Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmøte 25.10.2006 Virksomheten Rekruttering Flere jenter på Bygg Ta vare på studentene Byggforedrag Et attraktivt studium … Valg av nytt styre Økonomi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmøte 25.10.2006 Virksomheten Rekruttering Flere jenter på Bygg Ta vare på studentene Byggforedrag Et attraktivt studium … Valg av nytt styre Økonomi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmøte 25.10.2006 Virksomheten Rekruttering Flere jenter på Bygg Ta vare på studentene Byggforedrag Et attraktivt studium … Valg av nytt styre Økonomi Eventuelt

2 Virksomheten Næringslivsringen 7 år Medlemsbedrifter, en lojal base av positive bedrifter 2004: 45 medlemmer, årskont. 1,35 M 2005: 45 medlemmer, årskont. 1,42 M 2006: 53 medlemmer, årskont. Ca 1,5 M Bygg- og miljødagen 2005 arr. på Vassdrags- og havnelab. 320 deltakere

3 ProsjektStatus R1Vis skolebarn er spennende BA næring (2000)Prosjektet avsluttet. R2Rekruttering her og nå (2000) Prosj. leder: Arne Aalberg, IVT Økning i antall primærsøkere og heving av opptakskravene. R3Ta vare på studentene (2000) Prosj. leder: Rolf Bjarne Aune, Reinertsen Gjennomført fadderprogram (Aarhønen) og byggeplassbesøk. R4Flere jenter på bygg (2006) Prosj.leder Siri Hustad, Norconsult Etablert nettverk. Info.opplegg. Økt jenteandel i 2006 U1Næringens syn på undervisningen (2000)Prosjektet avsluttet U2Hjelp til sommerjobb (2000) Prosj. leder: Tore Braaten, Statens vegvesen Alle fikk tilbud, innfridd i 2006. Behov for utvikling av tiltaket. U3Bærbar PC til alle studentene (2000) Prosj. leder: Øystein Vennesland, IVT Levert subsidiert bærbar PC til 92 studenter i 1.og 4.klasse. U4Næringslivsbidrag til PBL (2001)Prosjektet avsluttet. U5Et attraktivt byggstudium i samspill med næringen (2003) Prosj.leder: Terje Norddal, Rambøll Gjennomføres sammen med studieprogramrådet ved Bygg- og miljøstudiet U6Byggforedrag ved NTNU (2005) Prosj.leder: Siri Legernes,RIF 5 foredrag i 2006

4 Rekruttering Mange søkere, høye karakterkrav Ant. tatt opp i 1. klasse: 149 (uten overganger mellom studieprogram) Ant. tatt opp i 4. klasse: 40 (ing.høgskole) Flere jenter i 1. klasse Oppfølging av studentene er god, lite frafall i studietida

5

6

7 Poenggrenser primær* for opptak ved IVT for 2002-2006 * Primær = direkte fra VGS Nytt poengsystem f.o.m. 2006

8 Flere jenter på Bygg Første Jentedag på Bygg Hjemmeside for Piker Med Spiker (PMS) Informasjonsmateriell Arbeid mot rådgivere i videregående skole Artikkel i jenteblad

9

10 Jenteandel ved IVT 2002 – 2006 i % av antall møtte (ingeniører ikke tatt med) 14117416816014926106236492128109202421201018075801318106041657488868311613211812312011111490 Tot. antall stud.

11 Ta vare på studentene Fadderordning. Ca 40 for 1. klasse og ca 10 for 4. klasse Mange arrangement i regi av Aarhønen og Industrikontakten Ekskursjoner til framtidig jobb (NCC, COWI, Veidekke og Tr.heim kom. i 2006 Piker Med Spriker. Felles snekring, Kvinnedagen og Jentedagen ved NTNU Tidsskrift

12 Byggforedrag i 2006 Prosjektledelse – et nytt fagområde Operaen i Oslo Turistveger i Norge, Europa og Amerika Entreprenørvirksomhet i et globalt perspektiv Store anleggsprosjekt i Europa. NCC Norge har deltatt og erfart kulturforskjellene (nov.) 70 til 200 tilhørere pr. foredrag

13 Byggforedrag i auditorium

14

15 Et attraktivt byggstudium i samarbeid med næringen Prosess for å lage et forslag til NTNU høsten 2007 Det overordnede målet for prosjektet er å kunne gi NTNU innspill til en langsiktig strategi for utvikling av byggstudiet i et 10-30 årsperspektiv. Dette vil omfatte følgende: 1.Læringsmål for Masterstudiet og samarbeid med Universitet i andre land 2.Studiestruktur, spesialisering og etter- /videreutdanning 3.Ca. antall kandidater som bør uteksamineres hvert år med fordeling på fagretninger

16 Aktivitet 1: Skaffe grunnlagsmateriale - Nasjonale og internasjonale trender innen faget og i studiesammenheng (Svein) - Langtids markedsprognoser (Trond) - Fremtidig bedriftsstruktur (Trond) - Antall fra videregående m realfag (Svein) - Antall siv.inger og spek for oppfølgingsmetode (Terje) - Antall dr.ing/PhD (Terje/Svein) - Ekspertpanel anlegg, oppsummering (Terje) - Typer EVU-kurs og antall deltagere (Asbjørn) - Dagens studieopplegg (Svein) - Hva skjer i Europa av samordning (Euro-case) (Svein) - NTNU-føringer og rammebetingelser (Asbjørn) - NTNU sammenlignet med andre studier i Norge og resten av verden (Bachelor/Master) (Asbjørn/Svein) Aktivitet 2: Forslag til målformuleringer, studiestruktur og anbefalte tall. Forberede styremøte 24. november. Ansv Terje Norddal/Anne Rossvoll Aktivitet 3: Lage grunnlag for et hovedinnlegg på 1. Byggedag og et bedriftsseminar 2. Byggedag. Drøfting i styremøte 24. november. Ansv arb.gruppe Asbj Hovd Aktivitet 4: Hovedhensikt er å informere, dernest å forankre/avstemme forventninger. Eventuell nye innspill Aktivitet 5: Tilrådinger, rapport 10 til 15 sider

17

18

19 Etter Terje Norddal, Rambøll: Siste 40 år har bestanden variert mellom 9700 og 10600. Dagens nivå på 10200 tilsvarer at 250 utdannes pr. år. Hvis ekspertpanelets maksbehov skal tilfredsstilles; + 20% i løpet av 20 år, må det utdannes 350 pr. år. Hvis behovet reduseres med 10% i løpet av 20 år, må det utdannes 200 pr. år. De siste årene har NTNU utdannet >90% av bygningsing.. Hvis antall siv.ing. Bygg og NTNU- andel skal holdes på 90%, må NTNU utdanne 225 pr. år for det norske marked (nordmenn og utlendinger som blir i Norge)

20 FORSLAG: Næringslivsrepresentanter: Trond Bølviken, Veidekke, leder, valgt i 2004 Bjørn E Selnes, Statens vegvesen, valgt i 2003 Siri Legernes, RIF, valgt i 2004 Eli Grimsby, Oslo kommune, valgt i 2004 Torstein LangeLarssen, AFSkandinavia, valgt i 2004 Stein Eriksen, Norconsult, valgt i 2005 NTNU representanter (sitter i adm. stillinger som instituttleder/studiepr.leder): Professor Eivind Bratteland, Studieprogramleder Professor Svein Remseth Professor Asbjørn Hovd Professor Helge Brattebø Aarhønens representant (ny kandidat velges av Aarhønen våren 2007): Student Ellen Katrine Wensaas Studieprogrammet: Student Øyvind Aass Valg av nytt styre

21

22 Eventuelt


Laste ned ppt "Årsmøte 25.10.2006 Virksomheten Rekruttering Flere jenter på Bygg Ta vare på studentene Byggforedrag Et attraktivt studium … Valg av nytt styre Økonomi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google