Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor er vi her? Vi er mange instanser med delvis overlappende ansvarsområder og uklare myndighetslinjer Forskere møter ulike synspunkter og konklusjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor er vi her? Vi er mange instanser med delvis overlappende ansvarsområder og uklare myndighetslinjer Forskere møter ulike synspunkter og konklusjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor er vi her? Vi er mange instanser med delvis overlappende ansvarsområder og uklare myndighetslinjer Forskere møter ulike synspunkter og konklusjoner hos ulike instanser i forhåndsvurderingen

2 Utgangspunkt 1) Vi vil alle: - fremme menneskers velferd og forhindre krenkelser av mennesker - fremme god forskning og hindre skadelig forskning - følge norsk lov 2) Lover avspeiler, ivaretar og fremmer etiske fellesverdier

3 Utfordringer Lovreguleringer med betydning for helsefaglig forskning, er ikke utarbeidet med forskning som hovedformål Derfor: lovreguleringer kan komme til å stå i motsetning til etiske verdier → Når er lovene et problem? → Når er lovfortolkningen et problem? Lovreguleringer åpner for/krever etisk skjønn. Eks. ”..hvis samfunnsnytten klart overstiger ulempen for den enkelte” → Når er den etiske vurderingen et problem?

4 Noen uavklarte (strids)områder Kriterier og vilkår for unntak fra kravet om standardsamtykke Eks. Epidemiologiske studier, dispensasjon fra taushetsplikten ved observasjonsstudier, forskn. på personer m redusert kompetanse Alternative samtykkeformer: - ”bredt” samtykke - ”passivt” samtykke - stedfortredende samtykke Innholdet i informasjonsskriv Avgrensningen av framleggingspliktige prosjekter

5 Hva er målet? At vi bedre kan få til det vi alle vil.. For eksempel ved å: - komme til større felles forståelse av ulike problemstillinger? - inngå i et tettere samarbeid, utvide dialogmulighetene? - oppnå større enighet om hvem sine uttalelser som bør være retningsgivende ved ulike typer vurderinger og uenighet?


Laste ned ppt "Hvorfor er vi her? Vi er mange instanser med delvis overlappende ansvarsområder og uklare myndighetslinjer Forskere møter ulike synspunkter og konklusjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google