Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vingelen nasjonalparklandsby Hege Hovd, prosjektleder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vingelen nasjonalparklandsby Hege Hovd, prosjektleder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vingelen nasjonalparklandsby Hege Hovd, prosjektleder

2 Hva er en nasjonalparklandsby?
Ideen kom fra Miljøverndepartementet (MD) og Direktoratet for naturforvaltning (DN), og tanken var å utvikle konseptet som et virkemiddel for økt verdiskaping i kommuner rundt verneområdene. Visjon: Nasjonalparklandsbyene skal være det beste vertskap for tilrettelagte opplevelser av natur- og kulturarv. Opprinnelige kriterier: En nasjonalparklandsby skal være en naturlig innfallsport til nasjonalparken. Der skal besøkende få god informasjon om nasjonalparken. Landsbyen skal også tilby overnatting, servering og aktiviteter, og ha en tydelig og gjennomført miljøprofil. Politisk ønske om å skape mer goodwill i forhold til vernet lokalt, og at en så at det var mulig å tjene på vernet i randsonene uten å ødelegge naturverdiene i de vernede områdene.

3 Bakgrunn for NPL 2007: DN inviterte alle kommuner lokalisert i tilknytning til en nasjonalpark om å søke status som nasjonalparklandsby (NPL). 2008: Vingelen får status som NPL-pilot – som en av fem i Norge For å beholde status må Vingelen få på plass Serveringssted Infosenter om Forollhogna nasjonalpark 2009: Norges NPL ble et av prosjektene som får støtte gjennom verdiskapingsprogrammet «Naturarven som verdiskaper».

4 Nasjonalparklandsbyer i Norge
Storslett Nordreisa kommune Lom Lom Kommune Geilo Hol kommune Jondal Jondal Kommune Vingelen Tolga kommune Pilotprosjekt : Alle jobber sammen for å fylle NPL-begrepet med et fast innhold. Prioritert satsing både lokalt og sentralt. Pilotprosjektet skal evalueres i Dersom det er forutsetninger for å gå videre med prosjektet, vil det bli åpnet for en ny søknadsrunde.

5 Organisering av Vingelen NPL
Tolga kommunestyre Styringsgruppe Ordfører Ragnhild Aashaug, TK Elin G. Gransletten, Bygdekv.laget Audun Holte, TK Toril Østvang, Utmarkslaget Bjørnar T. Jordet, TK Grete Nygjelten, Innkjøpslaget Landsbyråd (arbeidsgruppe) Erling Aas-Eng Manuela Hugger Jarle Nordskog Grim J. Aasgård Ingvild Nesteby (ungdomsrep.) Vingelen Utvikling Hege Hovd Prosjektleder og sekretær for gruppene Organisering som stort sett har fungert bra. – litt varierende hvor aktiv gruppene har vært. Av og til utfordring å få samla såpass aktive folk til møter, men det er bra å ha engasjerte folk i gruppene. Det er en forutsetning. En trenger folk som brenner for bygda si og som er villig til å sette av tid.

6 Prosess - Involvering Offisiell åpning av landsbyen 24. mai 2008
av Olav Nord-Varhaug, DN Jan-feb 2009: Studieringer (ca 90 deltakere) om Vingelen nasjonalparklandsby Avholdt flere åpne bygdemøter og orienteringer i kommunestyret 2010: Bunåva SA stiftet. Innbyggerne i Vingelen kjøpt andeler for 525 000 kr : Ca 50 personer fra Vingelen/Tolga direkte engasjert i Bunåva- arbeid i ulike komiteer En forutsetning for at vi har fått gjort så mye er at vi har hatt mange involvert fra starten og gjennom hele prosessen.

7 Arrangementer Markering av nasjonalparkens dag 24. mai (2010, 2011, 2012) inkludert VM i reinskjøttbæring (2011 og 2012)

8 Hva har vi gjort? Merkevarebygging/informasjon:
Stedsutviklingsplan for Vingelen Laget nettsider med engelsk versjon Laget brosjyre og infoplakater om Vingelen (norsk/engelsk) Laget perm med informasjon som er lagt ut på alle utleieenheter

9 Hva har vi gjort? Tilrettelegging
Rydding, merking og skilting av turstier Skiltmalen til Innovativ Fjellturisme Satt ut rastebenker/bord ved utsiktspunkt i seterområdene Laget kulturstier i sentrum og ved Kvennan (infotavler, brosjyre)

10 Hva har vi gjort? Bunåva Åpnet juni 2011 Et flerbrukshus:
Forollhogna informasjonssenter m/ interaktiv utstilling Bunåva kafé Vingelen Bakst (bakeri) Boksamling (romaner og fagbøker) Salg av lokale håndverksprodukter En populær møteplass for både bygdefolk og utenbygds

11 Hva har vi gjort? Vertskapsrollen
Gjennomført lokalt vertskapskurs for reiselivet i Tolga – «Bli kjent med hverandre» i 2012 Forbedret turistinformasjonen på Tolga og i Vingelen Startet reiselivsprosjekt for hele kommunen ( ) med mål å stimulere til økt samarbeid og økt satsing på reiseliv

12 Hva har vi gjort? Produktutvikling - aktiviteter
Utleie av el-sykkel (forprosjekt ) «Alltid ei åpen seter» (2012)

13 Planer og behov - 2013 Forollhogna infosenter:
En «infopult» - med kart over Forollhogna m/lysdioder og tekst som forteller om 20 ulike steder som er verdt å besøke Enda større fokus på utvikling av aktiviteter – pakking og bookbarhet Kurs for servicenæring og andre Bærekraftig reiseliv (kursholder Høve Støtt) Lønnsom opplevelsesproduksjon (Kursholder Mimir)

14 Planer og behov videre framover
Nasjonalparkmagasin – mulig samarbeidsprosjekt!? (Finansiering ikke klar) For å kunne drifte og videreutvikle Forollhogna infosenter og oppfylle kravene til en NPL i framtida er vi avhengig av å få en person i minimum 50 % stilling (ingen ansatt per i dag)

15 Velkommen tilbake til Vingelen!


Laste ned ppt "Vingelen nasjonalparklandsby Hege Hovd, prosjektleder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google