Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet?  Eksempler på hvordan vi jobber på utdanningsområdet  Erfaring med næringslivsringer og andre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet?  Eksempler på hvordan vi jobber på utdanningsområdet  Erfaring med næringslivsringer og andre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet?  Eksempler på hvordan vi jobber på utdanningsområdet  Erfaring med næringslivsringer og andre møteplasser  Problemløsning og kunnskapsutvikling med næringslivet Ved Prorektor Johan E. Hustad, NTNU

2 Faculties Organization FACTS Board Architecture and Fine Art Rector Information Technology, Mathematics and Electrical Eng. Engineering Science and Technology Medicine Director Organization and Information Director Finance and Property Innovation and External Relations Prorectors Research Education and Quality of Learning Humanities Natural Sciences and Technology Social Sciences and Technology Management

3 3 Utdanning: læringsutbytte og relevans NTNU har som mål at 80 % av kandidatene er tilfreds med utdanningens relevans i forhold til arbeidslivets kompetansekrav. NTNUs kandidatundersøkelse (kandidater, allmennfag 2006-2009): Så å si alle phd- kandidatene hadde fått relevant jobb. Mer enn 70-80 % av master- og bachelor- kandidatene hadde også fått relevant jobb.

4 4 NTNU fjerde best i verden - NTNU er sterk til å koble forskning og næringsliv ifølge Leiden-universitetets undersøkelse. - Rangering over de universitetene i verden som har hatt mest forskningsintensivt samarbeid med næringslivet. Undersøkelse av 9000 tidskrifter fra perioden 2003 til 2007. 1. Amerikanske Massachusetts Institute of Technology 2 Tokyo Institute of Technology. 3. Einhoven University of Technology, pga nærheten til industriselskapet Phillips. 4. NTNU Kilde: Økonomisk rapport http://www.orapp.no/nyheter/neringsliv/article98239.zrm Projeksjon på hovedbygget NTNU under Jubileumsfeiringen ved Ole Tolstad, Pekka Stokke. Finansiert av Trønder Energi

5 5 NTNU og næringslivet Norsk Hydro Telenor Aker Kværner Jotun AS Statoil Statens vegvesen Shell Total Rolls Royce Det norske Veritas Elkem IBM 725 større forskningsprosjekter finansiert av bedrifter, fond og organisasjoner; ca. 980 inkl. delprosjekter Formelle avtaler mellom fakultet, bedrifter og næringslivet for å stimulere gjensidig kontakt 201 mill. kr ble tilført NTNU fra næringsliv og organisasjoner i 2008 NTNU har 42 prof. II, mange fagfolk fra næringslivet Omfattende etter- og videreutdanningstilbud, bl.a. via «Kursdagene» i januar hvert år NTNUs fagmiljø har samarbeidsavtaler med bl.a.:

6 Etter selskapsetableringFør selskapsetablering NTNU Discovery bygger bro over et gap UtdanningForskning Idé- og prosjekt- utvikling Oppstart- og vekstfase Marked og børs Venture NTNU Discovery Såkorn Industri og finans Offentlig ansvar Felles ansvarBedriftens ansvar FoU-midler Statlig finansiering

7 Resultater 2006-2009 NTNU har på 40 år skapt nesten 300 spin-off bedrifter. Flere er i dag verdensledende. Dagens næringsliv, 14. september 2010

8 8 Utdanning og entreprenørskap Eksperter i team – obligatorisk på masternivå (7,5 stp) Bruke egen fagkompetanse og utvikle samspill-kompetanse Relevante problemstillinger fra samfunns- og næringsliv Entreprenørskolen 2 årig masterprogram Teori, praktisk erfaring med oppstart av bedrift, utenlandsopphold Boston To nye Masterprogram under planlegging Utdanningstilbud i immaterielle rettigheter Modulbasert opplegg for masterstudenter, EVU og bedriftsintern opplæring Samarbeid med næringsliv, forvaltning og høgskoler i utforming av opplegg Studentenes egen kontakt med arbeidslivet Start NTNU, Venture Cup, Næringslivsdager

9 9 Utdanning og praksis Ideportalen.no –Studentoppgaver i bedrift –Alle studenter i Norge kan presentere seg/søke jobb på ideportalen –NTNU, UiT, UMB, HiNT, HiST, HiMolde og BI Trondheim/Oslo –Vil bli finansiert som ideell forening - alle norske læresteder inviteres med Humanister i praksis (7,5 stp) –Semesteremne og tre ukers praksis –Student og bedrift bevisstgjøres på humanisters kompetanse

10 10 FAKTA Livslang læring - NTNU VIDERE Lang tradisjon for samarbeid med næringslivet Omfang på EVU er doblet de siste 8 år Utviklet relevante tilbud – synlighet i markedet Tilrettelagt for mennesker i arbeid – fleksibelt og deltidsbasert Gode personlige- og institusjonelle kontakter med næringslivet er avgjørende EVU som formidling av relevant forskning kan utvikles videre

11 11 Møteplasser for samarbeid om utdanning God erfaring med næringslivsringer i siv.ing.-programmene –Studentrekruttering –Skaffe praksisplasser –Innspill til faglig utvikling NTNU kontaktforum med næringslivet for siv.ing.-utdanningen – samarbeid om praksisplasser/prosjektoppgaver –næringslivets behov for kandidater –innspill til faglig utvikling og kompetansekrav (jfr. læringsutbytte i kvalifikasjonsrammeverket) –politisk synliggjøring av utfordringer Samarbeid med arbeidslivet –Kan gi verdifulle innspill i universitetets kvalitetsutviklingsarbeid –Forutsetter respekt for universitetets strategiske ansvar for utdanningstilbudet

12 12 Møteplass for regionalt samarbeid Topplederkonferanse – regional møteplass med industriledere Posisjon – nasjonal møteplass for kvinnelige gründere Designprisen - stimulere næringslivet til å ta i bruk design Stimulere studenter til nyskaping –Venture Cup med kurs gir studiepoeng –Take Off studenter utvikler forretningsplaner for SMBer –Gjeveste stipend: 500 000 i Startstøtte –Gründerne feires på Innovator

13 Topplederkonferansen 2010 Første gang med eksterne næringslivsleder inn i programkomiteen. God erfaring Midt-Norges viktigste møteplass for kobling av FOU og næringsliv 120 deltakere: øverste bedriftsledere, forskningsledere og fremragende forskere ved NTNU og SINTEF 7 planlagte WS og høye forventninger til oppfølging/videreføring av initiativer Faglig påfyll og inspirasjon: GE Energy, Liv Arnesen, Sven Svebak og May- Britt Hägg. Vanskelig å finne nasjonale trekkplaster – brukt NTNUs nettverk og NTE/SMNs nettverk 93% kommer tilbake neste år. 100% anbefaler arrangementet til andre Mer: benedicte.brubakken@ntnu.nobenedicte.brubakken@ntnu.no

14 Fremtidens bygg Bidratt til Klimax frokost seminar serie. Tilsammen 4 frokostmøter høsten 2010 og våren 2011. Koblet opp mot Trondheims planer om å utvikle en klimanøytral bydel på Brøset. Partnerskapet bidrar til å få en større bredde inn i KLIMAX serien. Der spesielt bygningsbranjen har vist økt interesse siste tiden. 2011: Koblingsarenaen Klimax skaper grobunn for utvikling av klimasenter. Dette vil utredes i 2011. Mer: annemie.wyckman@ntnu.noannemie.wyckman@ntnu.no

15 Designpris og Designspirer Mål: etablering av næringsring Design og skape oppmerksomhet om design som konkurransefortrinn for næringslivet. Designprisen under Technoport er Norges eneste bransjepris - økning i antall søkere. Stor prestisje å vinne! En tung jury som er med på å gi prisen tyngde. God medieomtale nasjonalt og regionalt Utviklet i 2009 regional satsing – Designspirer med prisen Designspire WS under Topplederkonferansen 2009 og 2010 Bygger opp under et godt fagmiljø på NTNU 2011: Dreie bransjeprisen til å bli rettet mer mot Technoports tema – smart teknologi for en grønn økonomi. Hvordan kan design bidra fremover mot grønnere økonomi. Vil deles ut 10. mai 2011 under Technoport Awards Kontakt: hilde.berntsen@ntnu.nohilde.berntsen@ntnu.no

16 Innovator - Grundernes oscarfest Hedrer nyskaping blant studenter! Motiverer til å satse på egne ideer. Blitt attraktivt arrangement- siste tre år hatt full sal – 500 deltagere. Deltagerne fordeler seg med ca en tredjedel fra næringsliv, fra fagmiljø og fra studenter. Deler ut: 2 startstipend a 500 000 hver Venture Cup Midt-Norge Midt-Norge Take off. Mindre fomell middag for vinnere, prisutdelere og samarbeidspartnere samme dag var vellykket. 2011: Vil vurdere å erstatte hovedinnleder med ny grunder pris – Entreprenørskolens finale der vinneren får reise til Moot Cop i Austin USA. Vil fortsette å satse på god konferansier, spennende kultur og stadig være nyskapende og kvalitetsbeviste. Fremdyrke oscarfest følelsen. Mer: heidi.fossland@ntnu.noheidi.fossland@ntnu.no

17 Midt-Norge Take Off Arrangeres en gang hvert semester av Senter for entreprenørskap ved NTNU Samfunnsforskning. Evaluering utført av Handelshøgskolen i Bodø i 2006 viste at dette er et av landets mest effektive nyskapingstiltak. Programmet har født 250 bedrifter på ti år. 160 av dem lever fortsatt, noen med omsetning i 100-millionersklassen. Det bygger lokal kompetanse i bedrifter og virkemiddelapparat gjennom deltagelse. Det kobler studenter mot næringsliv og det gir styrket utdanningstilbud til høyskolene. I perioden 2009-2010 har det totalt deltatt 24 prosjekter. Av de 18 nye prosjektene som ble undersøkt rapporterte 15 å være i full utvikling, 2 er lagt på is, og kun ett er avviklet. I løpet av 2010 forventer 5 av prosjektene en omsetning på tilsammen 10-12 mill kr. Vi merker oss videre at f.eks Memfoact har fått 20 mill kr i venturekapital, mens Prampack er blitt solgt til en større industriell aktør (Stokke) for en vesentlig sum. 2011: Jobber med å få Take off til å bli nasjonal satsing. God fordeling av de 44 prosjektene fra regionen. Men noe lav kvalitet fra Nord-Trøndelag gjør at det nå setter i gang spesielle rekrutteringstiltak for Nord-Trøndelag

18 Venture Cup Forretningsplankonkurranse med premieutdeling (totalt 300.000 kr. I Midt-Norge). WindFlip, MOOSES og Stadt Aqua Systems vant midt Norges Venture Cup i 2010. Forretningsplaner ble presetnert live foran 500 publikummere og et jurypanel på 3 personer bestående av: Konsernsjef Torbjørn Skjerve, NTE Administrerende direktør Liv Malvik, Inter Revisjon Partner Jostein Vik,Viking Venture Resultater 2010: Team fra Venture Cup Midt-Norge ble nummer 1 og 2 under den nasjonale finalen i Venture Cup i 2010, Venture Cup-team fra NTNU vant ’Teknas Innovasjonspris’ under samme arrangment. I tillegg har det best kvalifiserte bidraget fra Venture Cup Midt-Norge (i 2010 WindFlip) deltatt i forretningsplankonkurransen MootCorp i Austin, Texas. Her gjorde WindFlip det meget bra og ble nummer 15 av ialt 39 deltagende team fra 12 nasjoner, og gjorde som eneste 100% studentdreve prosjekt et imponerende inntrykk på både dommere og andre deltagere. Både i 2009 og 2010 har Venture Cup hatt mye medieomtale.

19 19 Problemløsning og kunnskapsutvikling i samarbeid med næringslivet Forskningssamarbeid for å løse globale utfordringer –Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Forskningssamarbeid for å fremme industriens innovasjon og konkurranseevne –Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) –Norwegian Centres of Expertice (NCE) –industriklynger Nettverksbygging mellom regional industri og kunnskapsmiljøer –Prosjektet ”Utspring” knytter kontakt mellom industrisentra i Trøndelag og NTNU-SINTEF Kompetanseutvikling på høyt nivå – nærings-phd –Utfordring: rammebetingelser som gjør det mulig å fullføre

20 The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) A national research centre that will put Norway in the forefront with respect to research, innovation, and implementation within the field of energy efficient Zero Emission Buildings.

21 ZEB – a national team University and research institutions Producers of materials and products for the building industry Contractors, consultants, architects Trade organizations Public administration Public and private Construction and Property Management Users

22 The ZEB consortium NTNU (The Norwegian University of Science and Technology). NTNU departments will be Dept. of Architectural Design, History and Technology (host institution), Dept. of Civil and Transport Engineering, Dept. of Interdisciplinary Studies of Culture and Dept. of Energy and Process Engineering. SINTEF (largest research institute in Scandinavia). The main SINTEF units participating in the Centre will be SINTEF Building and Infrastructure, SINTEF Materials and Chemistry, and SINTEF Energy Research Skanska (large building contractor and developer) maxit (building products producer/supplier) Isola (building products producer/supplier) Glava (producer of insulation materials) Protan (manufacturer of building materials) Hydro Aluminium (producer of aluminium products and solar systems) YIT (technical installations contractor) Multiconsult (consulting company) Brødrene Dahl (HVAC equipment supplier) Snøhetta (architect) Bybo (housing developer) Forsvarsbygg (state property developer/owner) Statsbygg (state property developer/owner) Husbanken (state housing bank) Byggenæringens landsforbund (federation of construction industries) Norsk Teknologi (federation of companies within the technical and technological sector) Statens bygetekniske etat (National Office of Building Technology and Administration)

23 The ZEB Research Activities The Centre will focus its work in five areas that interact and influence each other: –WP1: Advanced material technologies –WP2: Climate adapted, low energy envelope technologies –WP3: Energy supply systems and services –WP4: Use, operation, and implementation –WP5: Concepts and strategies for ZEBs

24 Hvorfor skal vi samarbeide med arbeidslivet? Fordi det er universitetets kjerneoppgave å:  utvikle og forvalte kunnskap i samspill med samfunnet  utvikle våre kandidaters kompetanse av høy kvalitet og relevans for den enkelte og for fellesskapet  fornye samfunnet og bidra til verdiskaping og velferd Fordi det gir oss verdifulle impulser og mulighet til å få til mer - lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Fra NTNUs strategi ”NTNU 2020 – internasjonalt fremragende”


Laste ned ppt "Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet?  Eksempler på hvordan vi jobber på utdanningsområdet  Erfaring med næringslivsringer og andre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google