ververe (gavekort i FK-butikken) –Følge opp nye medlemmer

4 Lokallagsleder – hva så? Konstituere styret Nestleder Sekretær KassererFordele oppgaver Studieleder Skolekontakt HMS-kontakt Komiteer/Utvalg Arbeidsplan Fordele ansvar – følge opp Jevnlige styremøter Innkallinger Møteplan for året Vedtekts- bestemt

5 Lokallagsleder – hva så? Informasjon – post – e-post Fra NB og fylkeslag Fra kommunen, andre org. osv Representasjon Fylkesårsmøter, ledermøter, kurs, kommune, samarbeidsorgan osv Informasjon – pressekontakt Leder som regel mest interessant – skaff kontakter Send korte omtaler, saker, meldinger pr. e-post, lett for avisen – bruk sekretæren! Sortere og kaste!

6 Lokallagsleder – hva så? Aktivitetsplanlegging Tilpass arbeidsmengde Koordinere med andre Trivsel og lokalt engasjement Utvalg og komiteer – etter behov Valgkomité Festkomité Åpen Gård Faglige utvalg Arealutvalg Skolekontakt HMS- kontakt

7 Årshjulet: September - desember Årsmøtet i lokallaget – innen midten av november. Varsel minst 14 dager før. Rapportskjema til fylkeslaget Planlegge studiearbeid –Høringsopplegg ”Før forhandlingene” sendes i november, NB har betalt alt materiell – registrér og sluttmeld arbeidet som studiering pga tilskudd –Praktisk HMS-arbeid Ledermøte i fylket i november –Viktig arena for lokallag – alle representert Verving

8 Årshjulet: Januar - mars Medlemslister sendes lokallagene for kontroll Alle medlemmer får brev ang kontingent –Avtalegiro (e-faktura kommer) –Ordinær giro –Produksjonskontingent beregnet på grunnlag av tall fra søknad om produksjonstilskudd Frist for kontingent er 1. mars Uttaler om jordbruksforhandlingene til fylkeslaget (ca 1. mars?) Utadrettet aktivitet før forhandlingene, to faser: –Første runde mot politikere - februar –Andre runde mote folk flest Valg av videregående skole – frist 1. mars, informer om utdanningsprogram naturbruk. Årsmøte i fylkeslaget i mars

9 Årshjulet: April - september Våren Planlegge Åpen Gård – 22. august 2010 Jordbruksforhandlingene – følge med på info fra fylket og sentralt – aksjonsberedskap Årsmøte i Norges Bondelag i juni Tidlig høst Gjennomføring av Åpen Gård Forberede årsmøtet i lokallaget til høsten – fastsette dato, lage arbeidsplan, start arbeid i valgkomiteen, husk kvinner, seniorer, nye…

10 Årsmøteplanlegging Sett valgkomiteen i arbeid –Innstilling klar i god tid –Tenk bredt på mulige ressurspersoner (kvinner, seniorer, nye….) Varsel – innkalling –Minst 14 dager før Program for møtet - saksliste –Går fram av vedtektene + org.håndbok –Avtal besøk fra fylkeslaget eller andre i god tid –Sosialt - gjør det hyggelig Arbeidsplan –Forslag fra styret - realistisk nivå Forhåndsomtale – annonsere? –Synliggjør Bondelaget for flere enn oss sjøl

11 Informasjon fra Norges Bondelag Lokallagssendinger ca 1 g. pr mnd Skiller på tiltak (aktivitet, til informasjon osv) –NB-informasjon på aktuelle tema –Brev og notater, (politikk, aktiviteter, verving osv) –Brosjyremateriell, lover, prinsipprogram, m.m. –Studiearbeid og kursinformasjon Følge med på www.bondelaget.nowww.bondelaget.no –Nyhetsstoff –Egen knapp: Informasjon til lokallag og tillitsvalgte –Ekstranett ?

12

13

14 Informasjon –forts. E-post til ca 80% av lagene, opplegget er: –Registrerer e-postadresser i medlemsregisteret, de som ønsker det får fortsatt vanlig post –Beskjed om ny lokallagssending på e-post/sms –Ligger på www.bondelaget.no under egen knappwww.bondelaget.no –Annen lokallagsinformasjon finns på samme område – greit arkiv Tekstmeldinger - sms –Ca 12 000 medlemmer med mobilnummer i medlemsregisteret –Lokallagsledere – ønsker å nå alle –Fylkesledere + kontor Ønsker alle verv registrert med e-post/mob.nr –Fyll ut skjema etter årsmøtet –Gir mulighet for rett informasjon til rett person Ønsker alle

15 Sammenslåing av lokallag §4 i NB’s lover –Årsmøtevedtak med ¾ flertall (alt. to årsmøter) –Godkjennes av styret i fylkeslaget Sjekk –Sammenslåing eller nedlegging –Kapital og eiendeler – hvordan skal det ordnes –Navn på nytt lag –Størrelsen på nytt styre (ta hensyn til geografisk representasjon) –Alle medlemmene må ha fått informasjon (skriftlig og på møter), og fått sjansen til å uttale seg –Si fra om prosessen til fylket, melding til NB (fylket) –Egentlig begrunnelse? lettere å arbeide mot kommunene, flere medlemmer å spørre om verv/oppgaver blir det mer aktivitet? blir det lettere å få tillitsvalgte?

16 Organisasjonsopplæring Organisasjonshåndboka – også på nettet Aktiv organisasjon – studiehefter Aktivt lagsarbeid Godt informasjonarbeid Kurs og møte Valkomitéarbeid Årsmøte - årsoppgjør Heftene egner seg godt for studiearbeid!

17 Mer forvaltning og makt i kommunene – HVA BETYR DET FOR OSS ? Muligheter: Lokale arenaer for politisk arbeid Mulighet for lokal tilpasning Økt lokal innflytelse Utfordringer: Mer av jobben må gjøres av lokallagene og fylkesbondelagene Vanskelig avveiing – hvilke saker skal vi gå inn i Vi må: Være premissleverandør Tenke langsiktig på næringa som helhet Sikre at jordbruksavtalemidler kommer bonden til gode Forutsigbarhet


Laste ned ppt "Vi får Norge til å gro! Lokallagsarbeid Fylkeslagenes ledermøter høsten 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google