Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges fotballforbund Anleggsseminar krets Torsdag 7. juni 2007 Helse og omsorgsdepartementets Veileder: Støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges fotballforbund Anleggsseminar krets Torsdag 7. juni 2007 Helse og omsorgsdepartementets Veileder: Støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges fotballforbund Anleggsseminar krets Torsdag 7. juni 2007 Helse og omsorgsdepartementets Veileder: Støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg. Sept. 2006 http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/Veiledninger_og_brosjyrer/2006/Veileder-for-stoyvurdering-ved- etablerin.html?id=450043 Miljøakustikk AS Eyjolf Osmundsen T.: 22237970 E.: eo@miljoakustikk.no

2 Helse og omsorgsdepartementets Veileder: Støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg Bakgrunn – Mange klager, ankesaker, rettssaker – Planer om mange nærmiljøanlegg – Ny retningslinje T-1442 – retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging Formål – Økt fokus på støy for å unngå fremtidige støyproblemer og konflikter – Sikre at støy utredes og vurderes ifm nye anlegg – Anbefale støygrenser Veilederen gir kun anbefalinger – Grenseverdiene kan gjøres forpliktende Som planbestemmelse i en arealplansak etter P&B-loven Som grenseverdier i en byggesak Som enkeltvedtak (rettevedtak) etter kommunehelseloven Som nabosak etter naboloven (?) Anbefalt støygrense – LpAmax 60 – 70 dB (fast) – Nedre grense anbefales brukt som målsetting for nye anlegg – Brukes høyere støygrense enn 60 dB, må det begrunnes – Støygrensen gjelder bare teknisk støy, - ikke stemmebruk – Antyder at det er lite problemer utenfor 100 m – ikke helt riktig alltid (x  10 (20+L-60)/20 )

3 Eksempel på måling av støy fra ballbinger Hosle

4 Eksempel på måling av støy fra ballbinger

5 Eksempel på beregning av støy fra ballbinger

6 Eksempel på beregning av støy fra fotballbane --- fot-mot-ball

7 Eksempel på støyskjerming

8 Eksempel Beregning Sarpsborg

9 Eksempel beregning av støy fot-mot- ball kunst- gressbane


Laste ned ppt "Norges fotballforbund Anleggsseminar krets Torsdag 7. juni 2007 Helse og omsorgsdepartementets Veileder: Støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google