Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VERDAL ROTARYKLUBB Charterdato 08.09.1962 Møtested Verdal Hotell Torsdag kl 18.15 Målsetting og handlingsplan for Rotaryåret 2007 - 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VERDAL ROTARYKLUBB Charterdato 08.09.1962 Møtested Verdal Hotell Torsdag kl 18.15 Målsetting og handlingsplan for Rotaryåret 2007 - 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 VERDAL ROTARYKLUBB Charterdato 08.09.1962 Møtested Verdal Hotell Torsdag kl 18.15 Målsetting og handlingsplan for Rotaryåret 2007 - 2008

2 VERDAL ROTARYKLUBB Verdal Rotaryklubb - Organisasjonskart Styret Aage Rostad (president), Mari Benum (innk. president), Trond Stensland, (sekretær) Marit Elise Koa, Kari Woll, Halvor Rognstad, Ola Trønsdal (tidl. president, kasserer ) Medlemskap Mari Benum Jørgen Røflo Toralf Bjelkåsen Torgeir B-Svendsen Yrkestjenesten Pål Hofstad Per Odd Tronstad Per Audum Letnes Sven Oddne Haugen Bjørn Sjøvold Magnus Kolstad Prosjekter Ola Trønsdal Bjørn Erik Olsen Kjell Minsaas Georg Kjeldseth Kåre Robert Falch PR/ Informasjon Kari Woll Jon Lykke Kjell Fiskum Sverre Gustad Rotary Fondation Marit Elise Koa Vilhelm Nordseth Jon Rostad Nils Vang Steinar Nakrem Klubb administrasjon Trond Stensland Arvid Vada Trond Selseth Jon Grønli Jarle Benum Programkomité Halvor Rognstad Thor B. Granum Øivind M. Holand Sissel Rotmo Aase Hynne Torolf Kvello Kultur- og festkomité Petter Krokstad Eiliv Lyngstad Geir Egil Larsen Rolf Vestvik Kirsten Hegdahl Klubbmester Ottar Mork Kjell Heie

3 VERDAL ROTARYKLUBB Mål for Rotaryåret 2007/2008: Oppmøtet skal være minst 60%. Opprettholde tradisjon og trivsel. Netto tilgang på minst 2 nye medlemmer. Engasjere oss i et internasjonalt prosjekt sammen med naboklubber. Engasjere oss i et lokalt prosjekt. Få en aktiv hjemmeside Visjon: ”Trivsel og utvikling for medlemmene – til gagn og nytte for andre”

4 VERDAL ROTARYKLUBB Styret Styret skal ha ansvar for: Å drive klubben etter Rotarys`lover og idealer. Realisering av oppsatte mål for rotaryåret. Klubbens drift og ledelse av alle møter. Klubbens økonomi. Rapportering. Minst 2 klubbsamråd. 16 august 07, og 19. juni 08. Møte med Distriktsguvernør 23. august 07 1 valgmøte 6. desember. Regnskaps- og budsjettmøte 16. august 07

5 VERDAL ROTARYKLUBB Medlemskapskomiteen Komiteen skal: Legge en plan for medlemsutvidelsen gjennom å sørge for en ajourført oversikt over klubbens besatte og mulige klassifikasjoner, og ut fra denne gi forslag til hvilke klassifikasjoner det er ønskelig å få representert i klubben. Arbeide aktivt for nyrekruttering. Årets mål er netto tilvekst av minimum 1 medlem. Distriktets målsetting om å øke kvinneandelen i Rotary skal vektlegges. I samarbeid med programkomiteen arrangere et klubbmøte med tema klassifikasjon og medlemsutvidelse. Holde klubben orientert om rekrutteringsarbeidet.

6 VERDAL ROTARYKLUBB Informasjonskomiteen PR Komiteen skal: Utøve ekstern informasjon om Verdal Rotaryklubbs aktiviteter. Dette for å gjøre klubben bedre synlig i lokalmiljøet. Drive regelmessig intern informasjon til medlemmene om aktuelle saker og klubbaktiviteter. Dette kan gjøres pr E.post. Dersom det er behov for papirutgaver skal det fremskaffes. Samle relevant informasjon fra Rotary internasjonal, Distrikt 2280 og annen informasjon av interesse for klubben. Informere om spesielle aktiviteter. Være kanal for gjensidig informasjon til og mellom medlemmer gjennom samarbeid med de øvrige kanaler i klubben..Gjennom Rotary Opplysning drive intern informasjon for nye og eldre medlemmer om Rotary og den ideologi Rotarybevegelsen bygger på.

7 VERDAL ROTARYKLUBB Rotary Foundation Komiteen skal: Informere om Rotary Foundations virksomhet og aktiviteter. Være en pådriver for at distriktets mål om et bidrag fra klubben på 50 USD pr medlem oppnås. Være ansvarlig for et klubbmøte med informasjon til medlemmene om Rotary Foundation.

8 VERDAL ROTARYKLUBB Klubbadministrasjon Komiteen skal:.Ivareta klubbens indre liv..Søke å opprettholde gode tradisjoner og godt samhold i klubben..Gjennom Programkomité sørge for å opprettholde tradisjonene med gode og engasjerende program..Gjennomføre arrangementer i regi av Kultur- og festkomiteen..Gjennom Klubbmester foreta praktiske forberedelser til klubbmøtene.

9 VERDAL ROTARYKLUBB Prosjekter (lokalt og internasjonalt) (samf.tjeneste - internasjonal tjeneste) Komiteen skal:. Være klubbens kontakt i alt lokalt og internasjonalt arbeid..Følge opp de prosjekter klubben har godkjent. Ha ansvar for et medlemsmøte med tema knyttet til et samfunnsspørsmål, f.eks. innvandring, ungdom og stoff eller lignende. Legge forholdene til rette for at klubben kan motta og sende en utvekslingsstudent neste Rotaryår.

10 VERDAL ROTARYKLUBB Kultur- og festkomiteen Komiteen skal: Gjennomføre tiltak som ivaretar trivsel og samhold for alle klubbens medlemmer. Arrangere Rakfisklag, Juleavslutning og Sommerarrangement Arrangere Kulturarrangement (teater, konsert, kunstgalleri, museum eller lignende) Ta seg spesielt av nye medlemmer og inkludere disse i klubben. Ta imot gjester ved ankomst og sørge for at de føler seg velkommen. Arbeide for samhold og motarbeide klikkdannelser. Organisere sosiale og kulturelle tiltak som stimulerer til økt personlig kontakt i klubben. De sosiale og kulturelle arrangementer som organiseres skal i utgangspunktet være selvbærende slik at klubbkassen ikke belastes unødig.

11 VERDAL ROTARYKLUBB Yrkestjeneste Komiteen skal: Finne fram til mulige bedriftsbesøk og arrangere minst 2, men ikke mer enn 4 slike besøk i Rotaryåret. Finne fram til og iverksette tiltak som kan fremme yrkes/forretningsetikk, og ha ansvar for ett medlemsmøte med dette som tema. Finne fram til ungdommer som kan være klubbens kandidater til deltakelse i RYlA-seminar på Skogn i september. Samarbeide med programkomiteen og medlemskapskomiteen om yrkesforedrag.

12 VERDAL ROTARYKLUBB Programkomiteen Komiteen skal: Lage et variert program gjennom året med innslag av ego- og yrkesforedrag. Yrkesforedragene koordineres med Yrkeskomiteen. Ego- foredragene settes opp i samarbeid med Medlemskapskomiteen. Lage en plan for 3-minutter slik at alle medlemmer i løpet av året holder et 3-minutters innslag. Sette møteprogram, og ved endringer oversende oversikt over møtets hovedpost til sekretæren minst en uke før møtet skal gjennomføres. Ved forfall er det komiteen som har ansvar for å sikre en erstatter. Programmet kan være et foredrag, eller et bedriftsbesøk i regi av Yrkestjenesten Det kan lages program i samarbeid med naboklubber

13 VERDAL ROTARYKLUBB Aktivitetsplan 2007/2008 Styret Minst 2 klubbsamråd/regnskap- og budsjettsmøte, valgmøte og møte med distriktsguvernør. 4 møter Medlemskapskomiteen Klassifikasjon/medlemsverving.1 møte Festkomiteen Rakfiskaften, julemøte, sommeravslutning, teater eller kulturbesøk 5 møter Yrketjenesten bedriftsbesøk, ungdomsarbeid, yrkesetikk, yrkesforedrag.5 møter Prosjekter Ikke definert enda3 møter Møtefrie uker Uke 52/07 (Jul), uke....../08 (Påske) og uke....../08 (Kristi himmelfart)3 møter Møter uten program Uke28/07, uke29/07, uke 30/07 og uke 31/07 4 møter Programkomiteen Ansvarlig for program til resterende møter 27 møter


Laste ned ppt "VERDAL ROTARYKLUBB Charterdato 08.09.1962 Møtested Verdal Hotell Torsdag kl 18.15 Målsetting og handlingsplan for Rotaryåret 2007 - 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google