Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gaustablikk med KS Anne-Line Dahle

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gaustablikk med KS Anne-Line Dahle"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle
Åpen omsorg Onsøy ”JA VI KAN” Fra frustrasjon til optimisme Gaustablikk med KS Anne-Line Dahle

2 Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle
Åpen Omsorg Onsøy 110 faste ansatte i 72 årsverk + vikarer Nettobudjsett 45800’ for 2010 414 brukere- kostra tall 2009 3 soner, 3 omsorgssentra m/48 omsorgsboliger 44 trygdeboliger, 3 dagtilbud for eldre, 105 trygghetsalarmer 14 BPA ordninger, 17 mottar omsorgslønn. 17 leasingbiler ( km pr år) 2009: ca hjemmesykepleieoppdrag Gaustablikk med KS Anne-Line Dahle

3 Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle
STATUS JANUAR 2004 Sykefravær 18% Slitne ansatte og ledere Frustrasjon og lite arbeidsglede Ledighet i stillinger Misfornøyde brukere, pårørende og ansatte Klager på tjenestene våre. Gaustablikk med KS Anne-Line Dahle

4 SNUOPERASJON 2004-kloke grep
DIALOG MED VERNEOMBUD OG TILLITSVALGTE SPØRREUNDERSØKELSE BLANT ANSATTE OHNA FYR LØFT KURS FOR LEDERNE Anti jante loven innført PERSONALMØTER , fokus: hva er bra+ forbedringsområder Husregler Gaustablikk med KS Anne-Line Dahle

5 Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle
spørreundersøkelsen Hva skal til for at du trives på jobb og har god helse? Spørsmål var knyttet opp til: trivsel, arbeidsmiljø, helsefremmende tiltak, organisering, forventninger til ledelsen, kompetanse og nærvær. Gaustablikk med KS Anne-Line Dahle

6 Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle
Anti jante loven Du er enestående Du er mer verdt enn noen kan måle Du kan noe som er spesielt for deg Du har noe å gi til andre Du har gjort noe du kan være stolt av Du har store ubrukte ressurser Du duger til noe Du har evne til å forstå og lære av andre Du kan godta andre Det er noen som er glad i deg. Gaustablikk med KS Anne-Line Dahle

7 Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle
Personalmøter x 1 pr mnd. Fokus: hva er bra hos oss nå? Hvilke kloke grep kan vi overføre til andre områder der vi har utfordringer? Hva er forbedringsområdene våre? Kort innføring i LØFT- løsningsfokusert tilnærming Gaustablikk med KS Anne-Line Dahle

8 Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle
HUSREGLER Gaustablikk med KS Anne-Line Dahle

9 HUSREGLER ÅPEN OMSORG ONSØY
Vi hilser på hverandre Vi snakker med og ikke om Vi velger å ta alt i beste mening Vi viser toleranse og respekt for hverandre Vi lytter til hverandre Vi hjelper hverandre Vi lærer av hverandre Vi heier hverandre fram. Vi har det moro på jobb. Gaustablikk med KS Anne-Line Dahle

10 Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle
SNUOPERASJON 2004 forts. JOBBE FRAM VISJON JA- VI KAN! IA ARBEIDET VÅRT SPISEROMMET VÅRT LAPPETEPPE Gaustablikk med KS Anne-Line Dahle

11 Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle
Visjonen vår JA-VI KAN! Gaustablikk med KS Anne-Line Dahle

12 Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle
Spiserommet vårt Gaustablikk med KS Anne-Line Dahle

13 SPISEROMMET I DESEMBER
Gaustablikk med KS Anne-Line Dahle

14 Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle
Lappeteppe Gaustablikk med KS Anne-Line Dahle

15 Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle
IA arbeid Fokus på nærvær Forebygge sykefravær Få den ansatte som til å se seg som en del av løsningen. HMS i andres hjem - arbeidsmiljøkartlegging Virkemidler NAV Eksempler Gaustablikk med KS Anne-Line Dahle

16 Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle
IA arbeidet vårt Gaustablikk med KS Anne-Line Dahle

17 SNUOPERASJON ”kronet med priser”
Fredrikstad kommunes HMS pris 2004 KLPs Arbeidsmiljøpris 2005 Ukens smil kake i Fredrikstad blad 2005 Månedens IA bedrift i KS området februar 2006 IA prisen i Østfold 2006 DET NYTTER Å FLYTTE FOKUS Gaustablikk med KS Anne-Line Dahle

18 Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle
Collage fra prisene Gaustablikk med KS Anne-Line Dahle

19 Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle
IA prisen Østfold 2006 Gaustablikk med KS Anne-Line Dahle

20 Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle
Status Fornøyde pasienter Ansatte trives Lav turnover. Status sykefravær Regnskap 2009: overskudd Hva sier ansatte, tillitsvalgte og verneombud Gaustablikk med KS Anne-Line Dahle

21 Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle
LIKEVEL MEST STOLT AV: Vi gir tjenester vi før ikke trodde var mulig Eksempler fra virkeligheten. Gaustablikk med KS Anne-Line Dahle

22 Hvorfor er det fortsatt bra hos oss?
Vi har fokus på visjonen vår: ”JA VI KAN” Tett dialog med verneombud, tillitsvalgte og ansatte. Tydelige og tilgjengelige ledere som er tett på drift og direkte tjenesteyting Vi har avklart forventinger til hverandre Fortsatt personalmøter med fokus: hva er bra hos oss nå? + forbedringsområder Antijanteloven, ros, anerkjennelse og oppmuntringer husregler Gaustablikk med KS Anne-Line Dahle

23 Hvorfor er det fortsatt bra hos oss?
Løsningsfokuserte i samhandling med sykehus og andre samarbeidspartnere. Pårørende samtaler for de som trenger det. Måned samtaler med lederne mine Aktivt IA arbeid Setter inn ekstrahjelp i helgene. Gaustablikk med KS Anne-Line Dahle

24 Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle
HVORFOR HAR VI LYKKES? Vi har alle tatt eierskap i en visjon som strekker oss som arbeidstakere, og som får oss til å ville gå en ekstra mil. Vi har fokus på pasientene våre. Vi er stolte av arbeidsplassen vår og de gylne øyeblikkene vi skaper i møte med brukerne våre. Vi har verdens beste ansatte Ansatte er ansvarliggjorte og myndiggjorte. Ansatte ser seg som en løsningen på et forbedret arbeidsmiljø Gaustablikk med KS Anne-Line Dahle

25 Endringer-snuoperasjon personlige betraktninger
Jeg må ville stå i ”trøkket” som leder MMM Spørsmål til ettertanke: Kan jeg bli med på dette faglig og etisk? Skal jeg blomstre et annet sted? Takknemlighetsboka Hva har dette betydd for meg personlig? Gaustablikk med KS Anne-Line Dahle

26 Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle
LITTERATUR Gaustablikk med KS Anne-Line Dahle

27 Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle
LITTERATUR Egner, Torbjørn, Klatremus og de andre dyrene i hakkebakkeskogen, Cappelen forlag Egner, Torbjørn, Folk og røvere i Kardemomme by, Cappelen forlag Gibran Kahlil, Profeten, J.M Stenersens forlag Hamsun, Knut, Markens grøde, Gyldendal Ibsen, Henrik, Kongs-emnerne, Transit forlag Jensen Ingebrikt Sten: Ona fyr- for deg som vil lykkes sammen med andre. Dinamo Forlag Langslet, Johnsrud Gro. LØFT - Løsningsfokusert tilnærming til organisasjonsutvikling, ledelsesutvikling og konfliktløsning, Gyldendal akademisk Langslet, Johnsrud Gro, LØFT for ledere, Løsningsfokusert tilnærming til typiske ledelsesutfordringer. Gyldendal akademisk Langslet, Johnsrud Gro: Gi hverdagen et løft, Gyldendal forlag Noyes, Elisabeth, Kunsten å lede seg selv. Skard Halldor: Kunsten å oppmuntre Scott, Gabriel, Kilden, Aschehoug  forlag. Gaustablikk med KS Anne-Line Dahle


Laste ned ppt "Gaustablikk med KS Anne-Line Dahle"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google