Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ved Akershus universitetssykehus: Dagkirurgisk ankelbruddbehandling Ulf Sigurdsen, MD, MSc, PhD Divisjon for Ortopedisk Kirurgi (AHUS) Avdeling for Teknologi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ved Akershus universitetssykehus: Dagkirurgisk ankelbruddbehandling Ulf Sigurdsen, MD, MSc, PhD Divisjon for Ortopedisk Kirurgi (AHUS) Avdeling for Teknologi."— Utskrift av presentasjonen:

1 ved Akershus universitetssykehus: Dagkirurgisk ankelbruddbehandling Ulf Sigurdsen, MD, MSc, PhD Divisjon for Ortopedisk Kirurgi (AHUS) Avdeling for Teknologi og eHelse (HSØ) God behandling med lave kostnader?

2 Bakgrunn Bakgrunn Dagkirurgisk pasientflyt Dagkirurgisk pasientflyt Resultater og komplikasjoner Resultater og komplikasjoner Sykehusøkonomi Sykehusøkonomi Konklusjon Konklusjon Agenda

3 Ankelbrudd = svært vanlig Ankelbrudd = svært vanlig 5. vanligste bruddskade (9%)* 5. vanligste bruddskade (9%)* Ankelbrudd = interessant skade Ankelbrudd = interessant skade Omtrent 50% må opereres Omtrent 50% må opereres Men, timing er ekstremt viktig Men, timing er ekstremt viktig * Court-Brown. Injury. 2006:37;691-697 Bakgrunn

4 Hvorfor sårbar? Hvorfor sårbar? Sveller opp Sveller opp Ingen muskler dekker ankelen Ingen muskler dekker ankelen Sår = blottlagte sener og ben Sår = blottlagte sener og ben Bakgrunn

5 150 år siden: åpen fraktur = død For 40 år siden 1 > 50% infection rate, > 40% amputation rate Ankelbrudd = 30 % infeksjon 1 Gustilo et al. The J of Trauma. 1984.

6 Timing i moderne ankelbruddkirurgi: Timing i moderne ankelbruddkirurgi: Enten akutt operasjon innen 6-8 timer eller avsvelling 4-7 dg så operasjon Enten akutt operasjon innen 6-8 timer eller avsvelling 4-7 dg så operasjon Tillegg fra Akershus universitetssykehus anno 2008: Tillegg fra Akershus universitetssykehus anno 2008: Dagkirurgisk behandling for utvalgte pasienter Dagkirurgisk behandling for utvalgte pasienter Bakgrunn

7 2007: Dagkirurgisk Enhet opprettet 2007: Dagkirurgisk Enhet opprettet 2008: Dagkirurgisk Senter (DKS) igangsatt. Egen ØHJ- stue for ortopedi 2008: Dagkirurgisk Senter (DKS) igangsatt. Egen ØHJ- stue for ortopedi Bakgrunn

8 DKS-AHUS 2012: 480.000 innbyggere 13 operasjonsstuer (man-fre) 13 operasjonsstuer (man-fre) 8,384 operasjoner totalt 8,384 operasjoner totalt 2,515 orto operasjoner 2,515 orto operasjoner 728 orto ØHJ-operasjoner 728 orto ØHJ-operasjoner Bakgrunn

9 Illustrasjon: H. Fuglesang, seksjonsoverlege, AHUS. DKS – Hva skjer på ØHJ-orto?

10 Voksne pasienter Voksne pasienter Lukket lav-energiskade Lukket lav-energiskade Singelskade Singelskade Akseptabel stilling i gips Akseptabel stilling i gips Akseptabel hjemmesituasjon Akseptabel hjemmesituasjon Akseptabel komorbiditet (ASA I-II) Akseptabel komorbiditet (ASA I-II) Akseptabel complience Akseptabel complience Dagkirurgisk pasientflyt

11 Fysisk konsultasjon Lege (LV/AHUS) DiagnostikkDiagnostikk Gips (reponering)Gips (reponering) MedisineringMedisinering (smertestillende og blodfortynnende)(smertestillende og blodfortynnende) Telefon Orto sekretær Bekrefter oppmøtedato og klokkeslettBekrefter oppmøtedato og klokkeslett Går gjennom forberedelser (møte fastende o.l.)Går gjennom forberedelser (møte fastende o.l.) OperasjonDKS Premedikasjon (smertestillende + AB)Premedikasjon (smertestillende + AB) Kirurgi etter vanlige AO- prinsipper og gipsKirurgi etter vanlige AO- prinsipper og gips HjemHjem Dagkirurgisk pasientflyt

12 Postoperativt regime: Postoperativt regime:  Fjerner gips selv etter 3 dager  Suturfjerning hos egen lege etter 2 uker  Orto pol etter 6 evt 12 uker med rtg Dagkirurgisk pasientflyt

13 AHUS 2009-2011 ankelbrudd:  Akutt operasjon 39%  Ikke akutt (må avsvelle) 61% 2009-2011 Ankelbrudd AHUS

14 Årsak til forsinket operasjon:  Patient delay 45,8%  Ikke operasjonskapasitet 47,8%  Utredning påkrevd 2,4%  Primært konservativ beh 4,1% 2009-2011 Ankelbrudd AHUS

15  Forsinket ankeloperasjon:  Måtte ha temporær exfix 5,4%  Utført dagkirurgisk 40-60% 2009-2011 Ankelbrudd AHUS

16

17

18

19

20

21 42 % kommer i helga…

22 Oppsummering Oppsummering Halvparten av ankelbrudd må opereres Halvparten av ankelbrudd må opereres Av de man ikke rekker å operere akutt kan mange tas på dagkirurgisk senter etter en ukes tid uten innleggelse Av de man ikke rekker å operere akutt kan mange tas på dagkirurgisk senter etter en ukes tid uten innleggelse Dagkirurgisk pasientflyt

23 Hva er resultatene av ankelbruddkirurgi? DagkirurgiIkke dagkirurgi Komplikasjoner ?? Fornøydhet ?? Funksjon ?? Økonomi ??

24 2009-2011: 18-40 mnd oppfølging Mindre alvorligFrekvens i % (dagkirurgi) Fjerne metall pga plager11 (11) Sårinfeksjon (ikke op)4 (2) Artroskopi pga plager2 (1) TOTALT17 (14)

25 AlvorligFrekvens i % (dagkirurgi) Reoperert pga infeksjon5 (6) Lungeemboli1 (1) Artrodese pga plager1 (1) Syndesmoserekonstruksjon0,4 (0) Pseudartroseoperasjon0,4 (0) Blodpropp i ben0,4 (0) TOTALT8 (8)

26 Dagkirurgi 2012 ved Akershus universitetssykehus 127 planlagte pasienter (15-76 år) 23 avlyste operasjoner: 4 nektet kirurgi 1 pas søkte privat kirurg 14 var ikke operasjonsklar (10 overført til post/SOP) 3 ikke operasjonsindikasjon 1 ble ikke akseptert av anestesiolog (BMI>40)

27 104 frakturer med plate og/eller skruefiksasjon: 104 frakturer med plate og/eller skruefiksasjon: 48 laterale malleolfrakturer 48 laterale malleolfrakturer 27 bi- eller trimalleolære fracturer 27 bi- eller trimalleolære fracturer 18 Maisonneuve fracturer (syndesmosskrue) 18 Maisonneuve fracturer (syndesmosskrue) 11 mediale malleolfrakturer 11 mediale malleolfrakturer 2012 Ankelbrudd DKS

28 2012: 4-16 mnd oppfølging Mindre alvorligFrekvens i % Innleggelse pga kvalme, smerter eller for lang anestesieffekt (1 dg) 4 Sårinfeksjon (ikke op)3 TOTALT17 (14)

29 2012: 4-16 mnd oppfølging AlvorligFrekvens i % Dyp infeksjon med reoperasjon3 Lungepropp1 Blodpropp i ben1 TOTALT5

30 SooHoo et al, 2009: SooHoo et al, 2009: 57.183 pasienter 57.183 pasienter 1995-2005 1995-2005 Californias “discharge db” Californias “discharge db” Sårinfeksjon 1,44% Sårinfeksjon 1,44% Mortalitet 1,07% Mortalitet 1,07% Revisjon ORIF 0,82% Revisjon ORIF 0,82% LE 0,34% LE 0,34% Amputasjon 0,16% Amputasjon 0,16% Resultater og komplikasjoner

31 Miller et al, 2012: Miller et al, 2012: 478 pasienter 478 pasienter 2003-2010 2003-2010 Én kirurg: Én kirurg: 2.9% mindre alvorlige sårkomplikasjoner 2.9% mindre alvorlige sårkomplikasjoner 1.25% alvorlige sårkomplikasjoner 1.25% alvorlige sårkomplikasjoner 5 dager AB – 2 uker høyt leie postop 5 dager AB – 2 uker høyt leie postop Gjennomsnittlig 9 dager mellom skade og operasjon Gjennomsnittlig 9 dager mellom skade og operasjon Resultater og komplikasjoner

32 Hva er resultatene av ankelbruddkirurgi? DagkirurgiIkke dagkirurgi Komplikasjoner Fornøydhet ?? Funksjon ?? Økonomi ??

33 Lloyd et al, 2009: 43 pasienter std vs 59 pasienter med ‘home therapy’ 43 pasienter std vs 59 pasienter med ‘home therapy’ 3 mindre alvorlige komplikasjoner (5,1%) 3 mindre alvorlige komplikasjoner (5,1%) Reduserte liggetid fra 8 til 2,4 døgn per behandling (354 sparte liggedøgn) Reduserte liggetid fra 8 til 2,4 døgn per behandling (354 sparte liggedøgn) Innlagte pasienter: frustrerte og misfornøyde Innlagte pasienter: frustrerte og misfornøyde ‘Home therapy’: Meget fornøyde ‘Home therapy’: Meget fornøyde Fornøydhet?

34 Hva synes pasienten? Hva synes pasienten? Ingen strukturert registrering av pasienters mening og opplevelser Ingen strukturert registrering av pasienters mening og opplevelser Mitt inntrykk: det er ikke populært å faste om og om igjen til operasjon Mitt inntrykk: det er ikke populært å faste om og om igjen til operasjon Og: det ER populært å få vente på operasjon hjemme Og: det ER populært å få vente på operasjon hjemme = dagkirurgi er kommet for å bli… = dagkirurgi er kommet for å bli…

35 Hva er resultatene av ankelbruddkirurgi? DagkirurgiIkke dagkirurgi Komplikasjoner Fornøydhet Funksjon ?? Økonomi ??

36 Hva er resultatene av ankelbruddkirurgi? DagkirurgiIkke dagkirurgi Komplikasjoner Fornøydhet Funksjon ( ) Økonomi ??

37 Kostnadsanalyse

38 86 malleolfx X 8-12 pasientdøgn NOK 5.000 per pasientdø n X = NOK 3,44 – 5,16 mill 688 – 1.032 pasientdøgn Kostnadsanalyse

39 NPE-saker for AHUS og SØ 2009- 2011 gjennomgått: 11 klagesaker, 4 medhold utbetaling totalt NOK 1.390.000 NPE - Norsk Pasientskadeerstatning

40 Ankeloperasjon DRG 219/220 O 2011 DKS 8.457,- SOP 24.958,- m/kompl bidiagn 41.067,- Inntekter - DRG

41 Hva er resultatene av ankelbruddkirurgi? DagkirurgiIkke dagkirurgi Komplikasjoner Fornøydhet Funksjon ( ) Økonomi

42 Hva er resultatene av ankelbruddkirurgi? DagkirurgiIkke dagkirurgi Komplikasjoner -- Fornøydhet ++?0 Funksjon ?? Økonomi +/-0

43 Ikke ledende på andel komplikasjoner Ikke ledende på andel komplikasjoner Grunn til å tro at pasienter er mer fornøyd med dagkirurgi enn å ligge inne Grunn til å tro at pasienter er mer fornøyd med dagkirurgi enn å ligge inne Funksjon - venter på resultatet av ankelspørresundersøkelsen Funksjon - venter på resultatet av ankelspørresundersøkelsen Økonomi – mindre ressurskrevende med dagkirurgi, men gir langt lavere DRG Økonomi – mindre ressurskrevende med dagkirurgi, men gir langt lavere DRG Konklusjon

44 Mer forskning påkrevd: Mer forskning påkrevd: Spørreundersøkelse av ankelbruddpasienter operert ved AHUS 2009-2012 planlagt Spørreundersøkelse av ankelbruddpasienter operert ved AHUS 2009-2012 planlagt Planlegger en prospektiv randomisert studie Planlegger en prospektiv randomisert studie USIG @ AHUS.NO Konklusjon

45 Takk! www.visitnorway.no


Laste ned ppt "Ved Akershus universitetssykehus: Dagkirurgisk ankelbruddbehandling Ulf Sigurdsen, MD, MSc, PhD Divisjon for Ortopedisk Kirurgi (AHUS) Avdeling for Teknologi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google