Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

15.10.2007HP 2008-2011 - KOMMUNEØKONOMIEN1 Driftsresultater (1) lNetto driftsresultat bør være 3 – 5 % av samlede driftsinntekter, avhengig av nødvendige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "15.10.2007HP 2008-2011 - KOMMUNEØKONOMIEN1 Driftsresultater (1) lNetto driftsresultat bør være 3 – 5 % av samlede driftsinntekter, avhengig av nødvendige."— Utskrift av presentasjonen:

1 HP KOMMUNEØKONOMIEN1 Driftsresultater (1) lNetto driftsresultat bør være 3 – 5 % av samlede driftsinntekter, avhengig av nødvendige avsetninger og investeringer lOppfylles i 2008, men svekkes utover i perioden Netto driftsresultat Mill 2008 kr311,2125,3130,547,7 Prosent5,4 %2,2 % 0,8 %

2 HP KOMMUNEØKONOMIEN2 Driftsresultater (2)

3 HP KOMMUNEØKONOMIEN3 Lånegjelden (1) lLånegjelden øker kraftig i perioden. Store investeringsprosjekter lånefinansieres høyere enn før. Lånegjeld Mill 2008 kr3 274,43 692,13 907,73 840,7 Endring i året935,1417,7215,6-67,0

4 HP KOMMUNEØKONOMIEN4 Lånegjelden (2)

5 HP KOMMUNEØKONOMIEN5 Finansiering (1) lFor ikke-rentable investeringer bør egenfinansieringen utgjøre minst 50 % lOppfylles ikke Egenfinansiering Prosent25,9 %25,0 %28,3 %42,3 %

6 HP KOMMUNEØKONOMIEN6 Finansiering (2)

7 HP KOMMUNEØKONOMIEN7 Bufferfondet (1) lBufferfondet bør være rundt kr 50 mill det første året og øke utover i perioden lBufferfondet brukes opp  Nedbetaling av akkumulert gjeld Fornebu  Mange store investeringsprosjekter gir høye finansutgifter Bufferfondet Mill 2008 kr237,0183,0160,91,3

8 HP KOMMUNEØKONOMIEN8 Bufferfondet (2)

9 HP KOMMUNEØKONOMIEN9 Likviditetsreserven lNedre grense for likviditetsreserven bør være på kr 300 mill i det enkelte år lMålet oppfylles, men reserven svekkes utover i perioden og ligger på minimum i 2011 Likviditetsreserven Mill 2008 kr827,7670,4543,7302,2

10 HP KOMMUNEØKONOMIEN10 Netto finansutgifter (1) lNetto finansutgifter er et nøkkeltall som bør følges nøye lØker kraftig som følge av økt lånegjeld og høyere rentesatser enn forutsatt tidligere  Renter og avdrag Fornebu fra 2011 Netto finansutgifter Mill 2008 kr291,1358,5411,3565,2 Endring i året26,167,452,8153,9

11 HP KOMMUNEØKONOMIEN11 Netto finansutgifter (2)

12 HP KOMMUNEØKONOMIEN12 Skatt

13 HP KOMMUNEØKONOMIEN13 Rammetilskudd

14 HP KOMMUNEØKONOMIEN14 Ressursbruk pr innbygger


Laste ned ppt "15.10.2007HP 2008-2011 - KOMMUNEØKONOMIEN1 Driftsresultater (1) lNetto driftsresultat bør være 3 – 5 % av samlede driftsinntekter, avhengig av nødvendige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google