Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

15.10.2007HP 2008-2011 - KOMMUNEØKONOMIEN1 Driftsresultater (1) lNetto driftsresultat bør være 3 – 5 % av samlede driftsinntekter, avhengig av nødvendige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "15.10.2007HP 2008-2011 - KOMMUNEØKONOMIEN1 Driftsresultater (1) lNetto driftsresultat bør være 3 – 5 % av samlede driftsinntekter, avhengig av nødvendige."— Utskrift av presentasjonen:

1 15.10.2007HP 2008-2011 - KOMMUNEØKONOMIEN1 Driftsresultater (1) lNetto driftsresultat bør være 3 – 5 % av samlede driftsinntekter, avhengig av nødvendige avsetninger og investeringer lOppfylles i 2008, men svekkes utover i perioden Netto driftsresultat2008200920102011 Mill 2008 kr311,2125,3130,547,7 Prosent5,4 %2,2 % 0,8 %

2 15.10.2007HP 2008-2011 - KOMMUNEØKONOMIEN2 Driftsresultater (2)

3 15.10.2007HP 2008-2011 - KOMMUNEØKONOMIEN3 Lånegjelden (1) lLånegjelden øker kraftig i perioden. Store investeringsprosjekter lånefinansieres høyere enn før. Lånegjeld2008200920102011 Mill 2008 kr3 274,43 692,13 907,73 840,7 Endring i året935,1417,7215,6-67,0

4 15.10.2007HP 2008-2011 - KOMMUNEØKONOMIEN4 Lånegjelden (2)

5 15.10.2007HP 2008-2011 - KOMMUNEØKONOMIEN5 Finansiering (1) lFor ikke-rentable investeringer bør egenfinansieringen utgjøre minst 50 % lOppfylles ikke Egenfinansiering2008200920102011 Prosent25,9 %25,0 %28,3 %42,3 %

6 15.10.2007HP 2008-2011 - KOMMUNEØKONOMIEN6 Finansiering (2)

7 15.10.2007HP 2008-2011 - KOMMUNEØKONOMIEN7 Bufferfondet (1) lBufferfondet bør være rundt kr 50 mill det første året og øke utover i perioden lBufferfondet brukes opp  Nedbetaling av akkumulert gjeld Fornebu  Mange store investeringsprosjekter gir høye finansutgifter Bufferfondet2008200920102011 Mill 2008 kr237,0183,0160,91,3

8 15.10.2007HP 2008-2011 - KOMMUNEØKONOMIEN8 Bufferfondet (2)

9 15.10.2007HP 2008-2011 - KOMMUNEØKONOMIEN9 Likviditetsreserven lNedre grense for likviditetsreserven bør være på kr 300 mill i det enkelte år lMålet oppfylles, men reserven svekkes utover i perioden og ligger på minimum i 2011 Likviditetsreserven2008200920102011 Mill 2008 kr827,7670,4543,7302,2

10 15.10.2007HP 2008-2011 - KOMMUNEØKONOMIEN10 Netto finansutgifter (1) lNetto finansutgifter er et nøkkeltall som bør følges nøye lØker kraftig som følge av økt lånegjeld og høyere rentesatser enn forutsatt tidligere  Renter og avdrag Fornebu fra 2011 Netto finansutgifter2008200920102011 Mill 2008 kr291,1358,5411,3565,2 Endring i året26,167,452,8153,9

11 15.10.2007HP 2008-2011 - KOMMUNEØKONOMIEN11 Netto finansutgifter (2)

12 15.10.2007HP 2008-2011 - KOMMUNEØKONOMIEN12 Skatt

13 15.10.2007HP 2008-2011 - KOMMUNEØKONOMIEN13 Rammetilskudd

14 15.10.2007HP 2008-2011 - KOMMUNEØKONOMIEN14 Ressursbruk pr innbygger


Laste ned ppt "15.10.2007HP 2008-2011 - KOMMUNEØKONOMIEN1 Driftsresultater (1) lNetto driftsresultat bør være 3 – 5 % av samlede driftsinntekter, avhengig av nødvendige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google