Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PRESENTASJON NØKKELTALL 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PRESENTASJON NØKKELTALL 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 PRESENTASJON NØKKELTALL 2010
Helgeland Landbrukstjenester BA Ble stiftet i 1995 og omfatter i dag 10 kommuner på Helgeland: Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Alstahaug, Dønna, Sømna og Vevelstad PRESENTASJON NØKKELTALL 2010 Lønnsomsetning: 36 mill., (betalt skatt 7,2 mill.) Årsverk:110 Landbruksvikar /sykdomsavløsning: 12 årsverk (6,5 mill.) Antall lønns og Trekkoppgaver: 680 10 medlemskommuner

2 www.helgeland-landbrukstjenester.no HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER
Landbrukstjenester BA HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER -SKAFFER AVLØSERE Vi rekrutterer nye avløsere, og sørger for å ha tilgjengelige avløsere som kan ta oppdrag på kort varsel. Våre avløsere arbeider innen følgende kjerneområder: ferie/fritid, onner, ved sykdom/fødselspermisjon og andre oppdrag HJELP VED SYKDOMSAVLØSNING Administrerer landbruksvikarordningen og har rutiner som muliggjør en god og rettferdig fordeling av oppdrag til sykdomsavløsing. For å forenkle refusjons av sykdomsavløsing, sørger vi for å dokumentere kostnadene i henhold til regelverket. Vi er også behjelpelig med å fylle ut søknaden. Vår viktigste oppgave i Landbrukstjenestene er å skaffe avløsere. - Ikke bare være lønningskontor. Vi tar ansvar for å gi våre medlemmer muligheter til ferie og fritid ved å drive kontinuerlig rekrutteringsarbeid. Administrerer landbruksvikarordningen i kommunene. En styrke for laget å være representert i mange kommuner. Ved behov ”låner” vi avløsere og landbruksvikarer fra andre avdelinger for å skaffe nødvendig hjelp. Spesielt ved sykdom. Det har hendt vi har hatt 3 landbruksvikarer i drift i en kommune i tillegg til deres egen.

3 Si litt om velferdsordningene!
Helgeland Landbrukstjenester BA SAMARBEID Vi samarbeider med NAV arbeid, landbrukskontor, arbeidstilsynet, Landbrukets HMS tjeneste og NAV trygd. I tillegg har vi en rekke samarbeidspartnere som arbeider til beste for bonden og bygda. SPESIALKOMPETANSE Vi rekruttere egen arbeidskraft . Vi kan regelverket om velferdsordningene. Lokal kjennskap til lokale forhold. Kontaktperson for bonde og avløser. Utviklende for fagmiljøet i bygda. Si litt om velferdsordningene!

4 ERFARING MED AVLØSERKURS FOR UNGDOM I LEIRFJORD KOMMUNE:
Helgeland Landbrukstjenester BA ERFARING MED AVLØSERKURS FOR UNGDOM I LEIRFJORD KOMMUNE: BAKGRUNN Utgangspunktet var landbruksplanen i Leirfjord Kommune for der rekrutteringsarbeid var med: ”Stadig større del av ungdommen har lite kontakt med landbruk og husdyrhold. Et landbruksfaglig tilbud for enkeltelever kan være med på å skape interesse for videre utdanning innen landbruk.” I landbruksplanen stod det videre…. ”Det skal lages en helhetlig plan for rekruttering av avløsere i kommunen. Dette for at landbruket skal ha tilgang til det antall avløsere som næringen føler seg tjent med.” På bakgrunn av dette tok landbrukstjenester og veileder ved landbrukskontoret initiativet til å samle medlemmer i Bondelaget, veterinær, rektor og noen fra arbeidsgruppa med Landbruksplanen til flere planleggingsmøter. Tiltaket er ment som et praktisk rettet undervisningsopplegg på skolene og utplassering av elever hos praksisverter. Det skal gi ungdom med interesse for landbruk mulighet til å velge dette som et valgfag i ungdomsskolen

5 www.helgeland-landbrukstjenester.no MÅL
Landbrukstjenester BA MÅL Målet med dette kurset er å vise ungdom mulighetene som ligger i næringen, og øke rekrutteringen til landbruket lokalt og i lignende næringer. Ungdom vil få innsikt og kjennskap til næringen, - noe som er viktig. Gjøre yrkesvalget lettere for ungdom(?) Vi vil også lære oss hvordan vi skal tilrettelegge arrangement i tilknytning til næringen slik at ungdom blir interessert OPPLÆRINGSPLAN Vi satte opp en detaljert plan for de enkelte teorifag, slik at det ble lettere for forelesere å undervise. Det ble også brukt en del videoer i opplæringen. For eksempel: lamming, sikker bruk av gårdsredskap og melking.

6 OPPLÆRINGSPLAN A. TEORETISK OPPLÆRING
Helgeland Landbrukstjenester BA Rydding av kulturlandskap Skogbruk Gården som ressurs i forbindelse med turisme Gårdsbesøk OPPLÆRINGSPLAN A. TEORETISK OPPLÆRING Kursplan (40 timer teori): Husdyrlære Melking Foring av husdyr Maskinlære HMS

7 www.helgeland-landbrukstjenester.no OPPLÆRINGSPLAN
Landbrukstjenester BA OPPLÆRINGSPLAN B. PRAKTISK OPPLÆRING Helgeland Landbrukstjenester har avtaler mellom elev og praksisvert. Vi sender ut brev med informasjon og følger opp gårdbrukerne. Det gjøres avtaler med faglagene, rådgivere i Tine, veterinærer og andre aktuelle støttespillere til å delta aktivt som forelesere ved gjennomføring av kurset. Vi legger vekt på å bruke lokal fagkompetanse i undervisningen. Praksis delen for dette kurset vil legges til elevens fritid. Det er hovedsakelig kveldsstellet som vil bli utført. Vi skal ha ca. ett fjøsstell pr. uke i praksis i den perioden kurset varer (ca.3 mnd). Praksisen bør bli en kombinasjon mellom elevenes valg og praktisk prosjektarbeid.

8 www.helgeland-landbrukstenester.no OPPLÆRINGSPLAN
Landbrukstjenester BA OPPLÆRINGSPLAN B. PRAKTISK OPPLÆRING Vi foreslår at praksisen tilpasses den enkelte produksjon (ku, gris, sau) og sesongens variasjoner. Det vil være av interesse for elevene at de får være med på en kalving, lamming eller grising i løpet av kurset. Dette vil avtales mellom elev og praksisvert. Vi vil også dra rundt på besøk/omvisninger i den grad det er mulig med hensyn til antall. Vi håper i størst mulig grad at elevene selv kan møte opp på sitt gårdsbruk. (evt. at praksisverten kan kjøre eleven hjem etter fjøsstellet)

9 Helgeland Landbrukstjenester BA ERFARINGER/RESULTAT AV AVLØSERKURS I UNGDOMSSKOLEN I løpet av de 7 årene vi har hatt kurs er det 80 elever som har gjennomført kurset. Noen elever fortsetter som helgeavløsere. Mange søker til landbruksskolen. Også viktig tiltak for de bøndene som blir engasjert. Nettverk og god kjennskap til næringen! Spesielt viktig for de ungdommer som ikke har naturlig tilknytning til næringen. Vi ser tydelig resultater av kursene. Mange av deltagerne(de ivrigste) fortsetter å ha kontakt med bonden og har sommerjobb og tar helgeavløsing så lenge han bor hjemme. Vi har også elever som ikke er oppvokst på gård som har blitt gode avløsere. Vi har ingen statistikk men veldig mange av elevene søker seg til landbruksskolen Vi vil også påstå at kurset også er et trivselsmoment i hverdagen til bøndene!!. Mange er veldig engasjerte for å ta i mot elever.

10 Avløserkurs som elevbedrift
Helgeland Landbrukstjenester BA Avløserkurs som elevbedrift Elevbedrift er et pedagogisk opplegg hvor elevene opplever hva det innebærer å starte, drive og avvikle en liten bedrift, med skolens lærere og andre samarbeidspartnere som veiledere. Å bruke elevbedrift som metode er ikke et tillegg til læreplanene, men et redskap til å konkretisere læreplanmålene. Det er kun siste året 2009/10 at vi har prøvd dette som elevbedrift. Vi skal ha evaluering av dette senere i vinter ved planlegging av nytt kurs.

11 www.helgeland-landbrukstjenester.no Klipp fra Fylkeskommunens sider:
Landbrukstjenester BA Klipp fra Fylkeskommunens sider: ”FOR NORDLANDSSAMFUNNET ER DET VIKTIG AT DET ER AKTØRER SOM TAR DEL I Å SKAPE ET ENTREPRENØRIELT OG INNOVASJONSTENKENDE SAMFUNN” Ungt entreprenørskap Nordland ønsker å være en av aktørene og vår visjon er: Å gi barn og ungdom mulighet til å: utvikle sine innovative og entreprenørielle ferdigheter utvide sin kunnskap om samfunnsliv og arbeidslivet gjennom samarbeid med det lokale næringsliv Ungt Entreprenørskap Nordland skal spille en aktiv rolle i samspillet mellom skole og næringsliv i Nordland

12 Elevbedrift....... www.helgeland-landbrukstjenester.no
Landbrukstjenester BA Elevbedrift Fase 1: INFORMASJON OG MOTIVASJON Fase 2: IDÉUTVIKLING Fase 3: ORGANISERING OG ETABLERING Fase 4: DRIFT * Økonomi * Markedsføring * Produksjon * Salg Fase 5: AVVIKLING Fase 6: EVALUERING Elevene etablerer egen bedrift med styre og ”daglig leder”. Elevene søker seg på kurset og må grunngi hvorfor de ønsker å være med. De må også søke om praksisplass til bonden. De leier inn foredragsholdere og skal organisere forelesningene.

13 Utenlandsk rekruttering av faste stillinger.
Helgeland Landbrukstjenester BA Utenlandsk rekruttering av faste stillinger. Vi startet i 2006 og har i dag mange utlandske fast ansatte avløsere. Vi søker kun etter fagutdannede avløsere. Referanser er viktig (men ikke vanlig i alle land.) Må ha ønske om fast jobb og instilt på å bo her i noen år. Være motivert for å lære norsk. Gjerne ha med seg familie. For å lykkes er det viktig med god informasjon begge veier Må få god beskrivelse av både arbeids og boforhold. Krav også til bøndene om å bidra for å få dem integrert i lokalsamfunnet! Vi har gode erfaringer med utenlandske ansatte! Vanskelig på arbeidsmarkedet i EU landene. Dårlig lønn og lite forutsigbart. Kun kortere arbeidsavtaler. Stor tilgang på avløsere med fagutdannelse. Trygt ved eventuelle språkproblemer i begynnelsen at de har kjennskap til yrket og ikke er avhengig av opplæring. Veldig mange godt kvalifiserte søkere. De har gjerne to forskjellige utdannelser og ellers variert kompetanse. Dette for å stille sterkere ved søk om arbeid. Utfører sin jobb med stor effektivitet og nøyaktighet.

14 Lokal/norsk rekruttering
Helgeland Landbrukstjenester BA Lokal/norsk rekruttering For første gang på mange år har vi siste år merket en økende tilgang på norske avløsere. Flere rekruttert rett fra Vefsn Landbruksskolen siste sommer. Også andre norske kvalifiserte søkere på stillingsutlysinger i vårt område.

15 Takk for meg! www.helgeland-landbrukstjenester.no
Ved spørsmål om rekruttering eller andre ting, - ta gjerne kontakt med oss!  Helgeland Landbrukstjenester BA Kirkegt. 7, MOSJØEN E-post: Daglig leder: Vidkun Ravn Telefon: / Telefaks: Avd.ledere Åpningstid Region Telefon Wenche Lamo Husby Alle hverdager Vefsn Ellen A. Svarstad Linda Grovassbakk Mandag – fredag 08.00 – 16.00 Leirfjord, Alstahaug, Herøy og Dønna Bjørn Einar Valla Alle hverdager Hemnes Janne Lise Stormo Alle hverdager Grane Edel Breivik Hattfjelldal Solveig Brekknes Tirsdag - onsdag - torsdag Sømna og Vevelstad


Laste ned ppt "PRESENTASJON NØKKELTALL 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google