Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 HUNT forskningssenter, Verdal www.hunt.ntnu.no F Fra HUNT 2 til HUNT 3 - krav om innsnevring Jostein Holmen prof. dr. med., leder av HUNT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 HUNT forskningssenter, Verdal www.hunt.ntnu.no F Fra HUNT 2 til HUNT 3 - krav om innsnevring Jostein Holmen prof. dr. med., leder av HUNT."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 HUNT forskningssenter, Verdal www.hunt.ntnu.no F Fra HUNT 2 til HUNT 3 - krav om innsnevring Jostein Holmen prof. dr. med., leder av HUNT

2 2 HUNT forskningssenter, Verdal www.hunt.ntnu.no HUNT 1: 1984-86 n= 75 000 (88%) HUNT 2: 1995-97 n= 65 000 + 9 000 (70%) 2006-08 106 034 Inviteres totalt 93 384Alder 20 + 12 650Alder 13-19 år

3 3 Datakilder 1. Spørreskjema2. Kliniske undersøkelser 3. Blodprøver - biobank 4. Helseregister- koblinger

4 4 Kliniske undersøkelser - Intervju - Høyde - Vekt - Liv/hofte - BT, puls - Blodprøve Fase 1 Alle Utvalg - Lungefunksjon - Beinmasse - Ultralyd lever (fett) - Ultralyd hjerte - Kondisjonstest Fase 2, nytt oppmøte Utvalg Lunger Allergi Hud Nevro Søvn Muskel- skjelettplager Hjerne MRI (normal-materiale) Diabetes Cøliaki Fekal inkontinens Kognitiv svikt og demens Kroniske smerter Tannhelse - Protein i urin

5 5 Utfordringer: - Mange målgrupper - hele befolkningen 13 år og eldre - Stort informasjonsbehov - risiko for å “informere ihjel” - Langsiktighet - 20-30 år Forskningsetiske prinsipper - Frivillighet - Tilstrekkelig informasjon til å ta et sjølstendig valg - Informert skriftlig samtykke - Rett til å trekke samtykke - lav terskel

6 6 Metoder (I) - Personlig brev - Informasjonsbrosjyre - oversiktlig og lettlest - Målrettet informasjon, - tilpasset ulike målgrupper - Svare på spørsmål ved frammøte - Muntlig informasjon underveis - Supplerende skriftlig informasjon - tilleggsundersøkelser - Tilbakemelding av resultater - personlig brev - Formidling via media - Egen nettside

7 7 Metoder (II) - “Massemobilisering” - Kontinuerlig dialog - nettside - media - annen formidling, foredrag, møter osv. - Årlige nyhetsbrev - Lokalisering av forskningssenteret - nærhet forskere - befolkning

8 8

9 9 Brosjyre voksne

10 10 – Aill sammen bør værra me’! Aviser

11 11 HUNT 3 i gang Tirsdag startet den tredje store helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Publisert 03.10.2006 18:48 HUNT er verdens største folkehelseundersøkelse, i løpet av ett og et halvt år får over 100 000 nordtrøndere tilbud om å undersøkes. Detakerne gir blant annet blod og får målt høyde, vekt og blodtrykk. Medisinsk forskning I tillegg til en personlig helsesjekk for den enkelte er HUNT viktig for medisinsk forskning, både i Norge og internasjonalt. - Når det gjelder helseundersøkelser har vi et konkurransefortrinn, vi har en oversiktig befolkning vi kan følge over tid og nordtrønderne har vært flinke til å møte opp. Jeg tror denne undersøkelsen kan få stor betydning for å forklare hvorfor sykdommer oppstår og hvordan vi skal behandle dem, sier forteller dekanus ved det medisinske fakultetet ved NTNU, Stig Slørdahl. Setter blodet i biobank Radioserie

12 12 Folder

13 13 Plakater Annonser

14 14 www.hunt3.no www.hunt.ntnu.no

15 15 Brosjyre voksne

16 16

17 17 August 2006

18 18

19 19 Januar 2006

20 20 August 2006

21 21


Laste ned ppt "1 HUNT forskningssenter, Verdal www.hunt.ntnu.no F Fra HUNT 2 til HUNT 3 - krav om innsnevring Jostein Holmen prof. dr. med., leder av HUNT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google