Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

buildingSMART i undervisningen ved NTNU

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "buildingSMART i undervisningen ved NTNU"— Utskrift av presentasjonen:

1 buildingSMART i undervisningen ved NTNU
Eilif Hjelseth, utdanningskoordinator buildingSMART Næringslivsringen – 6. feb. 2008

2 buildingSMART i Norge... Info om buildingSMART

3 buildingSMART er utveksling og deling av informasjon !
Loverk -Plan og bygningsloven -Forskrifter CAD programvare -Tegninger -Ark. VVS, Elektro, Rib. VRML -Visualisering -3D modeller Kunnskapsbaser -Byggforskserien -Egne kunnskapsbaser IFC+IFD produktmodell IDM SIMULERING -Komfort -Luft, oppvarming -Levetidskostnader -Lys, lyd -Varmeisolering -Bruk, brann -Miljøpåvikrning -Levetid Funksj.beskr. -Funskjonsbeskr. -Kalkyler -Forutsetninger -Krav Riving, ombygging -Ombygging -Riving -Sanering Oslo Kommune, saksbehandlingstid Konkuranse på Byggevarer Byggeregler - Tekniske forskrifter - Myndighetskrav - Regelsjekking FDV -Utleie, salg, bruk, -Vedlikehold -Garantier Beskrivelse -Beskrivelsestekster -NS 3420, -Kalkyler, prisoverslag IDM 4D -Fremdrift -Logistikk Innkjøp -Varedatabaser -Prisdatabaser Bilder fra: Byggforsk, NBLN University of California, CIFE Stanford, Pythagoras and Oluf Granlund Yo.

4 Geospatial Information
GIS og BIM 2x3G IAI-IFC Usage Space Natural Asset Linear Structure Structure Building Facility / Built Theatre / World Sub-Systems System Level Site Real Property Asset Country State / Province County Installation / Region Node Segment Room Water / Sea Land / Parcel Underground Air / Space Geospatial Information (GIS) Overlay Building information - BIM (Building Information Models) Components City This diagram identifies how information is rolled up from the facility level up to the world view. It is a joint effort from many in the industry including the Federal Real Property Council and OSCRE. It shows how information inside a facility links into the geospatial world. Kilde: Jeffrey Wix; WS2_IDM_What is BIM, 2006

5 Bruk av BIM / IFC Utveksling av informasjon mellom ulike programmer
Bedre kommunikasjon i prosjekteringsteamet Muligheter for å redusere byggekostnader - og dette er det behov for i næringen! Nye AHus og HITOS gjennomført med BIM / IFC Varedata på IFD Statsbygg: Krav om BIM fra 2010!!!

6 - bygger på ISO standarder
RDL (ISO ) OASIS DEX ISO , 209, 212, 214, 239, ASD Aeronautics & Space Terminology Process Digital Storage IDM (ISO TC59 SC13) IFD Library (ISO ) RDL (ISO ) DEX PLCS (ISO ), ASD/AIA S1000D, ADL SCORM Defense IFC (ISO 16739) RDL (ISO ) Templates/DEX ISO Oil & Gas Built Environment (AEC-BIM)

7 buildingSMART

8 buildingSMART

9 buildingSMART BIM

10 BIM Material Information Project Stages Product Information
Project Type FM Information Tasks Cost Information Process Down to the structural details (here a timber frame) Resource Information National Requirements Procurement Information Relationship Information Geometric Information

11 Målsetning: definere struktur og metode for morgendagens samhandlingsmønstre i byggenæringen, nasjonalt og internasjonalt. gjøre norsk byggenæring konkurranseeffektiv ved å optimalisere bruken av eksisterende og ny teknologi være den viktigste ”innovasjonspilaren” i byggenæringen ”lage motorveier og bygge bruer” mellom kompetanseøyene i byggenæringen. Mer info: og

12 Informasjonsflyt Dagens “dokumentsentriske” situasjon
Byggherre Vareprodusent Håndverker Handel Entreprenør Boligprodusent Off. myndighet Rådgivende- ingeniør Arkitekt Dagens “dokumentsentriske” situasjon Dette er en måte å samarbeide på

13 En felles produktmodell
Informasjonsflyt Byggherre Vareprodusent Håndverker Handel Entreprenør Boligprodusent Off. myndighet Rådgivende- ingeniør Arkitekt En felles produktmodell - og dette er en annen måte å samarbeide på

14 Hva betyr dette! Blir det enklere på å prosjektere i fremtiden? A) Ja B) Nei

15 Mitt svar: - Utviklingen går i retning av at det blir mer og mer man må ta hensyn til; - energi, CO2, mer dokumentasjon osv….. men buildingSMART vil gjøre det mulig å utføre kompliserte oppgaver på en enklere, rimeligere, raskere, nøyaktigere måte – og på en annerledes måte…..… - for hver enkelt, teamet, firmaet bransjen, samfunnet og ”kunden”

16 Næringens behov for BIM brukere
Økende etterspørsel i bransjen etter kompetanse Utvikling fra pilot til permanent bruk Økende antall programmer som er IFC-kompatible Stor mangel på kompetente personer! - Kommer de fra NTNU?

17 Kan utdanningen på NTNU fortsette som før?
Årstrinn Semester Emner (fag / kurs) 5 Vår Høst 4 3 2 1

18 Ja, selvsagt kan jo NTNU gjøre det – men det er ikke sikkert at de beste studentene fortsetter å komme til NTNU i like stort omfang som før…. - eller at de beste proffene gjør det samme….

19 Bygg- og miljøteknikk 5 4 3 2 1 Års-trinn Semester Emner (fag / kurs)
Status 2008 Års-trinn Semester Emner (fag / kurs) 5 9 / Høst Masteroppgaver innen buildingSMART (2) Prosjektoppgaver innen buildingSMART (2) 4 8 / Vår Eksperter i Team (22) 7 / Høst 3 6 / Vår 5 / Høst 2 4 / Vår 3 / Høst 1 2 / Vår 1 / Høst

20 buildingSMART ved NTNU
Studentene kjenner lite til buildingSMART og det er vanskelig å oppfatte om dette er relevant for eget fagområde / faglig interesse Få studenter (lite miljø) Få proffer (begrenset internt miljø) Starter ”Masteroppgaven på grunnkursnivå” Ingen ”lærebok” – hvordan undervise?

21 Bygg- og miljøteknikk 5 4 3 2 1 Muligheter!
- Progresjon og integrering Års-trinn Semester Emner (fag / kurs) 5 9 / Høst Masteroppgaver innen buildingSMART (20) Prosjektoppgaver innen buildingSMART(30) 200 4 8 / Vår Eksperter i Team (50) 7 / Høst 3 6 / Vår 5 / Høst 2 4 / Vår 3 / Høst 1 2 / Vår 1 / Høst

22 buildingSMART utvikling
Bredde og fordypning - utfyller hverandre Utvikling over tid Ulike fagmiljøer må finne sin profil Ikke ett ”rett” buildingSMART svar Parallell -> Internett: innhold, opplæring, bruk ….

23 Hva kan buildingSMART tilby?
Programvare (fra medlemsbedriftene) Personer (kompetanse fra medlemsbedriftene) Prosjekter (oppgaver for studenter og eksempler på løsninger) Prosjekt- og masteroppgaver (i samarbeid med bedriftene) Prosjekter – forskning (partner og økonomisk bidrag) Promotering (av emner og studenter med buildingSMART kompetanse) Planlegging (sette dette inn i undervisningssammenheng) Posisjoner (stillinger for utdannede studenter med buildingSMART kompetanse) Penger (har noe, kan skaffe mer) Merk: Omfang tilpasses behov og interesse hos NTNU. Det vil også være en utviking over tid.

24 buildingSMART - NTNU MÅ bygge på SAMSPILL med næringen
Planlegging Gjennomføring Evaluering / videreutvikling - men hvilken prioritet får dette reelt hos NTNU? - og hva vil næringen få igjen? - kort vs lang sikt - ”mitt” firma / næringen


Laste ned ppt "buildingSMART i undervisningen ved NTNU"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google