Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Klubbens lederplan Administrativ struktur for Årnes Rotary klubb, 2006-07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Klubbens lederplan Administrativ struktur for Årnes Rotary klubb, 2006-07."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Klubbens lederplan Administrativ struktur for Årnes Rotary klubb, 2006-07

2 2 Formålet med ”Klubbens lederplan” er å styrke Rotary på klubbnivå ved å ha et administrativt rammeverk for å utvikle Årnes RK til en aktiv rotaryklubb Formål

3 3 Aktive klubber: Beholder og øker medlemstallet Gjennom- fører gode projekter Støtter Rotary Foundation Utvikler gode ledere Service Above Self Klubbens lederplan

4 4 Nye komitéstrukturer for klubb og distrikt Styre Medl.utvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- programmer Medlems- utvikling Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- programmer Assisterende guvernør Distrikt Administrasjon

5 5 Klubbens nye komité- struktur* Medl.utvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- programmer Styre * Andre komiteer opprettes etter behov Administrasjon

6 6 Organisering av Årnes RK gjeldende fra 1. juli 2006 StyretAdministrasjon President Hanna Smith Visepresident Helge Tamburstuen Styremedl Arild ØiesvoldStyremedlem (valgt) Sekretær Kari GarbergSekretær (valgt) Styremedlem/ass sekr/Styremedlem/ass (valgt) Ragnhild Gjerstad Hovde Kasserer Stian KløftaKasserer (valgt) Revisor /Finn Egil Kverme (valgt) Medlemsutvikling/rekruttering/Opplæring og kommunikasjonRotary Foundation revitalisering/sosialt Kai Tore TønoldPål Magne Rønnevik Øivind Bohn Vestli Magne ThorsenArnt Hinsværk Terje LindstrømEgil Braadland/SeremonimesterØivind Bjerkeli Petter RødfossLars Erik Aas Nygård/IT ansvarligWilhelm Bøe Egil Rasmussen Gunnar Halvorsen Kjell Fiskekrud Kirsten Lund Svein Dahl SamfunnsprosjekterDistriktsprogrammer Edvin Tore Bach Gansmo* RYLA: Terje Stømsæther Programkomiteen Arild Larsen (Lokale prosjekter)Ungdomsutveksling: Kari Brovold Hagen Ragnhild Gjerstad Hovde (Intern. Prosj)Elsa Nysveen Per ØyriBjørn MagndalUngt Entreprenørskap: Odd SteinstøPer melbyEgil Rasmussen, Arild Ramstad Sverre SvendsenNiels StangRotaract: Thomas Iver HolterEivind JohannessenTerje Strømsæther Arild ØiesvoldKarin Valen Sendstad Egil ØyriTrond Bakkerud Valgkomité Finn Egil Kverme Underkomité Hederspris* Egil Øyri Lars Holter*Thomas I Holter Ole Martin Kværnhaugen*Eivind Rasmussen Sverre Kjuus*

7 7 Bedre beslutningsgrunnlag skaper kontinuitet i prosjekter og programmer Bedre beslutningsgrunnlag skaper kontinuitet i prosjekter og programmer Enighet om beslutninger og målsettinger Enighet om beslutninger og målsettinger Flere og bedre skolerte ledere i klubben Flere og bedre skolerte ledere i klubben Bedre planlegging for innkommende ledere på alle nivå i klubben Bedre planlegging for innkommende ledere på alle nivå i klubben Alle medlemmer engasjeres i klubbens virksomhet Alle medlemmer engasjeres i klubbens virksomhet Fordeler:

8 8 Plan og gjennomføring: 1.Klubben utarbeider en langsiktig virksomhets- plan, basert på pillarene for en aktiv klubb i løpet av Rotary året 2006/2007 og 2007/2008 2.Klubbens planer og mål utarbeides slik at de står i forhold til den langsiktige virksomhetsplanen 3.Medlemmene deltar i planleggingen

9 9 Plan og gjennomføring: Kommunikasjonslinjer President Styre Komitéledere Klubbmedlemmer Distriktsguvernør Ass Distriktsguvernør Distriktskomiteer Kommunikasjonsforum Medlemsmøter Styret Styret med utvidet representasjon (komitéledere)

10 10 Plan og gjennomføring: Strategier Langsiktig virksomhetsplan (utarbeides i løpet av rotaryårene 2006/2007 og 2007/2008) Strategisk plan for lokalt prosjekt Klokketårnet Planer Planer og mål for rotaryåret 2006/2007 Handlingsplaner for komiteene Handlingsplan for klokketårnprosjektet (skal utarbeides) Vedtekter Rotary International vedtekter Klubbens vedtekter revideres ved behov

11 11 Prosjekter Prosjekt Klokketårn Tidsløp 2003-2010 Ferdigstilles ved overlevering som gave til Nes kommune og i forbindelse med 150 års jubileet i Nes kirke i 2010

12 12

13 13 Rotarys verdier Årets RI motto - ”Lead the way” Årets RI - motto ”Gå foran med et godt eksempel” Føringer fra distriktet Klubbens mål og planer Hvordan henger målene sammen?

14 14 Rotarys verdier Årets RI motto - ”Lead the way” Årets RI - motto ”Gå foran med et godt eksempel” Føringer fra distriktet Klubbens mål og planerMålsettingsområder Medlems- utvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- prosjekter Distrikts- programmer

15 15 Komiteer Medlemsutvikling og rekruttering Medlemsutvikling, revitalisering, rekruttering av nye medlemmer og fadderskap sett i lys av medlemskap trivsel faglig utvikling sosialt samvær er sammenhengende trivselsfaktorer for at medlemmene skal forbli i klubben, føle trivsel og at medlemstallet kan økes. Planer og mål - slik gjør vi det! Se mål og gjennomføring nedfelt i klubbens planer og mål med underliggende enkle handlingsplaner Aktiv klubbtjeneste Aktivitet i alle komiteer Rekruttere 2 nye medlemmer og samtidig øke kvinneandelen.

16 16 Komiteer Opplæring og kommunikasjon Opplæring, kommunikasjon og IT Årnes RK er opptatt av opplæring og kommunikasjon og ønsker å skolere medlemmene om Rotary og utvikle gode ledere. Elektronisk informasjon brukes for å nå ut til alle og med tidsriktig informasjon Generelt Komiteen består av ny og gamle medlemmer, IT ansvarlig og past president Kontinuitet viktig prinsipp Planer og mål - slik gjør vi det! Se mål og gjennomføring nedfelt i klubbens planer og mål med underliggende enkle handlingsplaner Styre og komitéledere deltar i opplæring gjennom distriktets opp læringsprogram Alle medlemmer informeres systematisk om Rotary Klubbens egne planer for opplæring er suksessfaktorer

17 17 Komiter Rotary Foundation Slik gjør vi det: RF Sammen med hele komiteen gi generell informasjon til medlemmene om hvordan Rotary Foundation fungerer Økonomisk bidrag til RF Klubben gir årlig økonomiske bidrag til RF for å støtte prosjekter internasjonalt og nasjonalt som Rotary engasjerer seg i. Planer og mål se planer og mål med underliggende handlingsplan.

18 18 Komiteer Samfunnsprosjekter Slik gjør vi det: Prosjekt Sammen med alle medlemmene gjennomføre og ferdigstille klokketårnprosjekt som skal oppføres ved Gamle Nes Kirkeruiner og gis som gave til Nes kommune i forbindelse med 150 års jubileet i Nes kirke i 2010 Dugnad Fortsette tradisjonen med dugnad Internasjonale prosjekter Internasjonal medvirkning i samarbeid med Komiteen Rotary Foundation Planer og mål Se planer og mål med underliggende handlingsplaner Se spesielt strategisk plan for klokketårnet

19 19 Komiteer Distriktsprogrammer Slik gjør vi det: Handicamp 2006 Jobbe sammen for å få inn en kandidat til Handicamp 2006 RYLA Finne en egnet kandidat til RYLA UE Følge opp Ungt Entreprenørskap og den etablerte metortjenesten ved Hvam videregående skole Planer og mål Se planer og mål med underliggende handlingsplaner

20 20 Klubbtjenesten Administrasjon/klubbdrift Administrasjon Administrasjon av klubben, rettidig å løse oppgaver og overholde tidsfrister er viktig for drift og troverdighet for klubben vår Kommunikasjon Klubben vil ha en informativ og tidsriktig hjemmeside på internett Møtestruktur Ukentlige klubbmøter med varighet én time Månedlige møter med komitélederne Månedlige styremøter Program Halvårig program fastsettes og distribueres før halvårets begynnelse

21 21 ROTASJONSPRINSIPPET Prinsipielt ikke mer enn ett år i sitt verv i Rotary Prinsipielt ikke mer enn ett år i sitt verv i Rotary Hver år fornyelse og variasjon i ledelse og drift av hvert ledd i organisasjonen Hver år fornyelse og variasjon i ledelse og drift av hvert ledd i organisasjonen For å ivareta ønsket om kontinuitet, er det unntak fra hovedreglen For å ivareta ønsket om kontinuitet, er det unntak fra hovedreglen Sekretær, kasserer og visse komitéledere er mulige unntak fra rotasjonsprinsippet Sekretær, kasserer og visse komitéledere er mulige unntak fra rotasjonsprinsippet

22 22 Yrkeskodeks for rotarianere Jeg ser mitt yrke som mulighet til å gagne 1.Jeg ser mitt yrke som mulighet til å gagne andre 2.Jeg er trofast mot de etiske retningslinjer for mitt yrke, mitt lands lover og de moralske normer i samfunnet 3.Jeg gjør alt for å holde mitt yrke i ære og fremme mitt yrkes høyeste etiske standard

23 23 Yrkeskodeks for rotarianere 4. Jeg er rettferdig mot min arbeidsgiver, mine arbeidskolleger, forretningspartnere, konkurrenter, kunder, allmennheten og alle jeg har yrkesmessig forbindelser med. 5. Jeg erkjenner at alt nyttig arbeide har sin verdi. 6. Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge mennesker, å lindre andres nød og forbedre livskvaliteten for mine medmennesker

24 24 Yrkeskodeks for rotarianere 7. Jeg gir allmennheten korrekte og sannferdige opplysninger om mitt arbeid og min yrkesvirksomhet. 8. Jeg verken ber om eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville gitt til andre i yrkesmessig sammenheng

25 25 Innholdet i klubbtjenesten skal være rotaryoppgaver i samsvar med Rotarys verdigrunnlag og i tråd med Rotarys formål.

26 26 Rotarys formål 1.Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre 2.Stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet 3.Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv 4.Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å gagne andre.

27 27 Mål for vårt arbeid Planlegging Oppfølging Gjennomføring


Laste ned ppt "1 Klubbens lederplan Administrativ struktur for Årnes Rotary klubb, 2006-07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google