Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan forske på materiale som har ukjent opphav? Bristol 17.03.05 Innledning ved Sekretariatsleder i NESH Hilde Wisløff Nagell.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan forske på materiale som har ukjent opphav? Bristol 17.03.05 Innledning ved Sekretariatsleder i NESH Hilde Wisløff Nagell."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan forske på materiale som har ukjent opphav? Bristol 17.03.05 Innledning ved Sekretariatsleder i NESH Hilde Wisløff Nagell

2 Forespørsel fra UiO v/rektor Hvilke normer bør (a) den enkelte forsker og (b) den institusjon forskeren arbeider for bestrebe seg på å følge med hensyn til å initiere og utføre forskning på materiale som det enten er positiv grunn til å tro ikke befinner seg hos sin rettmessige eier eller disponeres av andre på grunnlag av samtykke fra denne eier, eller der det ikke foreligger dokumentasjon som gir et tilstrekkelig betryggende grunnlag for å avvise mistanke om at materialet kan ha vært gjenstand for illegal utførsel eller etisk tvilsomme transaksjoner? Hvilke normer bør (a) den enkelte forsker og (b) den institusjon forskeren arbeider for bestrebe seg på å følge når det gjelder ulike former for faglige råd eller faglig bistand – eksempelvis knyttet til identifisering, klassifisering, oppbevaring m.v. – til den som faktisk sitter med slikt materiale?

3 Dilemmaet plikt til ikke å være i befatning med noe man har god grunn til å tro er stjålet eller ervervet på tvilsomme måter vitenskaplig plikt å bruke sin kompetanse til å fremskaffe mer kunnskap

4 FortidFremtid F I Forske Dokumentere Identifisere Klassifisere Oppbevare Nødvendig aktsomhet -> T ilbakeføre M Positiv mistanke Opplysningsplikt Usikker Undersøke Rådføre -> K unnskap -> M arked -> B evare

5 Åpenhet heller enn nulltoleranse? Opplysningsplikt Nødvendig aktsomhet (undersøke, rådføre) Stilles som krav til å forske på et materiale at eier samtidig stiller samlingen åpen for forskning på eierhistorie Inkorporeres et eget avsnitt om hvor alle materielle kilder stammer fra og hvordan de er kommet i institusjonens besittelse i alle dokumenter fra prosjektplan til rapport. Utarbeides enkle skjemaer for å holde oppsyn med hvilke forskere som utfører forskningsoppdrag både for og utenfor institusjonen. I akademiske presentasjoner, gjøre oppmerksom på koblingen mellom plyndring og samlere (Lundén)

6 Veien videre Er det ønskelig og eller mulig å utarbeide retningslinjer for institusjoner og forskere som kan lette håndteringen av lignende saker i fremtiden? Er det behov for andre nasjonale tiltak?

7 FortidFremtid F I Forske Dokumentere Identifisere Klassifisere Oppbevare Nødvendig aktsomhet -> T ilbakeføre M Positiv mistanke Opplysningsplikt Usikker Undersøke Rådføre -> K unnskap -> M arked -> B evare

8 Takk for oppmerksomheten! Sekretariatsleder i NESH, Hilde Wisløff Nagell www.etikkom.no


Laste ned ppt "Hvordan forske på materiale som har ukjent opphav? Bristol 17.03.05 Innledning ved Sekretariatsleder i NESH Hilde Wisløff Nagell."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google