Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er en forfatter? Er Vancouver-reglene klare nok?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er en forfatter? Er Vancouver-reglene klare nok?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er en forfatter? Er Vancouver-reglene klare nok?

2

3 Hva er en ”forfatter”? ”En forfatter er en person som skriver litteratur. «Forfatter» er ingen beskyttet yrkestittel og alle som skriver, alle skribenter, kan i prinsippet kalle seg forfatter.”

4 Utviklingen i medisinsk publisering
Fra kliniker til kliniker Fra forsker til kliniker Fra forsker til forsker Fra kunnskapsformidling til kompetansedokumentasjon

5 Forfatterskap som problem
”Publish or perish” Økt flerforfatterskap Uberettigede forfatterskap

6 Konsekvensene Manglende ansvarlighet overfor leserne når noe går galt
forfatterskapsbeskyldninger er den viktigste enkeltårsak for uredelighetsundersøkelser Urettferdighet i meritteringen

7 Hvem bestemmer rett og galt?
Den enkelte selv? Lovgivning (opphavsrett til åndsverk etc.) Uredelighetsutvalg, etikkomiteer Akademiske institusjoner Vitenskapelige tidsskrifter Redaktørorganisasjoner Vancouvergruppen

8

9 ”Vancouver-gruppen” Standardisering av referanser og litteraturlister
Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals International Committee of Medical Journal Editors

10 Vancouvergruppens opprinnelige prinsipper for forfatterskap
Forfatterskap er en intellektuell prosess Datainnsamling, finansiering eller veiledning alene kvalifiserer ikke til forfatterskap Forfatterne skal stå til ansvar for innholdet

11 Vancouvergruppens forfatterdefinisjon (1985)
Enhver forfatter skal ha deltatt i arbeidet i en slik utstrekning at han/hun kan ta offentlig ansvar for innholdet. Forfatterskap skal baseres på vesentlig bidrag til a) idé, planlegging og utforming eller analyse og tolkning av data, og b) utarbeiding av selve manuskriptet eller kritisk revisjon av innholdet, og c) godkjenning av den endelige manuskriptversjonen. Samtlige forutsetninger (a, b og c) må være til stede.

12 Hadde Vancouvergruppen noen ”impact”?
Definitivt på redaktørenes bevissthet og tidsskriftenes standardisering Også på noen aspekter ved forfatternes atferd ….f eks antall forfattere

13 Six authors in search of a citation Epstein RJ. BMJ 1993;306:765-7

14 Men hva med kravene til forfatterskap?
Reglene ble ikke fulgt En tredel av 84 britiske forfattere hadde ikke gjort ”substantial contributions” (Goodman BMJ 1994;309:1482) Av 324 amerikanske forskere ville en tredel inkludere en ”ikke-forfatter” om de selv hadde fordel av det (Eastwood Sci Eng Ethics 1996;2:89-114) Av 66 britiske forskere kjente halvparten ikke reglene, og en tredel hadde vært urettmessige forfattere (Bhopal BMJ 1997;314: )

15 4. versjon av Uniform requirements (1991)
”All persons designated as authors should qualify for authorship.Each author should have participated sufficiently to take public responsibility for the content.... Any part of an article critical to its main conclusions must be the responsibility of at least one author.”

16 Vedvarende problemer Økende antall forfattere per artikkel
Gift authors/guest authors Ghost authors

17 Queens Medical Center, Nottingham, 6. Juni 1996
Et nytt forfatterkonsept? Bidragsytere (contributors) Spesifisering av enkeltpersoners innsats Garantist(er) (guarantor(s))

18 Hva skjedde med ”contributors”?
Forfatternavn registreres fortsatt – forfatterbegrepet lar seg ikke avskaffe Ingen oppdager spesifiseringen av bidragsytere (knapt noen oppdager den) Uklar terminologi Ordningen avskaffer ikke uærlighet

19 Oppdaterte forfatterskapskriterier (2000)
En hver forfatter skal ha deltatt i arbeidet i en slik utstrekning at han/hun kan ta offentlig ansvar for angjeldende deler av innholdet. En eller flere forfattere må ta ansvar for integriteten i helheten av arbeidet, fra planlegging til publisering

20 Oppdaterte forfatterskapskriterier (2000)
Forfatterskap skal utelukkende baseres på: a) Vesentlige bidrag til idé og utforming, eller datainnsamling, eller analyse og tolkning av data b) Utarbeiding av selve manuskriptet eller kritisk revisjon av artikkelens intellektuelle innhold c) Godkjenning av artikkelversjonen som skal publiseres Samtlige kriterier (a, b og c) må oppfylles

21 An “author” is generally considered to be someone who has made substantive intellectual contributions to a published study, and biomedical authorship continues to have important academic, social, and financial implications. (1) In the past, readers were rarely provided with information about contributions to studies from those listed as authors and in acknowledgments. (2) Some journals now request and publish information about the contributions of each person named as having participated in a submitted study, at least for original research. Editors are strongly encouraged to develop and implement a contributorship policy, as well as a policy on identifying who is responsible for the integrity of the work as a whole. While contributorship and guarantorship policies obviously remove much of the ambiguity surrounding contributions, it leaves unresolved the question of the quantity and quality of contribution that qualify for authorship. The International Committee of Medical Journal Editors has recommended the following criteria for authorship; these criteria are still appropriate for those journals that distinguish authors from other contributors. Authorship credit should be based on 1) substantial contributions to conception and design, or acquisition of data, or analysis and interpretation of data; 2) drafting the article or revising it critically for important intellectual content; and 3) final approval of the version to be published. Authors should meet conditions 1, 2, and 3. When a large, multi-center group has conducted the work, the group should identify the individuals who accept direct responsibility for the manuscript (3). These individuals should fully meet the criteria for authorship defined above and editors will ask these individuals to complete journal-specific author and conflict of interest disclosure forms. When submitting a group author manuscript, the corresponding author should clearly indicate the preferred citation and should clearly identify all individual authors as well as the group name. Journals will generally list other members of the group in the acknowledgements. The National Library of Medicine indexes the group name and the names of individuals the group has identified as being directly responsible for the manuscript. Acquisition of funding, collection of data, or general supervision of the research group, alone, does not justify authorship. All persons designated as authors should qualify for authorship, and all those who qualify should be listed. Each author should have participated sufficiently in the work to take public responsibility for appropriate portions of the content. Some journals now also request that one or more authors, referred to as “guarantors,” be identified as the persons who take responsibility for the integrity of the work as a whole, from inception to published article, and publish that information. Increasingly, authorship of multi-center trials is attributed to a group. All members of the group who are named as authors should fully meet the above criteria for authorship. The order of authorship on the byline should be a joint decision of the co-authors. Authors should be prepared to explain the order in which authors are listed.

22 Men fortsatt skaper forfatterskapspraksisen…
Meritteringsurettferdighet Forfatterinflasjonen fortsetter Varierende praksis i ulike miljøer Ansvarlighetsvansker Medforfattere anser seg i varierende grad ansvarlige for et prosjekts kvalitet og redelighet

23 …og fortsatt er det slik at reglene ikke følges
”The ICMJE criteria were ignored by clinicians at a university hospital. Ghost and gift authorship were frequent among them.” Pignatelli et al J Med Ethics 2005;31:578-81 ”Only 40% of authors fulfilled the ICMJE auhorship criteria” Marusic et al. Sci Eng Ethics 2004;10:

24 Hvorfor? Er reglene ukjente? Er reglene uklare?
Er det andre grunner til at de ikke følges? Neglisjering av hele forfatterskapsproblemet Tvil om hvem som har ansvaret for å rydde opp Et akademisk meritteringssystem som er modent for totaloverhaling


Laste ned ppt "Hva er en forfatter? Er Vancouver-reglene klare nok?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google