Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vet vi nok om fisk som forsøksdyr? Trygve T. Poppe og Adrian J. Smith Norges veterinærhøgskole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vet vi nok om fisk som forsøksdyr? Trygve T. Poppe og Adrian J. Smith Norges veterinærhøgskole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vet vi nok om fisk som forsøksdyr? Trygve T. Poppe og Adrian J. Smith Norges veterinærhøgskole http://www.aquamedicine.no http://oslovet.veths.no http://www.veths.no

2 Hva brukes fisk i forsøk til? Historisk: Studere effekter av miljøgifter (dødelighet, gjelleforandringer, utvikling av nydannelser, misdannelser, reproduksjonssvikt osv.) Historisk: Studere effekter av miljøgifter (dødelighet, gjelleforandringer, utvikling av nydannelser, misdannelser, reproduksjonssvikt osv.) Idag: For å dekke oppdrettsnæringens behov Idag: For å dekke oppdrettsnæringens behov

3 Fisk er i dag vårt viktigste husdyr Produksjon 2003: ca. 650 000 tonn laksefisk (160 mill. individer) + div. marine arter

4 Fisk kan bli syke på lik linje med alle andre husdyr: Behov for å utvikle vaksiner og finne effektive behandlinger mot parasitter og bakterieinfeksjoner

5 Denne næringen trenger forsøksdyr, - og den trenger mange! Men er vi flinke nok til å beregne gruppestørrelse?

6 Bruk av forsøksdyr i Norge 2003 Tradisjonelle forsøksdyr (pattedyr og fugl) 53 682 Fisk 796 497 Totalt 850 179 + 1,7 millioner dyr (hovedsakelig fisk) som ikke regnes som forsøksdyr…

7 Bruken av tradisjonelle forsøksdyr er spesifisert: Mus Hester og hovdyr RotterSvin Marsvin Sau og geit HamsterRein Andre gnagere Andre hovdyr Kaniner Andre pattedyr HunderHøns KatterVaktel Mink Andre fugler RevReptiler Andre rovdyr Amfibier …………….

8 Spesifikasjon av fisk som forsøksdyr: FiskFisk FiskFisk FiskFisk FiskFisk FiskFisk FiskFisk

9 Fisk = ”Fisk”? ”Fisk” er mer enn 20 000 ulike arter, alle med helt spesielle krav til miljø, stell og fôr. Svært ulike reproduksjons- og overlevelsesstrategier. Eksempel: Makrell er stimfisk, steinbit er individualister

10 Stingsild Kveite For eksempel:

11 Noen arter baserer sin strategi på at mesteparten av avkommet skal overleve - - andre arter baserer seg på at mesteparten av avkommet stryker med av ulike årsaker

12 Høy dødelighet på tidlige alderstrinn er derfor ikke nødvendigvis et uttrykk for slett stell eller dårlig dyrevelferd, men kan være et resultat av artens overlevelses-strategi.

13 Med andre ord: kunnskap om de enkelte arters biologi og strategier er viktig! Ikke minst i forhold til ”Reduction” og ”Refinement”

14 Bruk av fisk som forsøksdyr i Norge i dag: Laksefisk dominerer, men eksakte tall mangler Laksefisk dominerer, men eksakte tall mangler 50 000 zebrafisk? 50 000 zebrafisk? Utprøving av legemidler (antibakterielle midler, soppmidler, parasittmidler, …..) Utprøving av legemidler (antibakterielle midler, soppmidler, parasittmidler, …..) Toksisitetstesting (økende bruk?) Toksisitetstesting (økende bruk?) Ingen eksakt kunnskap om hva fisken faktisk brukes til Ingen eksakt kunnskap om hva fisken faktisk brukes til I praksis gjennomføres mange forsøk med død/ikke død som endelig måleenhet I praksis gjennomføres mange forsøk med død/ikke død som endelig måleenhet

15 Moderne fiskeoppdrett ville ikke være mulig uten bruk av effektive vaksiner

16 Vaksinene beskytter fisken mot å dø av infeksjoner, men kan forårsake alvorlige bivirkninger som ikke ville blitt akseptert hos pattedyr  

17 Hvorfor er det lettere å ”akseptere” denne type lesjoner hos fisk enn hos pattedyr?

18 Mangel på kunnskap og manglende empati. Bambifaktor +++ Bambifaktor???

19 Vet vi nok om fisk som forsøksdyr? Svar: Nei Fisk er et ”nytt” husdyr i Norge Fisk er et ”nytt” husdyr i Norge Tradisjoner; fisk er en del av vår jakt- og fangstkultur, det er ikke sau, hest og hund (”fisk er fisk”) Tradisjoner; fisk er en del av vår jakt- og fangstkultur, det er ikke sau, hest og hund (”fisk er fisk”) Fisk er mengde (tonn, masse), ikke individer Fisk er mengde (tonn, masse), ikke individer Manglende empati Manglende empati Mangelfull kunnskap om smerte Mangelfull kunnskap om smerte Mangelfull kunnskap om de ulike arters behov, biologi og strategi Mangelfull kunnskap om de ulike arters behov, biologi og strategi

20 Hvordan kan vi få vite mer om fisk som forsøksdyr? Samle og spre eksisterende informasjon fra norske og internasjonale fiskemiljøer Samle og spre eksisterende informasjon fra norske og internasjonale fiskemiljøer Utnytte forskningsresultatene i pattedyrmiljøene ved å tilpasse disse til fisk Utnytte forskningsresultatene i pattedyrmiljøene ved å tilpasse disse til fisk Initiere mer forsknings- og utviklingsarbeid innenfor de tre R’ene: Initiere mer forsknings- og utviklingsarbeid innenfor de tre R’ene:  REPLACE  REDUCE  REFINE Spre denne nye informasjonen til fiskemiljøene Spre denne nye informasjonen til fiskemiljøene

21 Hvordan kan vi få vite mer om fisk som forsøksdyr? - Siste nytt Mattilsynet har fulgt opp anbefalingene i Stortingsmeldingen nr. 12 Om dyrehold og dyrevelferd Mattilsynet har fulgt opp anbefalingene i Stortingsmeldingen nr. 12 Om dyrehold og dyrevelferd Meldingen anbefaler opprettelse av en plattform (kompetansesenter) for alternativer til dyreforsøk (alle tre R’er) Meldingen anbefaler opprettelse av en plattform (kompetansesenter) for alternativer til dyreforsøk (alle tre R’er) 11 europeiske land har allerede dannet en plattform godkjent av den europeiske interesseorganisasjon ECOPA (http://ecopa.vub.ac.be) 11 europeiske land har allerede dannet en plattform godkjent av den europeiske interesseorganisasjon ECOPA (http://ecopa.vub.ac.be)http://ecopa.vub.ac.be

22 Hvordan kan vi få vite mer om fisk som forsøksdyr? - Siste nytt En plattform skal ha representanter fra de 4 interessepartene rundt dyreforsøk: En plattform skal ha representanter fra de 4 interessepartene rundt dyreforsøk:  Forvaltningen  Akademia  Industri  Dyrevernbevegelsen Mattilsynet har bevilget 1 million kroner til oppstart av plattformarbeid (500.000 i 2004, 500.000 i 2005) Mattilsynet har bevilget 1 million kroner til oppstart av plattformarbeid (500.000 i 2004, 500.000 i 2005)

23 Hvordan kan vi få vite mer om fisk som forsøksdyr? - Siste nytt Arbeidet skal koordineres av NVHs Forsøksdyravdelingen i samarbeid med Forsøksdyrutvalget og landets forsøksdyravdelinger Arbeidet skal koordineres av NVHs Forsøksdyravdelingen i samarbeid med Forsøksdyrutvalget og landets forsøksdyravdelinger At fisk utgjør 95% av våre forsøksdyr (om ikke 95% av alle dyreforsøk) er en viktig indikator for hva dette arbeidet skal dreie seg om At fisk utgjør 95% av våre forsøksdyr (om ikke 95% av alle dyreforsøk) er en viktig indikator for hva dette arbeidet skal dreie seg om Innspill ønskes fra alle interessepartene!

24 Hvordan kan vi få vite mer om fisk som forsøksdyr? - Fremtiden Alle interessepartene må arbeide for at: Alle interessepartene må arbeide for at:  Det etableres en permanent nasjonal plattform, godkjent av ECOPA, med tilstrekkelige midler  Innstillingen fra Næringskomitéen følges opp: Det etableres et statlig, politisk uavhengig, pengefond for å finansiere FoU-arbeid innenfor de tre R’ene


Laste ned ppt "Vet vi nok om fisk som forsøksdyr? Trygve T. Poppe og Adrian J. Smith Norges veterinærhøgskole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google