Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 ROTARY FOUNDATIONs MÅLSETTING MÅLET FOR ROTARY FOUNDATION (TRF) ER: -Å STØTTE ROTARY INTERNATIONAL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 ROTARY FOUNDATIONs MÅLSETTING MÅLET FOR ROTARY FOUNDATION (TRF) ER: -Å STØTTE ROTARY INTERNATIONAL."— Utskrift av presentasjonen:

1 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 ROTARY FOUNDATIONs MÅLSETTING MÅLET FOR ROTARY FOUNDATION (TRF) ER: -Å STØTTE ROTARY INTERNATIONAL (RI) SINE BESTREBELSER PÅ Å NÅ ROTARYS MÅL OM VERDENSFORSTÅELSE OG FRED -GJENNOM LOKALE, NASJONALE OG INTERNASJONALE HUMANITÆRE, UTDANNELSES- OG KULTURELLE PROGRAM.

2 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 ”Doing good in the world” ”Rotarianere kan være stolte over at mens vi arbeider, leker eller sover…så hjelper Rotary Foundation til med å få fram smilene hos noen i et eller annet samfunn i verden.” Rotary Foundation’s motto: ”Doing good in the world”

3 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 Hva gjør Rotarianere via Rotary Foundation ? Samler inn penger Bruker penger på Rotary Foundation- programmene. På initiativ fra Rotarianere i klubber verden rundt.

4 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 Desentralisert styring av midlene (SHARE) Distriktets bidrag går 50 % til World Fund og 50 % til District Designated Fund (DDF) Tildeling av midler fra DDF gjøres av distriktet. Tildeling av midler fra World Fund gjøres av TRF Prosjektinitiativene kommer fra distrikter og klubber.

5 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 Effektiv humanitær hjelp $100 rekker til: –Bøker og undervisning for to barn i Kenya –Fire nye brønner på landsbygda i Zimbabwe –Myggnett i 35 hjem for å hindre spredning av malaria i Bangladesh –Mat for å forbedre næringsinntaket for 20 sterkt underernærte barn på Filippinene –12 leggproteser i Thailand –Snekkerverktøy til et yrkeskurs for 150 døve barn i Gambia

6 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 Effektiv humanitær hjelp $1000 rekker til: –Poliovaksine for 3700 barn –Materialer til en dypborringsbrønn i India, som gir vann til over 300 mennesker –Å starte en treplanteskole som kan produsere 5000 trær i året, og øke inntektene til 700 bondefamilier

7 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 Effektiv humanitær hjelp $5000 rekker til: –Starte et fiskeoppdrettsanlegg, og gi nødvendig yrkesopplæring –Lære 65 voksne analfabeter på landsbygden i Guatemala å lese –Poliovaksine for 10 000 barn

8 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 Effektiv humanitær hjelp $10 000 rekker til: –Å renovere et barnehjem i Mexico –35 braille-skrivemaskiner til en blindeskole i Brasil –Utstyr som kan redde livet på nyfødte i Argentina

9 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 ”Det er ikke pengene som teller, men hva de gjør”

10 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 Hva gjør Rotarianere via Rotary Foundation ? Samler inn penger Bruker penger på Rotary Foundation- programmene. På initiativ fra Rotarianere i klubber verden rundt.

11 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 Programmer Humanitære Utdanning The Rotary Foundation

12 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 The Rotary Foundation Polio PlusPolio Plus Matching GrantsMatching Grants District Simplified GrantsDistrict Simplified Grants 3-H Grants3-H Grants Volunteer Service GrantsVolunteer Service Grants Humanitære programmer

13 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280PolioPlus 20 år 200 land 20 millioner frivillige Over 2 milliarder barn vaksinert

14 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280PolioPlus 1985 : Mer enn 125 polio- endemiske land 2006: 4 polioendemiske land 2005: Drøye 1200 poliotilfeller 2006: Ca. 450 tilfeller Finnes fremdeles I 4 land Afghanistan – India Pakistan og Nigeria

15 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 For å hjelpe Rotary- klubber og distrikter til å gjennomføre humanitære prosjekter sammen med Rotarianere i andre land Humanitære program Matching Grants

16 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 MATCHING GRANTS TRF MATCHER: 1 : 1 BIDRAG FRA DDF (Dobler beløpet) 0,5 : 1 BIDRAG FRA KLUBBER (TRF gir: 50 øre pr.krone) A.Matching Grants 5.000 – 25.000 $ Søknadsfrist: 1.juli – 31. mars B. Matching Grants 25.001 – 150.000 $ På konkurransebasis Søknadsfrist: 1. August og 1. Januar. Søknadsfrist: 1. August og 1. Januar. Tildeling: 1.:Okt/nov og 2.: mars/april Tildeling: 1.:Okt/nov og 2.: mars/april

17 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 Humanitære program For å støtte prosjekter i lokalsamfunnet eller internasjonale. District Simplified Grants District Simplified Grants

18 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 District Simplified Grants Distriktet kan hvert år bruke opptil 20 % av DDF til District Simplified Grants Prosjekter som oppfyller retningslinjene avgjøres av Distriktets RF-komite Vel NOK 20 000 er tilgjengelig hvert år i vårt distrikt Supplerer andre finansieringsmuligheter. Kan søkes fram til mars, så lenge det er penger igjen

19 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 Finansierer omfattende, humanitære selvhjelps- programmer H HEALTH H HUMANITY H HUNGER Humanitære program 3-H Grants 3-H Grants

20 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 Langsiktige utviklingsprosjekter for et større område. Hjelp til selvhjelp. $100 000- $300 000Helse-hunger-humanitære

21 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 Volunteer Service Grants Reisestipend for Rotarianere i forbindelse med forberedelse av eller deltakelse i humanitære prosjekter internasjonalt.

22 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 Volunteer Service Grants Aktiv Rotarianer for å reise alene, eller å være team leder. Teams på 1 til 5 personer. Deltakerne må være aktive Rotarianere eller kvalifiserte partnere (spouses) til Rotarianere. Søknad minst 3 måneder før avreise US$ 3000 for enkeltperson eller US$ 6000 for et team. Detaljert reise- og oppholdsplan.

23 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 Utdanningsprogrammer Rotary Centers Group Study Exchange Ambassadør-stipend Stipend for universitetslærere Freds- og konfliktstudier The Rotary Foundation

24 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 Rotary Centers for International Studies in Peace and Conflict Resolution Master’s degree program in fagområder med tilknytning til fredsstudier og konfliktløsning.

25 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 Rotary Centers for International Studies in Peace and Conflict Resolution Rotary har avtale med 7 universiteter rundt om i verden 70 studenter til sammen (10 på hvert universitet) 2-årig master degree studium, alle utgifter dekket Alle distrikter kan nominere -1 – kandidat. Det er TRF som dekker alle utgifter. (Fra verdensfondet (WF)) Foreslå kandidater til neste års søknadsfrist

26 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 Group Study Exchange Internasjonal utveksling av fagfolk, som ikke er Rotarianere.

27 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 KRAV TIL GSE SØKERE: 100 % yrkesaktive Alder 25-40 år Minst 2 års yrkeserfaring God almen- og yrkesutdaning Utadvendt,sosiale- gode ambassadører for Norge Beherske engelsk Bo-arbeide i distriktet Delta i forberedelser Ikke i slekt med Rotarianere

28 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 GSE ØKONOMI REISE DEKKES AV ROTARY FOUNDATION OPPHOLD DEKKES AV ROTARY LOKALT FORBEREDELSER (SAMLINGER) OG LOMMEPENGER DEKKES AV STIPENDIATENE SELV.

29 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 Ambassadorial scholarships Stipend for studenter som studerer i andre land, og virker som goodwill- ambassadører.

30 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 AMBASSADØR STIPEND (Ambassadorial Scholarship) ETT ÅRS STUDIESTIPEND $ 25.000 (Academic-Year Ambassadorial Scholarship) 2-3 ÅRS STIPEND a $ 12.000 pr.år (Multi-Year Ambassadorial Scholarship) KULTURSTIPEND: (Cultural Ambassadorial Scholarship): 3 mnd. INTENSIV SPRÅKTRENING a $ 12.000 6 mnd -------------- ” --------------- ” $ 19.000

31 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 Grants for universitetslærere For å styrke universitets- utdanningen i utviklingsland (low-income countries)

32 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 UNIVERSITETS LÆRER STIPEND (Rotary Grants for Universcity Teachers) FORMÅL: FREMME INTERNASJONAL FORSTÅELSE GJENNOM Å STYRKE HØYERE UTDANNELSE I ”LAVKOST LAND” STIPENDIATENE SKAL UNDERVISE PÅ UNIVERSITETS NIVÅ 3 TIL 5 MND $ 12.500 (Fra distriks- 6 TIL 10 MND $ 22.500 fondet DDF)

33 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 Freds- og konflikt- studier 3-måneders program for yrkes- mennesker (professionals)

34 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 Fredsstudier og forhandlingstrening ved Chulalongkorn University, Thailand For mellom- og toppledere i offentligvirksomhet, private organisasjoner og bedrifter. 3- måneders program 30 studenter pr. sesjon Det er TRF som dekker alle utgifter.Fra verdensfondet (WF) Freds- og konflikt- studier

35 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 Doing good in the world Rotary Foundation prosjekter i D 2280

36 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 Rotary Foundation prosjekter i D2280 Frosta RK:”Glassblåseovn ved dagsenter for funksjonshemmede” Trondhjem RK: ”Furulund” Aalesund Øst RK: ”Aktiviteter for Sorg- gruppen ved Ålesund sykehus” Ålesund RK: ”Malariamyggnett til barn i Kenya” District Simplified Grants District Simplified Grants

37 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 Rotary Foundation prosjekter i D2280 Neurokirurgisk utstyr for ubemidlede barn og tenåringer i Sao Paulo, Brasil Prosjektpartnere: –D4420 og D2280 –Rotary Club São Paulo Nove de Julho, – Heimdal RK, –Huseby-Flatås RK, –Nidarvoll RK, –Malvik RK, –Trondhjem RK Total kostnadsramme US$23029 Matching Grants

38 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 Eksempel på Matching Grant finansiering Neurokirurgisk utstyr for ubemidlede barn og tenåringer i Sao Paulo, Brasil BidragsyterBeløp (US$) D4420 (Sao Paulo, Brasil) fra sin DDF4845 D2280 fra sin DDF5606 Heimdal RK Nidarvoll RK Malvik RK Huseby-Flatås RK Trondhjem RK 1418 TRF Matching Grant bevilgning (fra World Fund) 11 160 Til sammenUS$23 029

39 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 Rotary Foundation prosjekter i D2280 Group Study Exchange Group Study Exchange Internasjonal utveksling av fagfolk, som ikke er Rotarianere.

40 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 Rotary Foundation prosjekter i D2280 SABINA PSTROCKI Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 2 års stipend ved Univ. of North Carolina, USA Kandidat fremmet av D2280 og Rotary Club of Sarajevo. Rotary World Peace Fellowship:

41 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 HVORDAN GJØR VI DET ? Utdanningsprosjekter: –Finn kandidater –Pass søknadsfristene Group Study Exchange –Neste utveksling i 2008-09 –Kunngjøres av GSE-komiteen

42 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 HVORDAN GJØR VI DET ? District Simplified Grants –LAG EN PROSJEKT PLAN PROSJEKTKOMITE PÅ 3 MEDL. HVA SOM SKAL GJØRES/SAMARBEIDS PART ROTARY ENGASJEMENT SETTE OPP EN FINANSIERING –SØKE OM DSG-MIDLER FRA DISTRIKTET (eget søknads skjema) –REGNSKAP –SKRIVE OG SENDE INN RAPPORT –FINN KRAV TIL PROSJEKTENE PÅ http://www.rotary.org/foundation/grants/district_simplifie d/index.html

43 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 HVORDAN GJØR VI DET ? Matching Grants –Klubbens prosjektide Finn lokal samarbeidsklubb –Prosjektforslag finnes på nettet –Samarbeid om prosjektideer med klubber du kjenner hjemme eller ute

44 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 HVORDAN GJØR VI DET ? Matching Grants –FINNE EN LOKAL SAMARBEIDSKLUBB –LAG EN PROSJEKT PLAN m/finansiering –SØKE OM DDF-MIDLER FRA DISTRIKTET –Søke om MG-midler fra TRF Tre prosjektansvarlige hos hver samarbeidsklubb –REGNSKAP –SKRIVE OG SENDE INN RAPPORT –Finn søknadsskjema og tildelingskrav på http://www.rotary.org/foundation/grants/matching/index.h tml

45 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 Rotary Foundation prosjekt under planlegging ? Oppgradering av inventar på Likumi barnehjem (Jekabpils kommune, Latvia) Barnekuvøse til Jekabpils Regionale Sykehus Prosjektpartnere: –Averøy RK – Sunndal RK – Frei RK – Misund RK – Aukra RK – (Fosna RK) – Jekabpils RK, Latvia –D2280 Total kostnadsramme US$ 30 000,- Matching Grants Planlagt finansiering: (i US$) Klubbene12 000 TRF matching (50 %) 6 000 D2280 DDF 6 000 TRF matching (100 %) 6 000 Til sammen30 000

46 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 Søknadsfrister til D2280 ProgramSøk.frist Rotary Centers (mastergrad) 1.juni Peace & Conflict studies 15.desember Group Study Exchange1.oktober District Simplified Grant1.aug-31. mars Matching Grants<$ 25000 Matching Grants >$25000 1. aug- 31.mars 1.juli,1.jan.

47 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 Søknadsfrister til D2280 ProgramSøk.frist Ambassadorial1.sept Rotary Centers (mastergrad)1.juni Peace & Conflict studies15.desember Group Study Exchange15. sept District Simplified Grant1.aug-31. mars Matching Grants<$ 25000 Matching Grants >$25000 1. aug- 31.mars 1.juli,1.jan.

48 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 Finn TRF-informasjon på nettet http://www.rotary.org/ http://d2280.rotary.no/ http://www.rotary.org/foundation/index.ht ml

49 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 En måte er å gi bidrag til Rotary Foundation The Rotary Foundation En måte er å lage eller delta i Rotary Foundation prosjekter En måte er å hjelpe fram kandidater til Rotary Foundation stipendier

50 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 District Rotary Foundation Chair District 2280 Knut Sletten Stjørdal Rotary Klubb Telefon 48162140 knut.sletten@ktv.no

51 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280UNGDOMSUTVEKSLING 16-18 år (ikke fylt 18 år ved utreise) Avsluttet 1. eller 2. klasse på vidergående 1 skoleår ved videregående skole i utlandet

52 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 ROUND TRIP - SOMMERLEIRE Innen EEMA-området Ca 60 pr år i tiden juni-august 10-20 deltakere 15-25 år avhengig av arrangementet Deltakerne dekker reise T/R

53 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 ROUND TRIP - SOMMERLEIRE Distrikt/klubber dekker lokaltransport og felleskostnader Vertsfamilier dekker opphold Tilbudene er tilgjengelige i 1. kvartal og løpende behandling av søknader, 1 fra hvert land

54 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280HANDICAMP Sommerleir for fysisk og ikke fysisk funksjonshemmet ungdom fra 18 – til 28 år Arrangeres hvert annet år i østlandsområdet Målsetting : Å integrere fysisk funksjonshemmet og ikke funksjonshemmet ungdom Bygge opp internasjonalt vennskap og forståelse Lære deltagerne og Norge og norske forhold Gratis for deltagerne Deltagerne må beherske engelsk

55 The Rotary Foundation of Rotary International District 2280RYLA Rotary Youth Leadership Award Ledelsesseminar for ungdom mellom 20 og 30 år Målsettingen er å gi fremtidens ledere impulser og ideer til godt lederskap


Laste ned ppt "The Rotary Foundation of Rotary International District 2280 ROTARY FOUNDATIONs MÅLSETTING MÅLET FOR ROTARY FOUNDATION (TRF) ER: -Å STØTTE ROTARY INTERNATIONAL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google