Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

15.10.2007HP 2008-2011 - MEDARBEIDERNE1 Arbeidsgiverpolitikk - strategier lStyrke kompetanseutvikling og faglighet på alle nivå lTa i bruk uutnyttet arbeidskraft.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "15.10.2007HP 2008-2011 - MEDARBEIDERNE1 Arbeidsgiverpolitikk - strategier lStyrke kompetanseutvikling og faglighet på alle nivå lTa i bruk uutnyttet arbeidskraft."— Utskrift av presentasjonen:

1 15.10.2007HP 2008-2011 - MEDARBEIDERNE1 Arbeidsgiverpolitikk - strategier lStyrke kompetanseutvikling og faglighet på alle nivå lTa i bruk uutnyttet arbeidskraft lFøre riktig lønnspolitikk og aktivt bruke andre goder lUtøve god ledelse i praksis lVære en synlig arbeidsgiver

2 15.10.2007HP 2008-2011 - MEDARBEIDERNE2 Flere fagstillinger Rådmannens mål 2008: lHa gjennomført tiltak som fører til at andelen fagstillinger i barnehagene og pleie- og omsorgs­sektoren øker med minst 2 prosentpoeng Drift, mill 2008-kr2008200920102011 Økt andel fagstillinger (budsjett programområde 32 Pleie og omsorg) 3,57,010,514,0

3 15.10.2007HP 2008-2011 - MEDARBEIDERNE3 Kompetansepakke for alle Rådmannens mål 2008: lHa implementert ordningen med kompetanse­pakke for alle ansatte Drift, mill 2008-kr2008200920102011 Kompetansepakke (budsjett programområde 16 Administrasjon) 4,07,0

4 15.10.2007HP 2008-2011 - MEDARBEIDERNE4 Flere lærlinger Rådmannens mål 2008: lHa gjennomført tiltak som fører til at antallet lærlinger øker fra 60 til 80 Drift, mill 2008-kr2008200920102011 Flere lærlinger, økning (budsjett programområde 16 Administrasjon) 1,72,73,8 Overføring fra andre programområder 3,6

5 15.10.2007HP 2008-2011 - MEDARBEIDERNE5 Seniortiltak Rådmannens mål 2008: lHa gjennomført tiltak som fører til at høyst 20 % av ansatte mellom 62 og 65 år tar ut AFP

6 15.10.2007HP 2008-2011 - MEDARBEIDERNE6 Flere medarbeidere med minoritetsbakgrunn Rådmannens mål 2008: lHa gjennomført tiltak som fører til at andelen arbeidstakere med minoritets­bakgrunn øker med minst 0,5 prosentpoeng

7 15.10.2007HP 2008-2011 - MEDARBEIDERNE7 Flere fra deltid til heltid Rådmannens mål 2008: lHa gjennomført tiltak som fører til at andelen heltidsansatte øker med 5 prosentpoeng Drift, mill 2008-kr2008200920102011 Fra deltid til heltid (budsjett programområde 32 Pleie og omsorg) 12,015,0

8 15.10.2007HP 2008-2011 - MEDARBEIDERNE8 Flere plasser for tilpasset arbeidstrening Rådmannens mål 2008: lHa gjennomført tiltak som fører til at antall plasser for tilpasset arbeidstrening øker fra 80 til 120

9 15.10.2007HP 2008-2011 - MEDARBEIDERNE9 Riktig lønnspolitikk og andre goder lLønnspolitikk  Gode lønns- og arbeidsvilkår for førskolelærere og sykepleiere  Konkurransedyktig lønnsnivå for markedsutsatte grupper  Stillingsvurdering tjenesteledere lPersonalboliger  Bruk av dette virkemiddelet vurderes nærmere i arbeidet med Bærum kommunes boligpolitikk lPensjon  Tre pensjonsleverandører  Årlig innbetaling ca 300 mill kr  Etablering av egen pensjonskasse vurderes nå

10 15.10.2007HP 2008-2011 - MEDARBEIDERNE10 God ledelse i praksis lÅrlige medarbeiderundersøkelser lLederutvikling lLedernettverk

11 15.10.2007HP 2008-2011 - MEDARBEIDERNE11 Rekruttering Rådmannens mål 2008: lHa inngått minst tre nye samarbeids­avtaler med høyskoler / universiteter for å kunne utveksle kompetanse, rekruttere fagfolk og profilere kommunen som en attraktiv arbeidsplass

12 15.10.2007HP 2008-2011 - MEDARBEIDERNE12 Kommunalt trainee-program lI samarbeid med KS: 5 traineer med akademisk bakgrunn i 18 måneder lMålsetting: Sikre rekruttering i nøkkelstillinger, bidra til god omdømmebygging Drift, mill 2008-kr2008200920102011 Trainee-ordning (budsjett programområde 16 Administrasjon) 2,81,5

13 15.10.2007HP 2008-2011 - MEDARBEIDERNE13 Et inkluderende arbeidsliv (IA) lSykefraværet skal reduseres

14 15.10.2007HP 2008-2011 - MEDARBEIDERNE14 Etikk og internkontroll, verdier Rådmannens mål 2008: lHa lagt fram til politisk behandling forslag til verdier som skal kjennetegne Bærum kommune. Forslaget skal utarbeides gjennom en åpen prosess med bred deltakelse. Verdiene skal sette en høy etisk standard for kommunen.


Laste ned ppt "15.10.2007HP 2008-2011 - MEDARBEIDERNE1 Arbeidsgiverpolitikk - strategier lStyrke kompetanseutvikling og faglighet på alle nivå lTa i bruk uutnyttet arbeidskraft."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google