Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BuildingSMART i undervisningen ved NTNU Eilif Hjelseth, utdanningskoordinator buildingSMART Næringslivsringen – 6. feb. 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BuildingSMART i undervisningen ved NTNU Eilif Hjelseth, utdanningskoordinator buildingSMART Næringslivsringen – 6. feb. 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 buildingSMART i undervisningen ved NTNU Eilif Hjelseth, utdanningskoordinator buildingSMART Næringslivsringen – 6. feb. 2008

2 Info om buildingSMART buildingSMART i Norge...

3 IFC+IFDproduktmodell Funksj.beskr. -Funskjonsbeskr. -Kalkyler -Forutsetninger -Krav Kunnskapsbaser -Byggforskserien -Egne kunnskapsbaser Loverk -Plan og bygningsloven -Forskrifter CAD programvare -Tegninger -Ark. VVS, Elektro, Rib. SIMULERING -Komfort -Luft, oppvarming -Levetidskostnader -Lys, lyd -Varmeisolering -Bruk, brann -Miljøpåvikrning -Levetid Beskrivelse -Beskrivelsestekster -NS 3420, -Kalkyler, prisoverslag Innkjøp -Varedatabaser -Prisdatabaser 4D -Fremdrift -Logistikk FDV -Utleie, salg, bruk, -Vedlikehold -Garantier Riving, ombygging -Ombygging -Riving -Sanering VRML -Visualisering -3D modeller Bilder fra: Byggforsk, NBLN University of California, CIFE Stanford, Pythagoras and Oluf Granlund Yo. Byggeregler - Tekniske forskrifter - Myndighetskrav - Regelsjekking IDM buildingSMART er utveksling og deling av informasjon !

4 IAI-IFC Usage Space Natural Asset Linear Structure Structure Building Facility / Built Theatre / World Sub-Systems System Level Site Real Property Asset Country State / Province County Installation / Region Node Segment Room Space System Level Sub-Systems Room Water / Sea Land / Parcel Underground Air / Space Geospatial Information (GIS) Geospatial Information (GIS) Overlay Building information - BIM (Building Information Models) Building information - BIM (Building Information Models) Components City Kilde: Jeffrey Wix; WS2_IDM_What is BIM, 2006 GIS og BIM 2x3G

5 Bruk av BIM / IFC Utveksling av informasjon mellom ulike programmer Bedre kommunikasjon i prosjekteringsteamet Muligheter for å redusere byggekostnader - og dette er det behov for i næringen! Nye AHus og HITOS gjennomført med BIM / IFC Varedata på IFD Statsbygg: Krav om BIM fra 2010!!!

6 - bygger på ISO standarder RDL (ISO 15926-4 ) OASIS DEX ISO 10303-203, 209, 212, 214, 239, ASD 9300-110 Aeronautics & Space IDM (ISO TC59 SC13) IFD Library (ISO 12006-3) IFC (ISO 16739) Built Environment (AEC-BIM) RDL (ISO 15926-4) DEX PLCS (ISO 10303-239), ASD/AIA S1000D, ADL SCORM Defense Terminology Process Digital Storage RDL (ISO 15926-4) Templates/DEX ISO 15926-2 Oil & Gas

7 buildingSMART

8

9 BIM

10 Material Information Product Information FM Information Resource Information Cost Information Procurement Information Project Stages Project Type National Requirements Tasks Process Geometric Information Relationship Information BIM

11 Målsetning: definere struktur og metode for morgendagens samhandlingsmønstre i byggenæringen, nasjonalt og internasjonalt. gjøre norsk byggenæring konkurranseeffektiv ved å optimalisere bruken av eksisterende og ny teknologi være den viktigste ”innovasjonspilaren” i byggenæringen ”lage motorveier og bygge bruer” mellom kompetanseøyene i byggenæringen. Mer info: www.buildingsmart.no og www.iai.nowww.buildingsmart.nowww.iai.no

12 Informasjonsflyt Byggherre Vareprodusent Håndverker Handel Entreprenør Boligprodusent Off. myndighet Rådgivende- ingeniør Arkitekt Dagens “dokumentsentriske” situasjon Dette er en måte å samarbeide på

13 Byggherre Vareprodusent Håndverker Handel Entreprenør Boligprodusent Off. myndighet Rådgivende- ingeniør Arkitekt En felles produktmodell Informasjonsflyt - og dette er en annen måte å samarbeide på

14 Blir det enklere på å prosjektere i fremtiden? A) Ja B) Nei Hva betyr dette!

15 -men buildingSMART vil gjøre det mulig å utføre kompliserte oppgaver på en enklere, rimeligere, raskere, nøyaktigere måte – og på en annerledes måte…..… - for hver enkelt, teamet, firmaet bransjen, samfunnet og ”kunden” Mitt svar: - Utviklingen går i retning av at det blir mer og mer man må ta hensyn til; - energi, CO2, mer dokumentasjon osv…..

16 Næringens behov for BIM brukere Økende etterspørsel i bransjen etter kompetanse Utvikling fra pilot til permanent bruk Økende antall programmer som er IFC- kompatible Stor mangel på kompetente personer! - Kommer de fra NTNU?

17 Kan utdanningen på NTNU fortsette som før? Årstrinn Semester Emner (fag / kurs) 5 Vår Høst 4 Vår Høst 3 Vår Høst 2 Vår Høst 1 Vår Høst

18 Ja, selvsagt kan jo NTNU gjøre det – men det er ikke sikkert at de beste studentene fortsetter å komme til NTNU i like stort omfang som før…. - eller at de beste proffene gjør det samme….

19 Bygg- og miljøteknikk Års- trinn SemesterEmner (fag / kurs) 5 9 / HøstMasteroppgaver innen buildingSMART (2) 9 / HøstProsjektoppgaver innen buildingSMART (2) 4 8 / Vår Eksperter i Team(22) 7 / Høst 3 6 / Vår 5 / Høst 2 4 / Vår 3 / Høst 1 2 / Vår 1 / Høst Status 2008

20 buildingSMART ved NTNU Studentene kjenner lite til buildingSMART –og det er vanskelig å oppfatte om dette er relevant for eget fagområde / faglig interesse Få studenter (lite miljø) Få proffer (begrenset internt miljø) Starter ”Masteroppgaven på grunnkursnivå” Ingen ”lærebok” – hvordan undervise?

21 Bygg- og miljøteknikk Års- trinn SemesterEmner (fag / kurs) 5 9 / HøstMasteroppgaver innen buildingSMART (20) 9 / HøstProsjektoppgaver innen buildingSMART(30)200 4 8 / Vår Eksperter i Team(50) 200 7 / Høst200 3 6 / Vår200 5 / Høst200 2 4 / Vår200 3 / Høst200 1 2 / Vår200 1 / Høst200 Muligheter! - Progresjon og integrering

22 buildingSMART utvikling Bredde og fordypning - utfyller hverandre Utvikling over tid Ulike fagmiljøer må finne sin profil –Ikke ett ”rett” buildingSMART svar Parallell -> Internett: innhold, opplæring, bruk ….

23 Hva kan buildingSMART tilby? Programvare (fra medlemsbedriftene) Personer (kompetanse fra medlemsbedriftene) Prosjekter (oppgaver for studenter og eksempler på løsninger) Prosjekt- og masteroppgaver (i samarbeid med bedriftene) Prosjekter – forskning (partner og økonomisk bidrag) Promotering (av emner og studenter med buildingSMART kompetanse) Planlegging (sette dette inn i undervisningssammenheng) Posisjoner (stillinger for utdannede studenter med buildingSMART kompetanse) Penger (har noe, kan skaffe mer) Merk: Omfang tilpasses behov og interesse hos NTNU. Det vil også være en utviking over tid.

24 buildingSMART - NTNU MÅ bygge på SAMSPILL med næringen –Planlegging –Gjennomføring –Evaluering / videreutvikling - men hvilken prioritet får dette reelt hos NTNU? - og hva vil næringen få igjen? - kort vs lang sikt - ”mitt” firma / næringen


Laste ned ppt "BuildingSMART i undervisningen ved NTNU Eilif Hjelseth, utdanningskoordinator buildingSMART Næringslivsringen – 6. feb. 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google