Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

prof. dr. med., leder av HUNT

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "prof. dr. med., leder av HUNT"— Utskrift av presentasjonen:

1 prof. dr. med., leder av HUNT
Fra HUNT 2 til HUNT 3 - krav om innsnevring F Jostein Holmen prof. dr. med., leder av HUNT HUNT forskningssenter, Verdal

2 HUNT 1: n= (88%) HUNT 2: n= (70%) Inviteres totalt 93 384 Alder 20 + 12 650 Alder år HUNT forskningssenter, Verdal

3 Datakilder 1. Spørreskjema 2. Kliniske undersøkelser 4. Helseregister-
koblinger 3. Blodprøver - biobank - Først : Takk for at eg fikk invitasjon til å komme og snakke om et tema som har opptatt meg i mange år. - Nesten ærbødig - stå framfor så ange bibliotekarer - Hatt glede av bibliotekarer i 20 år - Bibliotekarer - den siste yrkesgruppa med genuin service-innstilling. Alltid blid, alltid hjelpsomme, aldri nei, aldri noe som er umulig. - Mindre etter som internett er blitt tilgjengelig - Nå midt i NT - HUNT-land - Litt om meg sjøl: Bakgrunn i allmennmedisin og samfunnsmedisin - Forsker i mange år, prosjektleder for Helseundersøkelsen i NT , og daglig leder HUNT forskningssenter, ca 20 medarbeidere. - Forskningsformidling er en viktig del av den virksomheten vi driver. - Ikke minst: Ute etter gode råd

4 Kliniske undersøkelser
Fase 1 Alle Utvalg - Intervju - Høyde - Vekt - Liv/hofte - BT, puls - Blodprøve Fase 2, nytt oppmøte Utvalg Lunger Allergi Hud Nevro Søvn Muskel- skjelettplager Hjerne MRI (normal-materiale) Diabetes Cøliaki Fekal inkontinens Kognitiv svikt og demens Kroniske smerter Tannhelse - Kondisjonstest - Lungefunksjon - Beinmasse - Ultralyd hjerte - Ultralyd lever (fett) - Protein i urin

5 Forskningsetiske prinsipper
- Frivillighet - Tilstrekkelig informasjon til å ta et sjølstendig valg - Informert skriftlig samtykke - Rett til å trekke samtykke - lav terskel Utfordringer: - Mange målgrupper - hele befolkningen 13 år og eldre - Stort informasjonsbehov - risiko for å “informere ihjel” - Langsiktighet år

6 Metoder (I) - Personlig brev
- Informasjonsbrosjyre - oversiktlig og lettlest - Målrettet informasjon, - tilpasset ulike målgrupper - Svare på spørsmål ved frammøte - Muntlig informasjon underveis - Supplerende skriftlig informasjon - tilleggsundersøkelser - Tilbakemelding av resultater - personlig brev - Formidling via media - Egen nettside

7 Metoder (II) - “Massemobilisering” - Kontinuerlig dialog - nettside
- media - annen formidling, foredrag, møter osv. - Årlige nyhetsbrev - Lokalisering av forskningssenteret - nærhet forskere - befolkning

8

9 Brosjyre voksne

10 Aviser – Aill sammen bør værra me’!

11 Radioserie HUNT 3 i gang Setter blodet i biobank
Tirsdag startet den tredje store helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Publisert :48 HUNT er verdens største folkehelseundersøkelse, i løpet av ett og et halvt år får over nordtrøndere tilbud om å undersøkes. Detakerne gir blant annet blod og får målt høyde, vekt og blodtrykk. Medisinsk forskning I tillegg til en personlig helsesjekk for den enkelte er HUNT viktig for medisinsk forskning, både i Norge og internasjonalt. - Når det gjelder helseundersøkelser har vi et konkurransefortrinn, vi har en oversiktig befolkning vi kan følge over tid og nordtrønderne har vært flinke til å møte opp. Jeg tror denne undersøkelsen kan få stor betydning for å forklare hvorfor sykdommer oppstår og hvordan vi skal behandle dem, sier forteller dekanus ved det medisinske fakultetet ved NTNU, Stig Slørdahl. Setter blodet i biobank

12 Folder

13 Plakater Annonser

14

15 Brosjyre voksne

16

17 August 2006

18

19 Januar 2006

20 August 2006

21


Laste ned ppt "prof. dr. med., leder av HUNT"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google