Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dagkirurgisk ankelbruddbehandling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dagkirurgisk ankelbruddbehandling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dagkirurgisk ankelbruddbehandling
ved Akershus universitetssykehus: God behandling med lave kostnader? Takker for muligheten til å nå så mange kolleger. I dag ønsker vi å fortelle litt om en pasientgruppe Akershus universitetssykehus har begynt å behandle mer og mer ved dagkirurgisk senter – nemlig lav-energetiske, lukkede ankelbrudd hos voksne. Ulf Sigurdsen, MD, MSc, PhD Divisjon for Ortopedisk Kirurgi (AHUS) Avdeling for Teknologi og eHelse (HSØ)

2 Agenda Bakgrunn Dagkirurgisk pasientflyt Resultater og komplikasjoner
Sykehusøkonomi Konklusjon Dagens presentasjon er delt i 6 deler; først vil jeg si litt om hva som får et sykehus til å gå over til dagkirurgi, hvordan en dagkirurgisk pasientflyt kan organiseres. Så skal vi se litt på hvilke inngrep som ble foretatt i løpet av de 4 siste år inklusive behandlingsresultater og komplikasjoner. En kort runde innom dette med kostnader ved dagkirurgi versus innleggelse rekker vi også før vi konkluderer og tar i mot spørsmål fra forsamlingen. Agenda

3 Bakgrunn Ankelbrudd = svært vanlig Ankelbrudd = interessant skade
5. vanligste bruddskade (9%)* Ankelbrudd = interessant skade Omtrent 50% må opereres Men, timing er ekstremt viktig Ankelbrudd er en svært vanlig og interessant skade. I følge Court-Brown sin opptelling fra Edinburg er det den 5. vanligste bruddskadetypen etter XXX. Jeg har inntrykk av at disse ankelbruddene kommer når som helst på året, når som helst i uken og når som helst på døgnet. Det er fortsatt slik at en forsøker å operere akutt, men hvis man ikke kommer til før etter 6-8 timer etter skade ELLER hvis man har mer høyere prioriterte pasienter på operasjonsprogrammet er det vanlig med innleggelse i noen dager i påvente av avsvelling. Man skjønner at dette er ressurskrevende. Før var man ikke så obs på timingen og flere artikler rapporterte % komplikasjonsrater. * Court-Brown. Injury. 2006:37; Bakgrunn

4 Bakgrunn Hvorfor sårbar? Sveller opp Ingen muskler dekker ankelen
Sår = blottlagte sener og ben I dag er moderne praksis som sagt enten akutt kirurgi eller å vente på avsvelling. I tillegg har altså Akershus universitetssykehus fra 2008 innført en ny praksis med dagkirurgi for utvalgte ankelbruddpasienter. Kort fortalt var dette en del av det å ta i bruk nye moderne lokaler i det nye sykehuset med noe mindre sengeplasser og et stort og effektivt dagkirurgisk senter som kunne ta i mot store mengder pasienter. Bakgrunn

5 150 år siden: åpen fraktur = død For 40 år siden1
> 50% infection rate, > 40% amputation rate Ankelbrudd = 30 % infeksjon 1Gustilo et al. The J of Trauma What is patient outcome? Historically, patient outcome 150 yrs ago was often death. Not long ago, there was reported up til 50% infection rate and around 40% amputation rate. A report from a prospective multicenter observational study, the LEAP study, Lower Extremity Assessment Project, reported that > 50% rehospitalization for a complication, nonunion > 30%, and that 40% reported severe disability at 2 yrs after injury and < 50% had returned to work.

6 Bakgrunn Timing i moderne ankelbruddkirurgi:
Enten akutt operasjon innen 6-8 timer eller avsvelling 4-7 dg så operasjon Tillegg fra Akershus universitetssykehus anno 2008: Dagkirurgisk behandling for utvalgte pasienter I dag er moderne praksis som sagt enten akutt kirurgi eller å vente på avsvelling. I tillegg har altså Akershus universitetssykehus fra 2008 innført en ny praksis med dagkirurgi for utvalgte ankelbruddpasienter. Kort fortalt var dette en del av det å ta i bruk nye moderne lokaler i det nye sykehuset med noe mindre sengeplasser og et stort og effektivt dagkirurgisk senter som kunne ta i mot store mengder pasienter. Bakgrunn

7 Bakgrunn 2007: Dagkirurgisk Enhet opprettet
2008: Dagkirurgisk Senter (DKS) igangsatt. Egen ØHJ-stue for ortopedi Den dagkirurgiske enhet ble formelt opprettet i 2007 og organisert. Aktiviteten i enheten startet i 2008 når det nye sykehuset stod ferdig. Bakgrunn

8 Bakgrunn DKS-AHUS 2012: 480.000 innbyggere
13 operasjonsstuer (man-fre) 8,384 operasjoner totalt 2,515 orto operasjoner 728 orto ØHJ-operasjoner Aktiviteten har blitt justert opp år for år etter dette. Produksjonen i 2012 på dagkirurgisk senter var følgende: Vi hadde 13 operasjonsstuer i gang man-fredag totalt. Av 8,383 operasjoner utført på DKS var ortopediske. 728 av disse var halv-ØHJ-inngrep pluss listefyll i form av ostematfjerning. Bakgrunn

9 DKS – Hva skjer på ØHJ-orto?
Så hvilke tilstander er det som står på listen til dagkirurgisk øhjelp? I tillegg til ankelbrudd gjør vi de aller fleste claviculafrakturer, distale radiusfrakturer, håndfrakturer, kneartroskopier, achillessuturer. Illustrasjon: H. Fuglesang, seksjonsoverlege, AHUS .

10 Dagkirurgisk pasientflyt
Voksne pasienter Lukket lav-energiskade Singelskade Akseptabel stilling i gips Akseptabel hjemmesituasjon Akseptabel komorbiditet (ASA I-II) Akseptabel complience Hva er kravene for å bli dagkirurgisk ankelpasient: Det er stort sett voksne pasienter med lukket lav-energi-skade uten så mange andre samtidige skader. Frakturen må være retinert i gips, men vi har hatt ex-fixede frakturer i hjemmeavsvelling i enkelte tilfeller. Dagkirurgisk tilbud krever også en akseptabel hjemmesituasjon med ASA klasse I eller II. Complience må også være tilfredsstillende – mest med henblikk på at pasienten virkelig klarer å svelle av uten tilsyn. Dagkirurgisk pasientflyt

11 Dagkirurgisk pasientflyt
Fysisk konsultasjon Lege (LV/AHUS) Diagnostikk Gips (reponering) Medisinering (smertestillende og blodfortynnende) Telefon Orto sekretær Bekrefter oppmøtedato og klokkeslett Går gjennom forberedelser (møte fastende o.l.) Operasjon DKS Premedikasjon (smertestillende + AB) Kirurgi etter vanlige AO-prinsipper og gips Hjem Pasienten sees ved skadelegevakt eller akuttmottak på AHUS og diagnosen blir stilt. Dersom akuttoperasjon er uaktuelt og pasienten fyller kravene for hjemmeavsvelling blir pasienten sendt hjem til avsvelling med benet høyt i gips med resepter på smertestillende og blodfortynnende. Legen sender elektronisk melding til sekretariatet. Første påfølgende arbeidsdag blir pasienten oppringt og får bekreftet oppmøtetidspunkt. Går også gjennom praktiske tips i forbindelse med operasjonen som å møte fastende. Pasientene kommer så på dagkirurgisk senter på morgenen eller formiddagen og reiser før kl 18 samme dag med gips som de tar av selv etter sengeleie med elevert ekstremitet i 3 dager. Dagkirurgisk pasientflyt

12 Dagkirurgisk pasientflyt
Postoperativt regime: Fjerner gips selv etter 3 dager Suturfjerning hos egen lege etter 2 uker Orto pol etter 6 evt 12 uker med rtg Pasienten fjerner gipsen etter 3 dager I hjemmet selv. Tar til fastlege etter et par uker for suturfjerning og deretter første besøk på poliklinikken etter 6 uker, evt 12 uker dersom det skal fjernes syndesmosefiksasjon. Dagkirurgisk pasientflyt

13 2009-2011 Ankelbrudd AHUS AHUS 2009-2011 ankelbrudd:
Akutt operasjon 39% Ikke akutt (må avsvelle) 61% 127 pasienter ble planlagt for ankelbruddoperasjon. Den yngste var 15 år og den eldste var 76 år. Vi fikk 23 avlysninger. 4 pasienter nektet faktusk å bli operert av ukjent årsak. 1 pasient fikk dekt privat prosedyre av sin jobb. 14 pasienter ble utsatt pga hevelse og/eller blemmer, hvorav 10 ble innlagt og overført SOP. I 3 tilfeller fant operatør ikke operasjonsindikasjon og 1 pasient hadde BMI over 40 og ble ikke godkjent for DKS-operasjon pga reduserte ressurser og innlagt for operasjon på SOP. Ankelbrudd AHUS

14 2009-2011 Ankelbrudd AHUS Årsak til forsinket operasjon:
Patient delay 45,8% Ikke operasjonskapasitet 47,8% Utredning påkrevd 2,4% Primært konservativ beh 4,1% 127 pasienter ble planlagt for ankelbruddoperasjon. Den yngste var 15 år og den eldste var 76 år. Vi fikk 23 avlysninger. 4 pasienter nektet faktusk å bli operert av ukjent årsak. 1 pasient fikk dekt privat prosedyre av sin jobb. 14 pasienter ble utsatt pga hevelse og/eller blemmer, hvorav 10 ble innlagt og overført SOP. I 3 tilfeller fant operatør ikke operasjonsindikasjon og 1 pasient hadde BMI over 40 og ble ikke godkjent for DKS-operasjon pga reduserte ressurser og innlagt for operasjon på SOP. Ankelbrudd AHUS

15 2009-2011 Ankelbrudd AHUS Forsinket ankeloperasjon:
Måtte ha temporær exfix 5,4% Utført dagkirurgisk 40-60% 127 pasienter ble planlagt for ankelbruddoperasjon. Den yngste var 15 år og den eldste var 76 år. Vi fikk 23 avlysninger. 4 pasienter nektet faktusk å bli operert av ukjent årsak. 1 pasient fikk dekt privat prosedyre av sin jobb. 14 pasienter ble utsatt pga hevelse og/eller blemmer, hvorav 10 ble innlagt og overført SOP. I 3 tilfeller fant operatør ikke operasjonsindikasjon og 1 pasient hadde BMI over 40 og ble ikke godkjent for DKS-operasjon pga reduserte ressurser og innlagt for operasjon på SOP. Ankelbrudd AHUS

16 127 pasienter ble planlagt for ankelbruddoperasjon
127 pasienter ble planlagt for ankelbruddoperasjon. Den yngste var 15 år og den eldste var 76 år. Vi fikk 23 avlysninger. 4 pasienter nektet faktusk å bli operert av ukjent årsak. 1 pasient fikk dekt privat prosedyre av sin jobb. 14 pasienter ble utsatt pga hevelse og/eller blemmer, hvorav 10 ble innlagt og overført SOP. I 3 tilfeller fant operatør ikke operasjonsindikasjon og 1 pasient hadde BMI over 40 og ble ikke godkjent for DKS-operasjon pga reduserte ressurser og innlagt for operasjon på SOP.

17 127 pasienter ble planlagt for ankelbruddoperasjon
127 pasienter ble planlagt for ankelbruddoperasjon. Den yngste var 15 år og den eldste var 76 år. Vi fikk 23 avlysninger. 4 pasienter nektet faktusk å bli operert av ukjent årsak. 1 pasient fikk dekt privat prosedyre av sin jobb. 14 pasienter ble utsatt pga hevelse og/eller blemmer, hvorav 10 ble innlagt og overført SOP. I 3 tilfeller fant operatør ikke operasjonsindikasjon og 1 pasient hadde BMI over 40 og ble ikke godkjent for DKS-operasjon pga reduserte ressurser og innlagt for operasjon på SOP.

18 127 pasienter ble planlagt for ankelbruddoperasjon
127 pasienter ble planlagt for ankelbruddoperasjon. Den yngste var 15 år og den eldste var 76 år. Vi fikk 23 avlysninger. 4 pasienter nektet faktusk å bli operert av ukjent årsak. 1 pasient fikk dekt privat prosedyre av sin jobb. 14 pasienter ble utsatt pga hevelse og/eller blemmer, hvorav 10 ble innlagt og overført SOP. I 3 tilfeller fant operatør ikke operasjonsindikasjon og 1 pasient hadde BMI over 40 og ble ikke godkjent for DKS-operasjon pga reduserte ressurser og innlagt for operasjon på SOP.

19 127 pasienter ble planlagt for ankelbruddoperasjon
127 pasienter ble planlagt for ankelbruddoperasjon. Den yngste var 15 år og den eldste var 76 år. Vi fikk 23 avlysninger. 4 pasienter nektet faktusk å bli operert av ukjent årsak. 1 pasient fikk dekt privat prosedyre av sin jobb. 14 pasienter ble utsatt pga hevelse og/eller blemmer, hvorav 10 ble innlagt og overført SOP. I 3 tilfeller fant operatør ikke operasjonsindikasjon og 1 pasient hadde BMI over 40 og ble ikke godkjent for DKS-operasjon pga reduserte ressurser og innlagt for operasjon på SOP.

20 127 pasienter ble planlagt for ankelbruddoperasjon
127 pasienter ble planlagt for ankelbruddoperasjon. Den yngste var 15 år og den eldste var 76 år. Vi fikk 23 avlysninger. 4 pasienter nektet faktusk å bli operert av ukjent årsak. 1 pasient fikk dekt privat prosedyre av sin jobb. 14 pasienter ble utsatt pga hevelse og/eller blemmer, hvorav 10 ble innlagt og overført SOP. I 3 tilfeller fant operatør ikke operasjonsindikasjon og 1 pasient hadde BMI over 40 og ble ikke godkjent for DKS-operasjon pga reduserte ressurser og innlagt for operasjon på SOP.

21 42 % kommer i helga… 127 pasienter ble planlagt for ankelbruddoperasjon. Den yngste var 15 år og den eldste var 76 år. Vi fikk 23 avlysninger. 4 pasienter nektet faktusk å bli operert av ukjent årsak. 1 pasient fikk dekt privat prosedyre av sin jobb. 14 pasienter ble utsatt pga hevelse og/eller blemmer, hvorav 10 ble innlagt og overført SOP. I 3 tilfeller fant operatør ikke operasjonsindikasjon og 1 pasient hadde BMI over 40 og ble ikke godkjent for DKS-operasjon pga reduserte ressurser og innlagt for operasjon på SOP.

22 Dagkirurgisk pasientflyt
Oppsummering Halvparten av ankelbrudd må opereres Av de man ikke rekker å operere akutt kan mange tas på dagkirurgisk senter etter en ukes tid uten innleggelse Hva er kravene for å bli dagkirurgisk ankelpasient: Det er stort sett voksne pasienter med lukket lav-energi-skade uten så mange andre samtidige skader. Frakturen må være retinert i gips, men vi har hatt ex-fixede frakturer i hjemmeavsvelling i enkelte tilfeller. Dagkirurgisk tilbud krever også en akseptabel hjemmesituasjon med ASA klasse I eller II. Complience må også være tilfredsstillende – mest med henblikk på at pasienten virkelig klarer å svelle av uten tilsyn. Dagkirurgisk pasientflyt

23 Hva er resultatene av ankelbruddkirurgi?
Dagkirurgi Ikke dagkirurgi Komplikasjoner ? Fornøydhet Funksjon Økonomi Vi hadde 5,8 % alvorlige komplikasjoner. Av dem, 3 dype infeksjoner som måtte sårrevideres kirurgisk. 1 reoperasjon pga inadekvat ORIF. 1 Dyp venetrombose og 1 bilateral lungeemboli. Pasienten døde ikke. Når det gjelder denne pasienten foreligger det ingen informasjon om adminsitrasjon av blodfortynnende. Han fikk imidlertid beskjed om å ta av gips etter 3 dager, men hadde gipsen på da han 3 uker etter operasjonen oppsøkte kirurgisk avdeling med vondt øverst i magen. CT verifiserte lungeemboli. I tillegg hadde pasienten hatt en nevrologisk infeksjon med ipsilateral svekkelse i arm og bein som sekvele. Det kan forklare at det oppstod en lungeemboli.

24 Frekvens i % (dagkirurgi)
: mnd oppfølging Mindre alvorlig Frekvens i % (dagkirurgi) Fjerne metall pga plager 11 (11) Sårinfeksjon (ikke op) 4 (2) Artroskopi pga plager 2 (1) TOTALT 17 (14) Vi hadde 5,8 % alvorlige komplikasjoner. Av dem, 3 dype infeksjoner som måtte sårrevideres kirurgisk. 1 reoperasjon pga inadekvat ORIF. 1 Dyp venetrombose og 1 bilateral lungeemboli. Pasienten døde ikke. Når det gjelder denne pasienten foreligger det ingen informasjon om adminsitrasjon av blodfortynnende. Han fikk imidlertid beskjed om å ta av gips etter 3 dager, men hadde gipsen på da han 3 uker etter operasjonen oppsøkte kirurgisk avdeling med vondt øverst i magen. CT verifiserte lungeemboli. I tillegg hadde pasienten hatt en nevrologisk infeksjon med ipsilateral svekkelse i arm og bein som sekvele. Det kan forklare at det oppstod en lungeemboli.

25 Frekvens i % (dagkirurgi)
Alvorlig Frekvens i % (dagkirurgi) Reoperert pga infeksjon 5 (6) Lungeemboli 1 (1) Artrodese pga plager Syndesmoserekonstruksjon 0,4 (0) Pseudartroseoperasjon Blodpropp i ben TOTALT 8 (8) Vi hadde 5,8 % alvorlige komplikasjoner. Av dem, 3 dype infeksjoner som måtte sårrevideres kirurgisk. 1 reoperasjon pga inadekvat ORIF. 1 Dyp venetrombose og 1 bilateral lungeemboli. Pasienten døde ikke. Når det gjelder denne pasienten foreligger det ingen informasjon om adminsitrasjon av blodfortynnende. Han fikk imidlertid beskjed om å ta av gips etter 3 dager, men hadde gipsen på da han 3 uker etter operasjonen oppsøkte kirurgisk avdeling med vondt øverst i magen. CT verifiserte lungeemboli. I tillegg hadde pasienten hatt en nevrologisk infeksjon med ipsilateral svekkelse i arm og bein som sekvele. Det kan forklare at det oppstod en lungeemboli.

26 Dagkirurgi 2012 ved Akershus universitetssykehus
127 planlagte pasienter (15-76 år) 23 avlyste operasjoner: 4 nektet kirurgi 1 pas søkte privat kirurg 14 var ikke operasjonsklar (10 overført til post/SOP) 3 ikke operasjonsindikasjon 1 ble ikke akseptert av anestesiolog (BMI>40)

27 2012 Ankelbrudd DKS 104 frakturer med plate og/eller skruefiksasjon:
48 laterale malleolfrakturer 27 bi- eller trimalleolære fracturer 18 Maisonneuve fracturer (syndesmosskrue) 11 mediale malleolfrakturer Av 104 frakturer var knapt halvparten laterale malleolfrakturer, 11 mediale malleolfrakturer, 27 bi- eller trimalleolære frakturer og 18 Maisonneuve frakturer. Nå skal det nevnes at det er stor pågang på DKS og mange pasienter får et tilnærmet dagkirurgisk forløp ved at de blir innlagt, så sendt I perm og operert på SOP og deretter sendt hjem dagen etter. Disse er ikke med I oversikten. I 2012 hadde vi ØHJ-operasjoner 4 av 5 ukedager. Dagkirurgisk senter var I tillegg stengt ved jul, påske og sommerferie. 2012 Ankelbrudd DKS

28 2012: 4-16 mnd oppfølging Mindre alvorlig Frekvens i %
Innleggelse pga kvalme, smerter eller for lang anestesieffekt (1 dg) 4 Sårinfeksjon (ikke op) 3 TOTALT 17 (14) Vi hadde 5,8 % alvorlige komplikasjoner. Av dem, 3 dype infeksjoner som måtte sårrevideres kirurgisk. 1 reoperasjon pga inadekvat ORIF. 1 Dyp venetrombose og 1 bilateral lungeemboli. Pasienten døde ikke. Når det gjelder denne pasienten foreligger det ingen informasjon om adminsitrasjon av blodfortynnende. Han fikk imidlertid beskjed om å ta av gips etter 3 dager, men hadde gipsen på da han 3 uker etter operasjonen oppsøkte kirurgisk avdeling med vondt øverst i magen. CT verifiserte lungeemboli. I tillegg hadde pasienten hatt en nevrologisk infeksjon med ipsilateral svekkelse i arm og bein som sekvele. Det kan forklare at det oppstod en lungeemboli.

29 2012: 4-16 mnd oppfølging Alvorlig Frekvens i %
Dyp infeksjon med reoperasjon 3 Lungepropp 1 Blodpropp i ben TOTALT 5 Vi hadde 5,8 % alvorlige komplikasjoner. Av dem, 3 dype infeksjoner som måtte sårrevideres kirurgisk. 1 reoperasjon pga inadekvat ORIF. 1 Dyp venetrombose og 1 bilateral lungeemboli. Pasienten døde ikke. Når det gjelder denne pasienten foreligger det ingen informasjon om adminsitrasjon av blodfortynnende. Han fikk imidlertid beskjed om å ta av gips etter 3 dager, men hadde gipsen på da han 3 uker etter operasjonen oppsøkte kirurgisk avdeling med vondt øverst i magen. CT verifiserte lungeemboli. I tillegg hadde pasienten hatt en nevrologisk infeksjon med ipsilateral svekkelse i arm og bein som sekvele. Det kan forklare at det oppstod en lungeemboli.

30 Resultater og komplikasjoner
SooHoo et al, 2009: pasienter Californias “discharge db” Sårinfeksjon 1,44% Mortalitet 1,07% Revisjon ORIF 0,82% LE 0,34% Amputasjon 0,16% Så hva sier litteraturen om resultater og komplikasjoner. Den sier fint lite om pasientens funksjon, men det er en god del registreringer av komplikasjoner også nylig. Et registerstudie fra California inkluderte pasienter fra 1995 til 2005 over 10 år. Der fant de en forekomst av lungeemboli på 0,34 %, mortaliteten var 1,07%, Sårinfeksjoner kun 1,44%, amputasjonsraten 0,16% og revisjon av ORIF var 0,82%. Nokså lave komplikasjonstall. Resultater og komplikasjoner

31 Resultater og komplikasjoner
Miller et al, 2012: 478 pasienter Én kirurg: 2.9% mindre alvorlige sårkomplikasjoner 1.25% alvorlige sårkomplikasjoner 5 dager AB – 2 uker høyt leie postop Gjennomsnittlig 9 dager mellom skade og operasjon Miller et al leverte en rapport i 2012 på knapt 500 pasienter som ble operert over en 8 års periode av samme kirurg. Også der var det lave komplikasjonstall. 2,9 % hadde sårkomplikasjon som ikke trengte kirurgisk intervensjon. 1,25% hadde sårkomplikasjoner som krevde kirurgisk sårrevisjon. Fortsatt nokså lave tall sammenlignet med AHUS. Resultater og komplikasjoner

32 Hva er resultatene av ankelbruddkirurgi?
Dagkirurgi Ikke dagkirurgi Komplikasjoner Fornøydhet ? Funksjon Økonomi Vi hadde 5,8 % alvorlige komplikasjoner. Av dem, 3 dype infeksjoner som måtte sårrevideres kirurgisk. 1 reoperasjon pga inadekvat ORIF. 1 Dyp venetrombose og 1 bilateral lungeemboli. Pasienten døde ikke. Når det gjelder denne pasienten foreligger det ingen informasjon om adminsitrasjon av blodfortynnende. Han fikk imidlertid beskjed om å ta av gips etter 3 dager, men hadde gipsen på da han 3 uker etter operasjonen oppsøkte kirurgisk avdeling med vondt øverst i magen. CT verifiserte lungeemboli. I tillegg hadde pasienten hatt en nevrologisk infeksjon med ipsilateral svekkelse i arm og bein som sekvele. Det kan forklare at det oppstod en lungeemboli.

33 Fornøydhet? Lloyd et al, 2009:
43 pasienter std vs 59 pasienter med ‘home therapy’ 3 mindre alvorlige komplikasjoner (5,1%) Reduserte liggetid fra 8 til 2,4 døgn per behandling (354 sparte liggedøgn) Innlagte pasienter: frustrerte og misfornøyde ‘Home therapy’: Meget fornøyde Forklar home therapy. A report from the UK studied 43 inpatients versus 59 ‘home therapy’ patients. KLIKK They found 5.1% minor complications. Their regimen reduced the mean hospital stay from 8 days to 2.4 days saving 354 patient days. KLIKK Also, inpatients seemed frustrated and dissatisfied whil the ‘home therapy’ group seemed to hold a high level of satisfaction. Fornøydhet?

34 Hva synes pasienten? Ingen strukturert registrering av pasienters mening og opplevelser Mitt inntrykk: det er ikke populært å faste om og om igjen til operasjon Og: det ER populært å få vente på operasjon hjemme = dagkirurgi er kommet for å bli… Videre, hva synes pasienten. I våre journalsystemer og i den kliniske driften er det jo ingen strukturert registrering av pasientens mening og hvordan denne opplever behandlingen. På vårt sykehus er det mitt faste inntrykk at vi kan være nokså sikre på 2 ting: Det er ofte ikke populært å faste til operasjon dag etter dag. Mange frustreres over at de må mentalt forberede seg på operasjon bare for å bli utsatt timer og dager. Nr 2: Det er populært å få være hjemme å vente på operasjon.

35 Hva er resultatene av ankelbruddkirurgi?
Dagkirurgi Ikke dagkirurgi Komplikasjoner Fornøydhet Funksjon ? Økonomi Vi hadde 5,8 % alvorlige komplikasjoner. Av dem, 3 dype infeksjoner som måtte sårrevideres kirurgisk. 1 reoperasjon pga inadekvat ORIF. 1 Dyp venetrombose og 1 bilateral lungeemboli. Pasienten døde ikke. Når det gjelder denne pasienten foreligger det ingen informasjon om adminsitrasjon av blodfortynnende. Han fikk imidlertid beskjed om å ta av gips etter 3 dager, men hadde gipsen på da han 3 uker etter operasjonen oppsøkte kirurgisk avdeling med vondt øverst i magen. CT verifiserte lungeemboli. I tillegg hadde pasienten hatt en nevrologisk infeksjon med ipsilateral svekkelse i arm og bein som sekvele. Det kan forklare at det oppstod en lungeemboli.

36 Hva er resultatene av ankelbruddkirurgi?
Dagkirurgi Ikke dagkirurgi Komplikasjoner Fornøydhet Funksjon ( ) Økonomi ? Vi hadde 5,8 % alvorlige komplikasjoner. Av dem, 3 dype infeksjoner som måtte sårrevideres kirurgisk. 1 reoperasjon pga inadekvat ORIF. 1 Dyp venetrombose og 1 bilateral lungeemboli. Pasienten døde ikke. Når det gjelder denne pasienten foreligger det ingen informasjon om adminsitrasjon av blodfortynnende. Han fikk imidlertid beskjed om å ta av gips etter 3 dager, men hadde gipsen på da han 3 uker etter operasjonen oppsøkte kirurgisk avdeling med vondt øverst i magen. CT verifiserte lungeemboli. I tillegg hadde pasienten hatt en nevrologisk infeksjon med ipsilateral svekkelse i arm og bein som sekvele. Det kan forklare at det oppstod en lungeemboli.

37 Vi har for få pasienter i den dagkirurgiske gruppen til å konkludere på om komplikasjonene er hyppigere eller ikke. Foreløpig ser det ut til at det ikke er store forskjeller i hvert fall. Men, vi har ganske klare tal på sykehuskostnadene for dette, eller nærmere bestemt antall liggedøgn spart ved dagkirurgi. La oss se på et forenklet regnestykke. Kostnadsanalyse

38 Kostnadsanalyse X X = 688 – 1.032 pasientdøgn 86 malleolfx
NOK per pasientdøn X X NOK 3,44 – 5,16 mill = 86 frakturpasienter som ikke tar opp 8-12 sengedøgn representerer sparte pasientdøgn. Ganger man med det offisielle tallet for sengedøgn ved AHUS på cirka 5000 kroner innebærer det en sparing av sykehuskostnader på 3,5 til 5 millioner kroner per år bare i liggedøgn. Kostnadsanalyse

39 NPE - Norsk Pasientskadeerstatning
NPE-saker for AHUS og SØ gjennomgått: 11 klagesaker, 4 medhold utbetaling totalt NOK NPE - Norsk Pasientskadeerstatning

40 Inntekter - DRG Ankeloperasjon DRG 219/220 O 2011 DKS 8.457,-
SOP                           ,- m/kompl bidiagn   ,- Inntekter - DRG

41 Hva er resultatene av ankelbruddkirurgi?
Dagkirurgi Ikke dagkirurgi Komplikasjoner Fornøydhet Funksjon ( ) Økonomi Vi hadde 5,8 % alvorlige komplikasjoner. Av dem, 3 dype infeksjoner som måtte sårrevideres kirurgisk. 1 reoperasjon pga inadekvat ORIF. 1 Dyp venetrombose og 1 bilateral lungeemboli. Pasienten døde ikke. Når det gjelder denne pasienten foreligger det ingen informasjon om adminsitrasjon av blodfortynnende. Han fikk imidlertid beskjed om å ta av gips etter 3 dager, men hadde gipsen på da han 3 uker etter operasjonen oppsøkte kirurgisk avdeling med vondt øverst i magen. CT verifiserte lungeemboli. I tillegg hadde pasienten hatt en nevrologisk infeksjon med ipsilateral svekkelse i arm og bein som sekvele. Det kan forklare at det oppstod en lungeemboli.

42 Hva er resultatene av ankelbruddkirurgi?
Dagkirurgi Ikke dagkirurgi Komplikasjoner - Fornøydhet ++? Funksjon ? Økonomi +/- Vi hadde 5,8 % alvorlige komplikasjoner. Av dem, 3 dype infeksjoner som måtte sårrevideres kirurgisk. 1 reoperasjon pga inadekvat ORIF. 1 Dyp venetrombose og 1 bilateral lungeemboli. Pasienten døde ikke. Når det gjelder denne pasienten foreligger det ingen informasjon om adminsitrasjon av blodfortynnende. Han fikk imidlertid beskjed om å ta av gips etter 3 dager, men hadde gipsen på da han 3 uker etter operasjonen oppsøkte kirurgisk avdeling med vondt øverst i magen. CT verifiserte lungeemboli. I tillegg hadde pasienten hatt en nevrologisk infeksjon med ipsilateral svekkelse i arm og bein som sekvele. Det kan forklare at det oppstod en lungeemboli.

43 Konklusjon Ikke ledende på andel komplikasjoner
Grunn til å tro at pasienter er mer fornøyd med dagkirurgi enn å ligge inne Funksjon - venter på resultatet av ankelspørresundersøkelsen Økonomi – mindre ressurskrevende med dagkirurgi, men gir langt lavere DRG For å konkludere. Resultater av dagkirurgi er sammenlignbare med det som er beskrevet i litteraturen – med kanskje noe høyere komplikasjonsfrekvens en det vi liker. Men, det ser ut som om det ikke er store forskjeller i komplikasjoner ved å innføre dagkirurgi. Det ER mange liggedøgn å spare. Det tar tid å finne den optimale pasientflyten. At hver 4. dagkirurgiske ankelbruddoperasjon ble avlyst eller i hvert fall utsatt i 2012 viser vel at vi har en del å forbedre i pasientutvelgelse, oppfølging og logistikk-rutiner. Konklusjon

44 Konklusjon Mer forskning påkrevd:
Spørreundersøkelse av ankelbruddpasienter operert ved AHUS planlagt Planlegger en prospektiv randomisert studie AHUS.NO Nær sagt, som vanlig er det påkrevd med mer forskning for å få nok evidens til – i dette tilfellet – å forsvare å sende utvalgte ankelbruddpasienter hjem. Vi har planlagt å sende ut spørreskjema til alle pasienter operert ved AHUS I tillegg planlegger vi en prospektiv randomisert studie for å sikre en konklusjon med pasientscore som mykt endepunkt. Hvis det er noen som er interessert i å være med eller har spørsmål i den forbindelse så send gjerne en mail. Konklusjon

45 Takk! Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Dagkirurgisk ankelbruddbehandling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google