Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAP-seminar Mastemyr mars 2012 Kjersti Sørlie Rimer www.forskerforbundet.no Hvordan påvirke egen lønn www.forskerforbundet.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAP-seminar Mastemyr mars 2012 Kjersti Sørlie Rimer www.forskerforbundet.no Hvordan påvirke egen lønn www.forskerforbundet.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 FAP-seminar Mastemyr mars 2012 Kjersti Sørlie Rimer www.forskerforbundet.no Hvordan påvirke egen lønn www.forskerforbundet.no

2 FAP har søkt og fått prosjektmidler til lønnsundersøkelse En gruppe i FAP har fått midler til å undersøke om endrede og bedre opplegg for lønnspolitikk har hatt noen virkning på administratives lønn. Det blir spennende å se om de finner noen lønnsomme funn Dette skal etter planen presenteres på høstseminaret i Stavanger www.forskerforbundet.no

3 Forskerforbundets lønnsstrategi (Anthun) Lønnsgapet skal fjernes. Lønnsutviklingen innen vår sektor skal være bedre enn lønnsutviklingen for stillinger med sammenlignbar utdanning og kompetanse i offentlig sektor forøvrig. Våre grupper skal minimum opp på samme lønnsnivå som offentlig ansatte med tilsvarende utdanningsbakgrunn. Lønnsgapet i forhold til privat sektor skal minskes vesentlig. http://www.forskerforbundet.no/upload/diverse/Lonnspol itisk_strategi_2010-2012_tekst.pdf http://www.forskerforbundet.no/upload/diverse/Lonnspol itisk_strategi_2010-2012_tekst.pdf Se spesielt Kap. 4 B på side 11 og 12

4 www.forskerforbundet.no Hvem gjøre hva med lønnsutviklingen vår ? Anthun Unio-Stat (Forskerforbundet er størst) Totalrammen på oppgjøret Avsetning til justeringer og gjennomføringen av justeringsforhandlingene Avsetning til lokale forhandlinger Forskerforbundet lokalt Bidra til å utvikle en god lokal lønnspolitikk – kriterier for opprykk Få arbeidsgiver til å skyte inn egne midler i forhandlingene Gjennomføre de lokale forhandlingene Det enkelte medlem Kjenn tariffavtalen og mulighetene Sjekk Forskerforbundets lønnsstatistikk http://www.forskerforbundet.no/upload/skriftserien/Skriftserien_2 012-02_staten.pdf http://www.forskerforbundet.no/upload/skriftserien/Skriftserien_2 012-02_staten.pdf

5 www.forskerforbundet.no Jobbtilbudet - Anthun Beskjedenhet er en dyd, men ikke når du forhandler om din egen lønn Hvordan takler vi? ”Vi skulle gjerne gitt deg høyere lønn, men det kommer til å skape uro blant de andre ansatte / fagforeningene vil gå mot det / vi har ikke tradisjon for det lønnsnivået her” ”Det skal snart være lokale forhandlinger, og da skal vi sørge for at du kanskje får litt mer.” Husk 2.3.8

6 www.forskerforbundet.no Gjennomsnittslønn utvalgte stillinger statlig UH 200920102011 Seniorrådgiver41 80043 30044 600 Senioringeniør41 10042 40042 900 Avdelingsleder42 72444 60046 300 Kontorsjef40 80043 40044 800 Prosjektleder40 40041 80043 700 Seniorkonsulent35 10036 70037 500 Rådgiver36 20037 80038 500 Hovedbibliotekar36 90039 30040 200 Overingeniør35 90036 80037 600 Førstekonsulent31 30032 90033 500 Avdelingsingeniør30 60031 60032 700 Bibliotekar29 90031 70032 400 Konsulent28 40029 60030 400 Spesialbibliotekar32 60034 40035 200 Ingeniør28 00029 20030 000 Tall fra SSB Gjelder avtalt månedslønn (dvs. regulativlønn + faste tillegg) for heltidsansatte 3 300 2 500 2 600

7 www.forskerforbundet.no Lønnsstatistikk 2011 SSB Statlig UH – kun heltid Avtalt månedslønn inkl. faste tillegg FF - medlemmer Hele staten (men mest UH) – hel- og deltid Regulativlønn, uten tillegg Seniorrådgiver44 60043 912 Senioringeniør42 90042 049 Avdelingsleder46 30046 810 Kontorsjef44 80044 224 Prosjektleder43 70042 388 Seniorkonsulent37 50037 635 Rådgiver38 50038 290 Hovedbibliotekar40 20039 072 Overingeniør37 60037 909 Førstekonsulent33 50033 808 Avdelingsingeniør32 70033 983 Bibliotekar32 40032 520 Konsulent30 40030 049 Spesialbibliotekar35 20035 479

8 www.forskerforbundet.no

9

10

11 Hvordan bruke Stillingskategorier til lønnskarriere Startstilling – Bibliotekar –generelle oppgaver, publikumstjenester Utvikling – Spesialbibliotekar, utdanne/utvikle seg mot et spesialfagfelt, spesialoppgaver, gjerne relatert til et fakultet Hovedbibliotekar – lederoppgaver, overordnede oppgaver/ansvar Universitetsbibliotekar og førstebibliotekar Må beskrives hva som skal til for å bli dette og hvilke oppgaver som skal legges til disse stillingene www.forskerforbundet.no

12 Veien til et godt T/A-lønnskrav Lønnspolitikk Søknad www.forskerforbundet.no

13 Hva gir arbeidsgiver uttelling for? Eksempler fra UMB - generelt for alle ansatte Personlig utøvelse av stillingen - egeninnsats/interesse for relevant faglig videreutvikling og utvikling av arbeidsoppgaver - omstillingsevne og fleksibilitet - kreativitet - evne til å samarbeide, kommunisere og mot til å løse problemer - kvalitets- og resultatbevissthet - lojalitet mot institusjonen og fattede vedtak

14 UMB-fortsetter b. Fagpolitisk/administrativ innsats - utøvelse av tillitsverv i styringsorgan/utvalg/organisasjon på ulike nivå ved UMB - deltakelse i komitéer og utvalg - deltakelse i offentlige styrer og utvalg www.forskerforbundet.no

15 UMB fortsetter d. Arbeidsmiljø - aktiv og positiv medvirkning til å skape et godt arbeidsmiljø. e. Likestilling - innsats for å fremme likestilling Hentet fra lønnspolitikk revidert i 2007/2008 www.forskerforbundet.no

16 UiO gir uttelling for ansvar/oppgavenivå og arbeidsutførelse Oppgaver som krever høyere grad av spesialisering Bredde og /eller kompleksitet i oppgave/ansvarsområde Oppgaver som befinner seg i avdelingsvise grensefelt og forutsetter særlig grad av samhandling Nøkkelfunksjoner knyttet til koordinering og tilrettelegging Utvikling av jobbens innhold Initiativ, selvstendighet, fleksibilitet i arbeidet Relevant utvikling/oppgradering av egen kompetanse www.forskerforbundet.no

17 UiO fortsetter Arbeidserfaring Utvikling av kvalitet på tjenesten Samspill med vitenskapelig personale og bidrag til faglig utvikling Rådgivning/veiledning, for eksempel i forbindelse med kompetanseoppbygging Tilrettelegging for kommunikasjon, samarbeid, kreativitet og godt arbeidsmiljø Tillitsverv, deltakelse i styringsorgan, interne og eksterne utvalg og arbeidsgrupper Annen innsats som bidrar til utvikling av organisasjonen/felleskapet www.forskerforbundet.no

18 Hva er forskjellen UMB T/A ansatte ligger innenfor generelt for alle ansatte. Det er ingen egne punkter, slik det nå er formulert ved UiO. UiO Har med momenter som beskriver alt man gjør ikke bare ekstraordinær innsats. I tillegg er det egne punkter tilpasset T/A ansatte www.forskerforbundet.no

19 Målet helliger midlet Arbeidsgiver Beholde gode folk Sørge for at virksomheten har en god kompetanseutvikling Fagforening Legge til rette for langsiktig lønnsutvikling Lette medlemmenes karriereutvikling www.forskerforbundet.no Er dette forenlig?

20 Midlet Arbeidsgiver Rettferdig, konsekvent og god lønnsstrategi, herunder Riktig bruk av stillingskategorier/god stillingsstruktur Tid og rom for utvikling/kompetanseheving Tydelig organisasjon, synlige karriere/utviklingsveier Fagforening Jobbe for smidig bruk av stillingskategorier Synliggjøre medlemmenes reelle innstas på alle relevante nivå Uttelling for dem som tar på seg nye og mer krevende oppgaver Jobbe for at kompetanseutvikling skal være utslagsgivende www.forskerforbundet.no

21 Egen innsats – for egen lønn God søknad inneholder gode begrunnelser linket opp mot lønnspolitikk Konkrete formuleringer og beskrivelser, gjerne eksempler Be gjerne lokallag om å holde et kurs/veiledning i hvordan skrive en god søknad Be lokallaget jobbe for egne skjema i hvert fall egne kriterier for T/A-personale UiO har et godt opplegg for dette, spør dem www.forskerforbundet.no

22 UiOs skjema Arbeidsinnsats Nye arbeidsoppgave Kompetanseutvikling Andre kommentarer www.forskerforbundet.no

23 Arbeidsinnsats Alle typer konkret informasjon om resultatoppnåelse, initiativ du har tatt, utvikling forbedring av rutiner osv. Ta gjerne med konkrete evalueringer/tilbakemeldinger du har fått Egen innsats i forhold til å forbedre arbeidsmiljø www.forskerforbundet.no

24 Nye arbeidsoppgaver List opp nye arbeidsoppgaver www.forskerforbundet.no

25 Min kompetanseutvikling Beskriv relevant kompetanseutvikling og gjerne resultater som følger av den www.forskerforbundet.no

26 Andre kommentarer Andre kommetarer som ikke passer inn i det 3 første Her kan man føre opp eksterne og interne verv www.forskerforbundet.no

27 Gir mange gode lønnskrav mer penger i potten? Nei Det blir aldri nok til alle Gode søknader på bakgrunn av gode kriterier kan gi en mer rettferdig fordeling www.forskerforbundet.no

28 LYKKE TIL www.forskerforbundet.no


Laste ned ppt "FAP-seminar Mastemyr mars 2012 Kjersti Sørlie Rimer www.forskerforbundet.no Hvordan påvirke egen lønn www.forskerforbundet.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google