Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rotary D 2250 Distriktskonferansen 16. - 18. september 2005 Grete Sæbøe, Bergen-Syd RK Willy Nilsen, Åsane RK Rigmor Eimhjellen, Karmsund RK Sigve Erland,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rotary D 2250 Distriktskonferansen 16. - 18. september 2005 Grete Sæbøe, Bergen-Syd RK Willy Nilsen, Åsane RK Rigmor Eimhjellen, Karmsund RK Sigve Erland,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rotary D 2250 Distriktskonferansen 16. - 18. september 2005 Grete Sæbøe, Bergen-Syd RK Willy Nilsen, Åsane RK Rigmor Eimhjellen, Karmsund RK Sigve Erland, Bryne RK

2 Carl Wilhelm Stenhammar verdenspresident 2005-2006 Motto for sin VP-periode: ”Service above self”

3 Rotary D 2250 ”En ressursgruppe” DG Einar Hope har som et av målene for D 2250 i klubbåret 2005- 2006 å få etablert et fellesprosjekt. Dette for å ha et felles mål som avspeiler Rotary sitt formål: ”Å gagne andre”. Oppdrag ble gitt til en arbeidsgruppe bestående av Grete Sæbøe, Willy Nilsen, Rigmor Eimhjellen og Sigve Erland. Mandatet var å utrede mulighetene for et slik prosjekt, og undersøke muligheten for at dette kunne være rettet mot SOS Barnebyer. Alle klubbene er med i det internasjonale RI Alle medlemmer er med i RI Vi har som medlemmer forpliktet oss på å virke innen de fire tjenestegreinene Og vi er alle forpliktet på formålet: ”Å gagne andre”.

4 ”Service above self” 1.Klubbtjenesten Lære våre medmennesker å kjenne. 2.Yrkestjenesten Stille høye etiske krav, vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid 3.Samfunntjenesten Søke å virkeliggjøre Rotarys idealer 4.Internasjonal tjeneste Arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser

5 Rotary sin internasjonale tjeneste ”Målet for Rotaryfondet er å støtte RI´s bestrebelser på å nå Rotarys mål om verdensforståelse og fred gjennom lokale, nasjonale og internasjonale humanitære, utdanningsmessige og kulturelle programmer”. Vi er oppfordret av VP til samarbeid med andre viktige hjelpeorgansiasjoner.

6 Rotary sin internasjonale tjeneste er mangfoldig, og svært nyttig!

7 Rotary D 2250 ”En ressursgruppe” Fordelen med et felles prosjekt i hele D 2250 er at vi kan klare å løfte så mye mer i dette fellesskapet når 52 klubber med 2150 medlemmer sammen går inn for et prioritert prosjekt. Ved å gjøre dette sammen med en humanitær organisasjon sikrer vi både nytten, som vi kjenner rekkevidden av, og at vi får en organisasjon med erfaring og spisskompetanse til å gjøre den utførende delen av prosjektet. Dette vil gi full uttelling for midlene vi bidrar med

8 Rotary D 2250 ”En ressursgruppe” Resource Groups i 2005-2006 Task Forces på verdensbasis innenfor analfabetisme, helse og vann D 2250 er en ressursgruppe SOS Barnebyer

9 Rotary D 2250 ”En ressursgruppe” Tenk på hva vi i D 2250 kan bidra til: Skape både glede, nytte og personer som i kraft av hva de opplever i SOS Barnebyer vil være aktive i arbeidet for en bedre verden! Barn som får vokse opp med basis i trygghet, omsorg og utdannelse.

10 Rotary D 2250 ”En ressursgruppe” Trygghet, omsorg og utdannelse er grunnleggende for å komme ut av fattigdommen. SOS Barnebyer har barna og fellesskapet i fokus!

11 Rotary D 2250 ”En ressursgruppe” SOS Barnebyer fordi: 1.Midlene kommer dit de skal 2.Lave adm.utgifter 3.Adm. som fungerer 4.Et prosjekt som gir langtids virkning, blir et hjem for de det gjelder. 5.Ungdom er en uttalt målgruppe for Rotary 6.Innsats pr. medlem er beskjeden, samtidig som det blir et prosjekt vi kan være stolte av!

12 Rotary D 2250 ”En ressursgruppe” Etablering av et prosjekt: 1.Inngå en husbyggeravtale med SOS Barnebyer 2.Gruppen anbefaler et prosjekt i Somalia som planlegges startet i 2006 3.Blir delaktige helt fra start, og får rapporter fra hele prosjektet

13 Rotary D 2250 ”En ressursgruppe” Finansiering alt. 1: 1.Totalt kr. 300.000,- pr. år med 2000 medlemmer i 52 klubber. 2.Distriktfondet matcher med kr. 150.000,- 3.Pr. medlem: kr. 75,- pr. år = kr.150.000 4.Tidsrom: 3 år.

14 Rotary D 2250 ”En ressursgruppe” Finansiering alt. 2: 1.Totalt kr. 300.000,- pr. år med 2000 medlemmer i 52 klubber. 2.Distriktfondet matcher med kr. 75.000,- 3.Pr. medlem: kr. 115,- pr. år=kr.225.000 4.Tidsrom: 3 år.

15 Rotary D 2250 ”En ressursgruppe” Finansiering alt. 3: 1.Totalt kr. 225.000,- pr. år med 2000 medlemmer i 52 klubber. 2.Distriktfondet matcher med kr. 75.000,- 3.Pr. medlem: kr. 75,- pr. år=kr.150.000 4.Tidsrom: 4 år.

16 ”Å gagne andre” La oss vise at vi i D 2250 er med verdenspresident Carl Wilhelm Stenhammar fra Sverige og vår felles visjon for Rotary! La oss vise at vi som medlemmer i ressursgruppen D 2250 mener at som medlem i Rotary organisasjonen er vi også forpliktet på ”Å gagne andre”! Det koster så lite og gir så mye!


Laste ned ppt "Rotary D 2250 Distriktskonferansen 16. - 18. september 2005 Grete Sæbøe, Bergen-Syd RK Willy Nilsen, Åsane RK Rigmor Eimhjellen, Karmsund RK Sigve Erland,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google