Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Semesteroppgave i pers. data Gruppearbeid Plannlegging av gruppearbeid Prosjektoppgaven.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Semesteroppgave i pers. data Gruppearbeid Plannlegging av gruppearbeid Prosjektoppgaven."— Utskrift av presentasjonen:

1 Semesteroppgave i pers. data Gruppearbeid Plannlegging av gruppearbeid Prosjektoppgaven

2 Gruppearbeid Hvorfor gruppearbeid Fordeler med gruppearbeid Organisering av gruppen Konflikter i gruppen

3 Hvorfor gruppearbeid Gruppearbeid gir økt læring Næringslivets arbeidsform Gir mulighet for større og mer helhetlige oppgaver

4 Fordeler med gruppearbeid Læring av hverandre Flere ideer, impulser fra hverandre

5 Organisering av gruppen Gruppen bør organiseres som et prosjekt –Klare arbeidsoppgaver til den enkelte –Bør ha en “leder” (dette bør rulere) –Grupper bør ha en “sekretær” (bør også ruleres) –Gruppen bør bli enige om internt regelverk (til bruk ved konfliktløsing) –Alle skal ha lik taletid

6 Fordeling av oppgaver Oppgavene bør fordeles i henhold til interesser Vanskelige oppgaver bør fordeles likt Alle bør ha like mye å si

7 Gode arbeidsvaner Gruppen bør ha en felles fremdriftsplan Gruppen bør jevnlig møtes for å fortelle status til de forskjellige delprosjektene, og diskutere dissse Dersom en innser at den opprinnelige oppgavefordelingen er skjev, bør en søke å rette på dette

8 Konflikter i gruppen Konflikter vil oppstå … Bli enige på forhånd om hvordan disse skal løses (flertallsdemokrati)

9 Hvordan løse konflikter Ta opp konflikter med en gang, ikke utsett ubehagelige temaer Hjelp dem som kommer på etterskudd, før det blir konflikt

10 “Free riders” Noen grupper vil oppleve “free riders” Dette bør ikke tolereres For å unngå dette bør dere bli enige om sanksjoner på forhånd Husk dere skal selv evaluere arbeidet internt i gruppen, de som ikke bidrar bør få “ikke bestått”

11 Prosjektet Planlegging Prosjektering av tomt Prosjektering av bygg

12 Planlegging Fordeling av oppgavene Bli enige om “milepeler” Prosjektlogg Intern læring Internkontroll

13 Prosjektering av “tomt” Arealplanlegging –Plassering av bygget –Utearealer/grøntområder Romplanlegging Utgraving av tomt VA systemer Adkomst/vei

14 Prosjektering av bygg Enkel dimensjonering –Se på laster, dimensjonere bjelker og stolper (Vis eksempler, ikke dimensjoner alt) Bygningsfysikk –Varmebalanse til et kontor

15 IT verktøy Word Excel Powerpoint andre etter behov ???

16 Arbeid i prosjekt ? Arbeid i grupper er den måten ingeniører utfører det meste av sine oppgaver på Like godt å bli vant til det med en gang Hvor mange har jobbet i grupper før (skolen, fritidsaktiviteter)? Samarbeide med dem vi ikke selv har “valgt å leke med”

17 Hva er egentlig et prosjekt ? Det er viktig å tenke gjennom alle disse aspektene ved arbeidet når man lager en prosjektplan: –hvem, hva, hvorfor, hvordan, når og hvor ResultatMålsetning Mennesker Organisering Arbeidsoppgaver Leveranse

18 Viktige punkter ved planlegging Skriv ned målet –hva vil gruppen egentlig oppnå? Spesifiser leveransen –hva skal gruppen levere? Vurder kapasitet og kompetanse –hvem er vi og hva kan vi sammen få til i gruppen ? List arbeidsoppgaver –hvordan skal vi egentlig utføre denne oppgaven sammen? Beskriv organisering –hvem har ansvar for hva? –når skal de forskjellige delmål (milepæler) oppnåes? –hvordan skal gruppens medlemmer klare samarbeide effektivt?

19 Lag en plan - og bruk den Bli enige om alle sider ved planen (særlig ansvarsfordelingen) Skriv ned alt sammen (denne planen bør være maks 2 sider) bli enige om at dere er enige (en “kontrakt” for gruppearbeidet) Bruk planen aktivt til å følge opp fremdrift under gjennomføringen

20 For å virkelig lære noe av å arbeide i prosjekt Spør dere selv til slutt: Hvordan gikk det? Hva er vi fornøyd med? Hva bør vi forbedre? Gruppen vil selv få i oppgave å evaluere sin egen innsats (hvordan skal karakteren fordeles på gruppens medlemmer)


Laste ned ppt "Semesteroppgave i pers. data Gruppearbeid Plannlegging av gruppearbeid Prosjektoppgaven."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google