Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Åpen omsorg Onsøy ”JA VI KAN” Fra frustrasjon til optimisme Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Åpen omsorg Onsøy ”JA VI KAN” Fra frustrasjon til optimisme Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Åpen omsorg Onsøy ”JA VI KAN” Fra frustrasjon til optimisme Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle 1

2 Åpen Omsorg Onsøy 110 faste ansatte i 72 årsverk + vikarer Nettobudjsett 45800’ for 2010 414 brukere- kostra tall 2009 3 soner, 3 omsorgssentra m/48 omsorgsboliger 44 trygdeboliger, 3 dagtilbud for eldre, 105 trygghetsalarmer 14 BPA ordninger, 17 mottar omsorgslønn. 17 leasingbiler ( 360.000 km pr år) 2009: ca 150.000 hjemmesykepleieoppdrag Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle 2

3 STATUS JANUAR 2004 Sykefravær 18% Slitne ansatte og ledere Frustrasjon og lite arbeidsglede Ledighet i stillinger Misfornøyde brukere, pårørende og ansatte Klager på tjenestene våre. Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle 3

4 SNUOPERASJON 2004-kloke grep DIALOG MED VERNEOMBUD OG TILLITSVALGTE SPØRREUNDERSØKELSE BLANT ANSATTE OHNA FYR LØFT KURS FOR LEDERNE Anti jante loven innført PERSONALMØTER, fokus: hva er bra+ forbedringsområder Husregler Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle 4

5 spørreundersøkelsen Hva skal til for at du trives på jobb og har god helse? Spørsmål var knyttet opp til: trivsel, arbeidsmiljø, helsefremmende tiltak, organisering, forventninger til ledelsen, kompetanse og nærvær. Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle 5

6 Anti jante loven Du er enestående Du er mer verdt enn noen kan måle Du kan noe som er spesielt for deg Du har noe å gi til andre Du har gjort noe du kan være stolt av Du har store ubrukte ressurser Du duger til noe Du har evne til å forstå og lære av andre Du kan godta andre Det er noen som er glad i deg. Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle 6

7 Personalmøter x 1 pr mnd. Fokus: hva er bra hos oss nå? Hvilke kloke grep kan vi overføre til andre områder der vi har utfordringer? Hva er forbedringsområdene våre? Kort innføring i LØFT- løsningsfokusert tilnærming Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle 7

8 HUSREGLER Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle 8

9 HUSREGLER ÅPEN OMSORG ONSØY Vi hilser på hverandre Vi snakker med og ikke om Vi velger å ta alt i beste mening Vi viser toleranse og respekt for hverandre Vi lytter til hverandre Vi hjelper hverandre Vi lærer av hverandre Vi heier hverandre fram. Vi har det moro på jobb. Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle 9

10 SNUOPERASJON 2004 forts. JOBBE FRAM VISJON JA- VI KAN! IA ARBEIDET VÅRT SPISEROMMET VÅRT LAPPETEPPE Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle 10

11 Visjonen vår JA-VI KAN! Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle 11

12 Spiserommet vårt Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle 12

13 SPISEROMMET I DESEMBER Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle 13

14 Lappeteppe Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle 14

15 IA arbeid Fokus på nærvær Forebygge sykefravær Få den ansatte som til å se seg som en del av løsningen. HMS i andres hjem - arbeidsmiljøkartlegging Virkemidler NAV Eksempler Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle 15

16 IA arbeidet vårt Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle 16

17 SNUOPERASJON ”kronet med priser” Fredrikstad kommunes HMS pris 2004 KLPs Arbeidsmiljøpris 2005 Ukens smil kake i Fredrikstad blad 2005 Månedens IA bedrift i KS området februar 2006 IA prisen i Østfold 2006 DET NYTTER Å FLYTTE FOKUS Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle 17

18 Collage fra prisene Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle 18

19 IA prisen Østfold 2006 Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle 19

20 Status 26.01.2010 Fornøyde pasienter Ansatte trives Lav turnover. Status sykefravær Regnskap 2009: overskudd Hva sier ansatte, tillitsvalgte og verneombud Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle 20

21 LIKEVEL MEST STOLT AV: Vi gir tjenester vi før ikke trodde var mulig Eksempler fra virkeligheten. Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle 21

22 Hvorfor er det fortsatt bra hos oss? Vi har fokus på visjonen vår: ”JA VI KAN” Tett dialog med verneombud, tillitsvalgte og ansatte. Tydelige og tilgjengelige ledere som er tett på drift og direkte tjenesteyting Vi har avklart forventinger til hverandre Fortsatt personalmøter med fokus: hva er bra hos oss nå? + forbedringsområder Antijanteloven, ros, anerkjennelse og oppmuntringer husregler Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle 22

23 Hvorfor er det fortsatt bra hos oss? Løsningsfokuserte i samhandling med sykehus og andre samarbeidspartnere. Pårørende samtaler for de som trenger det. Måned samtaler med lederne mine Aktivt IA arbeid Setter inn ekstrahjelp i helgene. Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle 23

24 HVORFOR HAR VI LYKKES? Vi har alle tatt eierskap i en visjon som strekker oss som arbeidstakere, og som får oss til å ville gå en ekstra mil. Vi har fokus på pasientene våre. Vi er stolte av arbeidsplassen vår og de gylne øyeblikkene vi skaper i møte med brukerne våre. Vi har verdens beste ansatte Ansatte er ansvarliggjorte og myndiggjorte. Ansatte ser seg som en løsningen på et forbedret arbeidsmiljø Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle 24

25 Endringer-snuoperasjon personlige betraktninger Jeg må ville stå i ”trøkket” som leder MMM Spørsmål til ettertanke: Kan jeg bli med på dette faglig og etisk? Skal jeg blomstre et annet sted? Takknemlighetsboka Hva har dette betydd for meg personlig? Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle 25

26 LITTERATUR Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle 26

27 LITTERATUR Egner, Torbjørn, Klatremus og de andre dyrene i hakkebakkeskogen, Cappelen forlag Egner, Torbjørn, Folk og røvere i Kardemomme by, Cappelen forlag Gibran Kahlil, Profeten, J.M Stenersens forlag Hamsun, Knut, Markens grøde, Gyldendal Ibsen, Henrik, Kongs-emnerne, Transit forlag Jensen Ingebrikt Sten: Ona fyr- for deg som vil lykkes sammen med andre. Dinamo Forlag Langslet, Johnsrud Gro. LØFT - Løsningsfokusert tilnærming til organisasjonsutvikling, ledelsesutvikling og konfliktløsning, Gyldendal akademisk Langslet, Johnsrud Gro, LØFT for ledere, Løsningsfokusert tilnærming til typiske ledelsesutfordringer. Gyldendal akademisk Langslet, Johnsrud Gro: Gi hverdagen et løft, Gyldendal forlag Noyes, Elisabeth, Kunsten å lede seg selv. Skard Halldor: Kunsten å oppmuntre Scott, Gabriel, Kilden, Aschehoug forlag. Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle 27


Laste ned ppt "Åpen omsorg Onsøy ”JA VI KAN” Fra frustrasjon til optimisme Gaustablikk med KS 26.1.2010 Anne-Line Dahle 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google