Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sektorutvalg Levekår 3. juni 2008 PO 52 Kirke, kultur og fritidstjenester 521 Kultursjef (prosjekter og administrasjon) 524 Kultursjef Tilskudd 522 Ungdomstjenesten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sektorutvalg Levekår 3. juni 2008 PO 52 Kirke, kultur og fritidstjenester 521 Kultursjef (prosjekter og administrasjon) 524 Kultursjef Tilskudd 522 Ungdomstjenesten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sektorutvalg Levekår 3. juni 2008 PO 52 Kirke, kultur og fritidstjenester 521 Kultursjef (prosjekter og administrasjon) 524 Kultursjef Tilskudd 522 Ungdomstjenesten 521 Kulturarena 525 Bærum bibliotek 526 Natur- og idrettsforvaltningen (Idrett) 527 Tilskudd til kirken 528 Tilskudd til religiøse formål (andre trossamfunn) 529 Kirkegårdene

2 Sektorutvalg Levekår 3. juni 2008 Bærum – ASSS diagram Fredrikstad, Sandnes, Oslo, Stavanger, Bergen, Kristiansand, Drammen, Tromsø, Bærum

3 Sektorutvalg Levekår 3. juni 2008 Utfordringer PO 52 Bærum Idrettspark, drift fra 2014 Behovet for ungdomstiltak i fremtiden vokser. Rusproblematikk, integrering. Fornebu. Ny Kulturmelding kommer Ferdigstilling av øvingssal i Bærum Kulturhus Bemanning av Arena Bekkestua. Økonomien ved Kulturarena Bærum Forholdet til kirken Kultur som virkemiddel i andre kommunale tjenester, nye arbeidsmetoder/trender : eks:PLO. Kulturens rolle i stedsutvikling Samarbeidspartnere utenom kommunen

4 Sektorutvalg Levekår 3. juni 2008 Bærum bibliotek Har i dag 1 hovedbibliotek & 4 filialer (Bekkestua, Eiksmarka, Høvik, Sandvika, Rykkinn) Alle skoler har eget bibliotek med skolebibliotekar Prøve ut modellen fra Fornebu og slå sammen skole- og folkebibliotekene, starte med pilotprosjekt Vil medføre noen investeringskostnader ved oppstart for å tilrettelegge Vil opprettholde kvaliteten i tjenesten Mulig innsparing: 0,7 mill

5 Sektorutvalg Levekår 3. juni 2008 Ungdomstjenesten 8 tiltak: Skui, Østerås, Helset Rykkinn – lokale klubber Dønski – vekt på flerkulturelle deltagere og miljø Bærumungdommenes Motorsenter Tanken – vekt på musikk og billedkunst/foto Arena Bekkestua – skate, bmx, inlinere og nysirkus Vurdere overlate driften av enkelte tiltak til private, evt kirken. Satse på de tiltakene som når brukergrupper fra hele kommunen Mulig innsparing: 0,8 mill

6 Sektorutvalg Levekår 3. juni 2008 Kultursjefen prosjekter, kunstsamlingen & tilskudd Nytt resultatområde Tilskudd til Henie Onstad kunstsenter (3.6 mill + evt 1 mill i Tert1) samt øvrige kulturorganisasjoner og –aktører til drift og arrangement er i 2008 på 9,6 mill (inkl 0,9 mill til sektorutvalg Levekårs disposisjon) Budsjett 4,2 mill til lønn, kulturprosjekt, kunstinnkjøp og vedlikehold, og prosjekt knyttet til kulturens rolle i samarbeid/stedsutvikling Mulig innsparing 0,5 - 2 mill

7 Sektorutvalg Levekår 3. juni 2008 Natur- og Idrettsforvaltningen Idrett og kirke Tilskudd til kirken utgjør 32,9 mill (7,5 mill til kirkebygg) Mulig innsparing 1 - 2 mill Øvrige overføringer til idrett og museer, inkl drift av idrettsanlegg, turveier og løyper utgjør 42,5 mill. Mulig innsparing 2 - 5 mill Hvor det tas avgjøres i samarbeid med Bærum Idrettsråd.

8 Sektorutvalg Levekår 3. juni 2008 Forslag til sparing PO 52 Netto bud mill Brutto bud Mulig sparing Kommentarer Biblioteket24,527,50,7Opprette kombinasjonsbibliotek Ungdomstjenesten14,015,70, 8Nye driftsmodeller & tilskudd Kultur Prosjekt, kunst, tilskudd 4,2 9,6 13,80,5 – 2Fra Bykontor & torgmidler, tilskudd kulturformål, SUL disp Natur og idrett42,543,72 - 5Fra tilskudd til idretten & museer Kirke32,9 25,4 32,9 25,4 1 - 2Reduksjon av overføringene til drift Kulturarena Bærum6,215,10Inntjeningskrav 9 mill Sum mulige innsparinger, mill 4 – 10,5

9 Sektorutvalg Levekår 3. juni 2008 Investeringer Kirke, kultur og fritidstjenester KOSTN.Til dispPrognoseAvvik (mill kr.)RAMME2008 *) 2008 Kirkegårder inkl Steinskogen71,750,92,048,9 Kremasjonsovn9,60,4 0,0 Prosjekter anleggsplan 23,917,06,9 Jar Ishall28,025,51,024,5 Bekkestua Arena26,80,01,5-1,5 Bærum idrettspark 1) 982,032,720,012,7 Kulturhuset verdibevaring13,66,43,42,9 Gjønneshallen37,8-5,3 0,0 Nærmiljøanlegg - Friplassen1,5 3,0-1,5 Diverse prosjekter160,45,12,92,1 Sum brutto prosjektutgifter1.331,4141,046,095,1 *) Til disposisjon er inklusive overførte midler fra 2007 1) Inklusive bevilgning i 2012


Laste ned ppt "Sektorutvalg Levekår 3. juni 2008 PO 52 Kirke, kultur og fritidstjenester 521 Kultursjef (prosjekter og administrasjon) 524 Kultursjef Tilskudd 522 Ungdomstjenesten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google