Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vet vi nok om fisk som forsøksdyr?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vet vi nok om fisk som forsøksdyr?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vet vi nok om fisk som forsøksdyr?
Trygve T. Poppe og Adrian J. Smith Norges veterinærhøgskole

2 Hva brukes fisk i forsøk til?
Historisk: Studere effekter av miljøgifter (dødelighet, gjelleforandringer, utvikling av nydannelser, misdannelser, reproduksjonssvikt osv.) Idag: For å dekke oppdrettsnæringens behov

3 Fisk er i dag vårt viktigste husdyr
Produksjon 2003: ca tonn laksefisk (160 mill. individer) + div. marine arter

4 Fisk kan bli syke på lik linje med alle andre husdyr:
Behov for å utvikle vaksiner og finne effektive behandlinger mot parasitter og bakterieinfeksjoner

5 Denne næringen trenger forsøksdyr, - og den trenger mange!
Men er vi flinke nok til å beregne gruppestørrelse?

6 Bruk av forsøksdyr i Norge 2003
Tradisjonelle forsøksdyr (pattedyr og fugl) 53 682 Fisk Totalt + 1,7 millioner dyr (hovedsakelig fisk) som ikke regnes som forsøksdyr…

7 Bruken av tradisjonelle forsøksdyr er spesifisert:
Mus Hester og hovdyr Rotter Svin Marsvin Sau og geit Hamster Rein Andre gnagere Andre hovdyr Kaniner Andre pattedyr Hunder Høns Katter Vaktel Mink Andre fugler Rev Reptiler Andre rovdyr Amfibier …………….

8 Spesifikasjon av fisk som forsøksdyr:

9 Makrell er stimfisk, steinbit er individualister
Fisk = ”Fisk”? ”Fisk” er mer enn ulike arter, alle med helt spesielle krav til miljø, stell og fôr. Svært ulike reproduksjons- og overlevelsesstrategier. Eksempel: Makrell er stimfisk, steinbit er individualister

10 For eksempel: Stingsild Kveite Kveite Kveite Kveite Kveite Kveite

11 Noen arter baserer sin strategi på at mesteparten av avkommet skal overleve -
- andre arter baserer seg på at mesteparten av avkommet stryker med av ulike årsaker

12 Høy dødelighet på tidlige alderstrinn er derfor ikke nødvendigvis et uttrykk for slett stell eller dårlig dyrevelferd, men kan være et resultat av artens overlevelses-strategi.

13 Med andre ord: kunnskap om de enkelte arters biologi og strategier er viktig! Ikke minst i forhold til ”Reduction” og ”Refinement”

14 Bruk av fisk som forsøksdyr i Norge i dag:
Laksefisk dominerer, men eksakte tall mangler zebrafisk? Utprøving av legemidler (antibakterielle midler, soppmidler, parasittmidler, …..) Toksisitetstesting (økende bruk?) Ingen eksakt kunnskap om hva fisken faktisk brukes til I praksis gjennomføres mange forsøk med død/ikke død som endelig måleenhet

15 Moderne fiskeoppdrett ville ikke være mulig uten bruk av effektive vaksiner

16 Vaksinene beskytter fisken mot å dø av infeksjoner, men kan forårsake alvorlige bivirkninger som ikke ville blitt akseptert hos pattedyr

17 Hvorfor er det lettere å ”akseptere” denne type lesjoner hos fisk enn hos pattedyr?

18 Mangel på kunnskap og manglende empati.
Bambifaktor +++ Bambifaktor???

19 Vet vi nok om fisk som forsøksdyr? Svar: Nei
Fisk er et ”nytt” husdyr i Norge Tradisjoner; fisk er en del av vår jakt- og fangstkultur, det er ikke sau, hest og hund (”fisk er fisk”) Fisk er mengde (tonn, masse), ikke individer Manglende empati Mangelfull kunnskap om smerte Mangelfull kunnskap om de ulike arters behov, biologi og strategi

20 Hvordan kan vi få vite mer om fisk som forsøksdyr?
Samle og spre eksisterende informasjon fra norske og internasjonale fiskemiljøer Utnytte forskningsresultatene i pattedyrmiljøene ved å tilpasse disse til fisk Initiere mer forsknings- og utviklingsarbeid innenfor de tre R’ene: REPLACE REDUCE REFINE Spre denne nye informasjonen til fiskemiljøene

21 Hvordan kan vi få vite mer om fisk som forsøksdyr? - Siste nytt
Mattilsynet har fulgt opp anbefalingene i Stortingsmeldingen nr. 12 Om dyrehold og dyrevelferd Meldingen anbefaler opprettelse av en plattform (kompetansesenter) for alternativer til dyreforsøk (alle tre R’er) 11 europeiske land har allerede dannet en plattform godkjent av den europeiske interesseorganisasjon ECOPA (http://ecopa.vub.ac.be)

22 Hvordan kan vi få vite mer om fisk som forsøksdyr? - Siste nytt
En plattform skal ha representanter fra de 4 interessepartene rundt dyreforsøk: Forvaltningen Akademia Industri Dyrevernbevegelsen Mattilsynet har bevilget 1 million kroner til oppstart av plattformarbeid ( i 2004, i 2005)

23 Hvordan kan vi få vite mer om fisk som forsøksdyr? - Siste nytt
Arbeidet skal koordineres av NVHs Forsøksdyravdelingen i samarbeid med Forsøksdyrutvalget og landets forsøksdyravdelinger At fisk utgjør 95% av våre forsøksdyr (om ikke 95% av alle dyreforsøk) er en viktig indikator for hva dette arbeidet skal dreie seg om Innspill ønskes fra alle interessepartene!

24 Hvordan kan vi få vite mer om fisk som forsøksdyr? - Fremtiden
Alle interessepartene må arbeide for at: Det etableres en permanent nasjonal plattform, godkjent av ECOPA, med tilstrekkelige midler Innstillingen fra Næringskomitéen følges opp: Det etableres et statlig, politisk uavhengig, pengefond for å finansiere FoU-arbeid innenfor de tre R’ene


Laste ned ppt "Vet vi nok om fisk som forsøksdyr?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google