Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fremtidens byggstudium ved NTNU Næringslivsringen, Selbusjøen 6 – 7. februar 2008 DP3 – Næringens behov og forventninger Kjell Bjarte Kvinge  Utdannet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fremtidens byggstudium ved NTNU Næringslivsringen, Selbusjøen 6 – 7. februar 2008 DP3 – Næringens behov og forventninger Kjell Bjarte Kvinge  Utdannet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremtidens byggstudium ved NTNU Næringslivsringen, Selbusjøen 6 – 7. februar 2008 DP3 – Næringens behov og forventninger Kjell Bjarte Kvinge  Utdannet fra NTH, Bygg 1994  Diplomoppgave i samarbeid med MULTICONSULT  Spesialisering innen Bygg- og eiendomsforvaltning  Ansatt i MULTICONSULT siden 1995  Avdelingsleder for ulike avdelinger siden 1998  I dag avdelingsleder for Spesialrådgivning Oslo (52 rådgivere)

2 2 Dette vil jeg snakke om  Litt om MULTICONSULT  Slik kjører vi Delprosjekt 3  Noen foreløpige observasjoner –Fra gruppens første arbeidsmøte –Fra arbeidsmøte med gruppen av ”nyutdannede”

3 3 MULTICONSULT er multifaglige tilbyr multifaglige produkter i regionene vi er tilstede er tilstede i seks forretningsområder MULTICONSULTs kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering God fagkompetanse i kombinasjon med prosjektstyrings- og prosjektlederkompetanse er basis for vår virksomhet Bygg og Eiendom IndustriOlje og gass Samferdsel og infrastruktur Energi Naturressurser og miljø

4 4 Lokalisert 16 steder i Norge og i Strømstad i Sverige. I tillegg to kontorer i Tanzania og Uganda. Kristiansand Egersund Stavanger Bergen Skien Strømstad Ålesund Trondheim Narvik Tromsø Tønsberg Drammen Oslo Ski Moss Steinkjer MULTICONSULT i dag Fredrikstad 1000 ansatte hvorav 550 er lokalisert utenfor Oslo

5 5 Spesialrådgivning i MULTICONSULT  Rådgivning innen  Brann og Risiko  Akustikk, støy og vibrasjoner  Bygningsfysikk og byggskader  Bygningsforvaltning  Tilstandsanalyser  Ombygging og oppgradering  Bygningsvern og antikvariske vurderinger  Bygg- og eiendomsforvaltning  Energi i bygninger  Vi rekrutterer de fleste fra Bygg og miljøteknikk ved NTNU

6 6 Kristiansand Egersund Stavanger Bergen Skien Strømstad Ålesund Trondheim Narvik Tromsø Tønsberg Drammen Oslo Ski Moss Steinkjer Spesialrådgivning Norge rundt Fredrikstad Brann ~ 25 medarbeidere Akustikk ~ 30 medarbeidere Bygningsforvaltning og bygningsfysikk ~ 50 medarbeidere Sum ~ 105 ansatte, dvs.~ 10 % av de ansatte i MULTICONSULT Brann ~ 25 medarbeidere Akustikk ~ 30 medarbeidere Bygningsforvaltning og bygningsfysikk ~ 50 medarbeidere Sum ~ 105 ansatte, dvs.~ 10 % av de ansatte i MULTICONSULT Fagene er koblet sammen i kompetansenettverk som går på tvers av geografi. WSP

7 7 Bakgrunn for prosjektet  MULTICONSULT har sagt ja til å bli med som aktiv deltakerbedrift i prosjektet ” Fremtidens byggstudium på NTNU”  Vi ønsker å bidra med input til DP3 – Næringens behov og forventninger til nyutdannede

8 8 Målsetting for vårt prosjekt Arbeidet skal ende ut i konkrete anbefalinger for å sikre næringens behov og forventninger til nyutdannede Vi ønsker oss: Vi vil bidra med:

9 9 Intern arbeidsgruppe  Vi har etablert en gruppe bestående av 9 medarbeidere med varierende bakgrunn  Svein Bjørberg (Bygg og eiendomsforvaltning, Prof II)  Corenliu Athanasiu (Geoteknikk/Prof. II)  Signe Kirkebø (Geoteknikk)  Flemming H Nielssen (Organisasjons- og medarbeiderutvikling)  Anders-Johan Almås (bygningsfysikk/Bygningsforvaltning)  Harald Strand (Prosjektstyring)  Espen Smedsrud (Anlegg)  Gunhild Vehusheia (Organisasjons- og medarbeiderutvikling)  Kjell Bjarte Kvinge (Spesialrådgivning, leder av arbeidsgruppen)  Gruppen hadde oppstartsmøte med Jan M. i november  I tillegg trekker vi inn en gruppe med ”nyutdannede” i deler av arbeidet. Denne gruppen vil også gi noen innspill til DP1 – Evaluering av dagens studieprogram og kvalitet på undervisningen

10 10 Vår arbeidsprosess Vi ønsker oss: Multiconsult 2020 Hvilke trender? Hvordan påvirker de oss? Multiconsult i dag Den ideelle nyutdannede kandidaten 2020 Vi vil bidra med: Arbeidsmøte 1: 29. januar 12.30 – 15.30 Arbeidsmøte 2: 25. februar 12.30 – 15.30 Arbeidsmøte 3: 3. april 09.00 – 12.00 Den typiske nyutdannede Multiconsult -medarbeider i dag De”nyutdannedes” egen opplevelse av overgangen til arbeidslivet Arbeidsmøte 5. februar Yngrerådets scenario Fremtidens ingeniørprofiler Målbilde for byggstudiet ved NTNU i 2040

11 11 Målet med 1. arbeidsmøte Etablere et ”bakteppe” i Multiconsult: 1.Hvilke trender påvirker oss? 2.Hvilke konsekvenser har dette for oss? 3.Nå – situasjonen i Multiconsult 4.Dagens nyutdannede MULTICONSULTEREere – hvordan opplever vi dem?

12 12 1. Noen viktige hovedtrender - stikkord  Bærekraftighet og klimautfordringer –Fra å ”tro og snakke” til å ”skjønne og handle”  Ta vare på det vi har bygd –Politisk vilje til å gjøre noe  Internasjonalisering –Utvidelse av vårt ”hjemmemarked”  Teknologiutvikling –Vil bla. gi nye gjennomføringsmodeller  Strukturendringer i næringen –Videre utvikling i og mellom bransjer  ”Det gode liv” –Individuelle tilpasninger

13 13 4. Dagens nyutdannede – Hvordan opplevere vi dem ? - utdrag fra slik arbeidsgruppen ser det – resultat fra arbeidsmøte 1 NOEN STYRKER  Generelt høyt faglig nivå, men er studentene opplært på oppdatert kunnskap?  Høy grad av faglig interesse; faglig nysgjerrige  Modne og reflekterte  Vant til å arbeide i team  Flere med ulike typer av internasjonal erfaring  God på IKT, men er de utdannet på riktig verktøy? NOEN SVAKHETER  Begrenset forståelse for helheten  For liten forståelse for bransjen og aktørene  Mangel på praktisk erfaring  For lite kunnskap innen basis bygningsfysikk, ref. skadeutvikling  Varierende grad av evne til å formulere seg skriftlig

14 14 De nyutdannedes egen opplevelse av overgangen til arbeidslivet Innspill til prosjektet fra en gruppe på 13 ”nyutdannede”(0-3 års erfaring)

15 15 Hva kan jeg bidra med? Hvor henter jeg hjelp? Hva vil/må jeg lære meg? Hvilke nye krav og forventninger stilles til meg? Usikkerheter, uklarheter og frustrasjoner (hva kan jeg ikke) Hvordan opplevde jeg overgangen til arbeidslivet? Det er veldig lav terskel for å spørre om hjelp, og folk gir gjerne hjelp Fadder Andre nyansatte De fleste fikk komme raskt inn i ulike oppdrag, og dette oppleves som viktig for selvtilliten Det sosiale miljø viktig – og lett å få innpass Timelisteføring det vanskeligste Timelisteføring, ny programvare Informasjonen ikke alltid lett tilgjengelig Hvilke tilbud/krav finnes i forhold til min kompetanseutvikling?

16 16 Hva kan gjøres i studiet for å gjøre overgangen bedre – noen ”usorterte” innspill fra de nyutdannede  Mer informasjon om ulike bransjer (for eksempel rådgiver og entreprenør) lett tilgjengelig  Flere praktiske forelesninger, innslag fra næringen (Hvordan benyttes teorien i praktisk problemløsning?)  Deltidsarbeid og sommerjobb under studiet (drømmesituasjon: lønn under utdanning)  Strengere krav til relevant praksis  Ta diplom/skrive oppgave for arbeidsgiver, mulighet for deltids kontorplass hos denne (kombinere det beste fra arbeidsgiver med det beste fra studietilværelsen) –bistå i oppdrag mens man skriver oppgave  Utplassering/hospitering/praksis i 3 klasse – før man velger retning  Omvisning hos ulike arbeidsgivere – gjør det lettere å velge  Bruke praktiske program i studiet I sum handler dette om å etablere et tettere samarbeid gjennom hele studie

17 17 Illustrasjon fra resepsjonen i vårt nye kontorbygg i Oslo (innflytting 10. mars) Zinc


Laste ned ppt "Fremtidens byggstudium ved NTNU Næringslivsringen, Selbusjøen 6 – 7. februar 2008 DP3 – Næringens behov og forventninger Kjell Bjarte Kvinge  Utdannet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google